மூன்றாம் நிலை மூலம்

மூன்றாம் நிலை மூலம் (Tertiary source) என்பது முதல் நிலை மூலங்களையும் இரண்டாம் நிலை மூலங்களையும் பற்றிய தகவல்களை திரட்டித் தரும் மூலமாகும். இதற்கு உதாரணங்களாக காலக்கோடுகள், வழிகாட்டி கையேடுகள், கலைக்களஞ்சியங்கள் போன்றவற்றைக் கூறலாம்.

மூன்று நிலை மூலங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

தொகு

முதல் நிலை மூலங்கள்

தொகு

நிகழ்வுகள், கல்வெட்டுகள், இலக்கியப் பாடல்கள், எழுத்துப்பெயர்ப்புகள் (Transliteration) இவை எல்லாம் முதல் நிலை மூலங்கள் ஆகும். இவற்றில் அந்த துறை வல்லுநரின் பார்வையோ விமர்சனமோ இல்லாமல் மூலங்கள் அப்படியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

  1. மாங்குளம் கல்வெட்டுகள்
  2. புளியம்கொம்பை கல்வெட்டுகள்
  3. பாண்டியர் செப்பேடுகள்

இரண்டாம் நிலை மூலங்கள்

தொகு

முதல் நிலை மூலங்களான நிகழ்வுகள், கல்வெட்டுகள், இலக்கியப் பாடல்கள், மொழிபெயர்ப்புகள் போன்றவற்றை அத்துறை வல்லுநர்கள் ஆராய்ந்து அதை நூலாகவோ அல்லது வேறு ஊடகத்திலோ தன் கருத்துக்களையும் சேர்த்து வெளியிட்டிருந்தால் அவை இரண்டாம் நிலை மூலங்கள் எனக் கொள்ளலாம். பின்வரும் கருத்துகள் இரண்டாம் நிலை மூலங்களான வரலாற்று ஆய்வு நூல்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை.

- ஐராவதம் மகாதேவன் (தன்னுடைய ஆய்வு நூலில் குறிப்பிட்ட தகவல்)

- மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி தன்னுடைய ஆய்வு நூலில் கூறியவை.

மூன்றாம் நிலை மூலங்கள்

தொகு

மூன்றாம் நிலை மூலம் என்பது முதனிலை மூலங்களைக் குறித்த/ஆராய்ந்த இரண்டாம் நிலை மூலங்களின் தகவல்களைத் திரட்டித் தரும் மூலங்களாகும். உதாரணத்திற்கு ஒரு முதனிலை மூலமான ஒரு கல்வெட்டைப் பற்றி இரண்டாம் நிலைமூலங்களில் பல ஆய்வாளர்கள் பல பார்வையில் எழுதியிருக்கலாம். முதல் ஆய்வாளர் அதை ஒரு மொழி எழுத்து எனக் கூற மற்ற ஆய்வாளர்கள் அதை இன்னொரு மொழி எனக் கூறி இருப்பின் அந்த இரண்டு தகவல்களையும் நடுநிலையாகத் தருவதே மூன்றாம் நிலை மூலமாகும். கீழுள்ள எடுத்துக்காட்டு தமிழ் மொழிக் கல்வெட்டுகள் குறித்து பல்வேறு அறிஞர்களின் கறுத்துக்களை திரட்டித் தரும் மூன்றாம் நிலை தரவாகும். பெரும்பாலும் கலைக்களஞ்சியங்களில் இதைப் போன்ற நடையிலேயே தகவல்கள் திரட்டப்பட்டு தரப்படுகின்றன.

- கலைக்களஞ்சியங்களில் உள்ள திரட்டப்பட்ட தகவல்கள்.

இக்கட்டுரைகளையும் பார்க்கவும்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மூன்றாம்_நிலை_மூலம்&oldid=1746664" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது