2018 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் அட்டவணை

{{}}2018 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் அட்டவணை

அட்டவணைதொகு

மூலம்[1][2]

 OC  துவக்க விழா  ●   தகுதிச் சுற்றுப் போட்டி  1  தங்கத்திற்கான போட்டி  CC  நிறைவு விழா
ஆகத்து/செப்டம்பர் 10
வெ
11
சனி
12
ஞா
13
தி
14
செ
15
பு
16
வி
17
வெ
18
சனி
19
ஞா
20
தி
21
செ
22
பு
23
வி
24
வெ
25
சனி
26
ஞா
27
தி
28
செ
29
பு
30
வி
31
வெ
1
சனி
2
ஞா
போட்டிகள்
விளையாட்டுகள் OC CC பொருத்தமில்லை
  வில்வித்தை 4 4 8
  ஒருங்கிசைந்த நீச்சல் 1 1 2
  தடகளம் 4 11 7 7 9 10 48
  இறகுப்பந்தாட்டம் 2 2 3 7
  பேஸ்பால் 1 1
  கூடைப்பந்தாட்டம்

5 x 5

2 2

3 x 3

2 2
  பௌலிங் 1 1 1 1 2 6
  குத்துச்சண்டை 13 13
  பிரிட்ஜ் (சீட்டாட்டம்) 3 3 6

துடுப்புபடகுப்போட்டி

  முன்படகு 2 2 4
  பின்படகு 6 6 12
  பாரம்பரிய படகுப்போட்டி 2 2 1 5
மிதிவண்டிப்போட்டி   BMX போட்டி 2 2
  மலைஏற்றவண்டி 2 2 4
  சாலை 1 1 2 4
  தடம் 2 3 2 3 4 14
 நீரில் பாய்தல் 2 2 2 2 2 10
  குதிரையேற்றம்

அலங்காரம்

1 1 2
தடம் 2 2
தாண்டுதல் 1 1 2
  வாள்வீச்சு 2 2 2 2 2 2 12
  ஹாக்கி 1 1 2
  காற்பந்தாட்டம் 1 1 2
  கோல்ப் 4 4
சீருடற்பயிற்சிகள்   கலையசைவு 1 1 2 5 5 14
  ஒத்தசைவு 1 1 2
  டிராம்போலின் 2 2
  எறிபந்தாட்டம் 1 1 2
  அதிவேகப்படகுச் சறுக்கு 1 2 1 4
  யுடோ 4 5 5 1 15
  யயுற்சு 3 3 2 8
  கபடி 2 2
  கராத்தே 4 4 4 12
  குரஸ் 3 2 2 7
  தற்கால ஐந்திறப்போட்டி 1 1 2
  பாராகிளைடிங் 2 2 2 6
  பென்காக் சிலாட் 8 8 16
சறுக்கு விளையாட்டு

  ரோலர் ஸ்கேட்டிங்

2 2
  ஸ்கேட்போர்டிங் 4 4
  துடுப்புப்போட்டி 8 7 15
  ரக்பி 2 2
  பாய்மரப் படகோட்டம் 10 10
  சம்போ 2 2 4
  செபாக் டக்ரோ 2 1 1 2 6
  துப்பாக்கிச்சுடுதல் 2 4 3 2 2 3 2 2 20
  மென் டென்னிசு 2 1 2 5
  மென்பந்தாட்டம் 1 1
  மலைஏற்றம் 2 2 2 6
  சுவர்ப்பந்து 2 2 4
  நீச்சல் 7 7 7 8 6 6 41
  மேசைப்பந்தாட்டம் 2 1 2 5
  டைக்குவாண்டோ 4 3 3 2 2 14
  டென்னிசு 2 3 5
  நெடுமுப்போட்டி 1 1 1 3
கைப்பந்தாட்டம்   கடற்கரை 1 1 2
  உள்ளரங்கம் 1 1 2
  நீர்ப் பந்தாட்டம் 1 1 2
  எடைத் தூக்குதல் 2 2 1 2 2 2 2 2 15
  மற்போர் 5 5 4 4 18
  உஷூ 1 2 3 2 6 14
தினசரி பதக்கப் போட்டிகள் 21 29 28 33 42 37 26 36 39 29 36 34 31 46 1 468
மொத்தம் 21 50 78 111 153 190 216 252 291 320 356 390 421 467 468 468
ஆகத்து/செப்டம்பர் 10
வெ
11
சனி
12
ஞா
13
தி
14
செ
15
பு
16
வி
17
வெ
18
சனி
19
ஞா
20
தி
21
செ
22
பு
23
வி
24
வெ
25
சனி
26
ஞா
27
தி
28
செ
29
பு
30
வி
31
செ
1
சனி
2
ஞா
போட்டிகள்


மேற்கோள்கள்தொகு