இலங்கை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1952 - Other languages