மாலிப்டினம்(III) அயோடைடு

மாலிப்டினம்(III) அயோடைடு (Molybdenum(III) iodide) என்பது MoI3 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாடு கொண்ட ஒரு கனிம வேதியியல் சேர்மமாகும்.

மாலிப்டினம்(III) அயோடைடு
Molybdenum(III) iodide
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்s

மாலிப்டினம் மூவயோடைடு
இனங்காட்டிகள்
14055-75-5 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 6432099
பண்புகள்
MoI3
வாய்ப்பாட்டு எடை 476.65 கி/மோல்
தோற்றம் கருப்பு திண்மம்
உருகுநிலை
கரைவதில்லை
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 Yes check.svgY verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

தயாரிப்புதொகு

மாலிப்டினம் அறுகார்பனைலுடன் அயோடின் வாயு 105°செல்சியசு வெப்பநிலையில் வினை புரிந்து மாலிப்டினம்(III) அயோடைடு உண்டாகிறது.

மேற்கோள்கள்தொகு