பகுப்பு:மூன்றாம் நிலை ஆல்ககால்கள்

முதன்மை ஆல்ககால்கள் RCH2OH; இரண்டாம் நிலை RR'CHOH; மூன்றாம் நிலை RR'R"COH என்ற பொது வாய்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும். இங்கு R, R', R" என்பவை அல்கைல் கூட்டங்கள் ஆகும்.

"மூன்றாம் நிலை ஆல்ககால்கள்" பகுப்பிலுள்ள கட்டுரைகள்

இந்தப்பகுப்பின் கீழ் உள்ள 5 பக்கங்களில் பின்வரும் 5 பக்கங்களும் உள்ளன.