விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் செம்மங்கையர்/தமிழ்நாட்டுச் செம்மங்கைகள்

  • குறிப்பிடத்தக்கமையுள்ள தமிழகப் பெண்கள் =19 கட்டுரைகள். மூலத்தைக் காண்க  ; en:Category:Women scientists from Tamil Nadu
  • தமிழில் உருவாக்கப்பட வேண்டிய, குறிப்பிடத்தக்கப் பெண்கள் குறித்தக் கட்டுரைகள் இங்கு பட்டியலிடப் படுகின்றன.

தமிழகப் பெண்கள்

தொகு
எண் மூலம்: ஆங்கிலக் கட்டுரை உருவாகவுள்ள தமிழ் கட்டுரை குறிப்பு
1 en:Radha Balakrishnan இராதா பாலகிருஷ்ணன்
2 en:Chitra Bharucha சித்ரா பாரூச்சா
3 en:Aruna Dhathathreyan அருணா தத்தாத்ரேயன்
4 en:Nancy Ann Cynthia Francis நான்சி ஆன் சிந்தியா பிரான்சிசு
5 en:Mirudhubashini Govindarajan மிருதுபாசினி கோவிந்தராசன்
6 en:T. S. Kanaka த. ச. கனகா
7 en:Nandini Mundkur நந்தினி முந்துகூர்
8 en:Sellappan Nirmala நிர்மலா செல்லப்பன்
9 en:Vijayalakshmi Ravindranath விஜயலட்சுமி ரவீந்திரநாத்
10 en:Muthulakshmi Reddi முத்துலட்சுமி ரெட்டி
11 en:Lakshmi Sahgal இலட்சுமி சாகல்
12 en:Kamala Selvaraj கமலா செல்வராஜ்
13 en:Nirmala Sitharaman நிர்மலா சீத்தாராமன்
14 en:Suniti Solomon சுனிதி சாலமன்
15 en:T. S. Soundram டி. எஸ். சௌந்தரம்
16 en:Bhama Srinivasan பாமா ஸ்ரீநிவாசன்
17 en:R. S. Subbalakshmi ஆர். எஸ். சுபலட்சுமி
18 en:Usha Thorat உசா தோரட்
19 en:Sarojini Varadappan சரோஜினி வரதப்பன்

எழுத்தாளர்கள்

தொகு

விக்கிப்பீடியா:விக்கித்திட்டம் செம்மங்கையர்/எழுத்தாளர்கள்