பெரிலியம் அயோடைடு

பெரிலியம் அயோடைடு (Beryllium iodide) என்பது BeI2 என்ற மூலக்கூறு வாய்பாடு கொண்ட ஒரு வேதிச் சேர்மமாகும். இது நீரை நன்றாக உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது. நீருடன் அதிதீவிரமாக வினைபுரிந்து ஐதரயோடிக் அமிலத்தைத் தருகிறது.

பெரிலியம் அயோடைடு
Beryllium iodide.svg
பெயர்கள்
முறையான ஐயூபிஏசி பெயர்
பெரிலியம் அயோடைடு
இனங்காட்டிகள்
7787-53-3 Yes check.svgY
ChemSpider 74209 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 82231
பண்புகள்
BeI2
வாய்ப்பாட்டு எடை 262.821 g/mol
தோற்றம் நிறமற்ற ஊசிவடிவ படிகங்கள்
அடர்த்தி 4.325 g/cm³
உருகுநிலை
கொதிநிலை 590 °C (1,094 °F; 863 K)
reacts explosively[1][சான்று தேவை]
கரைதிறன் CS2 இதில் சிறிதளவு கரையும்
எத்தனால், இருஈத்தைல் ஈதர் இவற்றில் நன்கு கரையும்.[2]
கட்டமைப்பு
படிக அமைப்பு orthorhombic
வெப்பவேதியியல்
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
-192.62 kJ/mol
Std enthalpy of
combustion
ΔcHo298
19 kJ/mol
நியம மோலார்
எந்திரோப்பி So298
130 J/mol K
வெப்பக் கொண்மை, C 71.14 J/(mol × K)
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் see Berylliosis
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 Yes check.svgY verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

தயாரிப்பும் வேதிவினைகளும்தொகு

பெரிலியம் உலோகம் தனிம புரோமினுடன் 500 பாகை செல்சியசு முதல் 700 பாகை செல்சியசு வெப்பநிலையில் வினைபுரிவதால் பெரிலியம் அயோடைடு கிடைக்கிறது.

Be + I2 → BeI2

பெரிலியம் கார்பைடை ஐதரயோடிக்கமிலத்துடன் சேர்த்து வினைபுரிய வைப்பதாலும் பெரிலியம் அயோடைடு தயாரிக்கலாம்.

Be2C + 4 HI → 2 BeI2 + CH4

பெரிலியம் அயோடைடில் உள்ள அயோடின் மற்ற ஆலசன்களால் எளிதாக இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இது புளோரினுடன் வினைபுரிந்து பெரிலியம் புளோரைடு மற்றும் அயோடினின் புளோரைடுகளைத் தருகிறது. மேலும் இது குளோரினுடன் வினைபுரிந்து பெரிலியம் குளோரைடையும் புரோமினுடன் வினைபுரிந்து பெரிலியம் புரோமைடையும் உண்டாக்குகிறது. குளோரேட்டு மற்றும் பெர்மாங்கனேட்டு போன்ற ஆக்சிசனேற்ற முகவர்களுடன் மிகத்தீவிரமாக வினைபுரிந்து அயோடினின் கருஞ்சிவப்பு நிற ஆவியைக் கொடுக்கிறது. திட மற்றும் வாயுரூப பெரிலியம் அயோடைடு காற்றில் எரியும் தன்மை கொண்டவையாகும் [2].

பயன்கள்தொகு

பெரிலியம் அயோடைடை சூடான தங்குதன் இழையின் மேல் செலுத்தி அதை சிதைவடையச் செய்து மீத்தூய்மை கொண்ட பெரிலியம் தயாரிக்கலாம்.

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; hand என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
  2. 2.0 2.1 Parsons, Charles Lathrop (1909), The Chemistry and Literature of Beryllium, Easton, Pa.: Chemical Publishing, pp. 22–23, retrieved 2007-12-10
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பெரிலியம்_அயோடைடு&oldid=2040238" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது