சமசுகிருத தமிழியல்


தமிழியல்
தமிழ்
மலையாளத் தமிழியல்
ஆங்கிலத் தமிழியல்
சிங்களத் தமிழியல்
சமசுகிருத தமிழியல்
கன்னடத் தமிழியல்
தெலுங்குத் தமிழியல்
துளு தமிழியல்
வங்காளத் தமிழியல்
மராத்திய தமிழியல்
இந்தித் தமிழியல்
பர்மியத் தமிழியல்
சீனத் தமிழியல்
அரபுத் தமிழியல்
மலாய் தமிழியல்
தாய் தமிழியல்
உருசியத் தமிழியல்
சப்பானியத் தமிழியல்
கொரியத் தமிழியல்
செர்மானியத் தமிழியல்
பிரெஞ்சுத் தமிழியல்
டச்சுத் தமிழியல்
போத்துக்கீசத் தமிழியல்
சுவீடிசு தமிழியல்
பாளித் தமிழியல்
பிராகிருதத் தமிழியல்
பிராமித் தமிழியல்
பாரசீகத் தமிழியல்
உருதுத் தமிழியல்
எபிரேயத் தமிழியல்

தொகு

சமசுகிருத மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இருக்கும் தொடர்பு ஆதியானது, நெருக்கமானது, மிக முக்கியமானது. சமசுகிருதத்தை பார்க்கும் பிராமிண மக்களுக்கும் தமிழ் மொழியை தமது அடையாளமாக கொள்ளும் தமிழர்களுக்கும் ஒரு நீண்ட பலக்கிய பன்முக உறவாடல் இருந்துவருகின்றது .தமிழ் மொழியில் இருந்து பல சொற்கள் சமசுகிருதத்திற்கு கலவாடபட்டது என்ற கருத்து உள்ளது. தமிழ் சமசுகிருத மொழிகளுக்கும் அவற்றை சார்ந்த மக்களுக்கும் இருக்கும் உறவை முக்கியமாக ஆயும் இயலை சமசுகிருத தமிழியல் எனலாம்.

இவற்றையும் பார்க்க

தொகு

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சமசுகிருத_தமிழியல்&oldid=2028780" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது