எகிப்தின் பத்தொன்பதாம் வம்சம்

எகிப்தின் பத்தொன்பதாம் வம்சம் (Nineteenth Dynasty of Egypt (Dynasty XIX) புது எகிப்து இராச்சியத்தை கிமு 1292 முதல் கிமு 1189 முடிய 103 ஆண்டுகள் ஆண்ட இரண்டாவது வம்சம் ஆகும்.[1] பத்தென்பாவது வம்சத்தினரும், இருபதாம் வம்சத்தினர், எகிப்தின் புது இராச்சியத்தை ஆண்ட காலத்தை இராமசேசியம் காலம் என்பர். இவ்வம்சத்தின் புகழ் பெற்ற மன்னர் பார்வோன் இரண்டாம் ராமேசஸ் ஆவார். இரண்டாம் ராமேசஸ் காலத்தின் அல்-உக்சுர் கோயில் கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டார். மேலும் கீழ் எகிப்தின் நைல் நதி வடிநிலத்தில் பை-ராமேசஸ் எனும் புதிய தலைநகரைக் கட்டினார்.

புது எகிப்து இராச்சியம்
19-வது வம்சம்
கிமு 1292 - கிமு 1189
தலைநகரம்தீபை, பின்னர் மெம்பிசு மற்றும் பை-ராமேசஸ்
சமயம் பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி

பண்டைய அண்மை கிழக்கின் இட்டைட்டு பேரரசின் படைகளிடமிருந்து, இவ்வம்சத்தினர் புது எகிப்திய இராச்சியத்தை தற்காத்துக் கொண்டனர்

ஆட்சியாளர்கள்தொகு

  1. முதலாம் ராமேசஸ் - (கிமு 1292 – 1290)
  2. முதலாம் சேத்தி - (கிமு 1290 – 1279)
  3. இரண்டாம் ராமேசஸ் - (கிமு 1279 – 1213)
  4. மெர்நெப்தா - (கிமு 1213 – 1203)
  5. அமென்மெஸ்ஸி - (கிமு 1203 – 1199)
  6. இரண்டாம் சேத்தி - (கிமு 1203 – 1197
  7. சிப்டா - (கிமு 1197 - 1191)
  8. அரசி டூஸ்ரெத் - (கிமு 1191 - 1189)

படக்காட்சிகள்தொகு

பண்டைய எகிப்தின் வரலாற்றுக் கால வரிசைதொகு

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு