1870கள்

பத்தாண்டு

1870கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1870ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1879-இல் முடிவடைந்தது.[1][2][3]

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 18-ஆம் நூற்றாண்டு - 19-ஆம் நூற்றாண்டு - 20-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1840கள் 1850கள் 1860கள் - 1870கள் - 1880கள் 1890கள் 1900கள்
ஆண்டுகள்: 1870 1871 1872 1873 1874
1875 1876 1877 1878 1879

நிகழ்வுகள் தொகு

நுட்பம் தொகு

அரசியல் தொகு

இலக்கியம், கலை தொகு

வேறு தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. McLellan, B.N., Proctor, M.F., Huber, D. & Michel, S. 2017. Ursus arctos (amended version of 2017 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T41688A121229971. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T41688A121229971.en. Downloaded on 27 April 2021.
  2. "Yellowstone, the First National Park". Library of Congress. Archived from the original on May 11, 2017.
  3. Denvir (1990), p.32.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1870கள்&oldid=3723395" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது