விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/2022

ஒவ்வொரு வாரமும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட தகவல்கள் இங்கு சேர்க்கப்படும்.


ஏப்ரல் 3, 2022
Tapir malayo (Tapirus indicus), Tierpark Hellabrunn, Múnich, Alemania, 2012-06-17, DD 01.JPG

சூலை 24, 2022
Christina Koch official portrait in an EMU.jpg