முராய்டியே

{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/{{taxonomy/வார்ப்புரு:Taxonomy/முராய்டியே|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}

எலிகள், சுண்டெலிகள், வோல்கள், வெள்ளெலிகள், பாலைவன எலிகள் மற்றும் பல உறவினர்கள் உள்ளிட்ட கொறித்துண்ணிகளின் பெரிய சூப்பர் குடும்பம் முராய்டியே ஆகும். அண்டார்டிக்காவைத் தவிர அனைத்துக் கண்டத்திலும் இவை பல்வேறு வகையான வாழ்விடங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளன. சில வகைபாட்டியலாளர்கள் இந்த குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் முரிடே என்ற ஒரே குடும்பத்தில் சேர்த்துள்ளனர். துணை குடும்பங்கள் ஒன்றையொன்று எவ்வாறு தொடர்புடையவை என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக ஒரே குடும்பமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் வகைப்பாடு சமீபத்திய மூலக்கூறு பைலோஜெனிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.[1]

முராய்டியே
புதைப்படிவ காலம்:Middle Eocene – Recent
Feldmaus Microtus arvalis.jpg
Common vole (Microtus arvalis)
உயிரியல் வகைப்பாடு e
Unrecognized taxon (fix): முராய்டியே
குடும்பம்

பிளாடகாந்தோமைடே
இசுபலாசிடே
கேலோமைசிடே
நெசோமைடே
கிரிசெடிடே
முரிடே

சகோதர பிரிவு: டைபோடோயிடே

முராய்டுகள் ஆறு குடும்பங்கள், 19 துணைக்குடும்பங்கள், சுமார் 280 பேரினங்கள் மற்றும் குறைந்தது 1750 சிற்றினங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

வகைப்பாட்டியல்தொகு

 • குடும்ப பிளாடகாந்தோமைடே (ஸ்பைனி டார்மவுஸ் மற்றும் பிக்மி டார்மைஸ்)
 • குடும்ப இசுபலாசிடே (புதைபடிவ முரோய்டுகள்)
  • துணை குடும்ப மயோஸ்பாலசினே (பாலைவன எலி)
  • துணை குடும்பம் ரைசோமினே (மூங்கில் எலிகள் மற்றும் வேர் எலிகள்)
  • துணை குடும்பம் ஸ்பாலசினே (குருட்டு மோல் எலிகள்)
 • கிளாட் யூமுரோய்டா - வழக்கமான முராய்டுகள்
  • குடும்ப கலோமிசிடே
   • துணை குடும்ப கலோமிசினே (சுண்டெலி போன்ற வெள்ளெலிகள்)
  • நெசோமைடே குடும்பம்
   • துணை குடும்பம் கிரிகெடோமினே (எலிகள் மற்றும் எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் டென்ட்ரோமுரினே (ஆப்பிரிக்க மரமேறும் எலிகள், பாலைவன எலிகள், கொழுப்பு எலிகள் மற்றும் வன எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் மிஸ்ட்ரோமினே (வெள்ளை வால் எலி)
   • துணை குடும்பம் நெசோமினே (மலகாசி எலிகள் மற்றும் சுண்டெலி)
   • துணை குடும்ப பெட்ரோமிசினே (பாறை எலிகள் மற்றும் ஏறும் சதுப்பு சுண்டெலி)
  • குடும்ப கிரிசெடிடே
   • துணை குடும்ப அர்விகோலினே (வோல்ஸ், லெம்மிங்ஸ் மற்றும் கத்தூரி)
   • துணை குடும்பம் கிரிகெடினா (உண்மையான வெள்ளெலிகள்)
   • துணை குடும்ப நியோடோமினே (வட அமெரிக்க எலிகள் மற்றும் எலிகள்)
   • துணை குடும்ப சிக்மோடோன்டினே (புதிய உலக எலிகள் மற்றும் எலிகள் )
   • துணைக் குடும்ப டைலோமினே (வெஸ்பர் எலிகள் மற்றும் ஏறும் எலிகள்)
  • குடும்பம் முரிடே
   • துணை குடும்ப டியோமினே (ஸ்பைனி எலிகள், பிரஷ் ஃபர்ட் எலிகள், இணைப்பு எலி)
   • துணை குடும்ப ஜெர்பில்லினே (ஜெர்பில்ஸ், ஜர்ட்ஸ் மற்றும் மணல் எலிகள்)
   • துணை குடும்பம் லெமாகோமைனே (டோகோ சுண்டெலி)
   • துணை குடும்ப லோபியோமினே (க்ரீஸ்டட் எலி)
   • துணை குடும்ப முரினே (பழைய உலக எலிகள் மற்றும் சுண்டெலி உட்பட எலிகள்)

தொகுதித்தோற்றவியல்தொகு

5 முக்கிய தொகுப்பாக ஜான்சா & வெக்ஸ்லரால் (2004) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. [2]

முராயிடேவும் அதன் துணைக் குழுவான டைபோடோயிடியாவும் இணைந்து துணை வரிசையான மையோமார்பாவினை அமைக்கின்றன.

இடை ஒளி உணர்பெறும் ரெட்டினாய்ட் இணைப் புரதம் (ஐஆர்பிபி) மரபணுவின் மூலக்கூறு பைலோஜெனடிக் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் 70க்கும் மேற்பட்ட முரோய்டியா பேரினங்களின் தொகுதித்தோற்றவியல், ஜான்சா & வெக்ஸ்லர் (2004: 264) தீர்மானிக்கப்பட்டது.[2] பிளாட்டகாந்தோமைடேவினை ஜான்சா & வெக்ஸ்லர் (2004) பகுப்பாய்வு செய்யவில்லை என்றாலும், ஃபேப்ரே மற்றும் பலர் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி (2012)[3] இது முரோய்டியாவின் மிக அடிப்படையான பரம்பரை என்று கூறுகிறது.  

முராய்டியே  


Platacanthomyidae[3]Spalacidae 

Spalacinae 

SpalaxMyospalacinae 

Myospalax


Rhizomyinae 


Tachyoryctesரைசோமைசு

Eumuroida 

Calomyscidae 

Calomyscus
Nesomyidae Hypogeomys
நேசோமைசுபிராக்கியூராமைசுMonticolomysMacrotarsomys

Brachytarsomys
Gymnuromys
VoalavoEliurus
Petromyscinae 

Petromyscus


Mystromyinae 

Mystromys


Cricetomysபேமைசு

Saccostomus
SteatomysDendromusமுரிடே 


Lophiomyinae 

LophiomysGerbillinae 


TateraMerionesAcomyinae 


Lophuromys
தியோமைசுஅகோமைசு


முரினே 


Phloeomys

மைக்ரோமைசு
மேக்சோமைசு
Niviventer
சண்டாமைசுரேட்டசு
Rhynchomys
ஓடோமைசு
Aethomys
RhabdomysGrammomysTokudaia
Mus
மாசுடோமைசு
PraomysHylomyscusCricetidae 

Cricetinae 


Cricetulus
PhodopusMesocricetus

Tylomyinae 


TylomysNyctomysNeotominae 


Neotoma
ScotinomysPeromyscus

Arvicolinae 


Microtus
EothenomysClethrionomys
Sigmodontinae SigmodonRheomys


ScapteromysAkodon

Reithrodon
ThomasomysRhipidomys


ZygodontomysScolomys
Oryzomys
OligoryzomysNectomys
Delomys
PhyllotisCalomysJuliomysIrenomys

Wiedomys
NotiomysAbrothrixமேற்கோள்கள்தொகு

 1. Steppan, S.; Adkins, R.; Anderson, J. (2004). "Phylogeny and Divergence-Date Estimates of Rapid Radiations in Muroid Rodents Based on Multiple Nuclear Genes". Systematic Biology 53 (4): 533–553. doi:10.1080/10635150490468701. பப்மெட்:15371245. https://archive.org/details/sim_systematic-biology_2004-08_53_4/page/533. 
 2. 2.0 2.1 Jansa, S.A.; Weksler, M. (2004). "Phylogeny of muroid rodents: relationships within and among major lineages as determined by IRBP gene sequences". Molecular Phylogenetics and Evolution 31 (1): 256–276. doi:10.1016/j.ympev.2003.07.002. பப்மெட்:15019624. 
 3. 3.0 3.1 Fabre (2012). "A glimpse on the pattern of rodent diversification: a phylogenetic approach". BMC Evolutionary Biology 12: 88. doi:10.1186/1471-2148-12-88. பப்மெட்:22697210. 

 


"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முராய்டியே&oldid=3521025" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது