பாலைவனங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இக்கட்டுரை உலகில் உள்ள பாலைவனங்களைப் பட்டியல் இடுகிறது.

ஆப்பிரிக்க-யூரேசியாதொகு

ஆப்பிரிக்காதொகு

யூரேசியாதொகு

ஆசியாதொகு

அமெரிக்காக்கள்தொகு

வட அமெரிக்காதொகு

தென் அமெரிக்காதொகு

ஓசியானியாதொகு

ஆத்திரேலியாதொகு

  • கிப்சன் பாலைவனம்
  • சென்ட்ரல் பாலைவனம்

அண்டார்டிக்காதொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

மேலும் பார்க்கதொகு