முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

சங்ககால தொட்டே தமிழகத்தில் மூவேந்தர் நாடுகளான சேர, சோழ, பாண்டிய நாடுகளுக்கிடையிலுள்ள எல்லைகளில் அவ்வப்போது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வந்தன. இம்மூவேந்தர் நாடுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடுகளும், உட்பிரிவுகளும், அவ்வப்போது மாறிய எல்லைகளும் குறு நாடுகளாக எழுந்தன. அவை அகநாடுகள் அல்லது கூற்றம் எனப்படும்.[1]

சங்ககால அகநாடுகள்தொகு

மற்ற அகநாடுகள்தொகு

இவற்றுள் சில சங்ககாலத்திலும், மற்றும் சில பிற்காலங்களிலும் தோன்றியவை.

 1. இரணிய முட்டநாடு
 2. புறப்பறளைநாடு
 3. ஆரிநாடு
 4. களக்குடி நாடு
 5. திருமல்லிநாடு
 6. தென்புறம்புநாடு
 7. கருநிலக்குடிநாடு
 8. வடபறம்புநாடு
 9. அடலையூர்நாடு
 10. பொங்கலூர்நாடு
 11. திருமலைநாடு
 12. தென்கல்லகநாடு
 13. தாழையூர்நாடு
 14. செவ்விருக்கைநாடு
 15. கீழ்ச்செம்பிநாடு
 16. பூங்குடிநாடு
 17. விடத்தலைச்செம்பிநாடு
 18. கீரனூர்நாடு
 19. வெண்புலநாடு
 20. களாந்திருக்கைநாடு
 21. பருத்திக் குடிநாடு
 22. அளநாடு புறமலை நாடு
 23. துறையூர்நாடு
 24. துருமாநாடு
 25. வெண்பைக் குடிநாடு
 26. இடைக்குளநாடு
 27. நெச்சுரநாடு
 28. கோட்டூர்நாடு
 29. சூரன்குடிநாடு
 30. பாகனூர்க்கூற்றம்
 31. ஆசூர்நாடு
 32. தும்பூர்க்கூற்றம்
 33. ஆண் மாநாடு
 34. கீழ்வேம்பநாடு
 35. மேல்வேம்பநாடு
 36. தென்வாரிநாடு
 37. வடவாரிநாடு
 38. குறுமாறைநாடு
 39. குறுமலைநாடு
 40. முள்ளிநாடு
 41. திருவழுதிநாடு
 42. முரப்புநாடு
 43. தென்களவழிநாடு
 44. வானவன் நாடு
 45. கீழ்களக்கூற்றம்
 46. கானப்பேர்க்கூற்றம்
 47. கொழுவூர்க்கூற்றம்
 48. முத்தூர்க்கூற்றம்
 49. மிழலைக்கூற்றம்
 50. மதுரோதயவளநாடு
 51. வரகுண வள நாடு
 52. கேளர சிங்கவளநாடு
 53. திருவழுதி வளநாடு
 54. வல்லபவள நாடு
 55. பராந்தகவள நாடு
 56. அமிதகுண வளநாடு

மேற்கோள்தொகு

 1. சங்ககால அரச வரலாறு, தமிழ்ப் பல்கலைகழகம், தஞ்சாவூர் - 613005, பக்கம் - 28, பிப்ரவரி-2001
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அகநாடுகள்&oldid=2095951" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது