லதாங்கி கருநாடக இசையின் 63வது மேளகர்த்தா இராகம். இரவில் பாடுவதற்கு ஏற்றது. அசம்பூர்ண மேளபத்ததியில் இந்த இராகத்திற்கு கீதப்பிரியா என்று பெயர்.

இலக்கணம் தொகு

 
லதாங்கி சுரங்கள் C யிலிருந்து தொடக்கம்
ஆரோகணம்: ஸ ரி232 ப த1 நி3 ஸ்
அவரோகணம்: ஸ் நி31 ப ம23 ரி2
  • "ருத்ர" என்றழைக்கப் படும் 11வது சக்கரத்தில் 3 வது மேளம்.
  • இந்த இராகத்தில் ஷட்ஜம், சதுஸ்ருதி ரிஷபம் (ரி2), அந்தர காந்தாரம் (க3), பிரதி மத்திமம் (ம2), பஞ்சமம், சுத்த தைவதம் (த1), காகலி நிஷாதம் (நி3) ஆகிய சுரங்கள் வருகின்றன.

சிறப்பு அம்சங்கள் தொகு

உருப்படிகள் தொகு

ஜன்ய இராகங்கள் தொகு

லதாங்கியின் ஜன்ய இராகங்கள் இவை.

லதாங்கி இராகத்தில் அமைந்த திரையிசைப் பாடல்கள் தொகு

லதாங்கி இராகத்தில் அமைந்த திரையிசைப் பாடல்கள்:

  • தோகை இளமயில்
  • பாடிப் பறந்த கிளி :- கிழக்கு வாசல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=லதாங்கி&oldid=1344117" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது