விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா

Updated DYK query.svg

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உங்களுக்குத் தெரியுமா ஒரு முதற்பக்க பகுதி.

விதிமுறைகள்தொகு

 • ஒவ்வொரு கிழமையும் (இப்பொழுது புதன் தோறும் இற்றைப்படுத்தப்படுகிறது) முதற் பக்கத்தில் உள்ள இப்பகுதி இற்றைப்படுத்தப்படும். தகவல் முழுமை பெற்ற ஐந்து வசனங்கள் புதிதாக சேர்க்கப்படும்.
 • தகவல்கள் உண்மைக் கூறுகளாக அமைய வேண்டும்.
 • தகவல்கள் இரண்டு வரிகள் அல்லது 20 சொற்களுக்கு மிகாத வண்ணம் இருக்க வேண்டும்
 • தகவல்கள் பல்துறை சார்ந்தவையாக அமைய வேண்டும்.
 • ஒவ்வொரு கிழமையும் தமிழ்/தமிழர் சார் தகவல் ஒன்றாவது இடம்பெற வேண்டும்.
 • ஒவ்வொரு கிழமையும் படத்துடன் கூடிய தகவல் ஒன்று இடம் பெற வேண்டும்
 • முடிந்த வரை அண்மையில் உருவாக்கப்பட்ட கட்டுரைகளில் இருந்து தகவல்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 • மேற்குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கு ஏற்ப பரிந்துரைகளை கீழே பரிந்துரைகள் பகுதியில் இடலாம்.

இந்த வாரம்தொகு

அடுத்து வருவனதொகு

காப்பகம்
 1. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/அக்டோபர் 28, 2020
 2. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 4, 2020
 3. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 11, 2020
 4. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 18, 2020
 5. விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/நவம்பர் 25, 2020

முந்தைய பக்கங்கள்தொகு

பரிந்துரைகள்தொகு

வார்ப்புருக்கள்தொகு

முதற் பக்கத்தில் இடம் பெறும் உங்களுக்குத் தெரியுமா? தகவல்களுக்குரிய கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கத்தில் இடவேண்டிய வார்ப்புரு: {{உதெ அறிவிப்பு}}


(அளபுருக்கள்: மாதம் தேதி, ஆண்டு, இடம்பெற்ற தகவல்)

முதற் பக்கத்தில் இடம் பெறும் உங்களுக்குத் தெரியுமா? தகவல்களுக்குரிய கட்டுரையைத் தொடங்கிய பயனரின் பேச்சுப் பக்கத்தில் இட வேண்டிய வார்ப்புரு: {{உதெ பயனர் அறிவிப்பு}}


(அளபுருக்கள்: கட்டுரை பெயர்; தேதி மாதம், ஆண்டு)

மேலும் காண்கதொகு