விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/2014

இதை தொகுப்பவர்கள் [[சனவரி 2]], [[2013]] என்று தருவதற்கு பதிலாக [[விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சனவரி 2, 2013|ஜனவரி 2, 2013]] என்று தாருங்கள். அடுத்து வரும் குறுந்தட்டு திட்டங்களுக்கு இது உதவும்.

ஒரு மாதம் முடிந்தவுடன் முடிந்த மாதத்திற்கான தகவல்கள் இங்கு சேர்க்கப்படும்


அக்டோபர் 2014 தொகு

அக்டோபர் 29, 2014
 
அக்டோபர் 22, 2014
 
அக்டோபர் 15, 2014
 
அக்டோபர் 8, 2014
 

செப்டம்பர் 2014 தொகு

செப்டம்பர் 3, 2014
 

சூன் 2014 தொகு

சூன் 18, 2014
 
சூன் 11, 2014
 
சூன் 4, 2014
 

மே 2014 தொகு

மே 28
 
மே 21
 
மே 14
 


ஏப்ரல் 2014 தொகு

ஏப்ரல் 26
 
ஏப்ரல் 21
 
ஏப்ரல் 14
 
ஏப்ரல் 7
 

மார்ச்சு 2014 தொகு

மார்ச் 19
 
மார்ச் 12
 
  • உலக சனத்தொகையில் 36% வீதமானோர் சமயப் பற்றின்மை அல்லது சமயப் புறக்கணிப்பு ஆகிய சமயமின்மை எனும் நிலையில் காணப்படுகின்றனர் (2012 ஆண்டு மதிப்பீடு).
  • தமிழகத்தின் நாமக்கல் நகராட்சியானது ஆசியாவின் முதல் ISO 14001-2004 தரச்சான்றிதழைப் பெற்றது. இது குப்பை இல்லா நகரம் என்னும் சிறப்பையும் பெற்றதாகும்.

பெப்ரவரி 2014 தொகு

பெப்ரவரி 26
 
பெப்ரவரி 19
பெப்ரவரி 12
 
  • கோதாபயன் உருகுணை அரசை ஆண்ட தமிழர் அரசை அழித்து அதில் இருந்த பத்து சகோதர அரசர்களைக் கொன்று ஆட்சியைப் பிடித்த சிங்கள அரசன்.
பெப்ரவரி 5
 

சனவரி 2014 தொகு

ஜனவரி 29
 
ஜனவரி 22
 
ஜனவரி 15
  • தமிழ் நாட்டில் வாழும் ஒரு பழங்குடி இனத்தவரான தோடர்கள் (படம்) தம் வாழிடத்தை மந்து என்று கூறுகின்றனர்.
  • மலேசிய அரசாங்கம் வழங்கும் 'பாங்லிமா மாங்கு நெகாரா' மற்றும் 'பாங்லிமா செத்தியா மக்கோத்தா' ஆகியவை டான் ஸ்ரீ விருது என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
  • நிதாகத் சட்டம் என்பது சவூதி தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட சவூதிய உள்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் சட்டமாகும்.
ஜனவரி 8
 
  • கோபெ செயற்கைமதி பேரண்டத்தின் பின்புலத் தேடி என்னும் பொருள்படும். இச் செயற்கைமதி பேரண்டத்தில் பின்புலமாய் இருக்கும் நுண்ணலைக் கதிர்வீச்சைப் பற்றி துல்லியமாய் ஆய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது.
ஜனவரி 1
 
  • பவசக்கரம் (படம்) என்பது பிறப்பு இறப்புச் சுழற்சியின் சிக்கல்களை விவரிக்கும் வட்டவடிவான சித்தரிப்பாகும்.
  • பழுப்புக் குறுமீன் என்பது விண்மீன் ஆவதற்கு தேவையான எடையை அடையாமல் போனதால் எரியாமல் போன விண்மீன் வகையைச் சேர்ந்த வான்பொருளாகும். இது சூரியனின் எடையினைக்காட்டிலும் 8% குறைந்த எடையைக் கொண்டிருக்கும்.
  • இசுலாத்தில் மலக்குகள் என்பவர்கள் ஒளியினால் படைக்கப்பட்ட அல்லாவின் படைப்பினங்களில் ஒன்று. மனிதர்களால் காணவியலாத இவர்கள் அல்லாவின் கட்டளைக்கு அடிபணியக்கூடியவர்கள்.