விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/2009


டிசம்பர் 27, 2009
Brac-logo.png

டிசம்பர் 13, 2009
Internet map 1024.jpg

சூலை 19, 2009
Apollo 11 Lunar Lander - 5927 NASA.jpg

சூலை 12, 2009

சூன் 29, 2009
Archilochus-alexandri-002-edit.jpg

சூன் 21, 2009

சூன் 14, 2009
Degaen.jpg

சூன் 7, 2009
Obesity-waist circumference.PNG

மே 31, 2009
Apple Computer Logo rainbow.svg
Google.png

மே 17, 2009

இடம்பெறவில்லை


மே 10, 2009
Tamil Refugees.jpg

மே 3, 2009
Poor woman in Parambikkulam, India.jpg

ஏப்ரல் 26, 2009
Vanni Tamil Genocide.JPG

ஏப்ரல் 19, 2009
Warren Buffett KU Visit.jpg
Bill Gates World Economic Forum 2007.jpg

ஏப்ரல் 12, 2009

ஏப்ரல் 5, 2009
Slice earth.svg

மார்ச் 22, 2009
Biological classification L Pengo-ta.svg

மார்ச் 15, 2009

மார்ச் 8, 2009
Cigarette.jpg

மார்ச் 1, 2009
Electric-eel2.jpg

பெப்ரவரி 22, 2009
Archilochus-alexandri-002-edit.jpg

பெப்ரவரி 15, 2009

பெப்ரவரி 8, 2009
Leber Schaf.jpg

பெப்ரவரி 1, 2009
Flag of the Soviet Union.svg

சனவரி 25, 2009
Milky Way IR Spitzer.jpg

சனவரி 18, 2009
Football.JPG

சனவரி 11, 2009
Human brain NIH.jpg

சனவரி 4, 2009
Honda ASIMO Walking Stairs.JPG