எகிப்தின் ஆறாம் வம்சம்

பண்டைய எகிப்தின் ஆறாம் வம்சம் (Sixth Dynasty of ancient Egypt) (Dynasty VI) எகிப்தின் மூன்றாம் வம்சம், நான்காம் வம்சம் மற்றும் ஐந்தாம் வம்சத்தவருக்குப் பின்னர் பழைய எகிப்திய இராச்சியத்தை, கிமு 2345 முதல் கிமு 2181 முடிய 164 ஆண்டுகள் ஆண்ட அரசமரபினர் ஆவர்.[1] ஆறாம் வம்சத்தவர்களின் தலைநகரம் மெம்பிஸ் நகரம் ஆகும்.

பழைய எகிப்து இராச்சியம்
எகிப்தின் ஆறாம் வம்சம்
[[எகிப்தின் ஐந்தாம் வம்சம்|]]
கிமு 2345–கிமு 2181 [[எகிப்தின் ஏழாம் வம்சம்|]]
இராணி அங்னேஸ்மெரிரேயும், குழந்தை இரண்டாம் பெப்பியும்=
தலைநகரம் மெம்பிஸ்
மொழி(கள்) எகிப்திய மொழி
சமயம் பண்டைய எகிப்திய சமயம்
அரசாங்கம் முடியாட்சி
வரலாற்றுக் காலம் வெண்கலக் காலம்
 -  உருவாக்கம் கிமு 2345
 -  குலைவு கிமு 2181
Warning: Value not specified for "continent"
எகிப்தின் ஆறாம் வ்ம்ச பார்வோனின் அமர்ந்த நிலை சிற்பம், இலண்டன் எகிப்திய தொல்லியல் அருங்காட்சியகம்

ஆறாம் வம்ச பார்வோன்கள்தொகு

  1. தேத்தி - கிமு 2345 – கிமு 2333
  2. இராணி செசெசெட்
  3. யுசர்கரே - கிமு 2333 – கிமு 2331
  4. முதலாம் பெப்பி - கிமு 2331 – கிமு 2287
  5. இரண்டாம் பெப்பி - கிமு 2319 – 2224
  6. முதலாம் மெரேன்ரே - கிமு 2287 – 2278
  7. சிப்டா என்ற நிடோகிரிஸ் -கிமு 2184 – கிமு 2181

பண்டைய எகிப்திய வம்சங்கள்தொகு

பண்டைய எகிப்தின் வரலாற்றுக் கால வரிசைதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

ஆதார நூற்பட்டியல்தொகு

முன்னர்
எகிப்தின் ஐந்தாம் வம்சம்
எகிப்தின் ஆறாம் வம்சம்
கிமு 2345 – கிமு 2181
பின்னர்
எகிப்தின் ஏழாம் வம்சம்
எகிப்தின் எட்டாம் வம்சம்