விக்கிப்பீடியா:ஆண்டு நிறைவுகள்/மே 9

Kapitulation-reims.gif

மே 9: வெற்றி நாள்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள்

வே. உமாமகேசுவரனார் (இ. 1941· சாரல்நாடன் (பி. 1944· ஆதி நாகப்பன் (இ. 1976)
அண்மைய நாட்கள்: மே 8 மே 10 மே 11