விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/நவம்பர் 23

Andromeda Galaxy (with h-alpha).jpg

நவம்பர் 23:

சுரதா (பி. 1921· மு. அருணாசலம் (இ. 1992· முரசொலி மாறன் (இ. 2003)
அண்மைய நாட்கள்: நவம்பர் 22 நவம்பர் 24 நவம்பர் 25