தேசிய மக்கள் பேராயம்

சீன மக்கள் குடியரசின் அரசமைப்பு

National Emblem of the People's Republic of China.svg

அரசமைப்புச் சட்டம்
சட்டமன்றம்
தேசிய மக்கள் பேராயம்
தேசிய மக்கள் பேராய நிலைக் குழு
சீன சனாதிபதி - கூ சிங்தாவ்
செயற்குழு/நிர்வாகம்
சீன மக்கள் குடியரசின் அரச மன்றம்
சீனப் பிரதமர் -
மக்கள் விடுதலைப் படை
நீதிமன்றம்
உச்ச மக்கள் நீதிமன்றம்
அரசியல்
சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சி
சீ.பொ.க நடுவண் செயற்குழு
சீ.பொ.க தேசிய பேராயம்
வரலாறும் கொள்கைகளும்
மா சே துங் - மாசேதுங் கோட்பாடு
டங் சியாவுபிங் - டங் சியாவுபிங் கோட்பாடு
யான் சமீன் - Three Represents
கூ சிங்தாவ் - அறிவியல் வளர்ச்சியல் கருத்துரு
சிக்கல்கள்

தொகு

தேசிய மக்கள் பேராயம் என்பது சீனாவின் உயர் அதிகாரம் பெற்ற சட்டமன்றம் ஆகும். இதர பல நாடுகள் போல் அல்லாது இதுவே சீனாவின் ஒரே சட்டமன்றம். இதன் உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையாக சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சியினால் தீர்மானிக்கப்படுகிறார்கள்.


இந்த உறுப்பினர்கள் பல் நிலை தேர்தல் முறையால் தேர்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். மாகாண மக்கள் பேராயங்களால் இவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். மாகாண பேராய உறுப்பினர்கள் மேலும் கீழ் நிலை பேராயங்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். ஊர்களின் பேராய உறுப்பினர்கள் நேரடியாக தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தேசிய_மக்கள்_பேராயம்&oldid=1352561" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது