விக்கிப்பீடியா:கொள்கைகளின் பட்டியல்

இது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்களின் கீழ் வருகின்றது. இந்தக் கொள்கைக்குப் பயனர்களின் பரவலான ஒப்புதல் உண்டு. இந்தக் கொள்கையையும் வழிகாட்டல்களையும் அனைவரும் மதித்து செயல்படவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. புதுக் கருத்துக்களையும், மாற்றுக் கருத்துகளையும் உரையாடல் பக்கத்தில் தெரிவிக்கலாம். குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால், அந்த மாற்றங்களை நோக்கி இணக்க முடிவை எட்டிய பின்னர் ஏற்படுத்தவும்.


விக்கிப்பீடியாவில் கடைப்பிடிக்கப்படும் கொள்கைகளையும், வழிகாட்டல்களையும் விளக்கும் பக்கங்கள் இங்குப் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

விக்கிப்பீடியா உத்தியோகபூர்வமான கொள்கைகள்

தொகு

பிற கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும்

தொகு

பிற உரையாடல்கள்

தொகு

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு