விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/பரிந்துரைகள்

பரிந்துரைகளுக்கான தகுதிகள்
 1. இங்கு பரிந்துரைக்கும் தகவல் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் ஏதாவது ஒரு கட்டுரையில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறுங்கட்டுரையாக இருப்பினும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.
 2. பரிந்துரைக்கப்படும் தகவல் எந்தத் தலைப்புடன் (துறையுடன்) தொடர்புடையதோ அந்தத் தலைப்பின் (துறையின்) கீழாக இடம் பெறச் செய்ய வேண்டும்.
 3. தமிழ்/தமிழர் சார்ந்த தகவல் ஒன்று ஒவ்வொரு வாரமும் இடம் பெறுவதால் அது குறித்த பரிந்துரைக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் முக்கியத்துவமளிக்கப்படுகிறது. பிற தலைப்புகளிலான தகவல்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுவதில் சிறிது காலதாமதமாகலாம்.
 4. பரிந்துரைக்கும் தகவல் இதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்குத் தெரியுமா? பகுதியில் இடம் பெற்றிருக்கக் கூடாது. எனவே, பரிந்துரைக்கும் தகவல் இதற்கு முன்பு இடம் பெறவில்லை என்பதை உங்களுக்குத் தெரியுமா? காப்பகம் மற்றும் அக்கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கத்தையும் பார்த்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
 5. பரிந்துரைக்கும் தகவல்கள் மாறுபட்ட செய்திகளைக் கொண்டதாக இருப்பது விரும்பப்படுகிறது. ஒரே செய்தியை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக பல்வேறு தகவல்கள் இருக்கும் நிலையில் அதிலிருந்து ஒரு தகவல் மட்டும் காட்சிப்படுத்தப்படும். தொடர்புடைய பிற தகவல்கள் காட்சிப்படுத்தப்படுவதில் அதிகமான காலதாமதம் ஏற்படலாம் அல்லது காட்சிப்படுத்தாமலே விடப்படலாம்.
 6. பரிந்துரைக்கும் தகவலுக்கான மேற்கோள் அக்கட்டுரையில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 7. பரிந்துரைக்கும் தகவலுக்கான படம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பின் அதற்கான படத்தையும் பரிந்துரையில் இணைக்கலாம்.
 8. தகவல் சுருக்கமாகவும் (1-2 வரிகள்), தெளிவாகவும் இருக்க வேண்டும்.
 9. முறையான வசன அமைப்புத் தேவை (எழுவாய், பயனிலை).

குறிப்பு: தடித்த எழுத்துக்கள் உள்ள தகுதிகள் கட்டாயமனவை.தமிழர், தமிழ் சார்ந்தவை தொகு

அறிவியல் தொகு

கணிதம் தொகு

தொழினுட்பம் தொகு

உயிரியல் தொகு

 • உலகில் பறக்கக்கூடிய பறவைகளில் எடை மிகுந்தது கானமயில் ஆகும்.
 • மதுரை வாலாட்டிப்பாம்பு மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளின் தென்பகுதியில் பழநி மலைத்தொடர் உள்ளிட்ட சில இடங்குகளில் மட்டுமே காணும் உள்ளக விலங்கு.

இயற்பியல் தொகு

வேதியியல் தொகு

பொறியியல் & கட்டிடக் கலை தொகு

வானியல், அண்டவியல், புவியியல் தொகு

 • ரூப் குண்டம், இமயமலையின் பனி சூழ்ந்த நந்த குந்தி மலை மற்றும் திரிசூலி மலையடிவாரத்திற்கு இடையே அமைந்த மிகச்சிறிய ஏரி ஆகும். இந்த ஏரியைச் சுற்றிலும் பனிமலைகள் சூழ்ந்த இந்த ரூப் குண்டத்தை உள்ளூர் மக்கள் மர்ம ஏரி அல்லது எலும்புக் கூடு ஏரி என்று அழைப்பர்.

மருத்துவம் தொகு

மொழியியல் தொகு

திரைத்துறை தொகு

சமயம் / மெய்யியல் / தத்துவம் தொகு

 1. வில்லியம் தொபியாஸ் ரிங்கல்தௌபே என்பவர் தென்னிந்தியாவின் முதல் சீர்திருத்தத் திருச்சபை மறைப்பணியாளர் ஆவார்.

விளையாட்டு தொகு

பண்டைய வரலாறு தொகு

வரலாறு, நாடுகள், அரசியல், அமைப்பு தொகு

கலைகள், பண்பாடு, தொல்லியல் தொகு

பறப்பியல் தொகு

சமூகம் தொகு

 • நுஜூத் அலி உலகில் மிகச்சிறிய வயதில் (10 வயதில்) மணமுறிவு பெற்ற பெண்