அவுஸ்திரேலிய டொலர்

நாணயம்
(ஆஸ்திரேலிய டொலர் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

அவுஸ்திரேலிய டொலர் (ஆஸ்திரேலிய டாலர், Australian Dollar) 1966 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி 14 முதல் அவுஸ்திரேலியாவின் நாணயமாக பாவனையில் உள்ளது. இங்கு மட்டுமல்லாமல் கிரிபட்டி, நவுரு, டுவாலு, கிறிஸ்மஸ் தீவுகள், கோகொஸ் தீவுகள், நோர்போக் தீவுகள் ஆகிய நாடுகளிலும் இது புழக்கத்தில் உள்ளது. வழமையாக $ குறீயீட்டால் குறிக்கப்படும். சிலவேளைகளில் AUD அல்லது A$ எனும் குறியீடுகளாலும் குறிக்கப்படும். 1 டொலர் 100 சதங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவுஸ்திரேலிய டொலர்
Australian dollar 20.jpg Australian dollar 20b.jpg
$100$2
ஐ.எசு.ஓ 4217
குறிAUD
வகைப்பாடுகள்
சிற்றலகு
 1/100சதம்
வங்கிப் பணமுறிகள்$5, $10, $20, $50, $100
Coins¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1, $2
மக்கள்தொகையியல்
User(s) ஆத்திரேலியா

 கிரிபட்டி

 நவூரு

 பலாவு

 துவாலு
Issuance
நடுவண் வங்கிஅவுஸ்திரேலிய ரிசர்வ் வங்கி
 Websitewww.rba.gov.au
Valuation
Inflation3.3% (அவுஸ்திரேலியா மட்டும்)
 Sourceஅவுஸ்திரேலிய ரிசர்வ் வங்கி, டிசம்பர் 2006
Pegged byடுவாலு டொலர், கிரிபட்டி டொலர் சமமாக

அவுஸ்திரேலிய டொலர் அதிகமாக மாற்றஞ் செய்யப்படும் பணங்களில் பட்டியலில் ஆறாவது இடத்திலுள்ளது (பட்டியலில் முதல் ஐந்து இடங்களில் முறையே அமெரிக்க டொலர்(அமெரிக்கா), யூரோ (ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள்), யென் (ஜப்பான்), ஸ்டேர்லிங் பவுண்ட் (பிரித்தானியா), சுவிஸ் பிராங் (சுவிஸர்லாந்து) என்பன உள்ளன.

வரலாறுதொகு


முன்னர் பாவனையில் இருந்த அவுஸ்திரேலிய பவுண்டிற்குப் (இது பிரித்தானிய ஸ்டேர்லிங் பவுண்டிலிருந்து வேறுபட்டது) பதிலாக 1966ம் ஆண்டு பெப்ரவரி 14ம் திகதி அவுஸ்திரேலிய டொலர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நாணயத்திற்குப் பெயராக "த அவுஸ்திரல்", "த ஒஸ்", "தெ பூமர்", "த ரூ", "த கங்கா", "த ஈமு", "த டிகர்", "த க்விட்" மற்றும் "மிங்" (மென்ஸீசின் செல்லப்பெயர்)என்பன பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேளையில், அப்போதைய முதலமைச்சர் ரொபேர்ட் மென்ஸீஸ் "த ரோயல்" எனும் பெயரைத் தன் சார்பில் முன்வைத்தார். மென்ஸீசின் செல்வாக்கால் 'த ரோயல்'எனும் பெயர் வைக்கப்பட்டு முதற்கட்ட வடிவமைப்புகளும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு அவுஸ்திரேலிய ரிசர்வ் வங்கியின் அச்சிடற் பிரிவால் பணமும் அச்சிடப்பட்டது. வழமையற்ற இப்பெயர் பிரபலமாகாததால் 'டொலர்' என்பதைப் பாவிக்கும் முகமாக 'த ரோயல்' எனும் பெயர் கை விடப்பட்டது.

அறிமுகப்படுத்தப்ப்ட்ட போது அவுஸ்திரேலிய டொலரின் பெறுமதி கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்திருந்தது:

2 அவுஸ்திரேலிய டொலர் = 1 பவுண்ட்

1 அவுஸ்திரேலிய டொலர் = 10 ஷிலிங்.

1967ம் ஆண்டு ஸ்டெர்லிங் முறையை விட்டு அவுஸ்திரேலிய டொலர் விலகியது. அதனால் அமெரிக்க டொலருக்கெதிரான ஸ்டேர்லிங்கின் பெறுமதி குறைந்த போது அவுஸ்திரேலிய டொலர் பாதிக்கப்படவில்லை. மாறாக அமெரிக்க டொலருக்கெதிரான தனது மாறா பணமாற்று வீதத்தை அது பேணியது.

நாணயங்கள்தொகு


5, 10, 20, 50 சதங்களும், 1 மற்றும் 2 டொலர்களும் நாணயமாக அச்சிடப்படுகின்றன. ஞாபகார்த்த நாணயங்களுக்காக 50 சத நாணயமே நீண்டகாலமாகத் தெரிவில் உள்ளது. இந்நாணயத்தில் குறிப்பிடப்படும் சில நிகழ்வுகள்:

1970 - தலைமை மாலுமி குக் அவுஸ்திரேலியக் கிழக்குக் கடற்கரையில் இடம் கண்டடைந்தமை

1977 - எலிசபெத் அரசியின் முடிசூட்டலின் வெள்ளிவிழா

1981 - சார்ள்ஸ்-டயானா திருமணம்

1982 - பொதுநலவாய நாடுகள் விளையாட்டுப் போட்டி

1988 - அவுஸ்திரேலிய இருநூற்றாண்டு

ஞாபகார்த்த நாணய வழக்கம் தற்போது 20சத மற்றும் 1 டொலர் நாணயங்களிலும் தொடரப்படுகிறது.

நாணய சேகரிப்பாளர்களுக்காக பல்வித மாழைகளில் வெவ்வேறு பெறுமதியுடைய நாணயங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன. செல்லுபடியாகும் பணமெனினும் இவை பொதுவில் பாவிக்கப்படுவதில்லை

குறிப்பு: 1990 - 1991ம் ஆண்டிலிருந்து 1, 2 சத நாணயங்கள் புழக்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டன. பொருள்/சேவைகளுக்காக பணமாகக் கட்டணம் செலுத்தும் போது அவ் விலை அருகாமையிலுள்ள 5சதப் பெறுமதிக்கு நகர்த்தப்படும். (5சதம் அல்லது நிறுவன முடிவு)

உதாரணமாக: $6.92 என்பது $6.90 ஆகும், $23.78 என்பது $23.80 ஆகும்.

 
முதன்முதலாக நெகிழித்தாளால் (பாலிமர்) செய்த பணத்தாள்

வங்கித்தாள்கள்தொகு


$5, $10, $20, $50 மற்றும் $100 பெறுமதியான வங்கித்தாள்கள் அச்சிடப்படுகின்றன. $1( 10/- (10 ஷிலிங்)), $2(£1), $10(£5), $20(£10) போன்று ஐந்து டொலருக்கு மாறா மாற்றுவீதம் பவுண்டுடன் இருக்காததால் $5 வங்கித்தாள் 1967ம் ஆண்டு வரை வெளியிடப்படவில்லை. மக்கள் டொலரின் தசம முறைக்குப் பழக்கப்பட்ட பின்னர் வெளியிடப்பட்டது. $1 தாள் 1984 இலும் $2 தாள் 1988இலும் நாணயமாக்கப்பட்டன. பணவீக்கம் காரணமாக அதிக பெறுமதியுள்ள பணம் தேவைப்பட்டதைத் தொடர்ந்து $50, $100 டொலர் வங்கித்தாள்கள் முறையே 1973ம், 1984ம் ஆண்டுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

ஆஸ்திரேலியாவின் டொலர் 2012தொகு

ஆஸ்திரேலியாவின் டொலர் 2012
முன்பக்கம் பின்பக்கம மதிப்பு
5 டொலர்
10 டொலர்
20 டொலர்
50 டொலர்
100 டொலர்

ஆஸ்திரேலியாவின் ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்.பி.ஏ) கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை உருவாக்கி வருகிறது. இவை தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் ஆஸ்திரேலிய நாணயத்தை மாற்றும். நாணயங்கள் பாதிக்கப்படாது, ஆனால் புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் இன்னும் “இளமை” தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இந்த திட்டம் அடுத்த தலைமுறை பணத்தாள் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் RBA தற்போது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அட்டவணைக்கு பின்னால் உள்ளது. அடுத்த தலைமுறை பணத்தாள் இதுவரை 3 9.3 மில்லியன் செலவாகியுள்ளது, மேலும் வடிவமைப்புகள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. வேலை வடிவமைப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன, ராணி எலிசபெத் II ஐ $ 5 குறிப்பிலிருந்து நீக்குவது குறித்து ஆர்.பி.ஏ விவாதித்த போதிலும், புதிய குறிப்புகளில் அனைத்து உருவப்பட பாடங்களும் அப்படியே இருக்கும் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் புதிய பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தை இணைக்கும், இது ஆஸ்திரேலியாவின் குறைந்த அளவிலான கள்ளநோட்டுகளை பராமரிக்க உதவும் என்று RBA கூறுகிறது. புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் வழங்கப்படுவதற்கு இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும்.

பாதுகாப்பு முக்கியம். பாதுகாப்புக்காக ஆர்.பி.ஏ பணம் செலவழித்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். குறிப்புகள் புழக்கத்தில் நுழையும் நேரத்தில் எந்த தொழில்நுட்பமும் பல ஆண்டுகள் காலாவதியாகிவிடும் என்ற உண்மையை புறக்கணித்து, நான் இன்னும் பாதுகாப்புக்கு ஆதரவாக இருக்கிறேன்.

ஆனால் இந்த புதிய குறிப்புகள் முதலில் இருந்தவை அல்ல. புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை உருவாக்குவதற்கான முன்முயற்சி RBA இன் ஆராய்ச்சியைத் தொடர்ந்து பெரும்பாலான ஆஸ்திரேலியர்கள் தங்கள் சொந்த நாணயத்தில் முகங்களை பெயரிட முடியாது. எனவே ஒரு புதிய, “இளமை” வடிவமைப்பிற்கான நேரம் இது என்று அவர்கள் முடிவு செய்தனர்.

.3 9.3 மில்லியன் பின்னர், எங்களிடம் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் உள்ளன, அவை பழைய அளவு, வடிவம் மற்றும் வண்ணம். இடம்பெற்ற உருவப்படங்கள் ஒரே நபர்களின். மக்களைப் பயிற்றுவிப்பதற்கான எந்தவொரு பிரச்சாரமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை, எனவே பெரும்பாலான ஆஸ்திரேலியர்கள் இன்னும் அவர்கள் யார் என்று உங்களுக்குச் சொல்ல முடியாது. எனவே அவர்கள் எப்படி “இளமை” உடையவர்கள்? உருவப்படங்கள் அசல் பாடங்களின் இளைய பதிப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. ரூபாய் நோட்டுகள் உண்மையில் இளைய தோற்றமுடையவர்களைக் கொண்டுள்ளன. தலைப்பில் தங்கியிருப்பதற்காக அந்த குறிப்பிட்ட முடிவில் அப்பட்டமான வயதுவந்த தன்மையை நான் புறக்கணிக்கப் போகிறேன்

நான் பார்க்க முடிந்தவரை பிரச்சினைக்கு இரண்டு சாத்தியமான தீர்வுகள் உள்ளன. ஆஸ்திரேலியர்களுக்கு எங்கள் ரூபாய் நோட்டுகளில் முகங்களை பெயரிட முடியாவிட்டால், மிக சமீபத்திய வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர்களைப் பிரதிபலிக்க முகங்கள் மாற வேண்டும், அல்லது தேசிய பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய வரலாற்று அலகு மேம்படுத்த வேண்டும், இதனால் இவை முக்கியமான புள்ளிவிவரங்கள் மறக்கப்படவில்லை.

பலமங்களால் ஆன வங்கித்தாள் புழக்கம்

நோட்பிரிண்டிங் அச்சகத்தினரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பலமங்களாலான (Polymer) வங்கித்தாள்கள் (polymer banknotes) அவுஸ்திரேலியாவில் வெள்ளையர் குடியேற்றத்தின் இருநூற்றாண்டைச் சிறப்பிக்கும் முகமாகஅவுஸ்திரேலிய ரிசர்வ் வங்கியால் 1988ம் ஆண்டு முதல் முதலில் புழக்கத்திற்கு விடப்பட்டன. இவ்வகைத் தாள்கள் தொடர்ந்த பாவனையால் ஏனைய காகித வங்கித்தாள் போன்று பாதிப்படைவதில்லை. பாதுகாப்பானவையும் கூட. இவை அவுஸ்திரேலிய ரிசர்வ் வங்கியாலும் பொதுநலவாய அறிவியல் மற்றும் துறைசார் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினாலும் உருவாக்கப்பட்டு நோட்பிரிண்டிங்கினரால் அச்சிடப்படுகின்றன. இவ்வகை வங்கித்தாள்களைப் பாவித்த முதல் நாடு அவுஸ்திரேலியாவாகும்.

தற்போது சகல அவுஸ்திரேலிய வங்கித்தாள்களும் இவ்வகையானவை

இரண்டாவது பாலிமர் தொடர்தொகு

செப்டம்பர் 27, 2012 அன்று, ஆஸ்திரேலியாவின் ரிசர்வ் வங்கி தற்போதைய ரூபாய் நோட்டுகளை மேம்படுத்தும் திட்டத்தில் பணிபுரிய உத்தரவிட்டதாகக் கூறியது. மேம்படுத்தப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் பல புதிய எதிர்கால ஆதார பாதுகாப்பு அம்சங்களை [20] இணைக்கும், மேலும் பார்வையற்றோரின் பயன்பாட்டை எளிதாக்குவதற்கு பிரெய்லி புள்ளிகளையும் உள்ளடக்கும். முதல் புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் ($ 5 மதிப்பில்) 1 செப்டம்பர் 2016 முதல் வெளியிடப்பட்டன, மற்ற பிரிவுகளும் வரும் ஆண்டுகளில் வெளியிடப்பட்டன. [21]

1 செப்டம்பர் 2016 முதல் $ 5 குறிப்புடன் தொடங்கி புதிய தொடர் குறிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. [22] ஒரு புதிய $ 10 குறிப்பு 20 செப்டம்பர் 2017 முதல் புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளது, [23] மேலும் 18 அக்டோபர் 2018 முதல் புதிய $ 50 குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. [24] புதிய $ 20 குறிப்பு 2019 அக்டோபர் 9 முதல் புழக்கத்தில் விடப்பட்டுள்ளது மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டில் புதிய $ 100 குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது. [25]

ஆஸ்திரேலிய டாலர் 2018
முன்பக்கம் பின்பக்கம மதிப்பு
5 டொலர்
10 டொலர்
20 டொலர்
50 டொலர்


வடிவமைப்புதொகு

ஆஸ்திரேலியாவே உலகில் உள்ள நாடுகளில் தான் வெளியிட்ட காசுகள் அனைத்தையும் பிளாசுடிக்கில் முதலில் வெளியிட்டது. இந்த முறையால் ஆஸ்திரேலியாவில் கள்ள நாணயம் அடித்தலும் கள்ள நோட்டு அடித்தலும் பெருமளவு இல்லாமல் போனது. மேலும் இது தாள் நோட்டுகளை விட சுத்தமாகவும் அதிக நாள் உபயோகிக்கக் கூடியதாவும் எளிதில் மறுசுழற்சி முறையில் பயன்படுதத் தக்கதாகவும் இருந்தது.

இந்த முறையை செய்த ஆஸ்திரேலிய இரிசர்வ் வங்கியின் பிரிவான "பணத்தை அச்சடிக்கும் ஆஸ்திரேலியா" என்னும் அமைப்பு பிற்பாடு பல்வேறு நாடுகளுக்கு இதைப் போன்ற பணத்தாள்களை அச்சடித்துக் கொடுத்தது. அவற்றில் வங்காளதேசம், புரூணை, சிலி, இந்தோனேசியா, குவைத், மலேசியா, மெக்சிக்கோ, நேபாளம், நியூசிலாந்து, பப்புவா நியூ கினி, உருமேனியா, சமோவா, சிங்கப்பூர், சொலமன் தீவுகள், இலங்கை, தாய்லாந்து, வியட்நாம் போன்ற நாடுகளும் அடங்கும். பிற்பாடு வேற்று நாடுகளும் தங்களுக்கான பணத்தை இதே முறையில் அச்சிட அதிக ஆர்வம் காட்டின.

வெளியிணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அவுஸ்திரேலிய_டொலர்&oldid=2881445" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது