1840கள் என்றழைக்கப்படும் பத்தாண்டு காலம் 1840ஆம் ஆண்டு துவங்கி 1849-இல் முடிவடைந்தது.

ஆயிரவாண்டுகள்: 2-ஆம் ஆயிரவாண்டு
நூற்றாண்டுகள்: 18-ஆம் நூற்றாண்டு - 19-ஆம் நூற்றாண்டு - 20-ஆம் நூற்றாண்டு
பத்தாண்டுகள்: 1810கள் 1820கள் 1830கள் - 1840கள் - 1850கள் 1860கள் 1870கள்
ஆண்டுகள்: 1840 1841 1842 1843 1844
1845 1846 1847 1848 1849

நுட்பம்தொகு

அரசியல்தொகு

வேறுதொகு

இலங்கைதொகு

முகலாயப் பேரரசர்கள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=1840கள்&oldid=2265870" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது