எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சம்


எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சம் (Third Dynasty of ancient Egypt) எகிப்தின் பழைய இராச்சியத்தை (கிமு 2686 – கிமு 2181) ஆண்டவர்களில் இவ்வம்சத்தினர் முதலாமர் ஜோசெர் ஆவார். இவ்வம்சத்தை நிறுவிய மன்னர் ஜோசெர், எகிப்தின இரண்டாம் வம்சத்தவர்களை வென்று, பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை நிறுவினார்.[1] இவ்வம்சத்தினர் பழைய எகிப்திய இராச்சியதை கிமு 2686 முதல் கிம் 2613 முடிய ஆண்டனர். இவர்களது தலைநகரம் மெம்பிஸ் ஆகும். சக்காராவில் இறந்த பார்வோன்களை புதைக்கும் இடமாகவும், கோயில்களாகவும் இருந்தன. சக்காராவின் அகழாய்வில் கண்டெடுத்த களிமண் பலகை மூலம் இவ்வம்ச மன்னர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஜோசெர் உள்ளிட்ட ஐவர் என அறியப்படுகிறது. [2]மன்னர் ஜோசெர் சக்காராவின் படிக்கட்டு பிரமிடை நிறுவினார்.

மன்னர் ஜோசெர் கல்லறைக் கோயில், சக்காரா, எகிப்து
பழைய எகிப்து இராச்சியம்
[[எகிப்தின் இரண்டாம் வம்சம்|]]
கிமு 2686–கிமு 2613 [[எகிப்தின் நான்காம் வம்சம்|]]
தலைநகரம் மெம்பிஸ்
மொழி(கள்) எகிப்திய மொழி
சமயம் பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
வரலாற்றுக் காலம் வெண்கலக் காலம்
 -  உருவாக்கம் கிமு 2686
 -  குலைவு கிமு 2613
Warning: Value not specified for "continent"
மன்னர் ஜோசெர் நிறுவிய படிக்கட்டு பிரமிடுவின் சுண்ணாம்புக் கல் தூண்கள்

இதனையும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Dodson, Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, 2004
  2. Toby A.H. Wilkinson, Early Dynastic Egypt, Routledge, 2001