தேசிய நெடுஞ்சாலை 219 (இந்தியா)

தேசிய நெடுஞ்சாலை 219 தமிழ்நாடு|தமிழ்நாட்டின் கிருஷ்ணகிரியின் அருகில் தே.நெ.46இல் துவங்கி வடகிழக்கில் சென்று ஆந்திராவின் மதனப்பள்ளியில் முடிவடையும் ஓர் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆகும்.

இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை 219
219

தேசிய நெடுஞ்சாலை 219
வழித்தட தகவல்கள்
நீளம்:150 km (90 mi)
முக்கிய சந்திப்புகள்
தொடக்கம்:கிருஷ்ணகிரி, தமிழ்நாடு
To:மதனப்பள்ளி, ஆந்திரப் பிரதேசம்
அமைவிடம்
மாநிலங்கள்:தமிழ்நாடு: 22 கிமீ
ஆந்திரப் பிரதேசம்: 128 கிமீ
நெடுஞ்சாலை அமைப்பு
தே.நெ. 218தே.நெ. 220

வழித்தடம்தொகு

கிருஷ்ணகிரி, குப்பம், வெங்கடகிரிக்கோட்டை, பேரெட்டிப்பள்ளி, பலமனேர், புங்கனூரு, மதனப்பள்ளி.[1]

சான்றுகோள்கள்தொகு