அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத பறக்கும் பொருள்

ஓர் அடையாளங்காண முடியா பறக்கும் பொருள் (Unidentified flying object அல்லது UFO என்று பொதுவாக சுருக்கமாக அழைக்கப்படும்) பிரசித்தியான ஏதேனும் வான்வெளி இயற்கை விந்தை பற்றிய சொற்றொடர் ஆகும். அதன் காரணம் சுலபமாகவோ அல்லது உடனடியாகவோ அறிந்திடாததாகும்.அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் விமானப்படை 1952 வருடம் இந்தச் சொற்றொடரை முதன்முதலாகப் புனைந்து கூறியது. அது தொடக்கத்தில் யுஎஃப்ஒக்களை நிபுணத்துவம் மிக்க புலனாய்வாளர்களின்[1] நுண்ணாய்வு நடத்தியும் அடையாளம் கண்டுணர முடியாத பொருள்கள் என வரையறை செய்தது. யுஎஃப்ஒ என்ற சொற்றொடர் அடிக்கடி பயன்படுத்தி இருந்த போதும் பொதுப்படையாக அது அறிக்கை அனுப்பும் ஆய்வாளர்களுக்கு பார்வையில் பட்டும் அடையாளம் கண்டுணர முடியாமலே உள்ளது.யுஎஃப்ஒ என்ற சொல்லாக்கம் பிரசித்திப் பண்புவளம் பெற, எந்த ஒரு அந்நிய விண்வெளி விசையூர்தியின் சொற்பொருளானது. சமய வழிபாடுகள் யுஎஃப்ஒக்களுடன் இணைந்துரைக்கப்பட்டன. புராண இலக்கியம் மற்றும் மக்கள் மரபு ஆராய்ச்சிகள் அந்த இயற்கை விந்தையைச் சுற்றிச் சுழன்று வலம் வரத்தொடங்கின.[2] சில புலனாய்வாளர்கள் இப்பொழுது இன்னும் பரந்த சொல்லாக்கம் 'அடையாளம் கண்டுணராத வான்வெளி விந்தை அல்லது யுஏபீ' என்பதைப் பயன்படுத்த முன்னுரிமை தரலானார்கள். ஏனெனில் [3] யுஎஃப்ஒ என்பதுடன் இணைப்பதால் ஏற்படும் குழப்பம் மற்றும் ஆய்வு ஊகம் இரண்டையும் நீக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக!' ஸ்பானிஷ், பிரெஞ்சு, போர்ச்சுகீஸ், மற்றும் இத்தாலியன் மொழிகளில் யுஎஃப்ஒ என்பதற்கு வேறு ஒரு தலைப்பெழுத்துச்சொல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. அதுதான் ஓவிஎன்ஐ ஆகும். அதுவும் பரந்த அளவில் தெரியலானது.

1952 ஜூலை 31 ஆம் நாளன்று நியூ ஜெர்சியில் கூறப்பட்ட ஒரு பறக்குந்தட்டின் புகைப்படம்.

இதுவரை மேற்கொண்டுள்ள யுஎஃப்ஒ ஆய்வுகளில் ஒரு சிலவே கட்டு கதைகள் என அறியப் படுகின்றன.[4] ஆனால் பெரும்பான்மையான உற்று நோக்காய்வுகள் மெய்யான வழிவழி கண்டுவந்த பொருள்கள் பற்றி அமைந்துள்ளன. அதில் பொதுவாக விமான ஊர்திகள், ஆகாய பலூன்கள், அல்லது வான்வெளி பொருள்கள் அதாவது எரிமீன்கள் மற்றும் பிரகாசமான கிரகங்கள் இடம்பெறுவதுடன் அவைகள் தவறுதலாக உற்று நோக்கர்களால் அடையாளம் காணப் பட்டு முள்ளன. பார்வையில் கண்டதை அறியப் படுத்துவதில் ஒரு சிறிய சதவீதமே (வழக்கமாக 5 முதல் 20 வரையில்) பறக்கும் பொருள்கள் அடையாளம் காண முடியாமல் கண்டிப்பான அர்த்தத்துடன் வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளன.(பின்வருவன காண்க: சில படிப்பாய்வுகள்)

சில விஞ்ஞானிகளின் வாதம் என்னவெனில், எல்லா யுஎஃப்ஒ பார்வையில் பட்ட இயற்கை விந்தைகளை[5] தவறாக அடையாளம் கண்டுகொண்டதே ஆகும். வரலாற்று ரீதியில் அவர்களிடைய வாக்குவாதம் நடப்பதுண்டு. அனுபவத்தால் கிடைக்கப் பெறும் செய்தி விவரங்களுக்கு விஞ்ஞான பூர்வமாக சான்று ஆதாரங்கள் வேண்டுமா என்று! அத்தகைய விவரங்கள்,[6] போன்ற இணைய தளங்கள் வாயிலாக அறியலாம். மிகக் குறைந்த அளவில்தான் சமஇணை மதிப்பாய்வாளர்களின் இலக்கிய நூல்கள் பிரசுரிக்கப் பட்டுள்ளன. அதில் விஞ்ஞானிகள் முன்மொழிந்த நுண்ணாய்வுகள் அசாதாரண செய்தி விளக்கங்கள் யுஎப்ஓக்கள் பற்றி அறியலாம்.[7][8][9][10]ஆலன் ஹைனெக் ஒரு பயிற்சி பெற்ற வானாராய்ச்சியாளர் ஆவார்.அவர் புராஜெக்ட் புளுபுக் பெரும்செயல் திட்டத்தில் பங்குபெற்றவர் ஆவார். முன்னதாக அவர் பெடரல் அரசு (கூட்டரசின் மைய அமைப்பு) ஊழியராக பணிபுரிந்துள்ளார். அவர் ஒருகருத்து அபிப்பிராயம் வெளியிட்டார். அதாவது சில யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் அறிவியல் பூர்வமாக விவரிக்க இயலாததாகும். மேலும் அவர் யுஎஃப்ஒ ஏடாய்வுகள் பற்றிய ஓரு மைய நிறுவனம் உருவாக்கியவரும் ஆவார். சியுஎப்ஓக்களிலும் அவர் பங்கேற்றுள்ளார். அப்படிப்பட்ட அவர் தனது எஞ்சிய வாழ்நாளை யுஎப்ஓக்களின் ஏடுகளை ஆராய்வதிலும் ஆவணச் சான்றுகள் உருவாக்குவதிலும் செலவிடுவதில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். ஒரு திரைப்படமான 'குளோஸ் என்கவுண்டர்ஸ் ஆப் தி தெர்டு கைன்ட்' என்பதில் ஹைனக் போன்ற குணசித்திரம் பாத்திரம் இடம்பெற்றுள்ளது. மற்றொருமொரு குழு யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றி பயில்வதில் ஆர்வம் கொண்டது மியூட்சுவல் யுஎப்ஓ நெட்ஒர்க் ஆகும். ம்யுபோன் இன்னொரு வேர்ஊன்றிய நிறுவனம் ஆகும். அது முதல்முதலாக யுஎஃப்ஒ புலனாய்வாளர்களின் கைப்புத்தகங்களை வெளியிட்டது அவற்றில் அதிகம் விவரங்கள் அடங்கியுள்ளன எங்ஙனம் உண்மைஎன அடித்துப் பேசும் யுஎஃப்ஒ கண்பார்வையில் கண்டன யாவும் ஏட்டு வடிவில் கொணர்வது என்பதையே காணலாம்.

யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் முதல்முதல் பிரசுரிக்கப் பட்டதும் பரவலாகி அடிக்கடி படிக்கக் கூடிய தாக அமைந்திருந்தன. அதில் குறிப்பிடத் தகுந்தது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் உள்ள ஒரு சிலரால் பார்வைகண்டது அதுஒரு தனிப்பட்ட விமானி கென்னத் ஆர்னோல்டு மூலம் 1947ல் வெளிவந்த பிறகேதான் பிரசித்தி பெற்ற சொற்றொடர்கள் 'பறக்கும் தட்டு' மற்றும் 'பறக்கும் வட்டு' என்பதெல்லாம் வழக்கத்திற்கு வந்தன. அதிலிருந்து மில்லியன் கணக்கில் மக்கள் தாங்கள் பார்த்ததாக அறிக்கைகள் விட்டனர்.[11]

வரலாறுதொகு

வரலாற்றில் விவரிக்கப் படாத வான்நோக்கு ஆய்வுகள் அறிக்கைகளாக வெளி வந்துள்ளன. சில வேண்டுமானால் ஐயத்திற் கிடமின்றி வான சாஸ்திரமாக இயல்பிலேயே இருக்கலாம்.வால்மீன்கள், பிரகாசமான விண்வீழ் கொள்ளிகள், ஐந்து கிரகங்களில் ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேலேயோ வெற்றுக் கண்ணால் காணத் தக்க கிரகச் சந்திப்புகள், அல்லது வளிமண்டல கண்ணுக்குரிய இயல்பான விந்தைகள் அதாவது சூரியஒளி வட்டப் பேரொளி இடம், கண்ணின் விழிவில்லைக் குரிய இருகுவி உடைய இடம் இவைகளில் தென்படும் மேகங்கள், யாவும் இயற்கை விந்தைகளாகும். ஓர் தக்க எடுத்துக் காட்டு ஹாலியின் வால்மீன் அது முதலில் 240 கிமுவில் சீன வான சாஸ்திர வல்லுநர்களால் பதிவு செய்யப் பட்டது. அதிலிருந்து 467 கிமு தொடக்கத்தில் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

பிற வரலாற்று அறிக்கைகள் சாதாரணச்செய்தி இயல்புடைய விவரத்தை மறுப்பது போலத் தோன்றும். ஆனால் அதே சமயம் அப்படிப்பட்ட விவரத்தை மதிப்பிடுதல் சிரமமாகும். உண்மையான காரணம் என்னவாக இருப்பினும் அப்படி பார்வையில் பட்ட காட்சிகள் வரலாற்றில் முழுவதுமாக கருதப்படுவது ஆவித் தொடர்புடைய அரியநிகழ்வு என்பதே யாகும். உற்பாதங்கள், தேவதைகள், சமயச்சார்பான முன்னறிகுறிகள் யாவுமே அப்படிக் கருதப்பட்டன. வரலாற்று இடைக்காலத்தில் சில வண்ண ஓவியங்கள் யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகளில் உள்ளனவற்றிற் கிணங்க பளிச்சென ஒத்திருப்பதும் காணலாம்.[12] கலைவரலாற்றாசிரியாகள் அவ்வகை பொருள்கள் சமயச் சார்பான குறயீடுகள் என விவரித்துள்ளன. அது பல்வேறு சித்திரங்களில் இடைக்காலம் மற்றும் மதச்சீர்திருத்த காலத்தில் அவ்வண்ணம் அமைந்திருத்தல் கண்கூடு.[13]

ஷென் குயோ (1031 - 1095) ஒரு பாடல் திறம்படைத்த சீன அரசாங்க மேதையும் அலுவலரும் ஆவார். அவர் வளமார் பல்கலை வல்லுநரும் கூட! சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளராகவம் திகழ்ந்த அவர் மாமேதை எனவும் விளங்கினார். 1088ல் அவர் ஒரு தெளிவான ஏட்டுரைப்பகுதி எழுதினார் அதன் பெயர் ட்ரீம் பூல் கட்டுரைகள் ஆகும் முக்கியமாக அடையாளம் அறிய ஒண்ணாத பறக்கும் பொருளைப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். 11 ஆம் நூற்றாண்டில் நேரில் கண்ட சாட்சியாளர்களின் சான்றுரைகளை அவர் பதிவு செய்துள்ளார்.அன்ஹூய் மற்றும் ஜியாங்சு ( யாங்க்சௌ நகரைப் பிரத்தியேகமாகச் சார்ந்த) மக்களின் கூற்றுக்களை பதிவாக்கி தனது ஏட்டில் சேர்த்துள்ளார். அதன்படி ஒரு பறக்கும் பொருள் கதவுகள் திறக்கப்பட உள்ளிருந்த முத்துபோன்ற இடத்தில் இருந்து கண்கூசத் தக்க ஒளிபாய்ந்து வருவதைக் கண்டதாகவும் அதன் நிழல்கள் மரங்களில் விழ அதன் ஆரம் பத்து மைல்களுக்கும் மேலாக நீண்டிருந்தது என்றும் அந்த சாதனம் பேராற்றல் கொண்ட வேகத்தில் தரையில் இருந்து மேல் உந்திக் கிளம்பிச் சென்றதாகவும் கூறியுள்ளார்.[14]

 • 1878 ஆண்டு ஜனவரி 25 ஆம் நாள் தி டெனிஸன் டெய்லி நியூஸ் எழுதியது: ஓர் உள்ளூர் விவசாயி ஜான் மார்ட்டின் அறிக்கையில் சொன்னதாக தெரிவித்திருந்தது என்னவெனில், அவர் ஒரு பெரிய கரிய வட்ட வடிவ பறக்கும் பொருள் கண்டதாகவும் அது பலூன் வடிவில் ஒத்திருந்ததாகவும் மேலும் ஆச்சரியமான வேகத்தில் பறந்து சென்றதாகவும் சொன்னார்.

மார்ட்டின் மேலும் சொன்னார்: அது ஒரு தட்டுவடிவத்தில் தோன்றியிருந்ததென்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார், முதல்முதல் சாஸர் என்ற சொல் பிரயோகத்திற்கு வந்ததாகவும் அதுவும் யுஎஃப்ஒவுடன் இணைந்திருந்ததாகவும் தகவல் அந்த பத்திரிகை வெளியிட்டது.[15]

அவரது அறிக்கையின் படி, மூன்று பிரகாசமான முட்டைவடிவ மற்றும் வட்டவடிவ பொருள்கள் ஏறுபடி அணிவரிசையின்பால் முகிலடுக்குகளின் கீழ் தென்பட்டதாகவும், அவைகளின் போக்கைப் பின்னர் மாற்றிக் கொண்டதாகவும், முகிலடுக்குகளில் இருந்து உந்திக் கிளம்பியதாகவும், இரண்டு மூன்று நிமிடங்களுக்குள் பூமியிலிருந்து நேரடியாக விட்டுச் சென்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அம்மூன்று பொருள்களில் மிகப்பெரியது ஆறு சூரியன்களை தோற்றத்தில் நிகர்த்து இருந்ததாகவும் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். [16]

 • 1916 மற்றும் 1926: நார்காப் அட்டவணையில் இடம் பெற்ற யுஎஃப்ஒவின் பார்வையில் கண்டவை அவைகளை சொன்னவர்கள் மூன்று முதிர்ந்த விமானஓட்டிகள் ஆவர் அதில் யுகே விமானி ஒருவர் ராக்போர்டு அருகே ஒரு விளக்குகள் வரிசையையே கண்டதாகத் தகவல் வெளியிட்டார்.அவ்வரிசை ரயில்பெட்டியில் ஜன்னலோரம் கண்ட விளக்குகள் போன்று இருந்தன. என்றும் ஒப்பிட்டுள்ளார் அவைகள் தோன்றிய வேகத்தில் உடனேயே மறைந்ததாகவும் சொன்னார்.

1926 ஜனவரியில் மற்றுமொரு விமானி விச்சிடா, கான்ஸாஸ், கொலராடாவில் உள்ள கொலராடா ஊற்றுக்கள் இவைகள் இடையே அவர் ஆறு 'பறக்கும் புதைசாக்கடை வாயிற்புழை மூடிகள்' போன்றிருந்தன என்றும் சொன்னார். 1926 செப்டம்பர் பிற்பகுதியில் ஓரு தபால் விமான ஓட்டி திடுமென நிவாடாவில் தனது விமானத்தை வலுக்கட்டாயமாக தரையிறக்க நேர்ந்தது என்றும், அது ஒரு பெரிய இறக்கையற்ற உருளை வடிவப்பொருளால் ஆகியிருந்தது என்றும் சொல்லியுள்ளார்.

[17]

 • 1926 ஆகஸ்ட் 5 ஆம் நாள் திபெத் பிரதேசங்களில் கோகோனார் பகுதியில் உள்ள ஹம்போல்ட் மலைகளில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கையில், நிக்கோலஸ் ரோரிச் என்பார் வெளியிட்ட தகவல்: அவரது பயணக்குழு உறுப்பினர்கள் கண்டதாக ஏதோ ஒரு பொருள் பெரியது பிரகாசமானது சூரியன்போல் பிரதிபலித்தது அது முட்டை போல் நீள்உருண்டையாக இருந்தது. பெருவேகத்துடன் சென்றது.அவர்களது முகாமைக் கடந்தும் சென்றது.

தனது போக்கை தெற்கிலிருந்து தென்மேற்காக மாற்றிக்கொண்டது நாங்கள் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கையில் அது பரந்த நீல வானத்தில் மறைந்து விட்டது. அதற்குள் நாங்கள் சாவகாசமாக எங்கள் தொலைநோக்காடிகளை எடுத்து தெளிவாக உற்று நோக்கினோம் ஓரு நீள் உருண்டை வடிவப்பொருள் அதன் ஒரு பக்கம் சூரியன் போல தகத்தகவென மின்னியது இவ்வாறெல்லாம் அவர் தகவல்கள் வெளியிட்டார். ரோரிச் அவரது மற்றொருமொரு விளக்கம்:[18] ஒரு மிளிரும் பொருள் வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கி பறந்து கொண்டிருந்தது. எங்கள் கையில் தொலைநோக்காடிகள் எடுத்து வைத்திருந்தோம்; அது ஒரு மிகப்பெரும் விண்வெளிப்பொருள். ஒருபக்கம் கதிரவன் போல் ஒளிச்சுடர் உமிழ்ந்த வண்ணம் இருந்தது. முட்டை போல நீள்உருண்டை வடிவம் பெற்றிருந்தது. பின்னர் வேறு திசையில் எப்படியோ திரும்பியது தென்மேற்கு முகமாக மறைந்து சென்றது.'

[19]

 • பசிபிக் மற்றும் ஐரோப்பிய அரங்குகளில் இரண்டாம் உலகப் போர்க் காலத்தில் பூ-சண்டைவிமானங்கள் (உலோக உருளைகள், ஒளிப்பந்துகள், இன்ன பிற வடிவங்கள் வான்கலங்களை பின்பற்றி பறந்தன.அவைகள் நேச,மற்றும் அச்சு நாடுகள் சார்ந்த விமானிகளை அவ்வப்பொழுது நிழல்படம் எடுத்தன.நேச நாடுகள் சார்ந்த விமானிகள் முன்மொழிந்த விவரங்களில் சேர்க்கப்பட்டு இருந்தது செயின்ட் எல்மொவின் தீ, வீனஸ் கிரகம், பிராண வாயு இழப்பால் தோன்றிய மாயக் காட்சிகள் அல்லது ஜெர்மென் ரகசிய போர்க்கருவிகள் ஆகியனவாகும்.[20][21]
 • 1942 ஆம் வருடம் பிப்ரவரி 25 ஆம் நாள் படை நுண்ணோக்காளர்களின் அறிவித்தபடி, அடையாளம் கண்டுபிடிக்கமுடியாத வான்கலம் அதாவது கண்ணாலும் சரி மற்றும் ராடாராலும் சரி காண முடியாதபடி கலிபோர்னியோ பகுதியில் லாஸ் ஏன்ஜெல்ஸ் மீது பறந்து வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாயின.

எதிர் வான் கல பீரங்கிப்படை சுடப் பட்டதால் ஒருவேளை ஜப்பானிய விமானங்களாக இருக்கலாம் என்று கருதப்பட்டது.ஆனால் தயாரான தெளிவான விளக்கம் அதற்கு வழங்கப் படவில்லை.ஒரு சில அதிகாரிகள் அவ்வறிக்கைகளை கலிபோர்னியா மீது ஜப்பான் தாக்குதல் தொடுப்பார்கள் என்ற கவலைகளால் முடுக்கப் பட்டு இருக்கலாம் என்று அவர்கள் ஒதுக்கித் தள்ளினர். எப்படி இருந்தாலும் ராணுவப் படைத் தலைவர் ஜெனரல் ஜார்ஜ் சி மார்ஷல் மற்றும் யுத்த செயலாளர் ஹென்றி ஸ்டீம்சன் இருவரும் உண்மையான வான்கலம் சம்பந்தப்பட்டு இருக்கக் கூடும் என்று சொன்னார்கள்.இந்த நிகழ்ச்சி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் யுத்தம் அல்லது மேற்குக் கடற்கரை விமானத்தாக்குதல் என்று பின்னால் தெரிய வந்தன.

 • 1946 ல் அறிக்கைகள் 2000க்கும் மேற்பட்டு வெளிவந்தன. அவைகள் பெரும்பாலும் சுவீடன் மிலிடரியால் சேகரிக்கப்பட்டவை ஆகும். அதன்படி, ஸ்காண்டிநேவியன் நாடுகளில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத வான்கலங்கள் பற்றியதாக இருந்தன. மேலும் பிரான்ஸ், போர்ச்சகல், இத்தாலி, மற்றும் கிரீஸ் நாடுகளின் தனிமைபடுத்தப்பட்ட அறிக்கைகளுடன் வந்தன. எல்லாமே 'ரஷியன் ஆலங்கட்டி மழை' என்றும் குறிப்பிடப்பட்டன. பின்னால் அவைகள் 'பிசாசு ராக்கெட்டுகள்' என்றும் வழங்கப்பட்டன. ஏன்எனில் ரஷியாவில் பிடிபட்ட ஜெர்மானியக் கருவிகள் அதாவது வி ஒன்று மற்றும் வி இரண்டு ராக்கட்டுக்கள் பரிசோதிக்கபட்டதாகவும் கருதப்பட்டன.

இவைகளை எல்லாம் இயற்கை விந்தைகளாக விண்வீழ் கொள்ளிகளாக பலர் கருதிய நிலையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவை ராடார்களால் பாதையூடே சென்று "உண்மை இயற்பியல் பொருள்கள்" என்று சுவீடிஷ் மிலிடரியால் கூறப்பட்டது1948 ஆண்டின் ஓர் உயர் ரகசிய ஆவணத்தின்படி சுவிடிஷ் மிலிடரி யுஎஸ்ஏஎப் ஐரோப்பா-1948 வுக்குச்சொன்னது என்னவெனில் சில புலனாய்வாளர்கள் அவையெல்லாம் நிலஉலகம், வளிமண்டலத்திற்கு அப்பால் மூலம் உள்ளதென கருதும் போது நம்பிக்கைக்குரியததாக இருந்ததென்பதே ஆகும். (மேல்விவரங்கள் அறிய விக்கி பிசாசு ராக்கெட்டுக்கள் கட்டுரை காண்க)

கென்னெத் அர்னால்ட் கண்ட காட்சிதொகு

 
இது காண்பிப்பது ஓர் அறிக்கையாகும். கென்னெத் அர்னோல்ட் 1947 ல் அவரது யுயெப்ஒ பார்த்த விவரம் உள்ளது.

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் இரண்டாம் உலகப் போருக்குப்பின் யுஎஃப்ஒ வின் கால கட்டம் தொடங்கியது ஜூன் 24,1947 நாளில்! அதை தொடங்கியவர் அமெரிக்க வணிகர் கென்னெத் அர்னால்ட் தன் புகழ்வாய்ந்த காட்சியினை கண்டது அவர் தனிப்பட்ட விமானத்தில் ரைனியர் மலை மற்றும் வாஷிங்டன் பகுதிகளில் பயணம் மேற்கொண்ட போதுதான்!

ரைனியர் மலை முகட்டில் ஒன்பது மின்னிடும் ஒளிச்சுடர் மிக்க பொருள்கள் பறந்து சென்றதாக தன் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.

1947 இல் யுஎஸ் அது போன்ற காட்சிகள் கண்டது பற்றிய விவரங்கள் அவ்வாண்டுக்கு முன் இருந்த போதிலும் அர்னால்டின் காட்சி விவரம் தான் முதன்முதலில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஊடகக்கவனம், பொதுமக்கள் கற்பனையை கவரும் வண்ணம் அமைந்து இருந்தது.அர்னால்ட் சொன்ன விளக்கம் ஆவது: அவர் பார்த்தது ஒரு தட்டையான செப்புக்காசு வடிவ தட்டு, சாசர் (குவி ஆழம் அற்ற தட்டு) அதையும் கொஞ்சமாகவே பார்க்க நேர்ந்தது, அரை நிலவு வடிவம், முன்னால் நீள் உருண்டை வடிவம் பின்பக்கம் குவி உருவாகவும் தென்பட்டது. மேலும் அது ஒரு பெரிய தட்டையான வட்டு போலவும் காணப்பட்டது நீரில் விட்டுஎறிந்த ஒரு சாசர் துள்ளி குதித்தது போலவும் இருந்தது.(அர்னால்டின் வரைபடம் வலப்பக்கம் காண்க)(அப்பொருள்களில் ஒன்றை அவர் பின்னாளில் பிறை வடிவம் கொண்டதாக இருந்தது என்று விளக்கியுள்ளார். அவரது இடப்பக்கம் அதை காணலாம்)அர்னால்டின் விளக்கங்கள் பரவலாக அறிவிக்கப்பட்டன.ஒரு சில நாட்களுக்குள் பறக்கும் சாசர் , பறக்கும் வட்டு எனும் சொற்றொடர்கள் புழக்கத்துக்கு வரத்தொடங்கின.[22] அர்னால்டின் காட்சி அடுத்து சில வாரங்களில் பிற அறிக்கைகளில் பெரும்பாலும் யுஎஸ்ஸில் பின்தொடரபட்டன. மற்ற நாடுகளிலும் அவ்வண்ணம் வெளிவந்தன.

அர்னால்டின் அறிக்கைகள் ஊடகத்தை குறி இலக்காக தாக்கத் தொடங்கியதும் அதேபோல் ஏராளமான எண்ணிக்கையில் அறிக்கைகள் வெளிவந்தன.ஒரு நிகழ்ச்சியின் படி, யுனைட்டட் அயர்லைன்ஸ் மாலுமி ஒருவர் கண்ட காட்சி ஒன்பது வட்டுக்கள் ஜூலை மாதம் நான்காம் நாளில் இடஹொ இடத்தின் மேல் பறந்ததாக சொல்லப்பட்டது.அந்த நேரம் இது மிகப் பரவலான அறிக்கையாக அமைந்தது.அதுவும் அர்னால்டின் அறிக்கையை விட! ஆயினும் ஒரு நம்பகத் தன்மையை அதற்கு அளித்தது.[23]

டேட் ப்லோசெர் என்ற அமெரிக்க யுஎஃப்ஒ ஆய்வாளர் செய்திப் பத்திரிகை அறிக்கைகள் பற்றிய தனது சுருக்கமான ஆய்வு கட்டுரையில் (அர்னால்ட் பிற அறிக்கைகள் உள்பட) ஒரு திடீர் அலை எழுச்சியை ஜூலை நான்காம் நாள் தொடங்கி ஆறு-எட்டு வரை உச்சத்தில் எழுப்பினார்.ப்லோசெர் கவனித்து வந்தது எல்லா அமெரிக்க செய்திப் பத்திரிகைகள் தம் முதல் பக்க கதைகளாக புதிய பறக்கும் சாசர்கள் அல்லது பறக்கும் வட்டுக்கள் பற்றியே அமைந்து இருந்தது தான்!ஜூலை எட்டாம் நாள் [24] அதன் பிறகு அறிக்கைகள் சிதறிப் பின்னி விழுந்தன அதிகாரிகள் செய்தி அறிவிப்புகள் விடலானார்கள். குறிப்பாக ரோஸ்வெல் யுஎஃப்ஒ நிகழ்ச்சி பற்றியதாக இருந்தது. அதில் ஒரு கால்நடை வளர்ப்பு பண்ணையில் சீதோஷ்ண பலூன் போன்ற பொருளில் இருந்து சிதைவுப் பொருள்கள் சிந்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.[25]

1960களில் பல்லாண்டுகளாக புளோசர் (அவருக்குதவியவர் இயற்பியல் அறிஞர் ஜேம்ஸ் ஈ. மக்டோனால்டு ஆவார்) 853 பறக்கம் வட்டுக்கள் காட்சிகளாகக் கண்டது பற்றிக் கூறியுள்ளார்.140 செய்திப் பத்திரிகைகளில் கனடா, வாஷிங்டன் டி.சி மற்றம் ஒவ்வொரு அமெரிக்க மாநிலமும் மாண்டானா நீங்கலாக அவ்வகை விவரங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.[26]

புலனாய்வுகள்தொகு

யுஎஃப்ஒக்கள் புலனாய்வுகளுக்குட் படுத்தப்பட்டு பலவருடங்களாக நோக்கத்தில் பரவலாகவும், அறிவியல் கடுமையாகவும் செய்திகள் பெற ஏதுவாகியுள்ளன. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், கனடா, யு.கே, ஜப்பான், பெரு, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், ஸ்வீடன், பிரேஸில், சிலி, உருகுவே, மெக்ஸிகோ, ஸ்பெயின், மற்றும் சோவியத் யூனியன் போன்ற நாடுகளில் அரசாங்கமோ அல்லது கல்வியியல் சுயேச்சை அமைப்பகளோ யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் பற்றி பல்வேறு கால கட்டங்களில் புலனாராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டு வருகின்றன.

அரசாங்க ஆய்வுகளில் மிகச்சிறந்ததென்று உள்ளவை பிசாசு ராக்கெட்டுகள் பற்றிய புலன்ஆராய்ச்சிகள் ஆகும். அவைகள் ஸ்விடிஷ் மிலிடெரி(1946-!947) வெளியிட்ட ப்ராஜெக்ட் புளு புக், அதேபோல ப்ராஜெக்ட் சைன், ப்ராஜெக்ட் க்ரெட்ஜ் என்ற பெயரில் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் விமானப்படையினர் 1947-1969, நடத்திய ரகசிய ராணுவ விமானப் படையின் ப்ராஜெக்ட் அதாவது ட்விங்கிள் புலன்ஆராய்ச்சி-பசுமை தீப்பந்துகள் (1948-1951) நடைபெற்றவை. ரகசிய யுஎஸ்ஏஎப் ப்ராஜெக்ட் புளு புக் ஸ்பெஷல் அறிக்கை,[27] சூ14-யுத்தகள நினைவு நிறுவனம், மற்றும் பிரேஜிலியன் விமானப்படை 1977ல் நடத்திய ஆபரேஷன் சாஸர் போன்றவைகள் குறிப்படத்தக்கன ஆகும்.

இவற்றுள் பிரான்ஸ் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் புலனாய்வு ஜிபான்-செப்ரா- ஜெய்பான்)யாவும் அதன் விண்வெளி முகமையால் 1977லிருந்து செய்துகொண்டு வருகின்றது. அதேபோல் 1989லிருந்து உருகுவே நாடும் ஈடுபட்டுக்கொண்டு வருகின்றது.

யுஎஸ்ஏஎப்பின் காண்டோன் கமிட்டி நடத்திய ஒரு பொது ஆய்வுமுயற்சி 1968ல் எதிர்மறை முடிவுக்கு வந்தது. அது யு.எஸ் அரசாங்கத்தின் அதிகாரப் பூர்வமான யுஎப்ஓ புலன்ஆராய்ச்சிகளுக்கு முடிவு கட்டியது. இருப்பினும் ஆவணங்கள்படி பல அரசு நுண்ணறிவு முகமையர்கள் அதிகாரபூர்வமற்ற நிலையில் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து கொண்டோ, அல்லது நிலைமையை கண்காணித்துக்கொண்டோ வருகின்றனர்.[28]

ஜாக்குவிஸ் வால்லீ எனும் அறிவியல் மற்றும் சிறப்புமிகு யுஎஃப்ஒ ஆய்வாளர் ஆவார். அவர் கூற்றின்படி பெரும்பாலும் யுஎஃப்ஒ ஆய்வு விஞ்ஞான ரீதியில் போதுமானதாக இல்லை என்றும், அதிலும் அரசாங்கத்தின் ப்ராஜெக்ட் புளு புக் உள்பட போதுமான தரவு பெற்றிருக்கவில்லை என்றும், எல்லாவற்றிலும் புராண, சமயவழிபாட்டு முறைகளே அடிக்கடி இயற்கை விந்தையுடன் இணைந்துரைக்கப்பட்டன என்றும் கருத்து தெரிவித்தார். வால்லீ மேலும் கூறுவது: 'சுயநடை சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் அடிக்கடி வெற்றிடத்தை இட்டு நிரப்புகின்றனரே ஒழிய யுஎஃப்ஒ இயற்கைவிந்தைக்க உரிய கவனம் அளிக்கவில்லை. ஆனால் அதேசமயம் பல நூறு தொழிலியல் சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் தனிப்பட்ட முறையில் யுஎஃப்ஒ ஆய்வுகளை நடத்திக்கொண்டுதான் வருகின்றனர்' அதை அவர் சொல்லாக்கப்படி 'கண்காணாத கல்லூரி'என்று குறிப்பிடலாம்.

மேலும் அவர் சொன்னதாவது, 'அதிகபட்சம் ஆழ்ந்த அறிவியல் ஆய்வால் அறியக் கூடும்; ஆயினும் சிறிய அளவேதான் பணிமேற்கொள்ளப்பட்டது.' [2]

விஞ்ஞான ரீதியில் கொஞ்சமாகவே முக்கியப்பாதையில் யுஎஃப்ஒக்களின் ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது என அறியலாம்.அத்தலைப்பு அதே முக்கியப்பாதையில் அறிவுசார் இலக்கியம் படைக்கவும் குறைந்த பட்ச கவனம் அல்லது ஆதரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1969 டிசம்பரில் யு.எஸ் அதிகாரப்பூர்வமான ஆய்வுகள் முடிவடைந்தன. எட்வர்டு காண்டோன் அறிவிப்பின்படி, யுஎஃப்ஒக்கள் அறிவியல் முன்னேற்றத்தின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கேற்ற வண்ணம் கருத்துக்கள் சரியெனக் காட்டப்படவில்லை.[9] அவரது அறிக்கை மற்றும் இத்தகு முடிவுகள் நாஷனல் விஞ்ஞானிகளின் அகாடெமியால் விளக்கக்குறிப்புடன் ஏற்கப்பட்டது. அந்த அகாடெமியில் எட்வர்டு காண்டோன் ஓர் உறுப்பினர் ஆவார். என்றாலும் யுஎஃப்ஒவின் ஒரு உதவிக்கமிட்டி ஏஏஐஏ காண்டோனின் முடிவுகளை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை.அதன் கூற்றாவது: '30 சதவீதம் வாதங்களில் ஆய்வுக்குப்பின்னும் முழுவிவரம் அளிக்க முடியாமலே உள்ளது. அறிவியல் ஆய்வின் பலாபலன் தொடர்படிப்பின் மூலமே பெறக் கூடும்.'

எல்லா யுஎஃப்ஒ விவாதங்கள் நிகழ்ச்சிக் குறிப்புகள் [29] என உரிமைஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளன. எல்லாமே இயற்கைவிந்தை பற்றிய சாதாரணச் செய்தி இயல்பு கொண்டுள்ளது. மறுபடி காண்கையில் வரையறுக்கப் பட்ட விழிப்புணர்வே விஞ்ஞானிகள் கொண்டுள்ளனர் அதுவும் உற்றுநோக்கல் தரவு பற்றி முழுவிழிப்புணர்வு கொள்ளப்படவில்லை. அதுவும் பலதரவு பிரசித்தி பெற்ற பத்திரிகைகளாலேயே அறிக்கைகளாக வெளிவந்தவையே ஆகும்.[2][30]

காண்டோன் அறிக்கை வெளிவந்ததும் கருத்து மாறுபாடுகள் குவிந்தன. அது வெளிவந்த முன்னாலும் பின்னாலும்அப்படி எதிர்வாதங்கள் பல்கிப்பெருகின. பொறுப்பான பதில் அறிக்கையின் படி, சக்திவாய்ந்த ஏஐஏஏ விஞ்ஞானிகள் அதைக் கடுமையாகச் சாடினார்கள். அவர்கள் பரிந்துரைப்படி மிதமான ஆனால் தொடர் அறிவியல் பணி யுஎஃப்ஒ பற்றி மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என்பதே ஆகும்.[9]. ஜேம்ஸ் ஈ மக்டோனால்டு பேசிய ஏஏஏஎஸ் பேச்சில் அறிவியல் போதுமான பிரச்னைக்குரிய ஆய்வுகளைக் குவிக்கவில்லை என்று நம்புவதாக தகவல் வெளியிட்டார்.அதுமட்டுமல்ல காண்டோன் அறிக்கையை பலமாக விமர்சனம் செய்தார். யு.எஸ் விமானப்படையினரின் முந்தைய ஆய்வுகள் அறிவியல் ரீதியில் போதுமானதாக இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டார். காண்டோன் முடிவுகள்[31] எந்த அடிப்படையில் செய்யப்பட்டன என்ற வினாவையும் எழுப்பினார். அவர் விவாத்தின்படி யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் 'விஞ்ஞான அவையில் எள்ளி நகையாடப்பட்டன' என்றும் சொன்னார்[8] ஜே. ஆலன் ஹைனெக் எனும் ஒரு வான்நூலார், யுஎஸ்ஏஎப் அறிவுரையாளருமான அவர் 1948ல் மிகச் சிறந்த அறிவார்ந்த விஞ்ஞானி எனப்பாரட்டப்பட்டவரும் ஆனவர். அப்படிப்பட்ட வித்தகர் காண்டோன் அறிக்கையைக் கூர்மையாக விமர்சனம் செய்தார். பிறகு இரு தொழில்நுட்பம் சாராத நூல்கள் எழுதினார். தன்வாதங்களை எல்லாம் விரித்துரைத்தார். திகைப்பூட்டும் யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகளை நன்கு புலனாய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.

எந்த அரசின் புலனாய்வும் பொதுவாக யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றி இறுதிமுடிவு செய்யவில்லை. அவைகள் மறுக்க முடியாதவை, உண்மையான இயற்பியல் பொருள்கள், நிலம் வளி மண்டலத்திற்கு அப்பால் பட்ட மூலஆதாரம் கொண்டவை, மேலும் தேசத்தின் பாதுகாப்பிற்கு கவலை அளிப்பவை என்றெல்லாம் முடிவுகள் மேற்கொள்ளப் படவில்லை.எதிர்மறை முடிவுகள் பிற ஆய்வுகளில் பலவருடங்களாக இடம்பெற்றும் வந்துள்ளன. அவைகளை யு.கே பறக்கும் சாஸர் பணிபுரியும் குழு, புராஜெக்ட் காண்டைன், யு.எஸ் சிஐஏ பொறுப்பேற்ற ராபர்ட்ஸன் பெயர்ப்பட்டியல்,யு.எஸ் மிலிடெரி 1948-1951 நடத்திய பசுமைத் தீப்பந்துகள் பற்றிய ஆய்வுகள், மற்றும் யுஎஸ்ஏஎப்-யுத்தகள நினைவு நிறுவனம் நிகழ்த்திய ஆய்வு (1952-1955 புராஜெக்ட் புளு புக் தனி அறிக்கை 14) போன்ற அனைத்து அமைப்புகளும் மேற்கொண்டு வந்திருந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்க தாகும்.

எவ்வாறாயினும், தொடக்கத்தில் வகைப்படுத்தப் பட்ட யுஎஸ்ஏஎப் கட்டுப்பாடு 200-2, 1953ல் முதலில் வெளியிட்டது. அது ராபர்ட்ஸன் பெயர்ப்பட்டியலுக்குப்பின் வந்தது. அதுதான் முதற்கண் யுஎப்ஓக்களை வரையறை செய்தது. எப்படி செய்தி சேகரிக்கப்படவேண்டும், தெளிவாகக் குறிப்பிடபட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத பொருள்கள் பற்றிய ஆய்வு இரண்டு காரணங்களுக்காக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒன்று தேசப்பாதுகாப்பு கருதி மற்றொன்று கூடுமான வரையுள்ள தொழில்நுட்பக் கூறுகள் உள்ளடங்கியுள்ளதாலும் என்று ஏன் சொல்லப்பட்டதெனில், இயற்பியல் உண்மைநிலை அறிவதற்காகவே மட்டும் அல்லாமல் நாட்டுப்பாதுகாப்பும் கருதியே எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. எனினும் மூலங்கள் பற்றிய அபிப்பிராயம் ஏதும் தெரிவிக்கப்படவில்லை! (எடுத்துக் காட்டாக, அத்தகைய செய்தி முக்கியமானதாகக் கருதப்படும் ஒருவேளை யுஎஃப்ஒக்கள் வெளிநாட்டு அல்லது உள்நாட்டு மூலம் கொண்டுள்ளதா என்றறிந்திடவே). முதற்கண் வகைப்படுத்தப் பட்ட யுஎஸ்ஏஎப் 1947ன் ஆய்வுகள் முடிவில் கூறியது என்னவெனில், உண்மையான இயற்பியல் வான்கலம் என முடிவு செய்யப்பட்டதாகவும், ஆனால் மூலவிவரங்கள் கண்டறியப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது (அமெரிக்க புலனாய்வுகள் உடனடியாக பின்வரும்).இந்த தொடக்க கால ஆய்வுகள் யுஎஸ்ஏஎப்பின் ப்ராஜெக்ட் சைன் 1947ல் உருவாக வழிவகுத்தது. அதுதான் முதன்முதல் வெளிவந்த அரை-பொதுவான யுஎஸ்ஏஎப் ஆய்வாகும்.

ப்ராஜெக்ட் சைன் 1948ல் மிக உயர்ந்த கருத்தை வகைப்படுத்தியது (நிலைமையின் மதிப்பீடு காண்க) மிகச்சிறந்த யுஎப்ஏ அறிக்கைகள் ஒருவேளை நிலம், வளிமண்டலத்துக் கப்பால் உள்ள விவரங்கள் ஆகும். அதேபோல் தனிப்பட்ட உயர்மட்ட பிரெஞ்சு காமிடா 1999 ஆய்வும் நடத்தப்பட்டது. ஓர் உயர்மட்ட ரகசிய ஸ்வீடிஷ் மிலிடெரி அபிப்பிராயம்படி 1948ல் வெளியிடப்பட, அதன்படி 1946ன் பிசாசு ராக்கெட்டுக்கள் நம்புவதற்குரியதென்றும், ஆனால் பிறகு வந்த பறக்கும் வட்டுக்கள் நிலம், வளிமண்டலத்துக்கு அப்பால் பட்ட விவரம் என்றும் முடிவுசெய்தது. எனினும் (பிசாசு ராக்கெட்டுக்கள் ஆவணம் காண்க) ஆனால் இந்த ஆய்வுபற்றிய மேல்தகவல் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடப்படவே இல்லை. 1954,ல் ஜெர்மன் ராக்கெட் அறிவியலார் ஹேர்மன் ஒபெர்த் ஓர் உள்ளார்ந்த மேற்கு ஜெர்மன் அரசாங்க ஆய்வு விவரம் வெளிக்கொணர்ந்தார். அதற்கு அவரே தலைமை தாங்கினார். அந்த முடிவு நில, வளிமண்டலத்துக்கு அப்பால் சார்ந்தவை என்பதே ஆகும். ஆனால் இந்த விஷயம் பொதுவில் வெளியிடப்படவில்லை.வகைப்படுத்தப் பட்ட உள் அறிக்கைகள் 1952- 1953 ல் கனடியன் ப்ராஜெக்ட் மேக்னட் மூலம் வெளிவந்தன. அதுவும் உயர் நிகழ்ச்சித்தகவு நிலம், வளிமண்டலத்துக் கப்பால் உள்ள விவரம் எனக் கூறியது. பொதுப்படையான அளவில் ப்ராஜெக்ட் மேக்னட் அல்லது பின்னாளில் கனடியன் பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் ஏதும் அறிவிக்கவில்லை.

மற்றொருமொரு உயர் வகைப்படுத்தப்பட்ட யு.எஸ் ஆய்வு சிஐஏவின் அறிவியல் புலன்ஆராய்ச்சி அலுவகம்(ஓஎஸ்ஐ) சார்பில் நடத்தப்பட்டது. அது 1952 பிற்பகுதியில் என்.எஸ்.சி எனும் தேசிய பாதுகாப்பு கவுன்சில் நெறிமுறைப்படி நடைபெற்றது. அவர்கள் முடிவு செய்தது என்னவெனில், யுஎஃப்ஒக்கள் உண்மையான இயற்பியல் பொருள்களே அவைகள் தேசியப் பாதுகாப்பிற்குக் குந்தகம் செய்யு உள்ளார்ந்த ஆற்றல் கொண்டது என்பதேயாகும். ஒரு ஓஎஸ்ஐ குறிப்பாணை சிஐஏ இயக்குநருக்கு (டிசிஐ) டிசம்பரில் அனுப்பியதன் படி உள்ளவிவரம்: 'இந்த நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய தகவல்கள் எங்கள் நம்பிக்கையை உறுதி செய்கின்றன. ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதன்மீது உடனடியாக கவனம் செலுத்தப்படவேண்டும்.'மிக உயரத்தில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத பொருள்கள் அதிக வேகத்துடன் பெரும்பான்மையான பாதுகாப்பு கருவிகள் வைக்கப்பட்ட இடம் அருகேயே கண்டதாக காட்சிவிவரங்கள் அறிகின்ற போது அவைகள் இயற்கை விந்தைகள் என்றோ அல்லது வான்வெளி வாகனங்கள் என்றோ சொல்லி புறக்கணிக்க முடியாது.'

விஷயம் மிக அவசரமாகக் கருதப்படவேண்டும் ஓஎஸ்ஐ மேலும் ஒரு குறிப்பாணை வரைவுசெய்து டிசிஐயிலிருந்து என்எஸ்சிக்கு அனுப்பியது. ஒரு புலன்ஆராய்ச்சி நடத்தப்படவேண்டும் என்று முன்மொழிந்தது யுஎப்ஓக்கள் பற்றி முன்னுரிமை ப்ராஜெக்ட் 'நுண்ணறிவு மற்றும் பாதுகாப்பு வளர்ச்சி சமுதாயம்' மூலம் ஆராய்ச்சி நடத்தப்படவேண்டும் என்பதேயாகும் . அவர்கள் வலியுறுத்துதல் பேரில் டிசிஐ ஒரு வெளியார் ஆய்வு ப்ராஜெக்ட் அதுவும் உயர்மட்ட விஞ்ஞானிகள் அடங்கிய குழுவுடன் பிரச்னையை ஆய்வு நடத்தவேண்டும் எனக்கோரியது. அது இப்பொழுது ராபர்ட்ஸன் பெயர்ப்பட்டியல் என்று அழைக்கப் படுகின்றது. மேலும் தீவிரமாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. ஓஎஸ்ஐ விசாரணை நிறுத்தப்பட்டது அதன் பின் ராபர்ட்ஸன் பெயர்ப்பட்டியல் ஆய்ந்த 1953ல் ஒரு எதிர்மறை முடிவுகள் வெளியிட்டது.[32]

ஒருசில பொதுத்துறை அரசாங்கத்தின் முடிவுகள் சுட்டிக்காட்டியது என்னவென்றால், இயற்பியல் உண்மைநிலை இருப்பதுவேயாகும்.ஆனால் நிலம் வளி மண்டலத்துக் கப்பால் மூல ஆதாரங்கள் உள்ளன என்று சொல்வது நிறுத்தப்பட்டது. ஆயினும் நிகழ்ச்சித்தகவுக்குரிய வாய்ப்பை நிராகரிக்க வில்லை. அதற்கு எடுத்துக்காட்டுகள் பெல்ஜியன் மிலிடெரி புலனாய்வு, 1989- 1991 ல் வான்வெளிப்பரப்பில் உள்ள பெரிய முக்கோணங்கள் என்பது பற்றியும் மற்றும் சமீப காலத்திய 2009 உருகுவே விமானப் படை நடத்திய ஆய்வு முடிவு ( கீழ் காண்க).

ஒரு சில தனியார் துறையினரின் ஆய்வுகள் நடுநிலை முடிவுகள் மேற்கொண்டன. ஆனால் விவரிக்க முடியாத உள்மைய விவாதங்களில் தொடர் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி நடைபெற வேண்டும் என கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டது. எடுத்துக் காட்டுகள் ஆவன: ஸ்டுர்ராக்க பேனல் 1998 மற்றும் 1970ன் ஏஐஏஏ மதிப்புரை காண்டோன் அறிக்கை பற்றியது.

அமெரிக்கன் புலனாய்வுகள்தொகு

ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அலைஎழுச்சிபோல வெளிவந்த பார்வையில் பட்ட மிகப்பெரும் யுஎப்ஓக்கள் தொடர்ந்து அதே வருடம் 1947 ஜூலை மாதம் 9 நாள் ஏஏஎப் என்றும் ராணுவ விமானப் படையினர் புலனாய்வுத்துறை எப்.பி.ஐயின் ஒத்துழைப்போடு ஒரு புலனாய்வுக்காக விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு சிறந்த காட்சிளை அதன் அம்சங்களுடன் தேர்வு செய்தது ஆனால் அதேசமயம் உடனடியாக அவைகளை பகுத்தறிவு பூர்வமாக விளக்க முன்வரவில்லை. அந்தக் குழுவில் கென்னத் அர்னோல்டு அவர்களின் யுனெடட் ஏர்லைன்ஸ் மாலுமிகள் இடம்பெற்றிருந்தனர். அந்த ஏஏஎப் அதன் எல்லா அறிவியலார்களை பயன்படுத்தியது .'இயற்கை விந்தை உண்மையில் நிகழ்ந்ததா என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு!' அந்த ஆய்வின்படி,' 'பறக்கும் பொருள்கள் வானுலக அபூர்வமாகக் கருதப்பட்டது. அல்லது அவைகள் இயந்திரங்களால் உருவாக்கிக் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஓர் அந்நியக் கலம் எனவும் இருக்கக்கூடும்.'[33] மூன்று வாரங்களுக்குப்பின் பூர்வாங்க ஆய்வின் பின் மதிப்பீட்டில் விமானப்படையின் ஆராய்ச்சிகள் தீர்மானத்தது 'பறக்கும் பொருள்கள் கற்பனையானதல்ல! ஏதோ ஒன்று மெய்யாகவே சுழன்று வருகின்றது'.

மேலும் மதிப்புரை ஒன்று ரைட் பீல்ட் எனும் இடத்தில் உள்ள ஏர் மெட்டிரியல் கமாண்ட் அதன் புலனாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பப் பிரிவினர் செய்ததில் அதே முடிவுக்கு அவர்களும் வந்தனர். ' இயற்கை விந்தையானது ஒரு உண்மையான நிகழ்வே அது தோற்றப்பிழையோ அல்லது கற்பனையோ அல்ல' அதன்படி பல பொருள்கள் வட்டுக்களாகவோ, உலோகத்தோற்றத்தில் மனிதன்செய்த வான்கலமாகவே இருக்கலாம். அதன் முக்கிய அம்சங்களாவன: உச்ச அளவு வீதம் ஏறுநிலைகளும் மற்றும் சூழ்ச்சித்திறனாற்றல் படைத்ததும் என்பதுதான்! மேலும் பொதுப்படையாக சத்தம் சந்தடி கிடையாது. செல்தட ஒளிக்கோடும் காண்பதற்கில்லை. எப்போதாகிலும் ஒருமுறை பறக்கும் அமைப்புவசதி, ஆனால் பார்த்தபின் நழுவி ஓடும் தன்மை கொண்டது அல்லது அதன் சிநேகித வான்கலம் அல்லது ராடார் மூலம் இப்படியெல்லாம் நடக்க அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம். மொத்தத்தில் அதன் பரிந்துரைப்படி ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இயங்கும் விண்கலமாக இருக்கக்கூடும். எனவே 1947 செப்டம்பரில் அதன் பரிந்துரைப்படி ஒரு அதிகாரப்பூர்வம் வாய்ந்த விமானப்படையின் ஆய்வுக்கிளை அமைக்கவும் அது அந்த விந்தையைப் பற்றி ஆராயவும் ஏதுவானது. மேலும் பரிந்துரைத்தபடி பிற அரசாங்க முகவர்கள் அதற்கு உதவ வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டது.[34]

1947 இறுதியில் விமானப்படையின் ப்ராஜெக்ட் சைன் என்ற அமைப்பு உதயமானது. அதுதான் ஆரம்பகாலத்திய அரசாங்க ஆய்வுகள் நடக்க வழிவகுத்தது. ரகசிய நிலம் வளி மண்டலத்துக் கப்பால் நடக்கும் இனம்புரியாத இயல் விந்தையென கருதப்படுவது பற்றிய தகவல்களின் உண்மை காணவேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. 1948 ஆகஸ்ட் சைன் ஆய்வாளர்கள் ஒரு உச்ச ரகசிய புலனாய்வு மதிப்புரையை அதன் விளைவிற்கேற்ப எழுதினார்கள்.

ஆனால் விமானப்படைத் தளபதியான ஹோட் வான்டென்பெர்க் அதனை அழித்துவிட உத்தரவிட்டார். அதற்குள் அதனைப் படித்தவர்களால் அப்படி நசுக்கப்பட்ட அறிக்கை விவரங்கள் கசியத்தொடங்கியது. அதற்குக் காரணமானவர்களாக இருந்தவர்கள்: வானியலார் யுஎஸ்ஏஎப் அறிவுரையாளர் ஆன ஜே. ஆலன் ஹைனெக், கேப்டன் எட்வர்டு ஜே. ரூப்பெல்ட் ஆவார்கள் கேப்டன் அந்த யுஎஸ்ஏஎப் ப்ராஜெக்ட் புளு புக் அமைப்பின் தலைவராகவும் இருந்தவர் ஆவார்.[35]

ப்ராஜெக்ட் சைன் கலைக்கப் பட்டது. 1948ல் அதுவே ப்ராஜெக்ட் க்ரெட்ஜ் என்று மாறியது அதன் புலனாய்வுகள் தரம் தாழ்ந்திருந்தன. எனவே விமானப்படை புலனாய்வுத்துறை இயக்குநர் அதை மறுசீரமைத்து ப்ராஜெக்ட 1951ல் ப்ராஜெக்ட புளு புக் ஏற்படுத்தினார் ரூபெல்ட் வசம் பொறுப்புகள் ஒப்படைத்தார்.

1970ல் புளு புக் மூடப்பட்டது. அது காண்டோன் கமிஷன் எதிர்மறை முடிவை பகுத்தறிவிற்குட்பட்டதெனக் கருதி விமானப்படையில் ஆராய்ச்சியையே ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தது.

எப்படியாயினும். 1969ல் ஒரு யுஎஸ்ஏஎப் ஆவணம் 'போலெண்டர் குறிப்பாணை' என்று வழங்கப்பட்டதும் அதனுடன் பிற அரசு ஆவணங்களும் வெளிக்கொணர்ந்தது என்னவெனில், பொதுத்துறைத் தன்மையின்றி யு.எஸ் அரசாங்க யுஎஃப்ஒ ஆராய்ச்சிகள் 1970க்குப்பின்னும் தொடரும் என்ற நிலைப்பாடே ஆகும். முதலில் போலெண்டர் குறிப்பாணை சொன்னது: 'யுஎஃப்ஒக்கள் தேசப் பாதுகாப்பினை அச்சுறுத்தக் கூடும். அவைகள் புளு புக் அமைப்பின் ஒரு பங்குபெற்றதல்ல' புளு புக்ஆய்வுக்கு வெளியே அபாயகர யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் கையாளப்பட்டுள்ளன. 'அதுவும் தரமான விமானப்படை விதிமுறைகளுக்கேற்ப அவைகளும் அந்த நோக்கத்திற்காகவே வடிவமைக்கப்பட்டது' [36] என்பதோடு மட்டுமின்றி அதுகூட 1960களில் யு.எஸ் விமானப்படை அகாடெமி வான்வெளி விஞ்ஞானங்கள் படிப்பில் ஒரு அத்தியாயம் நில வளிமண்டலத்துக் கப்பால் நடைபெறும் இயற்கை விந்தைகள் பற்றியும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. பாடத்திட்டம் பற்றிய வார்த்தை பொதுமக்கள் அறியவே 1970ல் விமானப்படை அப்புத்தகம் காலாவதியான புத்தகம் என்று அறிவித்தது. பயிற்சி படைஞர்கள் யாவரும் அதற்குப்பதில் காண்டோனின் எதிர்மறை முடிவுபற்றி தெரியப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்றும் சொன்னது. [37]

யுஎஃப்ஒக்கு மாற்றாக பறக்கும் வட்டு என்ற சொற்பிரயோகம் 1952ல் ரூபெல்ட்டால் முதல்முதல் குறிப்புரை முன்வைக்கப் பட்டது. அவரது கூற்றின்படி பறக்கும் வட்டு பலவகைப்பட்ட காட்சிகளின் விவரங்கள் அதனால் பிரதிபலிக்காது.

மேலும்அவர் சொன்னதாவது: யுஎஃப்ஒ என்ற சொல்லை 'யு-போ- நீ விரோதி' என உச்சரிக்கவேண்டும். ஆனால் பொதுவாக யு.எஃப்.ஒ. தனித்தனியாகவே உச்சரித்து பழக்கமானாலும் யுபோ என்பது விமானப்படையினரால் விரைந்து பின்பற்றப்பட்டது நாளடையில் சுருக்கமாக 'யுபோப்' என்று ஏறத்தாழ 1954ல் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத பொருளைக்குறிக்கும் பதமாகியது.

ரூபெல்ட் தனது அனுபங்களை ப்ராஜெக்ட் புளு புக் பற்றியதை நினைவுநூலில் ' தி ரிப்போர்ட் ஆன் அன்அடைட்டிபைட்டு ப்ளையிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்' 1956ல் வெளிவந்த அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது அந்த புத்தகமே அச்சொற்றொடரை பயன்படுத்தியது.[38]

விமானப்படை கட்டுப்பாடு 200-2 [39] 1953- 54ல் வெளிவந்தது. அது யுஎப்ஓவை(யுபோப்) வரையறை செய்தது: அதன்படி 'எந்த வாயுவில் செல்லும் பொருள் அது தனது செயலாற்றலால் வாயுஇயக்கவிசையால் அதன் அம்சங்களால் அல்லது வழக்கமில்லாத அம்சங்களால் தற்காலத்திய வான்கலம் அல்லது ஏவுகணை வகைக்குப் பொருத்தமானதாக இல்லை. எனவே சரியாக அதை அடையாளம் சொல்ல முடியாது. ஓரு பிரசித்த பெற்ற வான்கலம் என்று!' அக்கட்டுப்பாடு மேலும் சொன்னது. யுபோப்கள் பற்றிய ஆய்வுகள் நடத்தப்படவேண்டும் ஒரு தேச அச்சுறுத்தல் அதுசெய்யுமா என! மேலும் தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் உள்ளடங்கியுள்ளனவா என்றும் கண்டறிய வேண்டும்' 'பொது மக்களுக்கு சொல்லப்படுவது யாதெனில், 'யுபோப் பொருள் துல்லியமாக அறிந்துகொண்டபின் அது ஒரு பிரசித்திபெற்ற பொருள் எனத்தெரிந்தபின் செய்தி ஊடகங்களுக்கு தகவல் தர அனுமதி அளிக்கப் பட்டுள்ளது'. ஆனால் எந்தப்பொருள்களுமே விவரிக்கமுடியாத பட்சத்தில் அதில் பல முன்பின் தெரியாத ஏதோ அடங்கியுள்ளதால் வெளியிடத்தக்கதா என ஏடீஐசி( விமான தொழில்நுட்பப் புலனாய்வு மையம்) அதனைப்பகுப்பாய்வு செய்யும்.' [40][41]

நன்கு தெரிந்த அமெரிக்கன் புலனாய்வுகள் பின்வருவன ஆகும்:

மற்றொருமொரு ஆரம்பகால யு.எஸ் ராணுவ ஆய்வு 1940 ல் நிறுவப்பட்டது சிறிதளவே தெரிந்திருந்தது. அது ஐபியூ என்று உள்ளிடை கிரகம் சார்ந்த அபூர்வ விந்தை அலகு என்ற பெயரில் இருந்தது. 1987ல் யுஎஃப்ஒ ஆய்வாளர் டைமோத்தி குட் கொஞ்சம் உறுதிபடுத்தப்பட்ட கடிதம் ராணுவ இயக்குநர் பதிலடி புலானாய்வு அமைப்பிலிருந்து அதன் அமைப்பைப் பற்றி பெற்ற தகவலாவது ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்ட ராணுவ அலகு கலைக்கப்பட்டு விட்டது. அது 1950 பிற்பகுதியில் நிகழ்ந்தது. பின்னர் மறுபடி செயல்படுத்தப்படவே இல்லை எல்லா பதிவேடுகளும் அது சம்பந்தமாக யு.எஸ் விமானப்படை அலுவலகம் ஸ்பெஷல் ஆய்வு நடத்தியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.அது புளு புக் ஆபரேஷன் உடன் சந்தித்திருந்தது. பிறகு ஐபியு பதிவேடுகள் எதுவும் வெளியிடப்படவே இல்லை.[43]

ஆயிரக் கணக்கான ஆவணங்கள் எப்ஓஐயு கீழ் வெளியிடப்பட்டன அவைகள் சுட்டிக்காட்டுவது யாதெனில் புலனாய்வு முகமையர்கள் சேகரித்து ( இப்பொழுதும் சேகரித்துக் கொண்டும்) யுஎஃப்ஒ செய்திகளை அதிலும் பாதுகாப்பு புலனாய்வு முகமை உள்பட அப்பணியினைச் செய்துகொண்டு வருகின்றனர் டிஐஏ, எப்பீஐ, சிஐஏ, என்.எஸ்ஏ( நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி) மற்றும் ராணுவ புலனாய்வு முகமையர்கள் அதாவது ராணுவம், கப்பற்படை, இதனோடு விமானப்படை உள்பட.[44]

பற்றிய புலனாராய்ச்சிகள் பல ராணுவம் அல்லாதார்களை – சிவிலியன்களை- கவனம் ஈர்த்ததுள்ளது.அவர்கள் யு.எஸ்ஸில் ஆய்வுக்குழுக்களை அமைத்துள்ளனர். தேசிய புலனாய்வுகள் கமிட்டி. ஆன் வான்வெளி இயற்கை அபூர்வ விந்தை (என்ஐசிஏபி செயல்படுதல் 1956-1980) வான்வெளி இயற்கை அபூர்வ விந்தை ஆய்வு அமைப்பு (ஏஎப்ஆர்ஓ -1952-1988) பரஸ்பரம் யுஎஃப்ஒ நெட்வொர்க்(என்யுஎஃப்ஒஎன், 1969-) மற்றும் யுஎஃப்ஒ ஆய்வுகள் மையம் (சியுஎப்ஒஸ், 1973 -)

புகழ் பெற்ற அமெரிக்கன் வழக்கு விவரங்கள்தொகு

1942ல் நிகழ்ந்த லாஸ்ஏன்ஜெல்ஸ் யுத்தத்தின் பொழுது ஓர் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத பொருள் பற்றித் தவறுதலாக ஜப்பானின் வான்வழித் தாக்குதலின் ஒரு பகுதி என நினைக்க நேர்ந்தது.

நியூமெக்ஸிகோ குடியிருப்பாளர்கள் ரோஸ்வெல் சம்பவ அறிக்கையின்படி கெக்ஸ்பர்க் நிகழ்ச்சியும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு மணிவடிவ பொருள் நொறுங்கி விழுந்ததாகவும் அதன் துண்டு துணுக்குகள் அப்பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்டதாகவும் அதனால் அதை ஆராய ராணுவ அதிகாரிகள் அனுப்பப்பட்டனர்.

கேக்க்ஸ்புர்க் சம்பவத்திற்குப்பின் பென்சில்வேனியா குடியிருப்பவர்கள் அறிவித்தது ஒரு பந்து வடிவ பொருள் அப்பகுதியில் நொறுங்கி விழுந்ததாக கூறினார்கள். அமைதி அலுவலர்கள், ராணுவ அதிகாரிகள் விசாரணை செய்ய அனுப்பப்பட்டனர்.

பெட்டி மற்றும் பார்னெய் குன்று கடத்தல் விவகாரம் தான் முதலில் வெளிவந்த கடத்தல் சம்பந்தமான சம்பவம் பற்றிய அறிக்கையாகும்.

கனேடியன் புலனாய்வு.தொகு

கனடாவில் தேசியப் பாதுகாப்புத் துறை இதுபோன்ற அறிக்கைகள், பார்வையில் பட்ட காட்சிகள், மற்றும் யுஎஃப்ஒ பற்றிய புலனாய்வுகள் செய்ய நாடெங்கும் விசாரிக்கத் தொடங்கினர். டுஹாமெல், ஆல்பெர்ட்டா பகுதிகளில் பயிர் வட்டங்களில் விசாரணைகள் நடத்தினர். அப்படியும் இன்றும் கூட 'தீர்க்க முடியாததது' என்று கருதப்படுவன பால்கன் ஏரி நிகழ்ச்சி நடந்த மனிடோபா, நோவா ஸ்காட்டியவில் உள்ள ஷக் துறைமுகச் சம்பவம் இரண்டும் ஆகும்.[45]

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி கழக ஆதரவில் பேரில் நடைபெற்ற ஆரம்ப கனடியன் ஆய்வுகள் ப்ராஜெக்ட் மேக்னட் 1950-1954) மற்றும் ப்ராஜெக்ட் இரண்டாம் கதை (1952 1954) அதற்குத் தலைமை தாங்கியவர் கனடியன் போக்குவரத்துத் துறை வானொலி பொறியாளர் வில்பர்ட் பி ஸ்மித் பின்னாளில் நிலம் வளி மண்டலத்துக் கப்பால் உள்ள இயற்கை அபூர்வ விந்தைகளை பொதுவில் ஆதரித்தார்.

புகழ் பெற்ற கனேடியன் வழக்கு விவரங்கள்தொகு

ஷாக் துறைமுகம் சம்பவத்தின்படி, ஒரு சாடி உரைக்கும் யுஎஃப்ஒ ஒன்று நீரில் காணப்பட்டதான தகவல் ஆகும். அதில் ஏராளமானோர் சம்பந்தப் பட்டனர். அதில் உள்ளூர் குடியிருப்பாளர்கள், ராயல் கனடியன் மவுண்டட் போலீஸ் இடம் பெற்றிருந்தனர். ஆயினும் எதுவும் அகப்படவில்லை அதே சமயம் கனடியன், யு.எஸ் ராணுவத்தினர்களும் வேறொரு யுஎஃப்ஒ சம்பந்தப் பட்ட ஆய்வில் ஷாக் துறைமுகத்திலிருந்து 30 மைல்கள் தூரம் உள்ள நோவா ஸ்காட்டியா, ஷல்பர்ன் இடங்களில் பங்குகொண்டிருந்தனர்.

பிரெஞ்சு புலனாய்வுதொகு

2007 மார்ச் மாதம் பிரெஞ்சு மையம் நேஷனல் டி'ஈட்யூட்ஸ் ஸ்பாஷயலெஸ் (சிஎன்ஈஎஸ்) ஒரு யுஎஃப்ஒ ஆவணக்களரி வெளியிட்டது. அதில் ஆன்லைன் பார்வையில் கண்டவை, பிற அபூர்வ விந்தைகள் வெளிவந்தன.[46]

ஜிபான்-செப்ரா-ஜைப்பான் (1977-) ஆகிய உள்ளடங்கிய பிரெஞ்சு வான்வெளி முகமை சிஎன்ஈஎஸ் நீண்ட காலமாக அரசின் பொறுப்பேற்ற புலன்விசாரணை செய்து கொண்டுவருகின்றது.

6000 வழக்கு விவரங்களுள் 14% இன்னமும் விளக்கப்படாத ஆய்வாகவே இருக்கின்றது. ஜிபான்-செப்ரா-ஜைப்பான் மூன்றினுடையது நடுநிலை அல்லது எதிர்மறையாக உள்ளது. அம்மூன்றின் தலைவர்களும் ஆய்வுகளை பதிவேடுகளை படித்து முடிவுசெய்தது யுஎஃப்ஒ உண்மையில் பறக்கும் இயற்பியல் இயந்திரங்களாகும். அவைகள் நமது அறிவிற்கப்பால் பட்டுள்ளன அல்லது அதற்குகந்த சிறந்த விளக்கம் விவரிக்கவொண்ணாத வழக்குகளை நிலம் வளிமண்டலத்துக் கப்பால் உள்ள இயற்கை அபூர்வ விந்தைகள் என்று கருதப்படுவதே ஆகும்.

[47]

பிரெஞ்சு 'காமெடா' பேனல் - பெயர்ப்பட்டியல் (1996 – 1999) ஒரு தனியார் ஆய்வாகும் அதை எடுத்துச்செய்தவர்கள் வான்வெளி அறிவியலார்கள் மற்றும் பொறியாளர்கள் ஆவர். அவர்கள் சிஎன்ஈஎஸ் உடன் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். மேலும் உயர்மட்ட பிரெஞ்சு ராணுவ புலனாய்வு பகுப்பாய்வளர்களுடனும் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். அவர்களின் தலையாய நோக்கம் தங்கள் ஆய்வு உயர்மட்ட அரசு அதிகாரிகளுக்கு உதவும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும்.

காமெடா பேனல் அதேபோல் சிறந்த விளக்கம் விவரிக்கமுடியாத வழக்குகளுக்குகந்தது நிலம் வளிமண்டலத்துக் கப்பால் உள்ளவை என்பதே ஆகும். மேலும் அவற்றை புனைவுக்கோள் அல்லது தாற்காலிகப் பொதுவிளக்கக் கோட்பாடு என்றும் கூறலாம். அவர்கள் யு.எஸ் அரசாங்கம் பெருமளவு மூடிமறைத்து விட்டது எனவும் குற்றம் சாட்டினர். [48]

பிரிட்டிஷ் புலனாய்வுதொகு

யு.கே அரசாங்கம் பல்வேறு புலனாய்வுகளை யுஎஃப்ஒ பார்வையில் பட்டனவைகளைப் பற்றியும் அதன் சம்பந்தமான கதைகளைப் பற்றியும் நடத்தியது. அதன் பொருளடக்கம் ஒரு சில புலனாய்வுகள் பொதுமக்களுக்கென வெளியிடப்பட்டன.

1978 முதல் 1987 வரையிலான யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் சம்பந்தமான எட்டு கோப்புக்குவியல்கள் 2008 மே மாதம்14 ஆம்நாள் வெளியிடப்பட்டன. அவைகள் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் யுகே தேசிய ஆவணக்களரி மூலம் வெளிவந்தன[49] பல்லாண்டுகளாக பொதுமக்கள் தெரிந்தவொண்ணாமல் ரகசியமாக வைக்கப் பட்டிருந்தன. அதில் பெரும்பாலும் தாழ் மட்ட அளவு விளக்கங்களே கொண்டிருந்தன. எதுவும் உயர் மட்ட ரகசியம் என்றில்லை. 200 கோப்புகள் 2012 ல் இனிமேல் பொதுமக்கள் அறிய ஓதுக்கப் பட்டுள்ளன. அக்கோப்புகள் பொதுமக்களிடம் இருந்து அரசு அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட செய்திப்பரிவர்த்தனைகளே ஆகும் 'எம்ஓடி' மற்றும் மார்கெரட் தாட்சருக்கு அனுப்பப் பட்டதேயாகும். 'எம்ஓடி' அவைகளை செய்திச் சுதந்தரச் சட்டப்படி ஆய்வாளர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க வெளியிட்டார்.[50] இக்கோப்புகள் லிவர்பூல் யுஎஃப்ஒ க்கள், லண்டன் வாட்டர்லூ பாலம் ஆகியன பற்றிய விவரங்கள் கொண்டிருந்தன.[51]

2008 அக்டோபர் 20 ஆம் நாள் அதிக யுஎஃப்ஒ கோப்புகள் வெளியாயின. ஒரு வழக்கு விவரப்படி 1991ல் அலிடாலியா பயணிகள் விமானம் ஹீத்ரோ விமான நிலையம் நெருங்கும் போது விமானிகள் ஒரு 'கடல்உலா ஏவுகணை' கண்டதாக விவரித்தனர். அது பிரயாணிகள் அறைக்கு அருகில் வந்தது என்றும் தெரிவித்தனர். விமானிகள் ஒரு மோதல் தவிர்க்கமுடியாத ஒன்று என்றும் நம்பினர். யுஎஃப்ஒ நிபுணர் டேவிட் கிளார்க் சொற்படி இது ஒருமிக நம்பத்தக்க வயப்படுத்தும் யுஎஃப்ஒ வழக்காகும் அவர் இதுவரை கண்டதில் இதுபோன்று பிறிது காணப்படவில்லை என்பதேயாகும்.[52]

பிரிட்டிஷ் புலனாய்வுகள் யுகே பறக்கும் சாஸர் வேலைக் குழுவும் உள்ளடங்கியதாகும்.அதன் இறுதி அறிக்கை 1951ல் வெளிவந்தது. எல்லா யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் சாதாரணப் பொருள்கள், ஆச்சரியங்கள் இவைகளைத் தவறாக அடையாளம் கண்டு சொன்னதே ஆகும். அது 50 ஆண்டுகளாக ரகசியமாகவே இருந்தன

அந்த வேலைக் குழு முடிவாகச் சொன்னது, எல்லா யுஎஃப்ஒ தவறாக அடையாளம் காணப்பட்டதேயாகும் கண்புலனின் மாயப் பிம்பங்கள், உளவியல் மருட்சிகள், மற்றும் கட்டுக்கதைகளே என்றும் சொல்லப்பட்டன. அவ்வறிக்கை மேலும் சொல்வது: 'நாங்கள் மிக அழுத்தமாக பரிந்துரை செய்கின்றோம் இனி எந்த ஆய்வும் நடத்தப்படக் கூடாது. ரகசிய பொருள்விளங்காத அதிசயம் பற்றி ஆய்வுசெய்ய வேண்டியது முதற்கட்டமாக பொருள் ஏதேனும் சாட்சியமாக கிடைக்கப்பெற வேண்டும்.' என்பதே ஆகும்.

1996- 2000 இடைப்பட்ட காலம் யு.கே பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (எம்ஓடி) நடத்திய யுஎஃப்ஒ ரகசிய ஆய்வு-அறிக்கையானது 2006ல் பொதுமக்கள் அறிய வெளியானது. அதன் தலைப்பு 'அடையாளம் காணமுடியாத வான்வெளி அபூர்வ விந்தை யுகே பாதுகாப்புப் பிரதேசத்தில்' அதனுடைய குறியீட்டுப்பெயர் ப்ராஜெக்ட் காண்டைன் ஆகும்.அது ஏற்கனவே கண்டவைகளைப் பற்றிச் சொன்னதேயாகும். யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் யாவும் தவறாக அடையாளம் கண்டதேயாகும். அவை மனிதனால் செய்யப்பட்ட பொருள்களை இயற்கையானவைகளைத் தவறாகப்புரிந்து கொண்டவைகளே யாகும். அவ்வறிக்கை குறிப்பில் உள்ளதாவது: எந்த ஒரு வேலைப்பாடமைந்த கலைப்பொருள் எதுவும்; முன்னறியாதவை அல்லது முன்விளக்காததை அவை மூலம் பற்றி யு,கே அதிகாரிகளிடம் யாரும் கொடுக்கவில்லை. ஏகப்பட்ட யுஎபி அறிக்கைகள் வந்தபிறகும் கூட! "எவற்றிலும் 'சிகின்ட், எலின்ட்,' அல்லது கதிரியக்க அளவீடுகள் செய்யப்படவில்லை சிறிதளவு உதவும் வீடியோவும் இல்லை இன்னமும் 'இமிண்ட்' ஆகவே உள்ளது "மேலும் அதன்முடிவானது. யுஎஃப்ஒ பற்றிய சான்றுகள் ஏதுமில்லை அது யுகேயுடிஆர் (யுகே வான்வெளி பாதுகாப்புப்பிரதேசத்தில் கண்டதாகவும், ஏதோ வான்வெளி பொருள் தாக்குதல் தொடுத்ததாகவும், நுண்ணறிவு மூல ஆதாரம் கொண்டதாகவும், (நிலம் வளிமண்டலத்துக் கப்பால் உள்ளது மற்றம் அந்நியப்பொருள் எனவும்) அதில் விரோதமான நோக்கம் தென்பட்டதாகவும் இல்லை."

இதற்கெல்லாம் மாறுபாடாக, நிக் போப் எம்ஓடி யுஎஃப்ஒ டெஸ்க் தலைவர் 1991 -1994 வரை இருந்தவர் சொன்னதாவது: எண்பது சதவீதம் தவறான கருத்து அபிப்பிராயமாக இருப்பினும், பதினைந்து சதவீதம் பார்வை விவரங்களில் போதுமான செய்திகள் உள்ளன. அதிலும் ஐந்து சதவீதம் மரபுவழக்க விளக்கத்தை மறுக்க முடியாத அளவுக்கும் உள்ளது என்று கூறியுள்ளார். விமானிகள் ராணுவ அதிகாரிகள் தேர்ந்த பயிற்சிபெற்றவர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள்; வலியுறுத்தும் செய்திகள் ராடர்கள் வீடியோ நிழற்படம் மற்றும் தெளிவான கட்டமைக்கப்பட்ட கொள்கலன் வேகம் மற்றும் சூழ்ச்சித்திறன கொண்டவைகளே அவைகள் மனிதனின் மூலத்திற்கே அப்பாற்பட்டுள்ளன.[53] நில வளி மண்டலத்துக் கப்பால் உள்ளவை என்று முடிவுசெய்வதை விட போப் நம்பிக்கையுடன் சொன்னதாவது: யுஎஃப்ஒ விந்தை ஒரு உண்மையான அபாயகரமான பாதுகாப்பு தேசியக் காவல் மற்றும் வான்வெளி சம்பந்தமான விவகாரங்களாகும். அவரது விளக்கமானது பல குழப்பமான வழக்குகள் 'ரெண்டில்ஷம் காடு' சம்பவம் யுஎஃப்ஒக்கள் அரசியல் ஆக்கப்பட்டது எல்லாம் அவரது நூல் 'ஓபன் ஸ்கைஸ் க்ளோஸ்டு மைண்ட்ஸ்' 'திறந்த வானகங்கள் மூடிய உள்ளங்கள்' நன்கு படித்தறியலாம்.

புகழ் பெற்ற பிரிட்டிஷ் வழக்கு விவரங்கள்தொகு

யு.எஸ் மற்றும் பிரிட்டிஷ், ராணுவ அதிகாரிகள் சாட்டியுள்ள சான்றுகள் யுஎஃப்ஒ க்கள் காடுகளில் அதுவும் ரெண்டில்ஷம் அருகே கண்ட சம்பவம் பற்றியும் மேலும் பெண்ட்வாட்டர்ஸ் அருகில் கண்டது பற்றியும் உள்ளன. இவ்வழக்கு 1980 டிஸம்பர் மாதம் அறிக்கைசெய்யப்பட்டதாகும். பல இரவுகள் யு.எஸ் மற்றம் ஆர்ஏஎப் ராணுவ தளங்களில் நிகழ்ந்தவை ஆகும்.

உருகுவேயன் புலனாய்வுதொகு

உருகுவேயின் விமானப்படை இப்பொழுதும் உள்ள யுஎஃப்ஒ விசாரணைகள் 1989ல் தொடங்கி 2000 வழக்குகளை பகுத்தாய்வு செய்துள்ளது. அதில் 40 (அதாவது 2 சதவீதம்) உறுதிபட மரபுசார் விளக்கம் குன்றி இருப்பதாகக் கருதப்படுகின்றது.

எல்லா கோப்புகளும் சமீப காலமாக வகைப்பாட்டில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன.விவரிக்கபடாத வழக்குகள் ராணுவ ஜெட் குறுக்கீடுகள், கடத்தல்கள்,கால்நடைகள் முடமாகப்படல், மற்றும் உடல் ரீதியில் நிலத்தில் சான்றுகள் பதிப்பித்தல் ஆகியன உள்ளடங்கும். கர்னல் ஏரியல் சந்செஸ் தற்போதைய விசாரணைகளின் தலைமை ஏற்று இருப்பவர் கண்டு பிடித்த காரணங்களை சுருக்கமாக கூறுகின்றார். ' கமிஷன் மண்ணில் இறங்கிய தடயங்கள் பற்றி வேதியல் கூட்டுப்பொருள் மாறுதல்களை ஆராய அந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மேலாண்மை செலுத்தவும் இயலும். ஆச்சரியம் இருந்து கொண்டே உள்ளது.வளிமண்டலத்தில் தாழ்ந்த பகுதிகளில் அந்நிய விமான பிரிவிலிருந்து ஒரு வான்கலம் வந்து இறங்கி இருக்கலாம். அது அபூர்வ விந்தையாக இருந்திருக்கக்கூடும். அது விண்வெளியில் வேற்று மேற்பார்வையில் நடக்கும் ஆழ்ந்த சோதனையாக இருக்கலாம். நாம் தூரம் உள்ள கிரகங்களுக்கு அனுப்பும் விண்கலம் போல அங்கிருந்தும் வரலாம்.யுஎஃப்ஒ அபூர்வ விந்தை நாட்டில் உள்ளது.எனவே நான் வலியுறித்தி சொல்லுவது விமான படை நில,வளி மண்டலத்துக்கு அப்பால் உள்ளதை தாற்காலிக பொது விளக்க கோட்பாட்டை அறிவியல் பகுப்பாய்வின் அடிப்படை கொண்டுள்ளது என்பதை நிராகரிக்க இயலாது.'[54]

வானநூலோர் அறிக்கைகள்தொகு

விமானப்படையின் ப்ராஜெக்ட் புளு புக்கின் கோப்புகள் ஏறத்தாழ ஒரு சதவீதம்[55] முன்பின் தெரியாத அறிக்கைகளால் அதுவும் பயிற்சியாளர் அல்லது தொழில்முறை ஏவுகணை செல்வழி ஊடுநர்கள் அல்லது தொலைநோக்குப் பார்வையாளர்கள் அதாவது சர்வேயர்கள் இவர்களின் அபிப்பிராயங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. 1952ல்ஜெ. ஆலக் ஹைனெக் எனும் வானியலார் புளு புக் அறிவுரையாளரான அவர் ஒரு சிறிய சர்வே 45 உடன்பயில் தொழில்முறை வானியலார்கள் கூட நடத்தினார் 5 பேர்கள் யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் பற்றி அறிக்கை கொடுத்தனர்.(11 சதவீதம் மட்டுமே) வானியலார்கள் கூட நடத்தினார். 5 பேர்கள் யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் பற்றி அறிக்கை கொடுத்தனர்.(11 சதவீதம் மட்டுமே).1970ல் வான்இயற்பியலாளர் பீட்டா ஏ. ஸ்டுர்ராக் பெரிய அளிவில் இரண்டு சர்வே அமெரிக்க நிறுவனம் விமானப்படையியல் மற்றும் வான்இயல், மற்றும் அமெரிக்க வானியல் சொஸைட்டி சார்பில் நடத்தினார்.

ஐந்து சதவீதம் பேர்கள் வாக்களித்ததில் அவர்கள் யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் பற்றி சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.

வானியலார் க்ளைட் டாம்பவ் என்பார் ஆறு யுஎஃப்ஒ பார்வைகளை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். அதில் மூன்று பசுமை தீப்பந்துகள் பற்றியது. மேலும் அவர் ஈடிஎச் எனும் நில,வளி மணடலத்துக்கப்பால் உள்ள தாற்காலிக பொதுவிளக்கக் கோட்பாட்டின்படி கூறியுள்ளார். யுஎஃப்ஒக்களை 'ஆய்வு செய்யாமலே நிராகரித்த விஞ்ஞானிகள் யாவரும் அறிவியல் தன்மை கொண்டவர்கள் அல்லர்' மற்றொருமொரு வானியலார் லிங்கன் லாபாஸ் விமானப்படையின் பசுமைத் தீப்பந்துகள் மற்றும் பிற யுஎஃப்ஒ மெக்ஸிகோ விந்தைகள் புலன் ஆய்வைத் தலைமை தாங்கியவர் ஆவார்

லா பாஸ் அறிக்கையின்படி இரு சுய பார்வைகள் பற்றி கூறியுள்ளார். ஒன்று பசுமை தீபந்து இன்னொன்று பெயர் தெரியாத வட்டு போன்ற பொருள் ஆகும்.டாம்பவ் மற்றும் லாபஸ் இருவரும் 1952 ஹைனெக் நடத்திய சர்வேயில் பங்குகொண்டவர்கள் ஆவார்கள். ஹைனெக் வணிக விமானத்தில் சென்றவேளை தானே ஜன்னல் வழியாக எடுத்த வட்டு நிகர் பொருள் நிழல்படம் இரண்டு வைத்துக்கொண்டுள்ளார் அந்த வட்டு நிகர் பொருள் அவர் விமானத்தை வேகமாகக் கடந்தும் சென்றதை அவரே பார்த்தார்[56][56] அதன்பிறகும் யுஎஃப்ஒவை அம்பலப்படுத்துபவர் டொனால்டு மென்ஜில் 1949ல் ஒரு யுஎஃப்ஒ அறிக்கை விடுத்தார்.

1980ல் 1800 உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஒரு சர்வே அதில் பல கால பயிற்சி வானியலார்கள் அமைப்பின் சார்பில் கெர்ட ஹெல்ப், ஹைனெக் இருவருமாக யுஎஃப்ஒ ஆய்வுகள் மையம்(சியுஎப்எஸ்) அதற்காக நடத்தினர். அவர்கள் கண்டது 24 சதவீதம் பேர்கள் 'ஆம்' என்று பதில்அளித்தனர். கேட்ட கேள்வி: ' நீங்கள் எப்போதாவது ஒரு பொருளைப் பார்த்ததுண்டா அது உங்கள் முழுத்தீர்வான அனைத்து அடையாளம் காணும் முயற்சிகளைத் தடுத்து நிறுத்துவதாக அமைந்து?' [57]

பிரிட்டிஷ் யுஎஃப்ஒக்கள் பதிவேடுகள்தொகு

2009 ஆகஸ்டில் பிளாக் வால்ட் வலைதளம் ஆவணக்களரி அறிவித்தது: 4000 பக்கங்களுக்கு மேலாக வகைப்பாடு நீக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பதிவேடுகளை வெளியிட்டது.[58] அதில் அடங்கும் விவரங்களாவன: ரெண்டில்ஷம் காட்டுச் சம்பவம், பயிர் வட்டங்கள், ஒரு யுஎஃப்ஒ இடுகாட்டைத் தாக்கியது மட்டுமின்றி அந்நியக் கடத்தல் உரிமைச்சம்பவம் எல்லாம் இருந்தன. [59]

யுஎஃப்ஒக்கள் அடையாளம் கண்டறிதல்தொகு

 
பாடா மார்கனா, ஒரு வகையான மாயை அதில் பொருள்கள் வானத்தின் அடிவிளிம்பில் சுற்றி வட்டமிடும் அது கூட ஒரு சில யுயெப்ஒக்கள் பார்வையில் படுதல்.பாடா மார்கனா தூரத்து பொருள்கள் பெரிதாக தோன்றும் அல்லது அடையாளம் அறிய மாட்டாமல் சிதைவு அடையச் செய்யும்.[75]

ஆய்வுகள் சிரத்தையுடன் விசாரித்ததில் பெரும்பாலான யுஎஃப்ஒக்களின் விசாரணைகள் சாதாரணப்பொருள்கள் அல்லது விந்தைகள்( அடையாளம் கண்டறியும் ஆய்வுகள் யுஎஃப்ஒ க்கள் காண்க). அதிகபட்சம் பொதுவாக அடையாளம் கண்டறிந்த மூலங்கள் பற்றிய யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் பின்வருமாறு:

எறிபடை|ஏவுகணை]] எறிதல்) வானூடு விளம்பரம்.

யுஎஃப்ஒ அறிக்கைகள் அவைகளின் மிகக்குறைந்தபட்ச பொதுவான மூலங்கள்:

(வான வேடிக்கைக்கலை )|முரண்கதிரொளிக் கற்றைகள்)]]

1952- 1955 வருடங்களின் ஆய்வு யு.எஸ் விமானப்படைக்காக பேட்டில்லி நினைவு நிறுவனம் நடத்தியது மூன்று வகைப்பிரிவுகள் அது கூறியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி 'உளவியல்' ரீதியாகவும் சொல்லப்பட்டது எனினும் அறிவியல் பகுப்பாய்வாளர்கள் சாதாரணச்செய்தி இயல்புடன் விளக்கங்கள் தர இயலவில்லை அதுவும் 3200 வழக்குகளில் 21.5 சதவீதம் பற்றி! அவர்கள் 33 சதவீதம் ஆராய்ந்ததில் சிறந்த வழக்குகள் இன்னமும் விளக்கப்படாமலே இருக்கின்றன. அது மோசமான வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை விட இரட்டிப்பாக உள்ளது. (யுஎஃப்ஒக்கள் அவைகள் அடையாளம் கண்டறியும் ஆராய்ச்சிகள் முழுமையான புள்ளிவிவர நிலைகுலைவு காண்க). 69 சதவீதத்தில் 38 சதவீதம் உறுதியாக விளக்கம் தரத்தக்கன என்றும், 31 சதவீதம் மட்டுமே 'கேள்விக்கிட'மாகின்றது. 9 சதவீதம் வழக்குகள் போதுமான செய்திகள் இல்லாமையால் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரக் கூடியதாக இல்லை.

பிரெஞ்சு அரசு அதிகாரிகள் யுஎஃப்ஒ விசாரணைகள் ( ஜிபான் - செப்ரா ஜைப்பான் ) பிரெஞ்சு வான்வெளி முகமைக்குள்ளாக நடந்தன. சீஎன்ஈஎஸ் அவைகள் 1977 மற்றும் 2004 இடைப்பட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்தன. 6000 வழக்குகள் விசாரித்தனர்.13.5 சதவீதம் மட்டுமே பகுத்தறிவிற்கான விளக்கத்திற்கு உகந்ததாக இல்லை.46 சதவீதம் உறுதியாக அல்லது ஒத்திருப்பதாக அடையாளம் அறியத்தக்கதாக இருந்தது. 41 சதவீதம் வகைப்படுத்தவே வேண்டப்படும் செய்திகள் பற்றாக்குறையாக இருந்தது.

ஒரு தனிநபரின் 1979 ஆய்வு அதாவது சியுஎப்ஓஎஸ் ஆய்வாளர்ஆலன் ஹென்டிரை கண்டுபிடித்தது, என்னவெனில் பிற விசாரணைகள் போல இருப்பினும், அதன்படி ஒரு சிறுஅளவே வழக்கில் 1 சதவீதமே கட்டுக்கதைகளாக இருந்தது. ஆனால் பிறவற்றில் பெரும்பாலானவை உள்ளபடி நேர்மையான முறையில் தவறுதலாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.ஹென்டிரை அதற்கு முக்கிய காரணம் என்று கூறுவது அனுபவமின்மை அல்லது தவறான கண்ணோட்டம்.[60]

எவ்வாறாயினும் அவர் ஆய்வில் குறைந்தபட்சமே அடையாளம் காணப்பெறாத வழக்குகளாக உள்ளன. அது மற்றவற்றைக் காட்டிலும் அதாவது ப்ராஜெக்ட் புளு புக்அல்லது காண்டோன் அறிக்கை அவைகளில் கண்டறியதான 6 முதல் 30 சதவீதங்கள் உள்ளன. ஹென்டிரை கண்டதில் 88.6 சதவீதம் வழக்குகள் செய்திஇயல்பு படைத்தாக இருந்தன என்றும் 2.8 சதவீதமே ஒதுக்கப்படும் தரத்தில் இருந்தன என்றும் கூறியுள்ளார். ஏனெனில் அவைகள் நம்பத்தக்கனவாக இல்லை முரண்பட்ட சாட்சியங்களுடன் இருந்தன மேலும் போதுமான செய்திகொண்டதாகவும் இல்லை. மீதமுள்ள 8.6 சதவீதம் விளக்கத்தக்கதாக இல்லை அவைகளில் செய்திஇயல்பு சாதாரணமாகவும் இல்லை எனினும் அவரது அபிப்பிராயம் 7.1 சதவீதம் விவரிக்கத்தக்கதாக உள்ளன அதில் 1.5 சதவீதமே எளிதில் நம்பத்தக்க விளக்கம் பெற்றிருக்கவில்லை.

யுஎஃப்ஓ பற்றிய தாற்காலிக பொதுக் கருத்துக் கோட்பாடுகள் அல்லது மெய்ம்மைக் கோள்கள்தொகு

தீராத வழக்குகளாக உள்ள யுஎப்ஓக்கள் பற்றிய விவரமான அறிக்கைகளுக்காக பல தாற்காலிகப் பொதுக்கருத்துக் கோட்பாடுகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

 • (ஈடீஎச்) எனப்படும் நிலம் வளி மண்டலத்துக் கப்பால்; உள்ளவை என்ற கருத்து 1968ல் எட்வர்டு யு. காண்டோன் அவர்களால் வரையறை செய்யப்பட்டது. அவரது காண்டோன் அறிக்கையில் அது இடம்பெற்றுள்ளது:'சில யுஎஃப்ஒக்கள் வான்கலமாக பூமிக்குப் பிற நாகரிகத்திலிருந்து அல்லது கிரகத்திலிருந்து அல்லது தொலைதூர நட்சத்திரத்திலிருந்து ஏவப்பட்டதாக கருதப்படுகின்றது.' அது 1950ல் [61]டொனால்டு கேஹோ எழுதிய யுஎப்ஓ நூலில் சொல்லப்பட்ட கருத்தை மேலும் பிரசித்த பெற வைக்கின்றது. பல செய்தித் தாள்களில், பல்வேறு அரசு ஆவணங்களில்(உடனடியாக கீழே காண்க) அது வெளிவந்துள்ளது

இது ஒரு வேளை மிகஅதிகம் பிரசித்திபெற்ற ஒரு கோட்பாடாகும் அதுவும் யுஎஃப்ஒஆய்வாளர்கள் மத்தியில்! சில தனியார்கள் சில அரசு ஆய்வுகள சில ரகசியமானவை எல்லாம் முடிந்த முடிவாக ஈடீஎச் கருத்துக்கு ஆதரவாக அவைகள் நிலம் வளி மண்டலத்துக் கப்பால் உள்ளவை என்று கூறப்படுகின்றது. அதே சமயம் சில உறுப்பினர்கள் அத்தகைய கருத்தை ஏற்காமல் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மாற்றுக் கருத்துக்குரியவர்களாக விளங்குகின்றனர்[62][63][64][65][66][67][68][69]

ஜடப்பொருள் சான்றுதொகு

கண்ணால் காணும் காட்சிகள் அதனுடன் அறிக்கைகள் சில சமயம் நேரடியாக அல்லது மறைமுகமாக ஜடப்பொருள் சான்று உள்ளதாகவும் உரிமைக்கோரல் தெரிவிப்பாரும் உண்டு. பலவழக்குகள் ராணுவம், பல்வேறு அரசு முகமையர்கள் பலநாடுகள் சார்ந்தோர்கள் செய்த ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. ( அதுபோன்றன ப்ராஜெக்ட் புளு புக், காண்டோன் கமிட்டி, பிரெஞ்சு ஜிபான்-செப்ரா மற்றும் உருகுவேயின் நடப்பு விமானப்படை ஆய்வு இவைகளே ஆகும்.)

அறிவிக்கப் பட்ட ஜடப்பொருள் சான்றுகள் பற்றி பல்வேறு தனிபட்ட விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்கள் ஆராய்ந்துள்ளனர். எடுத்துக்காட்டாக, ஆய்வாளர் டெட் பிலிப்ஸ் ஜெ. ஆலன் ஹைனெக்கின் இள மாணாக்கரான அவர் சியுஎப்ஓஎஸ்ஸில் செய்த ஆய்வின்படி, 3200 யுஎப்ஓக்கள் சான்றுகள் படைத்திருந்தாக உள்ளன. அதிலும் பூமியின் வந்திறங்கியவை மிக நெருக்கமாகக் கண்ணுற்றல் என்ற தடயங்கள் உள்ளன. மரங்கள் கிளைகள் நொறுங்கி விழந்த தடயங்கள், வாகன நொறுக்குதல்கள், மின்காந்த விளைவுகள், கதிரியக்கம், பல்வேறு மீதமுள்ள பொருள்கள், காலடித்தடங்கள், மண்நசுக்கல்கள், எரி தீ, மற்றும் உலர்ந்த நிலை யாவும் சான்றுகள் பகர்கின்றன. அதில் பல ஐயத்திற்கிடமான நிரூபணமாக உள்ளது. பல நன்கு ஆராயப்பட்டு அரசு ஆய்வால் உண்மை உறுதி செய்யப்பட்டும் உள்ளன. அதுபோன்றதுதான் 1964 லோன்னி ஜமாரா ஸொகாரரோ, எம்.எம் வழக்கு, 1968 கனடியன் பால்கன் ஏரிச் சம்பவம் மற்றும் 1981 பிரெஞ்சு ட்ரான்ஸ்-யென்-ப்ரோவன்ஸ் வழக்கு அனைத்தும் ஆகும் பிலிப்ஸ் தொகுத்துள்ள பட்டியல் அதில் சிறந்த தரமான உண்மை உறுதிப்பாடு உடைய வழக்கு விவரங்கள் உள்ளன. [73]

ஒரு சுருக்கமான விஞ்ஞான மதிப்புரை ஜடப்பொருள் வழக்குகள் பற்றியது 1998ல் ஸ்டுர்ராக்க யுஎஃப்ஒ பேனல் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதில் பிரத்தியேக எடுத்துக்காட்டுகள் பின்வரும் வகைப்பாட்டில் உள்ளன.[74]

 • ராடார் தொடர்பு மற்றும் ஊடுபாதை உற்றறிதல் சிலசமயம் பன்மடங்கு தளங்களில் இருந்து.

இது பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகள் ஈடுபடவேண்டியதாக இருக்கும். கட்டுப்பாட்டு கோபுரம் ஆபரட்டர்கள் பல்வேறு சமகாலத்து கண்பார்வைக் காட்சிகள் மற்றும் வான்கலம் குறுக்கீடுகள். அதுபோன்ற எடுத்துக்காட்டு அதிகபட்சம் பார்வைகள் கண்டன பெரிய அமைதியான தாழ்வாகப் பறக்கும் கருப்பு முக்கோணங்கள் அது 1989 மற்றம் 1990 பெல்ஜியம் மேல் கண்டதாகும். அதை ஊடுபாதை நேடோ ராடார்கள் வழி உற்றறிந்த போது, ஜெட் குறுக்கிட்ட போதும் பெல்ஜியம் ராணுவத்தினரால் (நிழற்பட சான்றுகளுடன்) விவரமறிய லானது.[75] மற்றொரு பிரசித்தி பெற்ற வழக்கு 1986ல் நடந்தது. அது ஜெஏஎல் 1628 வழக்கு எனப்படும்.அலாஸ்கா மீது பறந்தது பற்றிய ஆய்வு நிகழ்த்தியது எப்ஏஏ.[76]

 • நிழற்பட சான்று, நகராப்படங்கள், திரைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ[77]
 • உரிமைக்கோரல் ஜடப்பொருள் இறங்கியது யுஎஃப்ஒக்கள் தடம் கண்டறிந்தமை: தரைப் பதிவுகள், பற்றி எரிந்த மண், தீப்பற்றிய குப்பைக் கூளங்கள்,[specify]காந்தவிசை இனம்புரியாத பொருள்கள், கதிரியக்க அளவுகள் அதிகரிப்பு, மற்றும் உலோகத் தடயங்கள்.

காண்க எடுத்துக்காட்டு உயரம் 611 யுஎஃப்ஒ சம்பவம் அல்லது 1964ல் நடந்த லோன்னி ஜமோராவின் ஸோகோரோ, நியு மெக்ஸிகோ யுஎஸ்ஏஎப் தாக்குதல் ப்ராஜெக்ட் புளு புக் வழக்கு விவரங்கள் ஒரு நன்கு தெரிந்த உதாரணம் 1980 டிசம்பரில் நடந்தது. யுஎஸ்ஏஎப் ரெண்டில்ஷம் காட்டு நிகழ்வு அது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்றது. மற்றொரு சம்பவம் இருவாரங்கள் கழித்து 1981 ஜளவரியில் நடந்தது ட்ரான்ஸ் -யென்-புரோவன்ஸ் அது ஆய்வுசெய்யப் பட்டது ஜிபான் வழி. அப்போதைய பிரெஞ்சு அரசு அதிகாரியால் அவர் யுஎஃப்ஒ புலன் ஆராய்ச்சி முகமையில் தொடர்புகொண்டிருந்தார். ப்ராஜெக்ட் புளு புக் தலைமை ஏற்ற எட்வர்டு ஜெ. ரூபெல்ட் விளக்கியது ஒரு சிறந்த 1952 சிஈ2 வழக்காகும்.அதில் சிதைந்த புல்வேர்கள் உள்ளடங்கியிருந்தன.[78]

1976 ஒரு புகழ்பெற்ற ராணுவ வழக்கு. டெஹ்ரான் மீது சிஐஏ பதிவுசெய்தது டிஐஏவுடன் சேர்ந்து ஆவணங்கள் வகைப்படுத்தப் பட்டன. அதன்விளைவாக செய்திப்பரிவர்த்தனை இழப்பிற்குள்ளானது. பல வான்கலங்கள் ஆயுதங்கள் ஒழுங்குமுறை பாதிக்கப்பட்டது. எப் 4 பாண்டம் இரண்டு ஜெட் துரத்திச்சென்று தாக்கும் விமானம் ஓரு யுஎஃப்ஒ மீது ஏவுகணை செலுத்தும் கட்டம் உருவானது. இது ஒரு ராடார்-கண்பார்வை கண்ட வழக்கு.[82]

1964 ஸொகாரோ-லோன்னி சாமோரா சம்பவம் அதில் வந்த உலோகத் தடயங்கள் நாசாவால் ஆராயப்பட்டன.[84] ஒரு சமீபத்திய உதாரணம் அதில் வருவது'தி பாப் வெள்ளைப்பொருள்' ஒரு கண்ணீர்த்துளி வடிவில் உள்ள பொருள் கண்டெடுத்தவர் பாப் ஒயிட் அது தொலைக்காட்சியில் யுஎஃப்ஒ வேட்டைக்காரர்கள் பங்குபெற்ற நிகழ்ச்சியாகும்.[85]

மறுதலை பொறிஇயல்தொகு

முயற்சிகள் மறுதலை பொறியியல் ரீதியில் மேற்கொள்ளப் பட்டன. கண்சாட்சியங்களின் அறிக்கைகள், இயற்பியல் சான்றுகள் இரண்டையும் வைத்துக்கொண்டு ஒர் யூகத்தின் பேரில் அவைகள் சக்திவாய்ந்த வாகனங்கள் என்ற நிலையில் ஆய்வுகள் நடைபெற்றன. உதாரணங்கள் முன்னாள் நாஸா அணுஆற்றல் பொறியாளர் ஜேம்ஸ் கேம்ப்பெல் தனது நூலில் யுபாலஜி' வெளியிட்டுள்ளார்[87]. என்ஏசிஏ-நாஸா பொறியாளர் பால் ஆர் ஹில் அவரது நூலில் 'பராம்பரியம் அற்ற பறக்கும் பொருட்கள் மற்றும் ஜெர்மன் ஏவுகணையியல் முன்னோடி ஹெர்மான் ஓபெர்த் ஆவார்.[88] தலைப்பாக உள்ள பாடங்களைக் கையாண்டவர்கள் மக்கேம்பெல், ஹில், ஓபெர்த் ஆவார்கள். ஒலிஅதிர்வின்றி எப்படி யுஎஃப்ஒக்கள் உன்னத ஒலிவிசை வேகத்தில் பறந்து சென்றன என்பதே அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு.ஹில் மற்றும் ஓபெர்த் நம்பினார்கள் மக்கேம்பல் முன்மொழிந்தது விண்கலத்தின் முன் காற்றிலிருந்து மைக்ரோவேவ் நுண்ணிழைமம் பிரிக்கப்படும் என்பதேயாகும். ஆனால் ஹில்,ஓபர்த் நம்பியது யுஎப்ஓக்கள் ஓர் இனம்புரியாத எதிர்க்காந்தப்புலம் பயன்படுத்தியிருக்கலாம் அதனால் உந்துவிசை பெறமுடிந்தது.அதேசமயம் உள்ளிருந்தவர்கள் பாதுகாப்புடன் இருந்தனர் அது மட்டுமின்றி உயர்முடுக்கம் விளைவுகள் உண்டாக்கினாலும் அவர்கள் பாதுகாப்புடன் இருந்தனர்.[89]

பறக்குந்தட்டுகளைப்பற்றிக் கற்றல்தொகு

 
இலங்கையின் மேல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வழக்கத்திற்கு மாறான வளிமண்டல நிகழ்வின் புகைப்படத்தை 2004ல் இங்கிலாந்துபாதுகாப்பு அமைச்சகத்திற்கு RAF Fylingdales ஆல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

பறக்குந்தட்டுகளைப்பற்றிக் கற்றல் ஆங்கிலத்தில் யுபோலஜி ஆகும். யுபோலஜி என்றால் பறக்குந்தட்டுகளைப்பற்றிய அறிக்கைகளையும் ஆதாரங்ககளையும் படித்து அதன் கூட்டு முயற்சிகள் விவரிக்கும் ஒரு கொள்கையாகும்.

யுபோ ஸ்தாபனங்கள்தொகு

யுபோ வகைப்பாடு.தொகு

சில யுபோலஜிஸ்டுகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். அவர்கள் உற்றுநோக்கல்கள் வகைப்படுத்தப் படலாம் இயற்கை விந்தை அல்லது பொருள் அது அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டது அல்லது பதிவாக்கப்பட்டது. எனவே உரிய வகைப்பாடுகள் உள்ளடக்குவது:

 • சாஸர், பொம்மை உச்சி, அல்லது வட்டு வடிவ 'வான்கலன்' உந்துவிசை பார்க்க கேட்க கொண்டது ( பகல் மற்றும் இரவு)
 • பெரிய முக்கோண 'கலன்' அல்லது முக்கோண ஒளி வரிசைவகைப்பாடு வழக்கமாக இரவுப்பொழுதில் காணத்தக்கது.
 • புகைச்சுருள் வடிவில் உள்ள விண்கலம் அதன் ஜன்னல்கள் பிரகாசமானது.(விண்வீழ் தீப்பந்துகள் சிலசமயம் இப்படி சொன்னதுண்டு. ஆனால் மிகவேறுபட்ட விந்தைகளாகும்)
 • பிற: உத்திரம்,(சரிசம பக்கம் வாய்ந்த) முக்கோணங்கள், மூன்றாம் பிறை, திருப்பித்தாக்கும் தடிபோன்ற எந்திரம், கோளங்கள்,( வழக்கமாக அறிக்கையில் சொல்வவது மின்னும் இரவில் பிரகாசம் தகத்தகாயம் ஆகும்) கவிகைமாடம், வைரங்கள், உருவேயில்லாத கருப்பு நிறைபொருள்கள், முட்டைகள், பிரமிடுகள், மற்றும் உருளைகள் மற்றும் சிறப்பான 'வெளிச்சங்கள்'

பிரசித்தி பெற்ற யுஎஃப்ஒ வகைப்பாட்டு அமைப்பகளில் உள்ளன ஹைனெக் வழிமுறை அதை உருவாக்கியவர் ஜெ.ஆலன் ஹைனெக் ஆவார். வால்லீ வழிமுறை அதை உருவாக்கியவர் ஜாக்குவிஸ் வால்லீ

ஹைனெக் வழிமுறைப்படி பார்வையிற் கண்ட பொருள்களின் தோற்றம் அதன் உட்பிரிவு வகை'எதிர்கொண்டு போராடுதல்' ( ஒரு சொற்றொடர் ஸ்டீவன் ஸ்பேல்பெர்க் திரைப்பட இயக்குநர் தனது யுஎஃப்ஒ படத்துக்காக பெற்ற தலைப்பு 'நெருங்கி எதிர்கொண்ட போராட்டங்கள் மூன்றாம் வகை')

ஜாக்குவிஸ் வால்லியின் வழிமுறை வகைப்படுத்துவது யாதெனில் 5 பரந்த இனங்களில் அடங்கும். அதில் மூன்றிலிருந்து ஐந்து வரை துணைவகைகள் இனங்களுக்கு ஏற்ப வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சதி கோட்பாடுகள்தொகு

யுஎஃப்ஒக்கள் சிலநேரங்களில் ஒரு தனிமம்போன்றிருக்கும் அதில் விரிவான சதித்திட்ட தேற்றங்கள் உள்ளடங்கியிருக்கும். அரசாங்கங்கள் வேண்டுமென்றே வேற்றுப்புல அந்நியர்கள் இருப்பதை மூடிமறைக்கின்றார்கள்.அல்லது அவர்கள்உடன் கூட்டாக இணைந்தும் கொள்ளுகின்றனர். இதுபற்றி பலவகைக் கதைகள் உண்டு.சில பிரத்தியேகமானவை சில பல்வேறு சதித்திட்ட தேற்றங்களால் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்சென்று கவிந்திருக்கும்.

1997 ல் யு.எஸ்ஸில் ஒரு கருத்துவாக்கெடுப்பு நடந்தது. அதன்படி, 80 சதவீதம் பேர்கள் அரசாங்கம் செய்தியை வெளியிடுதலை நிறுத்தி வைத்துள்ளது என்று நம்பினார்கள்.[90][91] பல முக்கியஸ்தர்கள் அதே போன்ற கருத்துக்களை வெளியிட்டனர். சில உதாரணங்கள்: கார்டன் கூப்பர், எட்கார் மிட்ச்ஹெல், செனட்டர் பேரி கோல்ட்வாட்டர், வைஸ் அட்மிரல் ராஸ்கோ எச். ஹில்லன்கோட்டெர் (முதல் சிஐஏ இயக்குநர்) லார்டு ஹில்- நார்ட்டன்(முன்னாள் பிரிட்டிஷ் பாதுகாப்புத்துறை தலைவர் மற்றும் நேட்டோத் தலைவர்), பிரெஞ்சின் உயர்மட்ட காமெட்டா அறிக்கை தந்தவர்கள் பல்வேறு படைத்தலைவர்கள், வானியல் நிபுணர்கள் மற்றும் யூவ்ஸ் ஸில்லார்டு ( முன்னாள் பிரெஞ்சு விண்வெளி முகமைத்துறை சிஎன்ஈஎஸ், புதிய இயக்குநர் யுஎஃப்ஒ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஜைப்பான்).[92]

ஒரு சில அறிவியல்படி புரிந்துகொள்வதைத்தாண்டி உள்ளதைப் பற்றி எழுதும் நூலாசிரியர்கள் சொன்ன ஆலோசனையாவது: ஏறத்தாழ எல்லா மனிதனின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கலாசாரம் யாவுமே நிலம்,வளி மண்டலத்துக் கப்பால் உள்ளதை அடிப்படையாகக் கொண்டதுதான்! .பழைமைவாய்ந்த வானியலார்கள் காண்க.

சாட்சியங்கள் நசுக்கப்படுதல் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள்தொகு

யுஎஃப்ஒ சம்பந்தப்பட்ட சான்றுகள் நசுக்கப் பட்டதாக குற்றச் சாட்டுக்கள் பல பத்தாண்டுகளாகவே நிலவி வருகின்றன.

பல சதித்திட்ட தேற்றங்கள் ஜடப்பொருள் சான்றுகள் அகற்றப்பட்டுவிட்டதாக அல்லது அழிக்கப் பட்டுவிட்டதாக அரசாங்கத்தாராலேயே அப்படிச் செய்யப் பட்டதாக சாட்டுஉரைகள் உள்ளன.

கறுப்பு நிறத்தில் மனிதர்கள், புருக்கிங்ஸ் அறிக்கை காண்க)

புகழ்பெற்ற கட்டுக்கதைகள்தொகு

அதன்மொத்த பக்கங்கள் 1000 க்கும் மேல்! சிலர் மதிப்பீட்டின் படி அது 4000 பக்கங்களையும் தாண்டும் [93] ஏ.ஜோஸ் லூயிஸ் ஜோர்டன் பெனா தொண்ணூறுகளில் முன்வந்தார். அவர் இயற்கை விந்தைக்கு பொறுப்பேற்றார்.[யார்?]பலர் அவரது சவாலை ஏற்பதற்கு கொஞ்சம் தான் காரணம் இருந்தது எனக் கருதினர்.[93]

 • ஜார்ஜ் ஆடம்ஸ்கி இரண்டுபத்தாண்டுக்காலம் அருகாமையில் உள்ள கிரகங்களில் உள்ளவர்களோடு 'டெலிபதி'தொடர்பு கொண்டு சந்தித்த நிகழ்ச்சிகளை வெளியிட்டார்.

அவர் கூற்றுப்படி சோவியத் வட்டச்சுற்றுப் பாதையில் முதன்முதல் வலம் வந்த போது எடுக்கப்பட்ட சந்திரன் நிழற்படம் போலியானது என்றும் கூறினார். ஏன்எனில் அதன் தொலைதுரரம் நகரங்கள், மரங்கள், பனிமூடிய மலைகள் சந்திரனின் அடுத்தப்பக்கம் உள்ளது புலப்பட்டதெனக் கூறியுள்ளார். அதே போல் பிரிட்டிஷ் புள்ளி செட்ரிக் ஆலிங்காம் பரிட்சையில் பக்கத்தில் பார்த்தெழுவார் போல அதே கருத்தை வெளியிட்டார்.

அவரது இல்லத்தில் அவர்ஒரு சிறிய யுஎஃப்ஒவைப் பார்த்ததாகச் சொன்னார். இரண்டாம் சம்பவமாக அதே யுஎஃப்ஒவைப் பார்த்தபோது ஒரு சிறிய வேற்று ஆள் பின்கதவருகே நின்றிருந்ததாகவும் அவரது நாய் உஷார் படுத்தியவுடன் தகவல் வெளியிட்டார். பல நிழற்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன. ஆனால் அந்த வேற்று ஆள் எதிலும் இல்லை.

3 ஆண்டுகள் பின்னர் அவர்கள் குடும்பம் இடம்பெயர்ந்ததும் புதிதாக வந்தவர்கள் ஒரு யுஎஃப்ஒ மாதிரிப்படம் கூரையில் கண்டனர்.அது வால்டரின் படங்களை ஒத்திருந்தன. அதை மறுக்க இயலவில்லை.

பல்வேறு சாட்சியங்கள் மற்றும் வழித்தடம் அறிவார்கள் முன்வந்து சொன்னார்கள் அதேபோல!உள்ளூர் பென்ஸாகோலா செய்திப்பத்திரிகை ஒரு செய்திவிவரம் கண்டுபிடித்த மாதிரிபற்றி வெளியிட்டது. சில ஆராய்ச்சியாளர் அது ஒரு கட்டுக்கதை என்று சொன்னார்கள்.[யார்?] தொலைக்காட்சியில் ஆறு வடிவ குறுந்தொடர் நிகழ்ச்சிகளும் மற்றும் அது சம்பந்தமான புத்தகமொன்றும் வால்டர்ஸ் கருத்துக்கிசைவாகவே அமைந்திருந்தன.

ஆனால் ஒரு யுபோலாஜிஸ்ட் அதனை எட் வாட்டர்ஸ் ப்ரீஸ் வளைகுடா படங்கள் யாவும் கட்டுக்கதை என்பதை ஏற்கவில்லை. அவர் ஒரு கடற்படை விழிசார்ந்த இயற்பியலார் புரூஸ் மாக்காபீ ஆவார். அவரது ஆராய்ச்சி படி எல்லா நிழற் ஆய்ந்ததில் படங்களை அவர் அவைகள் உறுதிபடுத்தப்பட்டன என்றுரைத்தார்.[95] அவரே சுயேச்சையான ஒரு சாட்சி அந்த ப்ரீஸ் வளைகுடா நிழற்படங்களுக்கு என்றும் தன்னையோ பொறுப்பாக்கிக் கூறியுள்ளார்.[96]

பறக்குந்தட்டின் புகழ்பெற்ற பண்பாடுதொகு

 
டெண்ஜோவிலும், கொலம்பியாவிலும், அடிக்கடி நிகழ்ந்த பல பறக்குந்தட்டுகளின் வருகையும் பல விளக்கப்படா அமானுட நடவடிக்கைகளின் நினைவாக ஒரு சிற்பம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக உலகளாவியப் பண்பாடு நிகழ்வுகளில் இயற்கை விந்தையாக பறக்குந்தட்டுகள் பரவலாக அமைந்திருக்கின்றன. கல்அப் கணிப்பீடுகளில் பறக்குந்தட்டுகள் பொருளடக்க வரிசையில் உயரிடம் வகித்து பரவலான அங்கிகாரம் பெற்றுள்ளது. 1973ல், ஒரு கணக்கெடுப்பின்படி 95 சதவீத பொதுமக்களின் அறிக்கையில் பறக்குந்தட்டுகள் பற்றிக் கேள்விப் பட்டதாகக் கூறியுள்ளனர், அதேநேரத்தில் 92 சதவீத பொதுமக்கள் 1977ல் கணக்கெடுப்பு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜெரால்ட் போர்டு வெள்ளை மாளிகையை விட்டு வெளியேறிய ஒன்பது திங்கள்களுக்குப் பின் நடந்திருக்குமென்று உரைத்தனர். 1996ல் நிகழ்ந்த கல்அப் கணிப்பீட்டில் 71 சதவீத அமெரிக்கா மக்கள் பறக்குந்தட்டுகளைப் பற்றிய விளக்கங்களை ஐக்கிய அமெரிக்க அரசாங்கம் மூடி மறைத்துள்ளதென்று நம்பினர். 2002ல் 'சை-பி' ஒளியலை வரிசைக்காக நடந்த ரோப்பர் வாக்கெடுப்பில் அதே போல ஒத்த முடிவுகளைக் கண்டனர் மேலும் அதிக மக்கள் பறக்குந்தட்டுகள் யாவும் வேற்றுலக விண்கலனென்று நம்புவதாகக் கண்டனர். அண்மைக் கணக்கெடுப்பில், 56 சதவீத மக்கள் பறக்குந்தட்டுகள் யாவும் உண்மையான விண்கலனென்றும் 48 சதவீத மக்கள் வேற்றுலக உயிரினங்கள் பூமிக்கு வருகை தந்துள்ளன என்றும் கருதுகின்றனர். மேலும் 70 சதவீத மக்கள் அரசாங்கமானது பறக்குந்தட்டுகளையும் வேற்றுலக உயிரினங்களயும் பற்றிய முழுவிளக்கங்களை தங்களிடம் பகிர்ந்து கொடுக்கபதில்லை என்று நினைக்கின்றனர்.

[97][98][99]

மற்றொரு விளைவு பறக்கும் சாஸர்கள் யுஎஃப்ஒ க்கள் கண்டவைகள் அக்காட்சிகள் மூலம் நிகழ்ந்தது அதன்படி பூமயிலும் பறக்கும் வட்டு செய்யும் தொழில் விண்வெளி கற்பனைக் கதைகளில் ஏற்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக, 'பர்பிடன் பிளானெட்' நூலில் வந்த பூமி விண்கலம் விண்மீன்கப்பல் சி-57டி மற்றும் 'லாஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ்' நூலில் உள்ள ஜூபிடர் 2 'ஸ்டார் ட்ரெக்' நூலில் வந்த யுஎஸ்எஸ் துணிகரச்செயல் அதில் உள்ள சாஸர் பிரிவு போன்ற மற்றவை எல்லாம் அதன் தாக்கத்தைப் புலப்படுத்துகின்றன. ஒரு மிகச்சிறந்த பிரசித்திபெற்ற பண்பாடு மற்றும் யுஎஃப்ஒக்கள் இரண்டையும் பற்றிய உள்ளார்ந்த உறவு பற்றிய பகுப்பாய்விற்காக ஆர்மாண்டோ சைமோன் எனும் உளவியலாரின் ரிச்சர்டு ஹைனெயின் நூல் யுஎஃப்ஒ இயற்கைவிந்தை மற்றும் ஒழுங்குநடைமுறைகொண்ட அறிவியலார் அதற்களித்த தனது பங்களிப்பில் சொன்னதை ஆலோசனை கலந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

பறக்குந்தட்டுகளும் வேற்றுலக உயிரினங்களும் பல திரைப்படங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.

குறிப்புகள்தொகு

 1. விமானப்படை கட்டுப்பாடு 200-2 மூல பாடம் மொழிபெயர்ப்புரு பிடிஎப் ஆவணம்படி தொடக்கத்தில் ஒரு யுஎஃப்ஒ வரையறை செய்தது, ' எந்த ஒரு வாயுமண்டலப் பொருள்; அதன் செயல்பாட்டுத் திறன், வாயு இயக்க அம்சங்கள், அல்லது வழக்கமான அம்சங்கள் யாவும் தற்போது தெரிந்த விண்கலம்; அல்லது ஏவுகணை வகைக்குப் பொருத்தமாக அமைவதில்லை, அது நேர்முகமாக அடையாளம் கண்டறிந்து ஒரு தெரிந்த பொருள் என்றும் இருப்பதல்லை'. விமானப்படை மேலும் கூறுவதாவது: தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு பல பார்வையிற் கண்டன அறிக்கையில் வந்தும்இதுவரை ஒரு திருப்தியான விளக்கம் தரத் தவறியுள்ளது. மிக சமீபமான பதிப்புரு.http://www.foia.af.mil/shared/media/document/AFD-070703-004.pdf இணையதளத்தில் அதன் வரையறையானது மாற்றப் பட்டுள்ளது.' இந்த வாயு ஒரு இயற்கையின் விந்தை, வாயுசார்ந்த பொருள்கள் அல்லது பொருள்கள் முன்பின் தெரியாத, சாதராணமாக ஆய்வாளர்கள் பார்ப்பதில் இருந்து வேறுபட்டன, அதன் செயல்பாட்டுத்திறன், வாயுஇயக்க அம்சங்கள், அல்லது வழக்கமல்லாத அம்சங்கள் இருப்பின் அதன்காரணமாக இருக்கும். 'மேலும் கூடுதலாகக் கூறுவது: 'விமானப்படை செயல்பாடுகள் அடையாளம் தெரியாதனவைகளைக் கண்டறியும் முயற்சிகளைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது குறைந்த பட்சமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். பகுப்பாய்வு இதுவரை அறிக்கையில் வந்ததில் ஒரு சிலவற்றை மட்டுமேதான் விளக்கியுள்ளது. இதுபோன்ற விவரிக்கப் படாத பார்வையில் கண்டன பற்றியெல்லாம் புள்ளவிபர ரீதியில் அடையாளம் அறியாதன என்றே கருத்தில் கொள்ளப் படுகின்றன.'
 2. 2.0 2.1 2.2 வல்லீ, ஜெ. (1990மனிதனின் தந்திரத்தால் அந்நிய தொடர்பு" நியூ யார்க்: புனை பெயரினர் நூல்கள். ISBN 1-933665-30-0
 3. ஒரு நல்ல எடுத்துக் காட்டு தேசிய விண்வெளி அறிவிப்பு மையம் பெயர் தெரியாத இயற்கை விந்தை அல்லது நார்காப்http://www.narcap.org/newspage.htm
 4. எடுத்துக் காட்டாக, யுஎஸ்எஎபின் ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக் முடிவு செய்தது யாதெனில் அறிவிக்கப்பட்ட யு.யெப்.ஒ க்களில் இரண்டு சதவீதம் குறைவாக உளவியல் ரீதியிலும் அல்லது கட்டுக்கதைகளாக இருந்தன. ஆலென் ஹென்றி ஆய்வில் சியுபிஒக்கள் அதிலும் ஒரு சதவீதம் அதற்கும் குறைந்து இருந்தது.
 5. மேன்ழேல் ,டி எச். தவ்ஸ் , ஈ எச் (1977). {0யுஎஃப்ஒ புதிர் {/0}. கார்டன் நகரம் (நி.யா., யுஎஸ்எ : இரட்டை தினம்
 6. http://news-service.stanford.edu/news/1998/july1/ufostudy71.html
 7. Sagan, Carl and Page, Thornton (1995). UFOs: A Scientific Debate. Barnes & Noble. பக். 310. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978076070916. 
 8. 8.0 8.1 மக்டோனல்ட் ஜேம்ஸ்ஈ 1968). அடையாளம் கண்டறியா பறக்கும் பொருள்கள் பற்றிய அறிவிப்பு அறிவியல் மற்றும் வான் இயலார்கள் பற்றியது ஹவுஸ் கமிட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஜூலை 29, 1968, நாளில் கருத்தரங்கு அடையாளம் கண்டறிய முடியாத பறக்கும் பொருள்கள் பற்றியது அது வாஷிங்டன் டி டி ரேபர்ன் கட்டடத்தில் நடைபெற்றது.
 9. 9.0 9.1 9.2 கோமேட ரிப்போர்ட் : http://www.ufoevidence.org/topics/Cometa.htm
 10. அரசியல் தன்மை மற்றும் இலக்கணத்தில் மேற்கோள் வாய்ப்பாடு போல இடம் நகர்த்துவது: மக்டோனல்ட் ஜேம்ஸ் ஈ. மற்றும் யுயெப்ஒ வழக்கு விவரம் http://www.project1947.com/shg/mccarthy/shgintro.html
 11. எடுத்தக் காட்டாக, சமீப 2008 .யு.எஸ். மற்றும் யு.கே. பொதுக்கருத்து வாக்கெடுப்பு http://www.reporternews.com/news/2008/jul/26/you-are-not-alone/ வெளிப்பதுத்துவது குறைந்த பட்சம் மக்களில் 8 % சொன்னது அவர்கள் யுயெப் ஒவை பார்த்ததாகவே இருந்தது.
 12. ஜ்யோடானோ, டானியல,, "கலைகளின் வரலாற்றில் யுஎஃப்ஒ க்கள் இருக்கின்றனவா?" அமெரிக்கன் க்ரோநிகேல் இருந்து , 2006-11-13; மீட்டது 2007-07-27
 13. Cuoghi, Shaba. "The Art of Imagining UFOs". in Skeptic Magazine Vol.11, No.1, 2004.
 14. டாங் பால் (இரண்டாயிரம்.)சீனாவின் சிறப்பான ரகசியங்கள் : அறிவியல் பூர்வமாக புரிந்து கொள்வதற்கு அப்பால் இயற்கை விந்தைகள் மற்றும் மக்கள் குடியரசில் விவரிக்கப்படாதவை. . ஸான் பிரான்சிஸ்கோ : சீனாவின் நூல்கள் மற்றும் சஞ்சிகைகள் , Inc. ISBN 0-8351-2676-5. பக்கங்கள் 69–71.
 15. ரைட் சகோதரர்களுக்கு முன்னதாகவே யுஎஃப்ஒக்கள் இருந்தன.
 16. விண்வீழ கொள்ளியை கடற்படை அதிகாரிகள் பார்த்தனர்: அவைகள் சிகப்பு நிறமாக இருந்தன, மிகப்பெரியவையாக ஆறு பெரும் சூரியன்கள் இருந்தன. நியூ யார்க் டைம்ஸ் , மார்ச் 9, 1904; [http://brumac.8k.com/RemarkableMeteors/Remarkable.html ப்ருயஸ் மக்கபீ பகுப்பாய்வுகள் பேரில் கண்ணால் கண்டதான சேர்க்கைகளை குறிப்பேட்டில் எழுதியுள்ளார்.
 17. http://www.ufoevidence.org/newsite/files/WeinsteinPilotCatalog.pdf NARCAP, 'அடையாளம் கண்டு பிடிக்க முடியாத வானத்தின் இயற்கை விந்தை 80 ஆண்டுகள் விமானி பார்வைகள் , ராணுவம்,விமானம்,தனியார் விமானிகள் அனைவரின் பார்வைகளின் அட்டவணை 1916 முதல் 2000", வரை டோமினிக்கு யெப்.வையின்ச்டைன் , 2003,
 18. நிக்கோலஸ் ரோஎறிச் , 'அல்டி -ஹிமாலய :ஒரு பயண நாட்குறிப்பு,' கேம்ப்டன் , இல : வரம்பில்லா துணிகரங்கள் அச்சகம், 2001 (1929), பக்கம் . 361–2
 19. நிக்கோலஸ் ரோஎறிச் , 'ஷம்பால : புது யுகம் தேடி ', றோசேசடேர் , வே : உள்ளார்ந்த மரபுகள், 1990 (1930), பக்கம் . 6–7, 244., ஆன்லைன்
 20. பூ -சண்டைஆள் – டைம்
 21. http://books.google.co.uk/books?id=tKJYbJped8kC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=foo+fighters+pacific+ufo&source=web&ots=6KS2_NS-K-&sig=B5rDIK6XFggO6IVO14iv6sQqSGk&hl=en&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA70,M1 ஹிட்லரின் பறக்கும் வட்டுக்கள் : ஹென்றி ச்டேவேன்ஸ்
 22. க்ளார்க் (1998), 61
 23. http://www.project1947.com/fig/ual105.htm, http://www.ufoevidence.org/cases/case723.htm, http://www.nicap.org/470704e.htm
 24. டேட் ப்லோசெர் 'பார்' விளக்க வரைபடம் ஜூன் /ஜூலை 1947 யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் s
 25. ஜூலை 9, 1947, யுனைடெட் பிரஸ் கதைகள் ரோஸ் வெல் சம்பவம் குறிப்புப்படி "வானத்தை விர்ரென்று ஒலித்துக்கொண்டு பறக்கும் சாசர்கள் பற்றிய அறிக்கைகள் இன்று குவிந்தன.ராணுவமும் கடற்படையும் வதந்திகளை நிறுத்திட ஒருங்குவித்த களப்பணிகள் செய்யத் தொடங்கின".யுபி ஸ்டோரி
 26. டேட் ப்லோசெர்&ஜேம்ஸ் மக்டோனல்ட், அறிக்கை யுஎஃப்ஒ அலை 1947, 1967
 27. ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக் தனி அறிக்கை #14
 28. காண்க உதாரணம் the 1976 டே டெஹ்ரான் யுபொ சம்பவம் பாதுகாப்பு புலனாய்வு முகமை அறிக்கையின் படி, கொடுத்த விநியோகப் பட்டியல் அதில் உள்ளடங்குவர்: வெள்ளை மாளிகை, ஸ்டேட் செயலர், ராணுவத்தின் கூட்டு தலைவர்கள், தேசிய பாதுகாப்பு முகமை (என்எஸ்எ) மற்றும் மத்திய புலனாய்வு முகமைபல்லாயிரக்கணக்கில் யுபோ-சம்பந்தப்பட்ட பக்கங்களின் தொகுப்பு சிஐஎ, என்எஸ்எ .டி ஐஎ மற்றும் முகமையர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். அவைகள் ஆன் லைன் மூலம் காணலாம். http://community.theblackvault.com/articles/entry/All-UFO-Documents-From-
 29. [[பேயுரு - நடமாட்டம்.|]] பூதம் ஆட்டுவிக்கும் உலகம்: அறிவியல் இருட்டில் ஒரு மெழுகு வர்த்தி.
 30. பிரிஎட்மன் , எஸ் 2008.பறக்கும் சாசர்கள் மற்றும் அறிவியல்: யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றிய ஓர் அறிவியலான ஆய்வுகள் . பிராங்க்ளின் லேக்ஸ்,என்ஜெ : புது பக்கம் புத்தகங்கள் ISBN 978-1-60163-011-7
 31. McDonald, James E.(1972).கார்ல் சேகன், Thornton Page "Science in Default". UFO's, A Scientific Debate, Ithaca, New York:Cornell University Press. ISBN 978-0-393-00739-8.
 32. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/97unclass/ufo.html CIA history of their involvement in UFOs
 33. உள் எப்பிஐ ஆணைக்குறிப்பு ஈ ஜி பிட்ச் அனுப்பியது டி.எம்.லாட் அவர்களுக்கு ஜெனரல் ச்சுல்கேன் யுஎஸ்எ விமானப்படை புலனாய்வு படையினர் நுண்ணறிவு தேவைகள் அலுவலகம் எப் பி ஐ உதவி கோரி எழுதியது. பொருள்: யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றிய புலன் ஆராய்ச்சிகள் விவரம் கண்டறிதல்.
 34. பெயரளவிலான த்விநிங் மெமோ செப்ட் .23, 1947, எதிர்கால யுஎஸ்எ யெப் ராணுவத்தலைவர் , ஜென . நாதன் த்விநிங் , குறிப்பாக பரிந்துரைத்தார். புலனாய்வு ஒத்துழைப்பு தேவை: ராணுவம் மற்றும் கடற்படை., அணுவாற்றல் எரிசக்தி குழு, கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் முன்னேற்ற கழகம் அதன் பாதுகாப்புத்துறை , விமானப்படை அறிவியல் ஆலோசனைக்குழு ,தேசிய ஆலோசனை வானூர்திகள் குழு (என்எசிஎ) , ப்ராஜெக்ட் ராண்ட்,மற்றும் அணுவாற்றல் எரிசக்தி விண்கலம் உந்து விசைக்கானது. of (நேபா) ப்ராஜெக்ட் .
 35. ருப்பெல்ட் , அத். 3.
 36. எடுத்துக் காட்டாக, நடப்பு யுஎஸ்எயெப் பொது அறிக்கை அளிக்கும் முறைகள் உள்ளது விமானப்படை கற்பிப்பு (AFI)10-206. பிரிவு 5.7.3 ( ப.64) பட்டியலில் பார்வைகளாக இடம் பெற்று இருப்பவைகள் ஆவன: அடையாளம் கண்டறிய முடியாத பறக்கும் பொருள்கள் மற்றும் மரபு சாராத வடிவமைப்பில் உள்ள வான் கலம் அவை தனி அட்டவணைகளில் வரும். ஆற்றலுடைய எதிரிகள் செய்த அடையாளம் காண முடியாத விண் கலம், ஏவுகணைகள், நீர்மேல் பரப்புக்கப்பல்கள், மற்றும் நீர் மூழ்கி கப்பல்கள் ஆகும்.கூடுதலாக, "அடையாளம் கண்டு அறிய முடியாத பொருள்கள் " ஏவுகணை எச்சரிக்கை முறைமைகளால் துப்பறிந்து விவரம் யாதெனில் ஓர் அணுவாற்றல் போருக்கு வேண்டிய வன்மையான அபாயம் உருவாக்கும். இவைகள் யாவும் விதி 5E (ப.35) காணலாம்.
 37. http://www.cufon.org/cufon/afu.htm விமானப்படை அகடெமி யுஎஃப்ஒ பொருள் பற்றியது.
 38. Ridge, Francis L.. "The Report on Unidentified Flying Objects". National Investigations Committee on Aerial Phenomena. பார்த்த நாள் 2006-08-19.
 39. http://www.foia.af.mil/shared/media/document/AFD-070703-004.pdf
 40. "Official US Air Force document in pdf format". பார்த்த நாள் 2007-11-12.
 41. "Wikisource article about Air Force Regulation 200-2". பார்த்த நாள் 2007-11-12.
 42. ஜார்ஜ் கோச்சேர்.,யுஎஃப்ஒ க்கள்: 'என்ன செய்ய வேண்டும்?', ராண்ட் கார்ப்பரேஷன் , 1968; யுஎஃப்ஒ வரலாற்று மதிப்புரை, வழக்கு ஆய்வுகள், தாற்காலிக பொது விளக்கக் கோட்பாடு மதிப்புரை. பரிந்துரைகள்.
 43. குட் (1988), 484
 44. பற்பல இவ்வகை ஆவணங்கள் இப்பொழுது ஆன்லைனில் எப்ஒஐஎ இணைய தளங்களில் காணலாம். எப்பிஐ எப்ஒஐஎ இணைதளம், மற்றும் தனியார் வலை தளம் " கருப்பு வால்ட்" , அதன் ஆவணக்காப்பகத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் அமெரிக்க அரசின் யுயெபொ ஆவணங்கள் உள்ளன. யுஎஸ்எ எப் , ராணுவம், சிஐஎ , டிஐஎ , டிஒடி மற்றும் என்எஸ்எ போன்ற அமைப்புகளிடம் இருந்து பெறப்பட்டவை ஆகும்.
 45. கனடாவின் அடையாளம் கண்டு பிடிக்க முடியாத பொருள்கள்: முன்பின் தெரியாதன தேடுதல், கண்பார்வைக்குகந்த அரும் பொருட்காட்சியகம்-நூல் நிலையம் மற்றும் ஆவணக்காப்பகம் கனடா.
 46. தளம் து ஜைப்பன்
 47. நேர்முக பேட்டி ஜைப்பன் இயக்குனர் யுவ்ஸ் சில்லர்ட்; பொது அறிவிப்புகள் செபரா இயக்குனர் ஜீன் ஜக்குவிஸ் வேலச்கோ; 1978 ஜைப்பன்அறிக்கை இயக்குனர் கிளாடி பொஹெர் .
 48. கோமேட அறிக்கை (ஆங்கிலம்)பிரிவு ; கோமேட அறிக்கை பிரிவு 2; கோமேட அறிக்கை சுருக்கம் கில்தாஸ் பௌர்டைஸ் ; சுருக்கம் மார்க் ரோடேகியர் இயக்குனர் கிபிஒஸ்
 49. யு கே தேசிய ஆவணக்காப்பகம்.
 50. news.bbc.co.uk யுஎஃப்ஒ பார்வைகள் பற்றிய கோப்புகள் வெளியாயின.
 51. எயெப்பி கட்டுரை : ப்ரிடன்ஸ் இடம்கண்டனர்'.யுஎஃப்ஒக்கள்: பதிவேடுகள் சொல்வது.
 52. பி பி சி செய்தி விமானம் ஏறத் தாழ ஒரு யுஎஃப்ஒவை தவற விட்டது.
 53. நிக் போப் வெப்சைட்
 54. 'எல் பைஸ்', மாண்டிவீடியோ ,உருகுவே , ஜூன் 6, 2009; ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு ஸ்காட் கொர்ரலேஸ்
 55. அட்டவணை ப்ராஜெக்ட் ப்ளூ புக் தெரியாதவைகள்.
 56. 56.0 56.1 ஹைநேக் நிழல் படங்கள் ஹைநேக்,யு யெப் ஒ அனுபவம் , 1972, ப.52
 57. ஹெர்ப்/ஹைநேக் பயிற்சி வானியலார் வாக்கெடுப்பு முடிவுகள் மறு அச்சானது சர்வதேச யுஎஃப்ஒ அறிக்கையாலன் (கிபிஒஸ்), மே 2006, ப ப . 14–16
 58. 'கருப்பு வால்ட்', ஆகஸ்ட் 2009
 59. கருப்பு வால்ட்', ஆகஸ்ட் , 2009
 60. ஹென்டிரை, ஆலன். தி யுஎப்ஒ கைப்புத்தகம்: வழிகாட்டிநூல்: புலன்விசாரணை, மதிப்பிடுதல், மற்றும் அறிக்கை தருதல் யுஎப்ஓ பார்வையில் கண்டன. நியுயார்க்: டபுள்டே அண்ட் கோ. ISBN 0-385-14348-6
 61. அடையாளம் காணாத பொருள்கள் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு, பிரிவு II ஆய்வின் சுருக்கம் , எட்வர்ட் யு. காண்டான் , கொலராடோ பல்கலைக்கழகம்.
 62. குட் (1988), 23
 63. ஆவணம் மேற்கோள் மற்றும் பிரசுரிக்கப்பட்டது. புத்தகம்: திமோதி குட் (2007), 106–107, 115; USAFE யுஎஸ்எயெப்ஈ 'ஐடம்' 14, TT 1524, (உயர்மட்ட ரகசியம்), 4 நவம்பர் 1948, வகைப்பாடற்றது. 1997, நேஷனல் ஆவணக்காப்பகம் , வாஷிங்டன் டி.சி.
 64. ச்கூச்லேர், ஜான் எல் ," பறக்கும் சாசர்கள் மற்றும் நிலம், வளி மண்டலத்துக்கப்பால் உள்ள உயிரினம் பற்றிய அறிவிப்புகள்: பேரா. ஹேர் மன் ஒபெர்த், ஜேர்மன் ராக்கெட் அறிவியலார்" 2002; ஒபெர்த்தின் அமெரிக்கன் வார இதழில் வந்த கட்டுரை.ஏற்கனவே பல சண்டே இணைப்புகளில் வெளி வந்தனவையே. , உதாரணம், வாஷிங்டன் போஸ்ட் மற்றும் டைம்ஸ் ஹெரல்ட் , பக்கம் AW4
 65. எப்பிஐ எப்ஒஐஎ ஆவண நகல்; மூல பாடம், மேற்கோள் கட்டுரை, ராணுவம் சிஐஎ ஈடீஎச். அபிப்பிராயங்கள் ஏறத்தாழ சொன்னது. ப்ருஇஸ் மக்கபீ 1952
 66. டோலன், 189; குட் , 287, 337; ருப்பெல்ட் , அத்தி . 16
 67. குட் , 347
 68. டேவிட் சுண்டேர்ஸ்,யுஎஃப்ஒ க்கள் ? ஆம் ! நல்லது.
 69. வேலச்கோ மேற்கோள் La Dépêche du Midi, தௌலௌசே , பிரான்ஸ் , ஏப்ரல் 18, 2004
 70. நீள,அகல,உயர அளவுக்கூறுகள் : அந்நியத்தொடர்பு ஒரு தொழில்முறை குறிப்பேடு., ஜாக்குஇஸ் வல்லீ , பலலாண்டினே நூல்கள் , 1989. ISBN 0-345-36002-8
 71. பீட்டேர் எப். கோல்மன் ஒரு தேற்றத்தை முன்னிலைப்படுத்தி உள்ளார். சில யுஎஃப்ஒ க்கள், கண் புலனாகும் உள்ளிடதகன எரிசக்தி எடுத்துக் காட்டுகளாக (இயற்கை எரி வாயு) வளி மண்டலத்தின் புயல் மையம் மூலமாக! காண்க சீதோஷ்ண நிலை , ப .31, 1993; அறிவியல் புதுநில ஆராய்ச்சி இதழ். , 2006, Vol. 20, பக் 215–238, மற்றும் அவர் புத்தகம் பெரிய தீப்பந்துகள் ஒருங்கிணைந்த தேற்றம் பந்து மின்னல் யுஎஃப்ஒ க்கள் –, டுங்குச்க மற்ற பிற பெயர் தெரியாத வெளிச்சங்கள் ,பைர்ஷைன் பிரஸ்
 72. Cook, Nick (Narrator and Writer).(2006).An Alien History of Planet Earth.History Channel.
 73. பிலிப்ஸ் சிறந்த வழக்குகள் பட்டியல்
 74. ச்டுர்ராக் பனேல் சிறுபகுதி மற்றும் சுருக்கம் ; ச்டுர்ராக் பனேல் அறிக்கை இயற்பொருள் சான்று.; பிற இணைப்புகள் ச்டுர்ராக் பனேல்
 75. புலனாய்வு மற்றும் விளக்கங்கள் பெல்ஜியம் வழக்கு.
 76. இணைப்புகள் கட்டுரைகளுக்கு JAL 1628 வழக்கு
 77. http://ufos.about.com/od/visualproofphotosvideo/ig/UFO-Photographs-2006/colombia042206.htm
 78. http://www.nicap.org/rufo/rufo-13.htm Ruppelt, அடையாளம் கண்டு பிடிக்க முடியாத பொருள்கள் பற்றிய அறிக்கை. , அத்தியாயம் 13
 79. 1886 Scientific American article at NUFORC website
 80. http://www.rense.com/general66/lumb.htm
 81. http://www.controversial-science.com/current/cc-hypothesis-comparison.htm
 82. Fawcett & Greenwood, 81–89; Good, 318–322, 497–502
 83. Ruppelt, Chapt. 15
 84. Good (1988), 371–373; Ray Stanford, Socorro 'Saucer' in a Pentagon Pantry , 1976, 112–154
 85. http://www.youtube.com/watch?v=KL8lRBryGco
 86. http://english.pravda.ru/science/mysteries/30-05-2007/92473-angel_hair-0
 87. online
 88. பல்வேறுபட்ட ஒபெர்த் யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றிய மேற்கோள்கள்
 89. ibid ; ஒபெர்த்தின் யுஎஃப்ஒ எதிர் காந்த்தப்புலம் அபிப்பிராயம் மற்றும் காற்று மண்டலம் ஊற்று கட்டுப்பாடு டோநாள்ட் கீஹொஎ அவரது 1955 புக் பறக்கும் சாசர் சதிக் கோட்பாடு.
 90. bNet (CBS Interactive Inc.), "அரசாங்கம் யுஎஃப்ஒக்கள் பற்றிய உண்மைகளை மற்றும் நிலம், வளி மண்டலத்துக் கப்பால் உள்ள உயிரினம் பற்றியும் மூடி மறைக்கின்றதா?புது ரொபேர் வாக்கெடுப்பு: " மூன்றில் இரண்டு பங்கு அமெரிக்கர்கள் அவ்வாறே கருதுகின்றனர்." http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2002_Oct_15/ai_92843602 கடைசியாக மதிப்பிடப்பட்டது. 2 பெப்ரவரி 2008
 91. வாக்கெடுப்பு : யு எஸ் அந்நியர் பற்றிய விவரம் மூடி மறைக்கின்றது., CNN/TIME, ஜூன் 15, 1997
 92. Groupe d'Etudes et d'Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
 93. 93.0 93.1 அறிவு பிறழ்ச்சி – மக்கள் விசித்திரமானவர்கள்: வழக்கமல்லாத யுஎஃப்ஒ க்கள் வழிபாட்டு முறைகள்
 94. "Warren Smith: UFO Investigator"". பார்த்த நாள் 2008-06-15.
 95. http://www.ufologie.net/htm/picgbr.htm சில எட வால்டேரின் நிழல்படங்கள்
 96. http://brumac.8k.com/GulfBreeze/Bubba/GBBUBBA.html மக்கபீயின் பகுப்பாய்வு மற்றும் நிழல் படங்கள் பிரீஸ் வளைகுடாவில் " புப்ப" பார்வைகளில் பார்த்தன.
 97. "The Roper Poll". Ufology Resource Center. SciFi.com (September 2002). பார்த்த நாள் 2006-08-19.
 98. CFI – சாட்சிப் பக்கம்
 99. பரஸ்பரம் யுஎஃப்ஒ நெட்வொர்க்

பிற இணைப்புகள்தொகு