கனேடியத் தமிழர் வரலாற்றுக் காலக்கோடு

கனேடியத் தமிழர்
கனேடியத் தமிழர்
நபர்கள்
பரம்பல்
அரசியல்
பொருளாதாரம்
பண்பாடும் கலைகளும்
கல்வி
தமிழ்க் கல்வி
சமூக வாழ்வு
அமைப்புகள்
வரலாறு
வரலாற்றுக் காலக்கோடு
குடிவரவு
எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள்
இலக்கியமும் ஊடகங்களும்
இலக்கியம்
வானொலிகள்
இதழ்கள்
நூல்கள்
திரைப்படத்துறை
தொலைக்காட்சிச் சேவைகள்
நிகழ்வுகள்
தமிழ் மரபுரிமைத் திங்கள்
ரொறன்ரோ தமிழியல் மாநாடு
தமிழ் இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள்

2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990
1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980
1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970
1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
இவற்றையும் பார்க்க
வெளி இணைப்புகள்

2008தொகு

2007தொகு

2006தொகு

2005தொகு

  • Tamil Mental Health Project - April 29, 2005 [10]

2004தொகு

2003தொகு

2002தொகு

2001தொகு

1998தொகு

1996தொகு

1995தொகு

  • Nomi Morris. (November 27, 1995). Maclean. "The Canadian Connection: Sri Lanka moves to crush Tamils at home and aboard" [17]; Jaffana capture the SL Army

1991தொகு

  • Canadian Tamil Chamber of Commerce ( CTCC ) is a voluntary, non-political, and not-for profit organization. [18]

1990தொகு

1989தொகு

1986தொகு

  • "Sri Lankan migrants rescued off Newfoundland" [20]

"The Sri Lankans had all been living in Germany as refugees and had paid $3,450 for passage to Canada on a freighter. Their journey at sea had lasted 11 days, and they had been in the lifeboats for two nights and three days. The landed Tamils received one-year ministerial permits to stay in Canada, which allowed them to work. All were eventually allowed to stay in Canada. The majority of the refugees settled in Montreal, which already had a well-established Tamil community. The rest went to Toronto. The Tamils' landing set off a nationwide debate about how Canada treats refugee claims. In response, the Mulroney government enacted an overhaul of the refugee system in 1988. " [21]

1984தொகு

கணினியின் "ஆதாயங்களைத் தமிழிலும் பெற முயன்ற தமிழ்க் கணினி வல்லுனர்களின் பல முயற்சியிகளில் முதலில் தோன்றிய மென்பொருள் ஒரு ஆவணங்கள் எழுதும் “ஆதமி” என்னும் மென்பொருள். இது 1984 இல் கனடாவில் வதியும் கலாநிதி சிறீனிவாசன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது." [22]

1983தொகு

1969தொகு

1960தொகு

  • "The Tamil community is a relatively new group. Some Tamils settled in Canada as early as the 1960s, coming as independent immigrants." [24]

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. "Waving the flag of the Tamil Tigers guerrillas, thousands of Canadian Tamils gathered this weekend for their first rally since the federal government shocked the community by outlawing a Toronto-based Tamil non-profit group under the Anti-Terrorism Act." Canadian Tamils hold rally, condemn Ottawa’s ban Stewart Bell, Canwest News Service [1]

வெளி இணைப்புகள்தொகு