கனேடியத் தமிழ்த் தொலைக்காட்சிச் சேவைகள்

கனேடியத் தமிழர்
கனேடியத் தமிழர்
நபர்கள்
பரம்பல்
அரசியல்
பொருளாதாரம்
பண்பாடும் கலைகளும்
கல்வி
தமிழ்க் கல்வி
சமூக வாழ்வு
அமைப்புகள்
வரலாறு
வரலாற்றுக் காலக்கோடு
குடிவரவு
எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள்
இலக்கியமும் ஊடகங்களும்
இலக்கியம்
வானொலிகள்
இதழ்கள்
நூல்கள்
திரைப்படத்துறை
தொலைக்காட்சிச் சேவைகள்
நிகழ்வுகள்
தமிழ் மரபுரிமைத் திங்கள்
ரொறன்ரோ தமிழியல் மாநாடு
தமிழ் இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள்

கனடாவில் இயங்கும் தமிழ் தொலைக்காட்சிச் சேவைகள்:

தமிழ்

தொகு

கனேடியத் தமிழ் ஒலிபரப்புத்துறையுடன் ஒப்புடுகையில் தமிழக தாக்கம் தொலைக்காட்சிச் சேவைகளில் அதிகம். ஆகையால் தமிழம் போன்றே அறிவுப்பாளர்கள் தமிழில் உரையாடுவதில் உச்சரிப்பதில் போதிய கவனம் தருதில்லை என்ற ஒரு குறை உண்டு (ஆதாரம் தேவை).

நிகழ்ச்சிகள்

தொகு