கிரேக்க எழுத்துக்கள்

கிரேக்க எழுத்துக்கள் என்பன கிரேக்க மொழியை எழுதப் பயன்பட்ட 24 எழுத்துக்களைக் கொண்ட ஒரு தொகுதி ஆகும். இது கிமு 9 ஆம் அல்லது 8 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்வொரு உயிரெழுத்துக்கும், மெய்யெழுத்துக்கும் தனித்தனி எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் எழுத்து முறை என்ற அளவில் இதுவே உலகின் மிகப் பழமையான எழுத்து முறையாகும். இது இன்றுவரை பயன்பாட்டில் உள்ளது. கிமு llஇரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து கிரேக்க எண்களைக் குறிக்கவும் எழுத்துக்கள் பயன்பட்டன.

கிரேக்க எழுத்துக்கள்
எழுத்து முறை வகை
காலக்கட்டம்
~கிமு 800 தொடக்கம் இன்று வரை[1]
திசைLeft-to-right Edit on Wikidata
மொழிகள்கிரேக்கம், பல்வேறு மாற்றங்களுடன் பல மொழிகள்
தொடர்புடைய எழுத்து முறைகள்
மூல முறைகள்
Proto-Canaanite alphabet
தோற்றுவித்த முறைகள்
Gothic
Glagolitic
Cyrillic
Coptic
Armenian alphabet
Old Italic alphabet
Latin alphabet
சீ.அ.நி 15924
சீ.அ.நி 15924Grek (200), ​Greek
ஒருங்குறி
ஒருங்குறி மாற்றுப்பெயர்
Greek
 இந்தக் கட்டுரையில் பன்னாட்டு ஒலிப்பியல் அரிச்சுவடிகளில் (IPA) ஒலிப்பியல் படியெடுத்தல்கள் உள்ளன. IPA குறியீடுகள் பற்றிய அறிமுக வழிகாட்டிக்கு, உதவி:IPA பார்க்கவும். [ ], / / and ⟨ ⟩ இடையே உள்ள வேறுபாட்டிற்கு, ப.ஒ.அ.§அடைப்புக்குறிகள் மற்றும் படியெடுத்தல் பிரிப்பான்களை பார்க்கவும்.
கிரேக்கம் # # போனீசியன் # எண்
# # # # # # # #
Α α ἄλφα
άλφα
Alpha
[a] [aː] [a] Aleph Aleph a a 1
Β β βῆτα
βήτα
Beta
[b] [v] Beth Beth b v 2
Γ γ γάμμα
γάμμα
γάμα
Gamma
[ɡ] [ʝ] முன் [e̞] அல்லது [i];
[ɣ] வேறுவழியில்
Gimel Gimel g gh, g, j 3
Δ δ δέλτα
δέλτα
Delta
[d] [ð] Daleth Daleth d d, dh 4
Ε ε εἶ
ἒ ψιλόν
έψιλον
Epsilon
[e] [e̞] He He e e 5
Ζ ζ ζῆτα
ζήτα
Zeta
[zd]
([dz])
[zː]
[z] Zayin Zayin z z 7
Η η ἦτα
ήτα
Eta
[ɛː] [i] Heth Heth e, ē i 8
Θ θ θῆτα
θήτα
Theta
[tʰ] [θ] Teth Teth th th 9
Ι ι ἰῶτα
ιώτα
γιώτα
Iota
[i] [iː] [i], [j] Yodh Yodh i i 10
Κ κ κάππα
κάππα
κάπα
Kappa
[k] [c] முன் [e̞] அல்லது [i];
[k] வேறுவழியில்
Kaph Kaph k k 20
Λ λ λάβδα
λάμβδα
λάμδα
λάμβδα
Lambda
[l] [l] Lamedh Lamedh l l 30
Μ μ μῦ
μι
μυ
Mu
[m] [m] Mem Mem m m 40
Ν ν νῦ
νι
νυ
Nu
[n] [n] Nun Nun n n 50
Ξ ξ ξεῖ
ξῖ
ξι
Xi
[ks] [ks] Samekh Samekh x x, ks 60
Ο ο οὖ
ὂ μικρόν
όμικρον
Omicron
[o] [o̞] Ayin 'Ayin o o 70
Π π πεῖ
πῖ
πι
Pi
[p] [p] Pe Pe p p 80
Ρ ρ ῥῶ
ρω
Rho
[r], [r̥] [r] Res Resh r (: rh) r 100
Σ σ
ς
(final)
σῖγμα
σίγμα
Sigma
[s] [s] Sin Shin s s 200
Τ τ ταῦ
ταυ
Tau
[t] [t] Taw Taw t t 300
Υ υ
ὓ ψιλόν
ύψιλον
Upsilon
[y] [yː]
([u] [uː])
[i] Waw Waw u, y y, v, f 400
Φ φ φεῖ
φῖ
φι
Phi
[pʰ] [f] நிச்சயமற்ற ph f 500
Χ χ χεῖ
χῖ
χι
Chi
[kʰ] [ç] முன் [e̞] அல்லது [i];
[x] வேறுவழியில்
ch ch, kh 600
Ψ ψ ψεῖ
ψῖ
ψι
Psi
[ps] [ps] ps ps 700
Ω ω
ὦ μέγα
ωμέγα
Omega
[ɔː] [o̞] Ayin 'Ayin o, ō o 800
கிரேக்கம் போனீசியன் # # # எண்
# # #
Ϝ ϝ(Ͷ ͷ) Waw Waw Digamma ϝαῦ δίγαμμα w [w] 6
Ϛ ϛ Stigma στίγμα st [st] 6
Ͱ ͱ Heth Heth Heta ἧτα ήτα h [h]
Ϻ ϻ Sade Sade San ϻάν σάν s [s]
Ϟ ϟ(Ϙ ϙ) Qoph Qoph Koppa ϙόππα κόππα q [q] 90
Ϡ ϡ(Ͳ ͳ) Sade Sade Sampi σαμπῖ ss [sː], [ks], [ts] 900
Ϸ ϸ Shin Shin Sho š [ʃ]

வரலாறுThe

தொகு

தோற்றம்

தொகு

கிரேக்க எழுத்துக்கள் கி.மு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலோ அல்லது கி.மு எட்டாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலோ வெளிவந்தன. இக் கிரேக்க எழுத்துக்கள் போனீசியன் எழுத்துக்களிலிருந்து வந்தவை எனக் கூறப்படுகின்றது.

போனீசியன் கிரேக்கம்
  aleph /ʔ/   Α அல்ஃபா /a/, //
  beth /b/   Β பீற்றா /b/
  gimel /ɡ/   Γ காமா /ɡ/
  daleth /d/   Δ தெலுத்தா /d/
  he /h/   Ε எச்சைலன் /e/, //
  waw /w/   (டிகாமா) /w/
  zayin /z/   Ζ சீற்றா [zd]
  heth /ħ/   Η ஈற்றா /h/, /ɛː/
  teth //   Θ தீற்றா //
  yodh /j/   Ι அயோற்றா /i/, //
  kaph /k/   Κ காப்பா /k/
  lamedh /l/   Λ இலமிடா /l/
  mem /m/   Μ மியூ /m/
  nun /n/   Ν நியூ /n/
போனீசியன் கிரேக்கம்
  samekh /s/   Ξ இக்சய் /ks/
  ʿayin /ʕ/   Ο ஒமிக்ரோன் /o/, //
  pe /p/   Π பை /p/
  ṣade //   (சான்) /s/
  qoph /q/   (கோப்பா) /k/
  reš /r/   Ρ உரோ /r/
  šin /ʃ/   Σ சிகுமா /s/
  taw /t/   Τ உட்டோ /t/
  (waw) /w/   Υ உப்சிலோன் /u/, //
  Φ வை //
  Χ கை //
J   Ψ இப்சை /ps/
  Ω ஒமேகா /ɔː/

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. Pierre Swiggers, Transmission of the Phoenician Script to the West, in Daniels and Bright, The World's Writing Systems, 1996
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிரேக்க_எழுத்துக்கள்&oldid=3862926" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது