சைலீன் (Xylene) (கிரேக்க மொழியில் xylo, (மரம்) "wood"), இதன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு (CH3)2C6H4. சைலால் அல்லது டைமெத்தில் பென்சீன் மூன்று விதமான மாற்றியங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வாரு மாற்றிய வடிவத்திலும் ஒரு பென்சீன் வளையத்துடனும் மூன்று மெத்தில் தொகுதிகள் பதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவை நிறமற்றவை, மற்றும் தீப்பற்றக்கூடிய நீர்மங்கள், சில தொழில்துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளன. இதன் கலவைகள் சைலீன்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன.

சைலீனின் மூன்று விதமான மாற்றியங்கள்: o-சைலீன், m-சைலீன், மற்றும் p-சைலீன்

பண்புகள்தொகு

Xylene Isomers
General
Common name சைலீன் o-சைலீன் m-சைலீன் p-சைலீன்
Systematic name டைமெத்தில்பென்சீன் 1,2-டைமெத்தில்பென்சீன் 1,3-டைமெத்தில்பென்சீன் 1,4-டைமெத்தில்பென்சீன்
Other names சைலால் o-Xylol;
ஆர்த்தோசைலீன்
m-Xylol;
மெட்டாசைலீன்
p-Xylol;
பாராசைலீன்
மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு C8H10
SMILES Cc1c(C)cccc1 Cc1cc(C)ccc1 Cc1ccc(C)cc1
Molar mass 106.16 g/mol
தோற்றம் தெளிவான, நிறமற்ற நீர்மம்
CAS number [1330-20-7] [95-47-6] [108-38-3] [106-42-3]
Properties
அடர்த்தி and phase 0.864 g/mL, liquid 0.88 g/mL, liquid 0.86 g/mL, liquid 0.86 g/mL, liquid
கரைதிறன் நீரில் practically insoluble
அரோமேடிக் ஐதரோகார்பன்கள் போன்ற முனைவற்ற கரைப்பானில் கரைகிறது.
உருகுநிலை −47.4 °C (−53.3 °F; 226 K) −25 °C (−13 °F; 248 K) −48 °C (−54 °F; 225 K) 13 °C (55 °F; 286 K)
கொதிநிலை 138.5 °C (281.3 °F; 412 K) 144 °C (291 °F; 417 K) 139 °C (282 °F; 412 K) 138 °C (280 °F; 411 K)
Viscosity 0.812 cP at 20 °C (68 °F) 0.62 cP at 20 °C (68 °F) 0.34 cP at 30 °C (86 °F)
Hazards
SDS Xylenes[1] o-Xylene m-Xylene p-Xylene
EU Classification Harmful (Xn)
NFPA 704 வார்ப்புரு:NFPA 704 diamond
Flash point 30 °C (86 °F) 17 °C (63 °F) 25 °C (77 °F) 25 °C (77 °F)
R/S statement R10, R20/21, R38: (S2), S25
RTECS number ZE2450000 ZE2275000 ZE2625000
Supplementary data page
Structure & properties n, εr, etc.
Thermodynamic data Phase behaviour
Solid, liquid, gas
Spectral data UV, IR, NMR, MS
Related compounds
Related aromatic
hydrocarbons
டொலுயீன், மெசிட்டிலீன், பென்சீன், எத்தில்பென்சீன்
Related compounds சைலினால்கள் - பினால்களின் வகைகள்
Except where noted otherwise, data are given for
materials in their standard state (at 25°C, 100 kPa)
Infobox disclaimer and references

மேலும் காண்கதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. SIRI, Xylenes Materials Safety Data Sheet, MSDS No. X2000, Vermont Safety Information Resources, Inc., 1997-9-8. Accessed 2012-4-27.

வெளிஇணைப்புகள்தொகு

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
சைலீன்
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சைலீன்&oldid=2898479" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது