காட்டுநாயக்கர்

கேரளப் பழங்குடியினர்

காட்டுநாயக்கர் என்போர் ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடக பகுதிகளை பூர்விகமாகக் கொண்ட பழங்குடியினர் ஆவர். இவர்கள் ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா ஆகிய பகுதிகளில் மலை பகுதி மற்றும் சமவெளி பகுதிகளில் பரவளாக பரவி வாழ்கிறார்கள.கன்னடம் கலந்த தெலுங்கு மொழியை இவர்கள் தங்கள் மொழியாக கொண்டுள்ளனர்.

இவர்கள் ஒரிடத்திலும் நிலையாக இருப்பதில்லை. ஓரிடத்தில் தங்கி, அங்குள்ள பொருட்கள் தீர்ந்தால், கூட்டம் கூட்டமாய் இடம் பெயர்கின்றனர். இவர்கள் தேனையும் காட்டுக்கிழங்குகளையும் காய்களையும் உண்கின்றனர். இறைச்சியும் சாப்பிடுகின்றனர். அம்பையும் வில்லையும் பயன்படுத்தி காட்டில் உள்ள ஆடுகளையும் கிளிகளையும் வேட்டையாடுகின்றனர்.

யாரி, மஸ்திதைவம், ஹெந்தப்பின்(முத்தப்பன்) என்ற பெயர்களைக் கொண்ட குல தெய்வங்களை வணங்குகின்றனர். இந்தக் கடவுளர்க்கு சிலைகளோ, கோயில்களோ இல்லை.

சான்றுகள்

இணைப்புகள்


கேரளத்தில் ஆதிவாசிகள்

அடியர்அரணாடர்ஆளார்எரவள்ளர்இருளர்காடர்கனலாடிகாணிக்காரர்கரவழிகரிம்பாலன்காட்டுநாயக்கர்கொச்சுவேலன்கொறகர்குண்டுவடியர்குறிச்யர்குறுமர்சிங்கத்தான்செறவர்‌மலையரயன்மலைக்காரன்மலைகுறவன்மலைமலசர்மலைப்பண்டாரம்மலைபணிக்கர்மலைசர்மலைவேடர்மலைவேட்டுவர்மலையடியர்மலையாளர்மலையர்மண்ணான்மறாட்டிமாவிலர்முடுகர்முள்ளுவக்குறுமன்முதுவான்நாயாடிபளியர்பணியர்பதியர்உரிடவர்ஊராளிக்குறுமர்உள்ளாடர்தச்சனாடன் மூப்பன்விழவர்சோலநாயக்கர்

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காட்டுநாயக்கர்&oldid=3634743" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது