விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/ஏப்ரல் 3, 2022

Tapir malayo (Tapirus indicus), Tierpark Hellabrunn, Múnich, Alemania, 2012-06-17, DD 01.JPG