எகிப்தின் இரண்டாம் வம்சம்

பண்டைய எகிப்தின் இரண்டாம் வம்சம் (Second Dynasty of ancient Egypt or Dynasty II), பண்டைய எகிப்தை கிமு 2890 முதல் கிமு 2686 முடிய, தினீஸ் நகரத்தை தலைநகராகக் கொண்டு ஆண்டவர்கள்.[1]) இவ்வம்சத்தினர் எகிப்தின் துவக்க கால அரச மரபுகளில் இரண்டாமவர் மற்றும் இறுதியானர் ஆவார். இவ்வம்சத்தவர்களில் நான்கு மன்னர்கள் எகிப்தை ஆண்டனர்.

எகிப்தின் இரண்டாம் வம்சம்
[[எகிப்தின் முதல் வம்சம்|]]
கிமு 2890–கிமு 2686 [[எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சம்|]]
மன்னர் காசெகெமியின் சிலை
தலைநகரம் தினீஸ்
மொழி(கள்) எகிப்திய மொழி
சமயம் பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
வரலாற்றுக் காலம் வெண்கலக் காலம்
 -  உருவாக்கம் கிமு 2890
 -  குலைவு கிமு 2686
Warning: Value not specified for "continent"
எகிப்தின் இரண்டாம் வம்ச மன்னர்கள் பட்டியல்

பண்டைய எகிப்திய வம்சங்கள்தொகு

பண்டைய எகிப்தின் வரலாற்றுக் கால வரிசைதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு