வார்ப்புரு:நடப்பு நிகழ்வுகள்/தலைப்புச் செய்திகள்

Yoshihide Suga cropped 3 Joint Press Announcement of the Okinawa Consolidation Plan.jpg