விக்கிப்பீடியா:விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021/தொடர்பு

விக்கி பெண்களை நேசிக்கிறது - தெற்காசியா 2021
செப்டெம்பர் 1, 2021 - செப்டெம்பர் 30, 2021


திட்டப்பக்க நடுவர்களின் பேச்சுப்பக்கத்திலும் உதவி கேட்கலாம்


பதிப்புரிமை மீறல், குறிப்பிடத்தக்கமை, சான்றுகள் தொடர்பான விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கை, வழிகாட்டல் பற்றியதாயின், விக்கிபீடியாவின் அது தொடர்பான பக்கங்களில் காணலாம் அல்லது பயனர்களின் பேச்சுப்பக்கத்தில் கேட்கலாம். உதவிக்கு, ஒத்தாசைப் பக்கத்தில் கேட்கலாம்.மேலும் காண்க: