விக்கிப்பீடியா:நிருவாகிகள் பணிப்பட்டியல்

நிருவாக அணுக்கம் உள்ள பயனர்கள் கவனித்துச் செய்ய வேண்டிய பணிகளின் பட்டியல்:

ஏற்கெனவே தெரிந்திருக்க வேண்டியவை

தொகு

பொதுவான பணிகள்

தொகு

கலந்துரையாடலை நிறைவு செய்தல்

தொகு

உள்ளடக்க கொள்கைகள்

தொகு

பதிப்புரிமை

தொகு

நீக்கல்

தொகு

பக்கப் பாதுகாப்பு

தொகு

முன்னிலையாக்கர்

தொகு

  • விசமத்தொகுப்புகளை உடனடியாக நீக்குதல்.
  • கட்டுரைகளில் வேண்டுமென்றே நீக்கப்படும் பகுதிகளை மீள்வித்தல் (நாசவேலை).
  • மேற்படி தொடர்ந்து செய்பவர்களுக்கு உடனடியாக எச்சரிக்கை அளிப்பது. (இதற்கு மின்னல் செயலி மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது)
  • எச்சரிக்கையை மீறி தொடர்ந்து விசமச் செயல்களை செய்பவர்களைப் பங்களிப்பிலிருந்து தடுத்தல்.
  • தேவையற்ற தொகுத்தல் போர் ஏற்படும்போது பக்கங்களைக் காப்பு செய்தல்.

நிலுவையில் உள்ளவை

தொகு

முடிவுற்றவை

தொகு