விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம்

✔ இப்பக்கம் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் பகுப்பாக்கம் தொடர்பான நடைமுறைகளை ஆவணப்படுத்துகிறது. கட்டாயமில்லை எனினும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளவற்றை பின்பற்றுமாறு வேண்டப்படுகிறீர்கள். விதிவிலக்குகள் தோன்றினால் பகுத்தறிவுடன் கூடிய நடைமுறையைப் பின்பற்றுங்கள்! முரண்பாடுகள் தோன்றின் பொது இணக்கத்தை அடையுமுன்னர் மாற்றங்களைச் செய்யாதிருங்கள்! முரண் களைய இதன் பொது பேச்சுப் பக்கத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்!

இப்பக்கம் விக்கிப்பீடியாவில் பகுப்பு/பகுப்பாக்கம் செயல்பாட்டைச் சரியாகப் பயன்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதலைக் கொண்டுள்ளது. பகுப்பாக்கத்தின் மையக் குறிக்கோளானது விக்கிப்பீடியாவில் உள்ள பக்கங்களுக்கு வழிசெலுத்தல் இணைப்புகளை வழங்குவதாகும்.

உதவி

தொகு
 1. பகுப்புகள் பற்றிய நுட்பங்கள் பற்றி அறிய உதவி:பகுப்பு
 2. விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம் செய்யக்கூடியதும் கூடாததும்

நெறிமுறைகள்

தொகு

தலைப்பை நகர்த்துதல்

தொகு

தலைப்பில் பிழை இருந்தால், தலைப்பை வழிமாற்று இன்றி நகர்த்த வேண்டும்.

ஏன்?

 • அவ்விதம் செய்யும்போது, முந்தைய தொகுப்புகளுக்குரிய வரலாறு அப்படியே இருக்கும்.

நகர்த்திய பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும்?

 • பழைய பகுப்பில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான கட்டுரைகள் இருந்தால், மனித ஆற்றல் கொண்டு அக்கட்டுரைகளில் புதிய பகுப்பினை சேர்க்கலாம்.
 • அதிக எண்ணிக்கையிலான கட்டுரைகள் இருந்தால், தானியங்கி உதவி மூலம் புதிய பகுப்பினைப் சேர்க்க வேண்டும்.

பகுப்பினை இடுதல்

தொகு

இயன்றளவு துல்லியமான பகுப்பினை (more specific) இடவேண்டும். எடுத்துக்காட்டு:

 • மேட்டூர் அணை எனும் கட்டுரையில் குறைந்தபட்சம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அணைகள் எனும் பகுப்பினை இடுதல் அவசியமானது ஆகும். இந்தியா அல்லது தமிழ்நாடு அல்லது அணைகள் எனும் பகுப்பினை இடுதல் பொருத்தமற்றது. இது பொதுப்படையாக (generic) இருக்கும்.
 • எடுத்துக்காட்டு: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அணைகள் எனும் பகுப்பினை இட்டபிறகு, இந்திய அணைகள் எனும் பகுப்பினையும் இடுதல் தேவையற்றது. ஏனெனில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அணைகள் எனும் பகுப்பு, இந்திய அணைகள் எனும் தாய்ப்பகுப்பினுள் அடங்கும்.
 • சேலம் மாவட்டத்திலுள்ள அணைகள் பகுப்பினை இக்கட்டுரையில் இட்டிருத்தல் மிகவும் சிறப்பானது ஆகும்.
 • தெளிவான புரிதலுக்கு ஆங்கில விக்கிப்பீடியாவில் காணுங்கள்.

பொருத்தமற்ற பகுப்பாக்கம்

தொகு

எவரும் ஒரு கட்டுரையைத் திருத்தலாம். அத்துடன் கேள்விக்குரிய பகுப்பாக்கத்தை நீக்கலாம். ஒரு கட்டுரையில் 'தவறான' அல்லது 'பொருத்தமற்ற' பகுப்பு இருந்தால், கட்டுரையிலிருந்து அந்த பகுப்பை அகற்றி, அதை (பொருத்தமான) மிகவும் சரியான பகுப்புடன் மாற்றவும்.

பராமரிப்புப் பணிகளுக்கான பகுப்புகள்

தொகு

துறைசார்ந்த வழிகாட்டல்கள்

தொகு

தமிழ்த் திரைப்படம்

தொகு

நபர்கள்

தொகு
 • பிறந்த ஆண்டு, வாழும் நபர்கள் அல்லது இறந்த ஆண்டு போன்ற பகுப்புகள் நன்று. அத்தோடு, அக்கட்டுரை எதற்காக சிறப்புடையது என்பதை அறிந்து அந்தப் பகுப்பினை இடுதல் அவசியம்.

இயற்கை அழிவுகள்

தொகு

கருவிகள்

தொகு

இணைய கருவிகள் -

 • Petscan கருவி - பகுப்புகளை ஆராய்வதற்கு பயன்படும் கருவி
 • பகுப்பு நிறைவி - ஒரு குறிப்பிட்ட பகுப்பிற்காக, பிற விக்கியின் பகுப்பில் இருக்கும் பகுப்பு உறுப்பினர்களை கண்டறிவதற்கு (உ.ம். பகுப்பு:1947 இறப்புகள் பகுப்பில் எந்த கட்டுரைகளை இணைக்க வேண்டும் என்றறிவதற்கு, ஆங்கில விக்கியின் பகுப்பு:1947 இறப்புகள் பகுப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள கட்டுரைகளைக் காட்டும் (தமிழ் விக்கியில் உள்ளவை மட்டும்) (Home Language – "ta" , enter category name without "category:". after selecting Go select "en" for enwiki)

செயலாக்கத் திட்டங்கள்

தொகு
 1. விக்கிப்பீடியா:பகுப்பாக்கம்/பகுப்புகள் ஒழுங்கமைவு