பழைய எகிப்து இராச்சியம்

பண்டைய எகிப்தின் பழைய இராச்சியத்தின் வரலாறு, கிமு 2686-இல் துவங்கி, கிமு 2181 முடிய விளங்கியது.[1] இந்த இராச்சியத்தின் ஆட்சியாளர்களான பார்வோன்கள் இறந்ததற்கு பின்னர் உடல்களை அடக்கம் செய்வதற்கு பிரமிடுகளை கட்டியதால், பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை பிரமிடுகளின் காலம் என வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுவர். இந்த இராச்சியத்தை மூன்றாம் வம்சத்தவர் முதல் ஆறாம் வம்சத்தினர் வரை கிமு 2681 முதல் கிமு 2181 முடிய 500 ஆண்டுகள் ஆண்டனர்.

பழைய எகிப்து இராச்சியம்
[[எகிப்தின் துவக்க கால அரச மரபுகள்|]]
கிமு 2686–கிமு 2181 [[எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலம்|]]
கிமு 2686 - 2181ல் பழைய எகிப்து இராச்சியம்
தலைநகரம் மெம்பிசு
மொழி(கள்) எகிப்திய மொழி
சமயம் பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
பார்வோன்
 -  கிமு c. 2686–c. 2649 மூன்றாம் வம்ச மன்னர் ஜோசர் (முதல்) கிமு 2686 – 2613
 -  கிமு c. 2184 – c. 2181 ஆறாம் வம்ச நெயிட்டு குவர்டி சிப்தா அல்லது 7/8-ஆம் வம்சத்தின் நேபெரிர்கரே (இறுதி)
வரலாறு
 -  உருவாக்கம் கிமு 2686
 -  குலைவு கிமு 2181

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் நான்காம் வம்ச மன்னர் சினெபெரு என்பவர் பிரமிடு கட்டிடக் கலை நுணுக்கத்தை நன்கறிந்தவர். இவ்வம்சத்தின் கூபு, காப்ரா, மற்றும் மென்கௌரே போன்ற மன்னர்கள் புகழ்பெற்ற கிசா பிரடுமிகளைக் கட்டினர்.[2] பண்டைய எகிப்து தனது நாகரீகத்தை, பழைய எகிப்து இராச்சியத்தின் ஆட்சிக் காலம் முதல், எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம் மற்றும் புது எகிப்து இராச்சியம் வரை நைல் சமவெளியில் தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொண்டது.

பழைய எகிப்து இராச்சியம் என்ற சொல், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் வரலாற்றாளர்கள், துவக்கால முதலிரண்டு எகிப்திய வம்சங்களின் ஆட்சிக் காலத்துடன் வேறுபடுத்தி காண்பிக்கவே பயன்படுத்தினர். துவக்கால எகிப்தின் முதலிரண்டு வம்ச மன்னர்களின் மற்றும் பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் முதல் மன்னர்களின் தலைநகரமாக மெம்பிஸ் விளங்கியது.

மேற்படி இரண்டு எகிப்திய ஆட்சியாளர்களின் காலப்பகுதிகள், புகழ்பெற்ற பெரிய அளவிலான பிரமிடுக் கட்டிடக் கலையும், பொருளாதார வளர்ச்சியுமே வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது.[3]

எகிப்தின் பழைய இராச்சியமானது, எகிப்தின் மூன்றாம் வம்ச மன்னர்களின் ஆட்சியிலிருந்து, ஆறாம் வம்ச மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலமான கிமு 2686 – கிமு 2181 வரையிலான பகுதியாக கணக்கிடப்படுகிறது.

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் ஆட்சியாளர்களை பார்வோன்கள் என அழைக்கப்படவில்லை. ஆனால் புது எகிப்திய இராச்சிய ஆட்சியின் போது கடவுள்களுக்கு பூஜை செய்யும் உரிமை பெற்ற மன்னர்களை பார்வோன்கள் என்றழைத்தனர். [4]

எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சத்தின் பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் முதல் மன்னர் ஜோசர் ஆட்சிக் காலத்தில், எகிப்தின் தலைநகரம் மெம்பிசுக்கு மாற்றப்பட்டது.

இவரது ஆட்சியில் சக்கிரா பகுதியில் வெளிப்புறத்தில் கற்களாலான படிக்கட்டுகள் அமைப்பில் பிரமிடு கட்டிடக் கலை புது யுகம் துவங்கியது.[4] பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் இறந்த மன்னர்கள், அரசிகள், அரச குடும்பத்தினர்கள் மற்றும் அரசவை பிரபுக்களுக்குத் தக்கவாறு, அவர்களது பிணங்களை பதப்படுத்தி மம்மியாக்கி, பிரமிடுகளில் உரிய மரியாதைகளுடன் அடக்கம் செய்தனர். இக்காரணத்திற்காக பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை பிரமிடுகளின் காலம் என அழைக்கப்படுகிறது.

வரலாறுதொகு

பழைய எகிப்து இராச்சியத்தை மூன்றாவது வம்சத்தினர் முதல் ஆறாவது வம்சத்தினர் வரை கிமு 2686 முதல் கிமு 2181 முடிய 505 ஆண்டுகள் ஆண்டனர்

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் எழுச்சிதொகு

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை ஆண்ட மூன்றாம் வம்சத்தை நிறுவியவர் மன்னர் ஜோசெர் (கிமு 2691 - 2625) ஆவார். இவரே தனக்கான படிக்கட்டுப் பிரமிடுவை எகிப்தின் சக்காரா நகரத்தில் நிறுவினார்.

 
மன்னர் ஜோசெர் கல்லறைக் கோயில், சக்காரா, மெம்பிஸ்
 
எகிப்திய மன்னர் ஜோசர் தலைச்சிற்பம், புருக்ளின் அருங்காட்சியகம், கிமு 2650-2600

முதலில் அறியப்பட்ட எகிப்திய மன்னர்களின் உருவம், எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சத்தின், பழைய இராச்சிய மன்னர் ஜோசெர் தலைச் சிற்பம், (கிமு 2650-2600) மேல் எகிப்தில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்டு, தற்போது ஐக்கிய அமெரிக்காவின், புருக்ளீன் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.[5]பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் மக்கள், மன்னரை கடவுளாக வழிபட்டனர். [6]

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் பெருமைகள்தொகு

 
பார்வோன் கூபு நிறுவிய கிசாவின் பெரிய பிரமிடுக்கு முன்புறம் அமைந்த பெரிய ஸ்பிங்ஸ்

நான்காம் எகிப்திய வம்ச மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் (கிமு 2613–2494), பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் புகழ் அதன் உச்சியைத் தொட்டது. எகிப்திய மன்னர் சினெபெரு கருங்கற்களால் சிறிதும் பெரிதுமான வளைந்த பிரமிடு மற்றும் செம்பிரமிடு போன்ற மூன்று பிரமிடுகளை நிறுவினார்.[7][7] மன்னர் சினெபெருவின் மகன் கூபு (கிமு 2589–2566) கிசாவின் பெரிய பிரமிடை நிறுவினார்.

கூபுவின் மறைவிற்குப்பின் அவரது மகன்கள் ஜெதெப்பிரே (கிமு 2566–2558) மற்றும் காப்ராவிற்கு இடையே வாரிசுரிமைக்கு சர்ச்சை ஏற்பட்டது. ஜெதேப்பிரா ஆட்சிக் காலத்தில் கீசாவின் பெரிய ஸ்பிங்ஸ் கட்டப்பட்டது. [8]

இவரது ஆட்சிக் காலத்தில் கானான் தேசமும், நூபியா (தற்கால சூடான் நாடு) தேசமும் கைப்பற்றப்பட்டது. [9]

 
கீசாவின் பெரிய ஸ்பிங்ஸ் பிரமிடைக் கட்டிய பார்வோன் கூபு

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் முக்கிய ஆட்சியாளர்கள்தொகு

 1. ஜோசெர்
 2. சினெபெரு
 3. கூபு
 4. ஜெதெப்பிரே
 5. காப்ரா
 6. மென்கௌரே
 7. யுசர்காப்
 8. சகுரா
 9. தேத்தி
 10. அரசி செசெசெட்
 11. யுசர்கரே
 12. முதலாம் பெப்பி
 13. இரண்டாம் பெப்பி

ஐந்தாம் வம்சம் (கிமு 2498 – 2345)தொகு

 
பழைய எகிப்து இராச்சியத்தின் பிந்தைய கால மன்னர் இம்ஹொதேப்பின் சிற்பம், இலூவா அருங்காட்சியகம்

எகிப்தின் ஐந்தாம் வம்சத்தினர் ஆண்ட பழைய இராச்சிய ஆட்சிக் காலத்தில் (கிமு 2498 – 2345) மன்னர் யுசர்காப் (கிமு 2494–2487) ஆட்சியில் சூரியக் கடவுள் வழிபாடு துவங்கியது. சூரியக் கடவுளுக்கு வழிபாட்டுத் தலங்கள் கட்டப்பட்டது.

யுசர்காப்பின் மகன் சகுரா ஆட்சியில் (கிமு 2487–2475) எகிப்தின் அண்டைப்பகுதிகளைக் கைப்பற்றினார். சகுராவிற்குப் பின் ஆட்சிக்கு வந்த அவரது மகன் நெபெரிர்கரே ககாய் (கிமு 2475–2455), புதிய அரச பட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். ஐந்தாம் வம்சத்தின் மூன்றாம் மன்னர் நெப்ரிர்கரே கலை (Neferirkare Kakai) ஆட்சியில் கிமு 2,40-இல் கட்டப்பட்ட கல்லறை, டிசம்பர், 2018ல் அகழாய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. [10][11][12]

இவருக்குப் பின்னர் வந்த மன்னர்களான நெபெரேப்பிரே (கிமு 2455–2453) மற்றும் செப்செகரே ஆகியோர் குறுகிய காலமே பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை ஆண்டனர்.[13]

இவ்வம்சத்தின் இறுதி மன்னர்கள், மென்கௌரே (கிமு 2421–2414 ), ஜெத்கரே செசி (கிமு 2414–2375) மற்றும் உனாஸ் (கிமு 2375–2345) ஆவர்.

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தினர் செங்கடல் வழியாக, பண்டைய அண்மை கிழக்கு நாடுகளுக்கு கருங்காலி மரப்பொருட்கள், நறுமண ஊதுபத்திகள், தங்கம் மற்றும் செப்புப் பாத்திரங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு மரக்கலங்களை கட்டினர்.

ஆறாம் வம்ச பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் வீழ்ச்சிதொகு

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் ஆறாம் வம்ச மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் (கிமு 2345–2181), மன்னர்களின் ஆதிக்கம், பிரதேச மாகாண ஆளுநர்களின் எழுச்சியால் படிப்படியாக வீழ்ச்சியடைத் துவங்கியது.

மன்னர் இரண்டாம் பெப்பியின் (கிமு 2278–2184) மறைவிற்குப் பின் வாரிசுரிமைக்காக நடைபெற்ற உள்நாட்டுப் போரால், பழைய எகிப்திய இராச்சியம் முற்றிலும் வீழ்ச்சியடைந்தது. மேலும் நைல் ஆற்றின் வெள்ளத்தாலும், பஞ்சத்தாலும் பழைய எகிப்திய இராச்சியம் சீரழிந்தது.

பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தின் முடிவில் கிமு 2184 முதல் கிமு 2055 முடிய 129 ஆண்டுகள் எகிப்தில் எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலம் நிலவியது. [14] எகிப்தின் முதல் இடைநிலைக் காலத்தில் பண்டைய எகிப்தை ஏழாம் வம்சம், எட்டாம் வம்சம், ஒன்பதாம் வம்சம், பத்தாம் வம்சம் மற்றும் பதினொன்றாம் வம்சத்தின் பார்வோன்கள் சில ஆண்டுகள் ஆண்டனர்.

எகிப்தின் முதல் இடைநிலக் காலத்தில் பண்டைய எகிப்தை மேல் எகிப்து மற்றும் கீழ் எகிப்து என இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு பார்வோன்கள் ஆண்டனர்.

ஹெராக்கிலியோபோலிஸ் நகரத்தை தலைநகராகக் கொண்டு கீழ் எகிப்தை ஒரு பார்வோனும், தீபை நகரத்தை தலைநகராகக் கொண்டு மேல் எகிப்தை ஒரு பார்வோனும் ஆண்டனர். [15] முதல் இடைநிலைக் காலத்தில் எகிப்தில் நிலையற்ற அரசியல் காரணமாக கோயில் கட்டிடங்கள், சிற்பங்கள், சித்திரங்கள், சிலைகள் மற்றும் மம்மிகள் அழிக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.[16] மேல் எகிப்தும், கீழ் எகிப்தும் கொண்ட பிணக்குகளால் எகிப்தின் வலிமை குன்றி இருந்தது. மேல் எகிப்தின் பதினோன்றாம் வம்ச பார்வோன் இரண்டாம் மெண்டுகொதேப் கீழ் எகிப்தை வெற்றி கொண்டு, மேல் மற்றும் கீழ் எகிப்து இராச்சியங்களை ஒன்றிணைத்து கிமு 2055-இல் மத்திய கால எகிப்திய இராச்சியத்தை நிறுவினார்.

பண்பாடுதொகு

எகிப்தின் பழைய இராச்சியத்தின் 3 - 6 வரையிலான வம்ச ஆட்சியாளர்கள் காலத்தில் (கிமு 2649–2150) கட்டிடக் கலை, சிற்பக் கலை, ஓவியக் கலைகள் செழித்திருந்தது. [17]தங்கம், வெள்ளி, செப்பு மற்றும் நவரத்தினங்களால் அழகிய நகைகள் செய்தனர். மரம், கல், படிகத்தால் அழகிய சிற்பங்களை வடித்தனர். கருங்கற்களால் பெரிதும், சிறிதுமான பிரமிடுகள் கட்டப்பட்டது. இறந்த மன்னர்கள், அரச குடும்பத்தினரது பதப்படுத்தப்பட்ட மம்மிகளை பிரமிடுகளில் மரியாதைகளுடன் அடக்கம் செய்யும் வழக்கம் இருந்தது. [18]மக்கள் பார்வோனை கடவுளாக வழிபட்டாலும், இரா எனும் சூரியக் கடவுள் வழிபாடும் இருந்தது.

கலைதொகு

இந்த இராச்சியத்தின் கலைகள் எகிப்திய சமயத்தை மையமாகக் கொண்டு விளங்கியது.[19]கல்லறைப் பிரமிடுகள், கடவுள்களில் சிற்பஙகள் மற்றும் கடவுளர்களின் விலங்கு மற்றும் பறவைச் சித்திரங்களை வரைதல், வரலாற்று நிகழ்வுகளை கருங்கல் பலகைகளில் எழுதுதல் போன்ற கலைகளை, துவக்க கால அரச மரபுகளைப் பின்பற்றி பழைய எகிப்து இராச்சியத்தினரும் வளர்த்தனர். [19][20] [21]

 
மனித உருவங்கள் மற்றும் எகிப்திய எழுத்துகளுடன் கூடிய கதவு போன்ற அமைப்பு, பார்வோன் மெத்ஜெத்ஜியின் கல்லறை, 2353-2323 கிமு, சக்காரா[22]

இவர்களது சிற்பங்கள் விலங்கு அல்லது பறவைகளின் தலையுடனும், மனித உடலுடன் கூடியதாக விளங்கியது.[19] மேலும் மனிதத் தலையுடன் விலங்குகளின் உடலுடனும் பல சிற்பங்களும், சித்திரங்களும் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக கீசாவின் பெரிய ஸ்பிங்ஸ் மனித தலையுடன், விலங்கு உருவம் கொண்டது. இவர்களது சிற்பங்களில் கடவுளின் சிற்பங்களுடன் பார்வோன்களின் சிற்பங்களும் முதன்மையாக இடம் பெற்றுள்ளது. சிற்பங்களிலும், சித்திரங்களிலும் ஆணை பெரிதாகவும், பெண்களை அதைவிடச் சற்று சிறிதாக காண்ப்பிக்கும் வழக்கம் நிலவியது.

ஆண்ட எகிப்தின் இராச்சியங்களுக்கு தக்கவாறு மனிதச் சிற்பங்களிலும் வேறுபாடு கொண்டிருந்தது. பழைய எகிப்து இராச்சியக் கால ஆண்களின் சிற்பங்கள் அகன்ற தோளுடன், நீண்ட சதைப்பற்றுள்ள உடலுடன் அமைந்திருந்தது. பெண்களின் சிற்பங்களின் குறுகிய தோள், சிறுத்த உடல், இடை மற்றும் நீண்ட கால்களுடன் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் பெண்களின் கண்கள் நீண்டதாக இருந்தது. இதற்காக சிற்பக் கலையில் உடலைப் பிரித்து வகைப்படுத்துவதில் எட்டு வழிகாட்டுதல்களை கடைப்பிடித்தனர். அவைகள்; தலையின் மேல் பகுதி, முடி ஒழுங்கு, கழுத்தின் அடிப்பகுதி, கையின் அக்குல் பகுதி, முழங்கை முனைப் பகுதி, தொடையின் மேல் பகுதி, இடுப்பின் கீழ் பகுதி, முழங்கால், மற்றும் காலின் நீண்ட பகுதி ஆகும். சிற்பம் அல்லது சித்திரங்களின் கால் பாதம் முதல் முடி வரை மூன்றாக பிரித்தனர். அவைகள் பாதம் முதல் முழங்கால் வரையும் முதல் பகுதியாகவும், முழங்கால் முதல் முழங்கை வரை ஒரு பகுதியாகவும்; இறுதியாக முழங்கை முதல் மயிர் வரை ஒரு பகுதியாக பிரித்துள்ளனர்.

 
மன்னர் மென்கௌரே மற்றும் அவரது மனைவியர்களின் சிற்பம்,பழைய எகிப்து இராச்சியம் [23]

மன்னர்களின் சிற்பங்கள், சித்திரங்கள் இளமை மற்றும் அழகுடன் தனித் தன்மையாக விளங்கியது.[24]பழைய எகிப்து இராச்சியத்தின் மன்னர்களின் சிற்பங்கள் நின்ற நிலையில் அல்லது அமர்ந்த நிலையில் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. மன்னர்கள் தங்கள் மனைவிமார்கள் அல்லது கடவுளருடன் இருக்கும் குழு சிற்பங்கள் சாதாரனமாக காணப்படுகிறது. சிற்பங்களை நிறுவதற்கு கருங்கல் அல்லது தீக்கல் பயன்படுத்தினர். [25]

பண்டைய எகிப்திய மொழியில் நான்கு வேறுபட்ட நிறங்களை சுட்டுகிறது. அவைகள் கருப்பு, பச்சை, சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆகும். கருப்பு நிறம் பண்டைய எகிப்தில் நைல் ஆற்றின் வெள்ளத்த்தின் போது கொண்டு வரப்படும் கருநிற வண்டல் மண்ணைக் குறிக்கிறது. பச்சை நிறம் வேளாண்மை, மறுபிறப்பையும், சிவப்பு நிறம் இரா எனும் சூரியக் கடவுளையும் மற்றும் அதன் கதிர்களையும், பிறவிச் சுழற்சியையும், வெள்ளை நிறம் தூய்மை மற்றும் புனிதத்தையும் குறிக்கிறது.

எகிப்தின் பழைய இராச்சியத்தின் பார்வோன் மென்கௌரா மற்றும் அவரது மனைவியர்களின் கூடிய சிற்பம் எகிப்தியர்களின் சிற்பக் கலைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். [26]

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

 1. Egyptian Old Kingdom Dynasties
 2. "Old Kingdom of Egypt". Ancient History Encyclopedia. https://www.ancient.eu/Old_Kingdom_of_Egypt/. 
 3. Malek, Jaromir. 2003. "The Old Kingdom (c. 2686–2160 BCE)". In The Oxford History of Ancient Egypt, edited by Ian Shaw. Oxford and New York: Oxford University Press. ISBN 978-0192804587, p.83
 4. 4.0 4.1 Carl Roebuck, The World of Ancient Times, p. 56.
 5. Bothmer, Bernard (1974). Brief Guide to the Department of Egyptian and Classical Art. Brooklyn, NY: Brooklyn Museum. பக். 22. 
 6. Herlin, Susan J. (2003). "Ancient African Civilizations to ca. 1500: Pharaonic Egypt to Ca. 800 BC". மூல முகவரியிலிருந்து August 23, 2003 அன்று பரணிடப்பட்டது. பார்த்த நாள் 23 January 2017.
 7. 7.0 7.1 "Ancient Egypt - the Archaic Period and Old Kingdom" (en).
 8. Vassil Dobrev, French Institute, Cairo, link 1, link 2
 9. p.5, 'The Collins Encyclopedia of Military History' (4th edition, 1993), Dupuy & Dupuy.
 10. Egypt Unearths Tomb of Royal Priest From 4,400 Years Ago
 11. எகிப்தில் 4,400 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கல்லறை கண்டுபிடிப்பு
 12. Untouched 4,400-year-old tomb discovered at Saqqara, Egypt
 13. Miroslav Verner: Archaeological Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology, Archiv Orientální, Volume 69: 2001
 14. Kathryn A. Bard, An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt (Malden: Blackwell Publishing, 2008), 41.
 15. Alan Gardiner (1961) Egypt of the Pharaohs (Oxford University Press), 107-109.
 16. Breasted, James Henry. (1923) A History of the Ancient Egyptians Charles Scribner's Sons, 133.
 17. Art of ancient Egypt
 18. "Select Egypt". selectegypt.com.
 19. 19.0 19.1 19.2 Robins, Gay (2008). The Art of Ancient Egypt. Cambridge: Harvard University Press. 
 20. Sourouzian, Hourig (2010). A Companion to Ancient Egypt. I. Blackwell Publishing Ltd.. பக். 853–881. 
 21. Arnold, Dorothea (1999). When the Pyramids Were Built: Egyptian Art of the Old Kingdom. The Metropolitan Museum of Art and Rizzoli International Publications Inc.. பக். 7–17. 
 22. "The Metropolitan Museum".
 23. "Statue of Menkaure with Hathor and Cynopolis".
 24. Malek, Jaromir (1999). Egyptian Art. London: Phaidon Press Limited. 
 25. Morgan, Lyvia (2011). "Enlivening the Body: Color and Stone Statues in Old Kingdom Egypt". Notes in the History of Art 30 (3): 4–11. doi:10.1086/sou.30.3.23208555. 
 26. Klemm, Dietrich (2001). "The Building Stones of Ancient Egypt: A Gift of its Geology". African Earth Sciences 33 (3–4): 631–642. doi:10.1016/S0899-5362(01)00085-9. 

மேலும் படிக்கதொகு

 • Brewer, Douglas J. Ancient Egypt: Foundations of a Civilization. Harlow, UK: Pearson, 2005.
 • Callender, Gae. Egypt In the Old Kingdom: An Introduction. South Melbourne: Longman, 1998.
 • Kanawati, Naguib. Governmental Reforms In Old Kingdom Egypt. Warminster: Aris & Phillips,, 1980.
 • Kanawati, Naguib., and Alexandra Woods. Artists of the Old Kingdom: Techniques and Achievements. 1st English ed. Egypt: Supreme Council of Antiquities Press, 2009.
 • Lehner, Mark. The Complete Pyramids. London: Thames and Hudson, 1997.
 • Málek, Jaromír., and Werner Forman. In the Shadow of the Pyramids: Ancient Egypt During the Old Kingdom. Norman: University of Oklahoma Press, 1986.
 • McFarlane, A., and Anna-Latifa Mourad. Behind the Scenes: Daily Life In Old Kingdom Egypt. North Ryde, N.S.W.: Australian Centre for Egyptology, 2012.
 • Metropolitan Museum of Art. Egyptian Art in the Age of the Pyramids. New York: Metropolitan Museum of Art, 1999.
 • Papazian, Hratch. Domain of Pharaoh: The Structure and Components of the Economy of Old Kingdom Egypt. Hildesheim: Gerstenberg, 2012.
 • Ryholt, Kim S. B. The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800–1550 BC. Copenhagen: Museum Tusculanum, 1997.
 • Sowada, K., and Peter Grave. Egypt In the Eastern Mediterranean During the Old Kingdom: An Archaeological Perspective. Fribourg: Academic Press, 2009.
 • Strudwick, Nigel. The Administration of Egypt In the Old Kingdom: The Highest Titles and Their Holders. London: KPI, 1985.
 • Warden, Leslie Anne. Pottery and Economy In Old Kingdom Egypt. Boston: Brill, 2013.
 • Wilkinson, Toby. Early Dynastic Egypt. London: Routledge, 2001.

வெளி இணப்புகள்தொகு

முன்னர்
எகிப்தின் துவக்க கால அரச மரபுகள்
கிமு 3150 - கிமு 2686
பழைய எகிப்து இராச்சியம்
கிமு 2686–2181
பின்னர்
எகிப்தின் மத்தியகால இராச்சியம்
கிமு 2055 - 1650