விக்கிப்பீடியா:கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரைகள்/செம்மைப்படுத்துதல்

2009 ஆம் ஆண்டில், கூகுள் தமிழாக்கக் கருவி மூலமாகச் சுமார் 1,200 கட்டுரைகள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்தக் கட்டுரைகளைத் திருத்தி, சீரமைத்து, செம்மைப்படுத்துவதற்கான திட்டப் பக்கம் இதுவாகும்.

முதன்மைத் திட்டம்: விக்கிப்பீடியா:மேம்பாடு

ஆயத்தப் பணி தொகு

கட்டுரைகளைத் துறைவாரியாக வகைப்பிரிக்கும் வேலை (துணைப் பகுப்புகளை உருவாக்குதல்) நடந்தது. குறிப்பிட்ட துறையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள், தமக்கு விருப்பமான கட்டுரைகளைத் தெரிவுசெய்து பங்களிக்க இந்த ஏற்பாடு ஆகும்.

 • துணைப் பகுப்புகளின் எண்ணிக்கை (தற்போது): 107
 • வகைப்பிரிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை (தற்போது): 887

அதிக கட்டுரைகளைக் கொண்டிருக்கும் துறைகள் தொகு

எண் துறை கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
1 ஆங்கிலத் திரைப்படம் 76
2 மருத்துவம் 71
3 இந்தித் திரைப்படம் 51
4 நிறுவனங்கள் 41

முன்னெடுப்புகளும், பெற்ற பலன்களும் தொகு

எண் ஆண்டு திட்டங்கள் இலக்கு செம்மைப்படுத்தப்பட்ட கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
1 2022 விக்கி மாரத்தான் 2022 தொகுப்புகளில் ஒரு பகுதி,
செம்மைப்படுத்துதல் பணிக்கான சிறப்பு மாதம் அக்டோபர் 2022
- 56
2 2023 விக்கிப்பீடியா:கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரைகள்/செம்மைப்படுத்துதல்/2023 - 90
3 2024 விக்கிப்பீடியா:கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரைகள்/செம்மைப்படுத்துதல்/2024 366
4 2025 விக்கிப்பீடியா:கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரைகள்/செம்மைப்படுத்துதல்/2025 521

செயலாக்கம் தொகு

 • கட்டுரைகளின் பட்டியல் - பகுப்பு:கூகுள் தமிழாக்கக் கட்டுரைகள்
 • செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகள் துறைவாரியாக வகைப்பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பங்களிப்பாளர்கள் தமக்கு ஆர்வமுள்ள துறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்தக் கட்டுரைகளைச் செம்மைப்படுத்தலாம்.
 • 47 கட்டுரைகள் திருத்தம் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை ஒருமுறை சரிபார்த்து, திருத்தப்பட்ட கட்டுரையாகக் கருதலாம். தேவைப்படின் மேலும் செம்மைப்படுத்தலாம்.

செல்லும் பாதை தொகு

எண் தேதி செம்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை திருத்தம் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை குறிப்புகள்
1 10-செப்டம்பர்-2022 111 58 1075 (தோராயமாக)^ இந்தத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பின்னர், சுமார் 1030 கட்டுரைகளில் 380 கட்டுரைகள் வகைப்பிரிக்கப்பட்டன.
2 16-செப்டம்பர்-2022 111 58 1048^ (1) சுமார் 1030 கட்டுரைகளில் 530 கட்டுரைகள் வகைப்பிரிக்கப்பட்டன.
(2) துணைப் பகுப்பில் உள்ளடங்கி, தாய்ப் பகுப்பிலும் அடங்கியிருந்த சுமார் 27 கட்டுரைகள், துணைப் பகுப்பில் மட்டும் இருக்கும்படி செய்யப்பட்டன. அப்போதுதான் கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கையைத் துல்லியமாக அறிய இயலும். வகைப்பிரித்தலும் முழுமையடையும்.
3 21-சனவரி-2023 201 50 948^ (1) கட்டுரைகளை வகைப்பிரிக்கும் பணி இன்று நிறைவுற்றது.
(2) துணைப் பகுப்பில் உள்ளடங்கி, தாய்ப் பகுப்பிலும் அடங்கியிருந்த மேலும் சில கட்டுரைகள், துணைப் பகுப்பில் மட்டும் இருக்கும்படி செய்யப்பட்டன. எனவே, செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்தது.
(3) செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகளுள், திருத்தம் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளும் அடங்கும்.
4 இன்று 258^^ 47^^ 887^ செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டிய கட்டுரைகளுள், திருத்தம் முடிந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளும் அடங்கும்.

^ - மனித ஆற்றல் மூலமாகக் கூட்டுத்தொகை கணக்கிடப்பட்டது.

^^ - தரவுகள் தானாகவே இற்றையாகும்.

தூர அளவுக்கற்கள் தொகு

வழிகாட்டல்கள் / நெறிமுறைகள் தொகு

எளிய முறைக்கான பரிந்துரை தொகு

பரிந்துரை:

 • கட்டுரையின் தலைப்பை முன்பதிவு செய்த பயனர், அக்கட்டுரையை தனது கணினியிலோ அல்லது தனது மணல்தொட்டி பக்கத்திலோ புதிதாக எழுதி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
 • ஏற்கனவே இருக்கும் கட்டுரையைத் திறந்து, தொகு எனும் செயல்பாட்டினை இயக்கி, அங்கிருக்கும் உள்ளடக்கத்தை முழுமையாக நீக்கிவிட்டு, புதிய உள்ளடக்கத்தை இட்டு சேமிக்க வேண்டும் (பதிப்பிடுதல்).
 • அதன்பிறகு திருத்தங்கள் செய்தல், கூடுதல் தகவல்களை சேர்த்தல் ஆகிய தொடர் முன்னேற்றங்களைச் செய்யலாம்.

பலன்கள்:

 • அதிகப்படியான தகவல்களை திருத்தும்போது ஏற்படும் சலிப்பை தவிர்க்க இயலும்.
 • முக்கியத் தகவல்களை கட்டுரையில் இருக்கவைக்க எளிதாக இருக்கும்.
 • முந்தைய தொகுத்தல் வரலாறுகள் அனைத்தும் பேணி காக்கப்படும்.

கட்டுரையின் அமைப்பு தொகு

 1. தகவற் பெட்டி இருத்தல் நல்லது
 2. முன்னுரை
 3. 5 அல்லது 6 துணைத் தலைப்புகள்
 4. மேற்கோள்கள்
 5. உகந்த பகுப்புகள்
 6. உகந்த விக்கி மொழியிடை இணைப்புகள்

செம்மைப்படுத்துதல் முடிந்த பிறகு தொகு

 1. {{திருத்தப்பட்ட கூகுள் கட்டுரை|--~~~~}} என்பதனை கட்டுரையின் பேச்சுப் பக்கத்தில் இட வேண்டும்.
 2. கட்டுரையில் இருக்கும் துணைப் பகுப்பினை நீக்க வேண்டும். உதாரணமாக, உயிர்ச்சத்து கே எனும் கட்டுரை செம்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனக் கருதப்பட்டால், பகுப்பு:கூகுள் தமிழாக்கம்-உணவு அறிவியல் என்பதனை நீக்க வேண்டும்.
எண் திட்டங்கள் செம்மைப்படுத்தப்பட்ட கட்டுரைகளின் எண்ணிக்கை
1 விக்கி மாரத்தான் 2022 தொகுப்புகளில் ஒரு பகுதி 6
2 செம்மைப்படுத்துதல் பணிக்கான சிறப்பு மாதம் - அக்டோபர் 2022 50

விக்கி மாரத்தானுக்காகப் பதிவு செய்தல் தொகு

விக்கி மாரத்தான் 2022 நிகழ்விற்கு முன்னரோ, விக்கி மாரத்தான் நிகழ்வின்போதோ இக்கட்டுரைகளை செம்மைப்படுத்த விரும்புபவர்கள், கட்டுரைகளின் பெயர்களை இங்குப் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மற்ற பயனர்களின் திட்டமிடலுக்கு இது உதவியாக இருக்கும்.

செல்வசிவகுருநாதன் தொகு

மாரத்தான் நிகழ்வு அன்று -

 1. அடைப்பிதழ்
 2. ஆற்றல் திசைமாற்றி

செய்ய இயலவில்லை. சிறப்பு மாத நிகழ்வின்போது செய்யப்படும். --மா. செல்வசிவகுருநாதன் (பேச்சு) 02:12, 26 செப்டம்பர் 2022 (UTC)

மகாலிங்கம் இரெத்தினவேலு தொகு

 1. உளவியல்

கி.மூர்த்தி தொகு

 1. சதுரங்க விதிமுறைகள்  Y ஆயிற்று
 2. நீர் பாதுகாப்பு  Y ஆயிற்று - (சிறப்பு மாதம் நிகழ்வின்போது செய்யப்பட்டது)

பாலசுப்ரமணியன் தொகு

 1. இந்திய பாரம்பரிய இசை  Y ஆயிற்று
 2. சஞ்சய் காந்தி  Y ஆயிற்று
 3. விஜய் மல்லையா
 4. பர்கான் அக்தார்
 5. நானா படேகர்  Y ஆயிற்று

பார்வதி தொகு

 1. நந்திதா தாஸ் Y ஆயிற்று
 2. கிரேட் டேன்  Y ஆயிற்று

துணைப் பக்கங்கள் தொகு