விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/2018

இதை தொகுப்பவர்கள் [[சனவரி 2]], [[2019]] என்று தருவதற்கு பதிலாக [[விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சனவரி 2, 2019|ஜனவரி 2, 2019]] என்று தாருங்கள். அடுத்து வரும் குறுந்தட்டு திட்டங்களுக்கு இது உதவும்.

ஒவ்வொரு வாரமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் இங்கு சேர்க்கப்படும்


ஆகத்து 1, 2018
Northern Polished Black Ware Culture (700-200 BCE).png

ஆகத்து 20, 2018
Victoria hall in Chennai.jpg

செப்டம்பர் 16, 2018
Gond Woman.jpg

அக்டோபர் 7, 2018
Treasure Boat Shipyard - stele pavilion - Galle stele - detail - P1080093.JPG

அக்டோபர் 20, 2018
Nandanar 1935 film.jpg