விக்கிப்பீடியா:தமிழ் இலக்கணக் கையேடு

இங்கு எழுதும் சிலர் தமிழ் மாணவர்களாகவே இருக்கின்றோம். எமது எழுத்துக்களில் சில பல இலக்கணத் தவறுகள் இருக்கின்றன. ஒருவரின் கட்டுரையைப் பிற பயனர்கள் மேம்படுத்தும் பொழுது இத்தவறுகள் இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றன. அவற்றுள் பொதுவான பிழைகளை இங்கே அலசி அவற்றைத் தவிர்ப்பதற்கு முயல்வதும், தமிழில் தவறின்றியும் தெளிவோங்கவும் எழுதுவதற்கு உதவக்கூடிய உசாத்துணைகளைச் சேகரிப்பதுமே இக்கையேட்டின் குறிக்கோளாகும்.

தமிழில் எழுதும் பொழுது கவனிக்கத்தக்க சில இலக்கண விதிகள் தொகு

இலக்கணக் குறிப்புகள் தொகு

இவற்றையும் பார்க்க தொகு

A
B

உதவ கூடிய வெளி இணைப்புகள் தொகு