இந்தித் தமிழியல்


தமிழியல்
தமிழ்
மலையாளத் தமிழியல்
ஆங்கிலத் தமிழியல்
சிங்களத் தமிழியல்
சமசுகிருத தமிழியல்
கன்னடத் தமிழியல்
தெலுங்குத் தமிழியல்
துளு தமிழியல்
வங்காளத் தமிழியல்
மராத்திய தமிழியல்
இந்தித் தமிழியல்
பர்மியத் தமிழியல்
சீனத் தமிழியல்
அரபுத் தமிழியல்
மலாய் தமிழியல்
தாய் தமிழியல்
உருசியத் தமிழியல்
சப்பானியத் தமிழியல்
கொரியத் தமிழியல்
செர்மானியத் தமிழியல்
பிரெஞ்சுத் தமிழியல்
டச்சுத் தமிழியல்
போத்துக்கீசத் தமிழியல்
சுவீடிசு தமிழியல்
பாளித் தமிழியல்
பிராகிருதத் தமிழியல்
பிராமித் தமிழியல்
பாரசீகத் தமிழியல்
உருதுத் தமிழியல்
எபிரேயத் தமிழியல்

தொகு

இந்தி, இந்தி பேசும் மக்களுக்கும் தமிழ், தமிழர்களுக்கும் இருக்கும் நெருக்கமான மொழி, பண்பாட்டு, அரசியல், பொருளாதார தொடர்புகளையும் பரிமாறுதல்களையும் ஆயும் இயல் இந்தித் தமிழியல் ஆகும். இந்தியில் உள்ள பல சொற்கள் தமிழ்ச்சொற்களை மூலச்சொற்களாகக் கொண்டவை. இந்தியை மொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவாணர் சேய்மைத் திராவிடமொழிகளுள் ஒன்றாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

சில சொற்கள்

தமிழ் இந்தி
செல் சல்
வா
படி பட்
இல்லாகின் லேகின்


இந்தியில் பயன்படுத்தப்படும் 'கோ' என்னும் வேற்றுமை உருபு தமிழ் வேற்றுமை உருபான 'கு' என்பதன் மருவிய வடிவமாகும்.

தமிழில் உள்ள இந்தி சொற்கள்

தொகு

சாவி"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இந்தித்_தமிழியல்&oldid=1792201" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது