இந்திய மாநிலப் போக்குவரத்துப் பதிவு எண்கள்

இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வாகனங்களின் பதிவெண்களுக்கு இடப்படும் முன்னொட்டுகள் மாநிலத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும். இவை மாநிலத்தின் ஆங்கிலப்பெயரின் சுருக்கமாக அமையும்.

பதிவெண்தொகு

 1. அருணாசலப் பிரதேசம் - AR
 2. அஸ்ஸாம் - AS
 3. ஆந்திரப் பிரதேசம் - AP
 4. பீகார் - BR
 5. சட்டீசுகர் - CG
 6. கோவா - GA
 7. குஜராத் - GJ
 8. ஹரியானா - HR
 9. இமாசலப் பிரதேசம் - HP
 10. சார்க்கண்ட் - JH
 11. சம்மூ-காசுமீர் - JK
 12. கர்நாடகம் - KA
 13. கேரளம் - KL
 14. மத்தியப் பிரதேசம்- MP
 15. மகாராஷ்டிரம் - MH
 16. மணிப்பூர் - MN
 17. மேகாலயா - ML
 18. மிசோரம் - MZ
 19. நாகலாந் - NL
 20. ஒரிசா - OR
 21. பஞ்சாப் - PB
 22. ராஜஸ்தான் - RJ
 23. சிக்கிம் - SK
 24. தமிழ்நாடு - TN
 25. திரிபுரா - TR
 26. உத்திரப் பிரதேசம் - UP
 27. உத்தர்கண்ட் - UA/UK
 28. மேற்கு வங்காளம் - WB
 29. அந்தமான்-நிகோபார் - AN
 30. சண்டிகர் - CH
 31. தாத்ரா நாகர்ஹவேலி - DN
 32. டாமன்-டயூ - DD
 33. தில்லி - DL
 34. இலட்சத் தீவுகள் - LD
 35. பாண்டிச்சேரி - PY