பகுப்பு:வேதி வினையூக்கிகள்

வேதி வினையூக்கிகள் (catalysts)

துணைப் பகுப்புகள்

இந்தப் பகுப்பில் மொத்தம் உள்ள 4 துணைப்பகுப்புகளில் பின்வரும் 4 துணைப்பகுப்புகள் இங்கு காட்டப்பட்டுள்ளன.