முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

வார்ப்புரு:நடப்பு நிகழ்வுகள்/தலைப்புச் செய்திகள்

Nadia Murad in Washington - 2018 (42733243785) (cropped).jpg
அண்மைய இறப்புகள்: நா. த. திவாரி - பரிதி இளம்வழுதி