மண்டல் ஆணைக்குழு

(மண்டல் கமிஷன் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

மண்டல் ஆணைக்குழு இந்தியாவில் 1979 ஆம் ஆண்டில் ஜனதா கட்சி அரசின் கீழ் அப்போதைய பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாயால் "சமூக ரீதியாக அல்லது கல்விரீதியாக பின்தங்கியவர்களை அடையாளம் காணுவதை" கட்டாயம் ஆக்குவதற்காக நிறுவப்பட்டது.[1] இந்த ஆணைக்குழுவுக்கு இட ஒதுக்கீடுகளுக்காகவும் சாதிப் பாகுபாடுகளை சீராக்குவதற்கான ஒதுக்கீடுகளுக்காகவும் நாடாளுமன்ற அறிவாளர் பிந்தேசுவரி பிரசாத் மண்டல் தலைமை வகித்தார். மேலும் அதில் பதினொன்று சமூக, பொருளாதார மற்றும் கல்விசார் சுட்டிக்காட்டும் நபர்கள் "பின்தங்கிய" நிலையினை வரையறுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டனர். 1980 ஆம் ஆண்டில் அந்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை இந்திய சட்டத்தின் கீழ் உடன்பாட்டான செயல்பாட்டு நடவடிக்கைக்கு உடன்பாடாக அமைந்தது. அதனால் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (ஓ.பி.சி), பட்டியல் சாதிகள் மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள்) என அறியப்படுகின்றனர். உறுப்பினர்கள் அரசுப்பணிகள் மற்றும் பொதுப் பல்கலைக்கழகங்களில் இடங்கள் ஆகியவற்றில் சில பகுதிகளுக்கு தனித்த அணுகலைப் பெறுவார்கள். மேலும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே இருந்த 27% ஒதுக்கீட்டில் இருந்து 49.5% க்கு அதிகரிப்பதற்கு அந்த அறிக்கை பரிந்துரை செய்தது.[1]

மண்டல் ஆணைக்குழு அமைப்பு

தொகு

1978 ஆம் ஆண்டில் மொரார்ஜி தேசாய் அரசால் இந்திய அரசியலமைப்பின் கீழ் 15 மற்றும் 16 போன்ற சரத்துக்களின் நோக்கத்திற்காக சரத்து 340 இன் கீழ் கட்டாயமாக்குவதற்கு மற்றொரு ஆணைக்குழுவை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. அந்தத் தீர்மானம் அதிகாரப்பூர்வமாக 1979 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 அன்று ஜனாதிபதியால் கொண்டுவரப்பட்டது. அந்த ஆணைக்குழு மண்டல் ஆணைக்குழு எனப் பரவலாக அறியப்படுகிறது. அதன் சிறப்புத் தலைவராக முகமது ஹபீப் முஸ்தபாவும் (இவர் ஐதராபாத்தில் உள்ள ஹோவார்ட் கல்வி நிறுவனத்தின் நன்கு அறியப்பட்ட கல்விமான் ஆவார்) அதன் தலைவராக பி.பி. மண்டல் ஆகியோர் செயல்பட்டனர்.

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை (ஒ.பி.சி) அடையாளம் காணுவதற்கான அளவுகோல்

தொகு

மண்டல் ஆணைக்குழு ஆனது தேவையான தகவல் மற்றும் சான்றுகளைப் பெறுவதற்கு பல்வேறு முறைகள் மற்றும் நுட்பங்களைக் கையாண்டது. அந்த ஆணைக்குழு 11 அளவுகோல்களைக் கொண்டிருந்தது அது இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர்களை அடையாளம் காணுவதற்காக சமூகம், கல்வி மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய மூன்று தலைப்புகளைக் கொண்ட பிரிவுகளைக் கொண்டிருந்தது.

சமூகம்

தொகு

(i) மற்றவர்களால் சமூக ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்டோராகக் கருதப்படும் சாதிகள்/வகுப்புகள்.

(ii) அவர்களது வாழ்வாதாரத்திற்காக உடல் உழைப்பை முக்கியமாக சார்ந்திருக்கும் சாதிகள்/வகுப்புகள்.

(iii) கிராமப்புறப் பகுதிகளில், மாநில சராசரிக்கும் மேலாக, குறைந்த பட்சம் 25 சதவீத பெண்களும், 10 சதவீத ஆண்களும் மற்றும் நகரப்புறப் பகுதிகளில் குறைந்த பட்சம் 10 சதவீத பெண்களும் 5 சதவீத ஆண்களும் 17 வயதுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொள்ளும் சாதிகள்/வகுப்புகள்.

(iv) பெண்களில் குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதம் மாநில சராசரிக்கும் அதிகமாக பணியாற்றுபவர்கள் கொண்ட சாதிகள்/வகுப்புகள் போன்ற முறைகளில் அவர்களை அடையாளம் காணலாம்.

கல்வி

தொகு

(v) 5 முதல் 15 வயது வரையுள்ள சிறுவர்களில், மாநில சராசரியைவிட அதிகமாக, குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதமான பள்ளிக்குச் செல்லாதவர்களைக் கொண்ட சாதிகள்/வகுப்புகள்.

(vi) 5 முதல் 15 வயது வரையுள்ள சிறுவர்களில், குறைந்த மாநில சராசரியைவிட அதிகமாக, குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதமான பள்ளியில் இருந்து பாதியில் நின்றுவிடும் வீதத்தைக் கொண்ட சாதிகள்/வகுப்புகள்.

பொருளாதாரம்

தொகு

(viii) குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதமான குடும்பங்களின் குடும்பச் சொத்துக்களின் சராசரியானது மாநில சராசரியைவிடக் குறைவாகவுள்ள சாதிகள்/வகுப்புகள்.
(ix) மாநில சராசரிக்கும் மேலாக, குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதம் குடிசை வீடுகளில் வாழும் குடும்பங்கள் கொண்ட சாதிகள்/வகுப்புகள்.
(x) 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான குடியிருப்பாளர்கள் குடிநீருக்காக அரை கிலோ மீட்டருக்கும் அப்பால் செல்லும் நிலையிலுள்ள சாதிகள்/வகுப்புகள்.
(xi) கடனைப் பெற்றுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையானது, மாநில சராசரிக்கும் மேலாக குறைந்த பட்சம் 25 சதவீதமாகவுள்ள சாதிகள்/வகுப்புகள்.
மேலும் "கிரீமி லேயர்" (பிற்படுத்தப்பட்டவர்களில் மேல்நிலையினர்) என அறியப்படும் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களை அரசு புறக்கணித்ததால் அது மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய ஒதுக்கீட்டுச் சிக்கலாக அறியப்படுகிறது.

முக்கியத்துவத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் நபர்கள்

தொகு

இந்த நோக்கத்திற்காக மேற்கண்ட மூன்று குழுக்களுக்கும் சமமான முக்கியத்துவங்கள் தரப்படவில்லை. ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் தனித்த முக்கியத்துவத்தைச் சுட்டிக்காட்டி நபர்கள் கொடுத்திருந்தனர். அனைத்து சமூக சுட்டிக்காட்டி நபர்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 3 புள்ளிகளும், கல்விச் சுட்டிக்காட்டி நபர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 2 புள்ளிகளும், பொருளாதாரச் சுட்டிக்காட்டி நபர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் 1 புள்ளியும் கொடுத்திருந்தனர். பொருளாதாரம், சமூகம் மற்றும் பொருளாதாரப் பின்தங்கிய நிலைக்கு நேரடிப் பாய்வை ஏற்படுத்துவதால் அவை சமூகம் மற்றும் கல்வியைக் காட்டிலும் கூடுதலாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்டது. இது சமூகம் மற்றும் கல்வியில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் பொருளாதாரத்திலும் பின்தங்கி இருக்கின்றனர் என்பதை அழுந்தக் கூறுவதற்கு உதவிகரமாகவும் இருக்கிறது.

இதில் ஒவ்வொரு சுட்டிக்காட்டிக்கும் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளின் மட்டுமே அடிப்படையில் மொத்த மதிப்பு 22 ஆக இருக்கும். அனைத்து 11 சுட்டிக்காட்டிகளும் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தில் அனைத்து சாதிகளையும் கருத்தில் கொண்டு கருத்துக்கணிப்பு நடத்துவர். இந்தப் பயன்பாட்டின் முடிவாக 50% (அதாவது 11 புள்ளிகள்) மதிப்பெண்ணைப் பெற்ற அனைத்து சாதிகளும் சமூகம் மற்றும் கல்வியின் பின் தங்கியவையாகப் பட்டியலிடப்பட்டன இதில் மீதமுள்ளவை 'மேம்பட்டவையாக' கருதப்பட்டன.

கவனிப்புகள் மற்றும் கண்டறிந்தவைகள்

தொகு

அந்த ஆணைக்குழு ஆனது மொத்த மக்கள் தொகையில் (எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்கள் தவிர்த்து) 54 சதவீதத்தினரைக் கொண்ட 3,743 மாறுபட்ட சாதிகள் மற்றும் சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் 'பின்தங்கியவர்களாக' இருந்ததாக மதிப்பிட்டிருந்தது.[1] சாதி அடிப்படையிலான மக்கள்தொகை விவரங்கள் கிடைப்பது எட்டாத இடத்தில் இருக்கிறது. அதனால் ஆணைக்குழுவானது 1931 ஆம் ஆண்டில் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தகவலை ஒ.பி.சி.க்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுவதற்கு எடுத்துக் கொண்டது. இந்து ஒ.பி.சி.க்களின் மக்கள்தொகையானது மொத்த இந்துக்களின் மக்கள் தொகையில் இருந்து எஸ்.சி. மற்றும் எஸ்.டி. ஆகியோரின் மொத்த மக்கள்தொகை மற்றும் முற்போக்கு இந்து சாதிகள் மற்றும் சமூகங்களில் உள்ள மக்கள்தொகை ஆகியவற்றைக் கழித்தபின் வருவதாகும். மேலும் அது 52 சதவீதமாக இருந்தது.[2] இந்துக்கள் அல்லாதோருக்கு இடையில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் (ஒ.பி.சி.க்களின்) தோராயமான விகிதாச்சாரம் இந்துக்களில் கணக்கிடப்பட்ட அதே முறையில் கணக்கிடப்பட்டது. இந்துக்கள் அல்லாத ஒ.பி.சி.க்களும் கூட 52 சதவீதம் இருப்பதாகக் கருதப்பட்டது.[1]

 • மேம்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழந்தை, பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒரு குழந்தை என இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கும் போது ஒரே அறிவுத்திறனைக் கொண்டதாக இருந்தன என்று கருதினால் சமூக, கலாச்சார மற்றும் சூழல் சார்ந்த காரணிகளின் பரவலான மாறுபாடுகளின் காரணமாக அதில் முந்தையவர் பிந்தையவரை எந்த போட்டித் துறையிலும் வெற்றிகொள்வது தெளிவானதாகும். பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புக் குழந்தையின் அறிவுத்திறன் ஈவு மேம்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த குழந்தையுடன் ஒப்பிடும் போது மிகவும் அதிகமானதாக இருந்தாலும், 'தகுதி' அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இடங்களில் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புக் குழந்தைக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைந்துவிட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன.
 • உண்மையில் மேல்தட்டுச் சமூகங்களில் 'தகுதி' என்று அழைக்கப்படுவது இயற்கையாய் அமைந்ததிறன் மற்றும் சூழ்நிலை சார் சிறப்புரிமை ஆகியவற்றின் கலவையாக இருக்கிறது. ஒரு மேல் வகுப்புக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குழந்தை மற்றும் ஒரு பின்தங்கிய வகுப்பைச் சேர்ந்த குழதை இருவரும் எந்த விதத்திலும் 'ஒத்தவர்களாக' இருக்க மாட்டார்கள். மேலும் அதனால் அவர்களை ஒரே அளவுகோலை வைத்துத் தீர்மானிப்பது எந்த விதத்திலும் சரியானதல்ல. ‘தகுதி’ மற்றும் ‘சமத்துவம்’ ஆகியவை காரணமின்றிப் பின்பற்றுபவையாக மாறிவிடக்கூடாது மற்றும் சிறப்புரிமையின் அடிப்படைக் கூறு சரியான முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் 'சமமற்றவர்களும்' போட்டியில் பங்கு பெறும் போது தள்ளுபடி செய்யப்பட வேண்டும் என குடிமக்கள் சமூகங்களில் மனசாட்சி உடையோர் மற்றும் சமூக நீதியாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.[3]
 • சரியான வரலாற்றுச் சூழமைவில் திறந்தநிலை சாதிச் சர்ச்சைகளின் கலவை இடம்பெறுவது தொடர்பாக பம்பாயில் உள்ள டாட்டா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் சோசியல் சைன்சஸில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. “ஆங்கில ஆட்சியாளர்கள் இந்து சாதிக் கட்டமைப்பில் பல கட்டமைப்பு சிக்கல்களை உருவாக்கியிருக்கின்றனர். மேலும் அவை இயற்கை மற்றும் செயல்விளைவில் நேர்மாறானதாக இருந்தன …. அதனால் ஆங்கில ஆட்சி இந்து சாதி அமைப்பில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தின அவை பின்வருமாறு: வேலைகளில் குறிப்பிட்ட சாராரின் ஆதிக்கம், கற்றறிந்தவர் மூலமாக கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள், சமத்துவத்தில் மேற்கத்திய கொள்கைகள் மற்றும் இந்து மரபு சார்ந்த பகிர்ந்தளித்தளை படிப்படியாய் வலுவிழக்கச் செய்தல், சமஸ்கிருத முக்கியத்துவத்தின் தோற்றநிலை, மேல்த்தட்டு மக்களில் குடிமை மறு உறுவாக்க இயக்கங்கள் மற்றும் கீழ்த்தட்டு மக்களில் போராளி மறு உருவாக்க இயக்கங்கள், புதிய பங்களிப்புடன் சாதி அமைப்புகளின் வெளிப்பாடு நவீன இந்தியாவில் சாதிச் சர்ச்சைகளுக்கு அடித்தளம் அமைத்தது போன்றவை ஆகும். ஆங்கிலேயர் காலத்தில் மக்கள் தொகுதியின் அரசியல் நிலவரம் மற்றும் சுதந்திரத்துக்குப் பிறகு ஆற்றல் வாய்ந்த இயக்க ஆற்றலாக மாறிய நாடு தழுவிய வயது வந்தோர் வாக்குரிமை ஆகிய இரண்டு பகுதிகளும் மிகவும் வலுவிழந்து காணப்பட்டன.[4]

பரிந்துரைகள்

தொகு

இந்த ஆணைக்குழுவின் அறிக்கை 1990 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அந்த அறிக்கையில் இடம்பெற்றிருந்த பரிந்துரைகள் பின்வருமாறு.[5]

13.1 இது மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளின் முன்னேற்றம் பெரும் வறுமையை நீக்குவதற்கான பெருமளவு தேசியப் பிரச்சினையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம். இது ஓரளவுக்கு மட்டுமே உண்மை. ஒ.பி.சி.க்களின் கையறுநிலை பெருமளவு தேசிய சிக்கல்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக இருக்கிறது: இங்கு சமுதாய நிலையிலும் கல்வியிலும் பின்தங்கிய நிலை மற்றும் வறுமை ஆகிய இரண்டு தடைபடுதலில் சாதி சார்ந்த ஊனமுற்றவர்களின் நேரடி விளைவாக மட்டுமே இருக்கிறது. இந்த ஊனமுற்றவர்கள் நமது சமுதாய அமைப்பில் பொதிந்திருப்பதால் அவர்களை நீக்குவதற்கு அடைய முடியாத கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் தேவையாக இருக்கிறது. நாட்டின் ஆளும் வர்க்கத்தினரால் கொடுக்கப்படும் குறைந்தளவு முக்கியத்துவம் ஒ.பி.சி.க்களின் சிக்கல்களை உணர்வதில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாது.

இட ஒதுக்கீடுகள்

தொகு

13.2 ஆளும் மேல்தட்டு வர்க்கம் சார்ந்தவர்களின் மனோநிலையில் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளின் உறுப்பினர்களுக்கான அரசு சேவைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இட ஒதுக்கீடு அளிப்பது தொடர்பாக மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. ஒ.பி.சி.க்களின் (52%) பெருமளவு மக்கள் தொகையைப் பார்க்கையில் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சில ஆயிரம் ஒ.பி.சி.க்களைப் பணியமர்த்துவது அவர்களது பொதுவான நிலையில் எந்த குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தையும் உருவாக்காது எனப் பொதுவாக வாதிடப்படுகிறது. மற்றொரு வகையில் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு எதிராக பணியாளர்களின் பெருமளவு விகிதாச்சாரத்தின் தூண்டல் அரசு சேவைகளில் தரம் மற்றும் செயல் திறனை குறிப்பிடத்தக்களவில் பாதிக்கச் செய்யும். மேலும் அது போன்ற ஒதுக்கீடுகளின் நன்மைகளை ஒ.பி.சி.க்களில் ஏற்கனவே மேம்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வர். மேலும் உண்மையில் பின்தங்கிய நிலையில் இருப்பவர்கள் வளம்குன்றிய நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருப்பர் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. அரசு வேலைகளில் தகுதி இருந்தும் உள்நுழைவதற்குத் தடையாக இருக்கும் பெருமளவு ஒதுக்கீடுகள் கொள்கை காரணமாக அத்தகைய பாதிக்கப்பட்டோர் வெறுப்புக்குள்ளாகலாம் என இந்த அணுகுமுறைக்கு எதிராக மற்றொரு வாதமும் முன்வைக்கப்படுகிறது.

13.3 மேற்கண்ட அனைத்து வாதங்களும் தர்க்க ரீதியான வாதம் சார்ந்தவையாக இருக்கின்றன. ஆனால் அதில் அதன் சிறப்புரிமைகள் பாதுகாப்பின் மீது ஆர்வம் மிகுந்த ஆளும் மேல்தட்டு வர்க்கத்தினர் மூலமாக மேம்பட்ட விவாதங்களும் இருக்கின்றன. ஆகையால் அது போன்ற அனைத்து தர்க்கங்களும் ஒரு சார்பு அணுகுமுறை சார்ந்ததாக இருக்கிறது. அதே சான்றுக் குறிப்பில் தொடர்புடைய சில உடனடிப் பகுதிகளை தெளிவுபடுத்தியிருந்த போதும் அதில் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல முக்கியச் சிக்கல்கள் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.

13.4 நமது வாதம் ஒ.பி.சி. வகுப்பைச் சேர்ந்த சில ஆயிரம் நபர்களுக்கு வேலை வழங்குவது தொடர்பானது அல்ல. நாம் 52% இந்திய மக்கள்தொகையை மேம்பட்டவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்பதாகும். ஆனால் நாம் பின்தங்கிய மக்களின் மனதில் சமூகப் பின்தங்கிய நிலைக்கு எதிரான போரின் தேவையான பகுதிகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் அரசாங்க வேலை என்பது எப்போதும் கெளரவம் மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அரசுப் பணிகளின் ஒ.பி.சி.க்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலமாக இந்த நாட்டின் ஆளுகையில் பங்களிக்கும் உணர்வை அவர்களுக்கு உடனடியாக நாம் வழங்குகிறோம். பின் தங்கிய வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒருவர் மாவட்ட ஆட்சியராகவோ அல்லது காவல்துறை ஆணையாளராகவோ மாறும் போது அவரது பதவியில் இருந்து உண்டாகும் நன்மைகள் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே வரம்புக்குட்பட்டதாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த நிகழ்வின் உளவியல் ரீதியான சுழற்சி அபரிமானதாக இருக்கும்; அந்தப் பின்தங்கிய வகுப்பைச் சேர்ந்த அனைவருமே சமூக ரீதியாக உயர்த்தப்பட்டதாக உணர்வார்கள். மேலும் பெருமளவில் அந்த சமூகத்திற்கு உருப்படியான நன்மைகளின் பாய்வு ஏதும் கிடைக்கவில்லை என்ற போதும் "அவர்களில் ஒருவர்" தற்போது "ஆற்றல் வாய்ந்தவராக இருக்கிறார்" என்ற உணர்வு மன உறுதியை அதிகரிப்பதாக இருக்கும்.

13.5 ஜனநாயக அமைப்பில் ஒவ்வொரு தனிநபரும் சமுதாயமும் இந்த நாட்டை ஆள்வதில் பங்கு கொள்வதற்கு சட்டப்படி உரிமையையும் ஆர்வத்தையும் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த உரிமை ஏதேனும் ஒரு காரணத்தால் மறுக்கப்படுவதன் விளைவாக நாட்டின் 52% மக்கள்தொகையினர் உடனடியாக சீர்செய்ய இயலாத நிலையை அடைகின்றனர்.

13.6 ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளில் எஸ்.சி. / எஸ்.டி. மற்றும் ஒ.பி.சி. வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் பெருமளவில் பதவியில் அமர்த்தப்படுவதன் காரணமாக அரசாங்க வேலைகளின் தரம் குறைந்துவிடுவது தொடர்பான அச்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிவரை மட்டுமே நியாயப்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கலாம். ஆனால் தகுதி அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அனைத்து நபர்களும் நேர்மையானவர்களாவும் செயல்திறன்மிக்கவர்களாகவும் கடுமையாகப் பணியாற்றுபவர்கள் ஆகவும் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு உள்ளவர்களாக மட்டுமே இருப்பதற்குச் சாத்தியங்கள் இருக்கின்றனவா? தற்போது அனைத்து அரசுப் பணிகளின் உச்ச ஆற்றல்கள் திறந்த நிலைப் போட்டியில் உள்ள உறுப்பினர்களால் மட்டுமே ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுவதாக இருக்கின்றன. மேலும் நமது மேலாண்மைக் கட்டுப்பாடுகளின் செயல்பாடுகள் குறிப்பாகச் சுட்டிக்காட்டப்பட்டதாக இருந்தால் அது தனக்குள் சிறப்புக்குரியதாக துல்லியமாக இருப்பது இல்லை. மேலும் ஐயத்துக்கிடமின்றி இதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளுக்கான நபர்கள் சிறப்பானவர்களாக இருப்பார்கள் என்று பொருள் அல்ல. அவர்களது சமூக மற்றும் கலாச்சார ஊனத்தை உடைய நபர்கள் பொதுவாக தகுக் குறைவான கீழ்நிலையில் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆனால் மற்றொரு வகையில் அவர்கள் சமூகத்தின் பின்தங்கிய பகுதிகளில் பாதிப்புகள் மற்றும் சிக்கல்களின் முதல் நிலை அறிவைப் பெறும் நன்மை கொண்டிருப்பவர்களாக இருப்பர். இது களப்பணியாளர்கள் மற்றும் மேல்மட்ட நிலைகளிலும் கொள்கை உருவாக்குபவர்களுக்கு சிறிய சொத்து அல்ல.

13.7 ஒதுக்கீட்டின் பெருமளவு நன்மை மற்றும் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கான மற்ற பொது நல மதிப்பீடுகள் பின்தங்கிய சமூகங்களின் மிகவும் மேம்பட்ட பிரிவுகளை மையப்படுத்தியதாக இருக்கும் என்பதில் எள்ளவும் சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் இது பொதுவான தோற்றப்பாடாக இல்லாமல் இருக்கிறதா? அனைத்து சீரமைப்பவர்களின் தீர்வுகளும் மரபமைவுச் சாய்வு விகிதம் முழுவதும் மெதுவான மீட்புடன் கூடிய முயற்சியினைக் கொண்டிருக்கிறது; சமூகச் சீரமைப்புகளில் மொத்தமான தாண்டுதல்கள் ஏதும் நிகழ்வதில்லை. மேலும் வகுப்புக்கள் இல்லாத சமூகங்களிலும் இறுதியாக "புதிய வகுப்பு" வெளிப்படுவது மனித இயற்கையாக இருக்கிறது. ஒதுக்கீட்டின் முதன்மை மதிப்பு அனைத்து இந்திய சமூகங்களும் வேற்றுமைகளினால் சிக்கியிருந்த போது ஒ.பி.சி. க்களுக்கு இடையில் சமத்துவத்தினை அது அறிமுகப்படுத்தவில்லை. ஆனால் ஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக அரசுப் பணிகளில் உயர் சாதியினர் இருப்பதை அரித்துவிடும் மற்றும் நாட்டினை ஆள்வதில் பங்கு பெறும் உணர்வைப் பொதுவாக ஒ.பி.சி.க்களுக்கு ஏற்படுத்துவதாக இருக்கும்.

13.8 ஒ.பி.சி.க்களுக்கான ஒதுக்கீடு என்பது கண்டிப்பாக மற்றவர்களுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக இருக்கும் என்பதும் உண்மையே. ஆனால் இந்த எரிச்சல் சமூகத்தைச் சீரமைத்தலுக்கு எதிரான நடைமுறை தடுப்புமுறையாக செயல்படுவதற்கு அனுமதிப்பதாக இருக்க வேண்டும்…. நாட்டின் மக்கள்தொகையில் 20% க்கும் குறைவாக உள்ளடங்கி இருக்கும் உயர் சாதிகள் சமூக அநீதிகளின் அனைத்து வழிகளுக்கும் உட்படுத்தப் படுபவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது கீழ் சாதிகளின் மீது மிகவும் எர்ச்சலை ஏற்படுத்துவதற்குக் காரணமாகிவிடும். ஆனால் தற்போது கீழ் சாதிகள் தேசிய ஆற்றல் மற்றும் கெளரவத்தில் அளவான பங்கினைக் கேட்கின்றன. இணைந்து ஒலிக்கும் இந்தக் குரல்களின் வாதம் அதிகரித்து வருவதால் அதன் காரணமாக ஆளும் மேல்தட்டு வர்க்கம் எரிச்சல் கொள்ளலாம். பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கான ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிரான மேம்பட்ட போலியான அனைத்து விவாதங்களில் நேர்த்தியான எதிர்வாதத்தில் 'எரிச்சல்' தொடர்பான இந்த வாதத்தை எதுவும் முறியடிக்கவில்லை.

13.9 உண்மையில் இந்து சமூகம் எப்போதும் சாதி அமைப்பின் உள்ளேயே அமைந்ததாக இருக்கும் மிகவும் கண்டிப்பான திட்டங்களைக் கொண்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. ஒதுக்கீடுகளின் சாதி விதிமுறைகளை மீறியதற்காக எக்லாவ்யா அவரது கட்டைவிரலையும் ஷாம்பக் அவரது தலையையும் இழந்தனர். தற்போது ஒ.பி.சி.க்களின் ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிரான பரபரப்பு அதனை மட்டும் நோக்கமாகக் கொண்டு இல்லை. அது புது வகுப்பைச் சார்ந்த நன்மையடைபவர்களுக்கும் எதிராக இருக்கிறது. அதனால் அவர்கள் தற்போது உயர் சாதிகள் மூலமாக அனைத்து விதத்திலும் ஏகபோக உரிமை அனுபவித்து வந்த வாய்ப்புகளின் பங்குகளுக்காக ஆரவாரமாய் கூக்குரலிடுகின்றனர்.

ஒதுக்கீடுகளின் பங்கு மற்றும் திட்டம்

தொகு

13.10 ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் நாட்டின் மக்கள்தொகையில் 22.5% இடம்பெறுகின்றனர். அதனால், அனைத்து அரசுப் பணிகள் மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் உள்ள பொதுத்துறைகளில் அவர்களுக்காக 22.5% குறிப்பிட்ட விகித அடிப்படையிலான ஒதுக்கீடு உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மாநிலங்களிலும் கூட எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களுக்கான ஒதுக்கீடு அந்தந்த மாநிலத்தில் அவர்களின் மக்கள்தொகை விகிதாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் நேரடி ஒதுக்கீடு இருக்கிறது.

13.11 இறுதி அதிகாரத்தில் (பத்தி 12.22) குறிப்பிட்டுள்ள படி, ஒ.பி.சி.க்களின் மக்கள்தொகை இந்து மற்றும் இந்து அல்லாதவர் இரு தரப்பிலும் இந்தியாவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் சுமார் 52% இருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் மத்திய அரசாங்கத்தில் கீழ் உள்ள அனைத்து பதவிகளிலும் அவர்களுக்காக 52% ஒதுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் நிபந்தனை பல உச்ச நீதிமற்ற தீர்ப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அரசியல் அமைப்பின் சரத்துக்கள் 15(4) மற்றும் 16(4) ஆகியவற்றின் கீழ் ஒதுக்கீடுகளின் மொத்த பங்கு 50% க்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்ற சட்டத்திற்குப் புறம்பானதாக இருக்கிறது. இதன் படி பார்க்கும் போது ஒ.பி.சி.க்களுக்காக உத்தேசிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டினை எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களின் 22.5% உடன் இணைத்து அதில் இருந்து சிறிது பெறும்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டால் 50% க்கும் குறைவாகவே இருக்கும். இந்த சட்டக் கட்டுப்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு ஆணைக்குழு ஆனது அவர்களின் மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட இதற்கு இரட்டிப்பாக இருந்த போதும் 27% இட ஒதுக்கீட்டை மட்டுமே பரிந்துரைப்பதற்கு இணங்குகிறது.

13.12 ஒ.பி.சி.க்களுக்காக ஏற்கனவே 27% க்கும் அதிகமான ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்தியிருக்கும் மாநிலங்களில் இந்த பரிந்துரை எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.

13.13 ஒதுக்கீட்டின் பங்கு தொடர்பான மேற்கண்ட பொதுவான பரிந்துரைகளுடன் ஆணைக்குழுவானது ஒ.பி.சி.க்களுக்காக பின்வரும் ஒட்டுமொத்த ஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்தை முன்வைத்திருக்கிறது:-

(1) தகுதி அடிப்படையில் திறந்த நிலை போட்டியில் பணியமர்த்தப்படும் ஒ.பி.சி.க்கள் இந்த 27% இட ஒதுக்கீட்டில் இடம்பெறக்கூடாது.

(2) மேற்கண்ட ஒதுக்கீடு அனைத்து நிலைகளிலும் பதவி உயர்வுக்கும் பொருந்த வேண்டும். நிட்டிகா கோயல் (3) பணியமர்த்தப்படாமல் மீதமுள்ள ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் மூன்று ஆண்டுகள் காலம் வரை நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் அதன் பிறகு தகுதிக்கேற்றவாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

(4) நேரடிப் பணியமர்த்திலில் ஓய்வு பெறும் வயது வரம்பைத் தளர்த்துதல் எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களின் செய்யப்படுவது போலவே நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்.

(5) பதவிகளின் ஒவ்வொரு பிரிவுக்குமான வேலை முறைப் பட்டியல் அமைப்பு அதன் தொடர்புடைய அதிகாரிகளால் எஸ்.சி. மற்றும் எஸ்.டி. ஐச் சேர்ந்த நபர்களுக்கு எவ்வாறு பின்பற்றப் படுகிறதோ அதன் படியே பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

13.14 மேற்கண்ட ஒதுக்கீட்டுத் திட்டங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கள் இரண்டின் கீழும் செயல்படும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் அனைத்து பணியமர்த்தலுக்கும் பொருந்தக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். மேலும் இது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளுக்கும் பொருந்தும்.

13.15 ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் அரசாங்கத்திடம் இருந்து நிதியுதவி பெறும் அனைத்து தனியார் துறை நிறுவனங்களும் மேற்சொன்ன பணியமர்த்தல் முறை அடிப்படையிலேயே பணியாளரை நியமிக்க வேண்டும்.

13.16 அனைத்து பல்கலைக் கழகங்கள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் ஆகியவையும் மேற்சொன்ன ஒதுக்கீட்டுத் திட்டத்தின்படி செயல்பட வேண்டும்.

13.17 இந்த ஒதுக்கீட்டுக்கு சரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள், விதிகள், கொள்கை மற்றும் பல போன்றவை இதற்கு ஒத்திசையாத போது அவற்றை விரிவாக்கி அவற்றில் மாற்றம் செய்வதற்கு அரசாங்கத்தால் போதுமான சட்டப்படி முறையான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது தவிர்க்க இயலாததாகும்.

கல்விசார் சலுகைகள்

தொகு

13.18 நமது கல்வி முறை பண்பில் உன்னதமானதாக இருக்கிறது. அதில் அதிகளவில் விரயங்கள் ஏற்படுகின்றன, மேலும் அது அதிக மக்கள்தொகையுள்ள வளர்ந்து வரும் நாட்டுக்கான தேவைக்கு குறைந்தளவே பொருந்தக் கூடியதாக இருக்கிறது. ஆங்கிலேய ஆட்சியின் வழி வந்த அது சுதந்திரப் போராட்டங்களின் போது தீவிரமாக விமர்சிக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும், அதில் எந்த கட்டமைப்பு மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. அது பின்தங்கிய வகுப்பினரின் தேவைக்கு குறைவாகவே பொருந்துவதாக இருந்த போதும் அவர்களுக்கு வேறு விருப்பத்தேர்வும் இல்லாததால் அதிலேயே போட்டியிடுவதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். ‘கல்வி சீரமைத்தல்’ என்பது ஆணைக்குழுவின் குறிப்புகளில் உள்ளடக்கியதாக இல்லை என்பதால் நாம் அதற்கான அடித்தளத்தை அமைப்பதற்கு வலியுறுத்துகிறோம். மேலும் ஏற்கனவே இருக்கும் கட்டமைப்பினுள் தணிப்பதற்கான மதிப்பீட்டை மட்டுமே பரிந்துரை செய்கிறோம்.

13.19 பல்வேறு மாநில அரசாங்கங்கள் கல்விக் கட்டணத்தில் விலக்கு, புத்தகங்கள் மற்றும் உடைகளை இலவசமாக வழங்குதல், மதிய உணவு, சிறப்புத் தங்குமிட வசதிகள், கல்வி உதவித் தொகை மற்றும் பல போன்ற பல கல்விசார் சலுகைகளை மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பு மாணவர்களுக்குச் செய்துவருகின்றன (அதிகாரம் IX, பத்திகள் 9.30 – 9.33). இந்தச் சலுகைகள் தொடர்ந்து அது செயல்படுவது போலவே செயல்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் அவை போதுமானவையாக இல்லை. சரியான சூழலை உருவாக்குவதற்கான ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திட்டங்களை அமைப்பதற்காகவும் தீவிரமான பயன்நிறைந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காகவும் கூடுதல் நிதிக்கான ஏற்பாடுகள் ஏதும் இல்லை, அது மிகவும் தேவையானதாக இருக்கிறது.

13.20 பெரும்பாலான பின்தங்கிய வகுப்பு மாணவர்கள் ஒழுங்காக பள்ளிக்கு வராதவர்களாகவும் அலட்சிய மனோபாவம் உடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்பது அறிந்ததே. மேலும் அவர்கள் பாதியில் நின்று விடும் விகிதமும் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. இதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன. அதில் முதலாவதாக அந்தக் குழந்தைகள் சமூக மற்றும் கலாச்சார இயலாமையின் உச்ச நிலை கொண்ட சூழலில் வளர்கிறார்கள். மேலும் அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளிக்குச் செல்வதற்கான சரியான மனவூக்கமும் பொதுவாக அவர்களுக்கு குறைவாகவே கிடைக்கும். இரண்டாவதாக பெரும்பாலான அந்தக் குழந்தைகள் மிகவும் ஏழ்மையான வீடுகளில் இருந்து வருகிறார்கள். அதனால் அவர்களது பெற்றோர்கள் அவர்களை மிகவும் சிறிய வயதில் இருந்தே சிறு சிறு வேலைகளைச் செய்யச் சொல்லிக் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள்.

13.21 கலாச்சாரச் சூழலை மேம்படுத்துதல் என்பது மிகவும் மெதுவான செயல்பாடாக இருக்கிறது. இந்தக் குழந்தைகள் மேம்பட்ட சூழலுக்கு செயற்கையாக மாற்றுவது என்பது நாட்டின் தற்போதைய வளங்களைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கும் போது இயலாததாக இருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சினை பின்வரும் இரண்டு முன்வைப்புகள் சார்ந்து வரம்புக்குட்பட்ட மற்றும் தேர்ந்தெடுத்த அடிப்படையில் கையாளப்படலாம் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

13.22 முதலில் வயது வந்தோர் கல்விக்கான ஆழ்ந்த மற்றும் காவலரையறைக்குட்பட்ட செயல்திட்டம் ஒ.பி.சி. மக்கள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும். சரியாக ஊக்கப்படுத்தப்பட்ட பெற்றோர் மட்டுமே அவர்களது குழந்தைகளைப் படிக்க வைப்பதற்கு தீவிர ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என்பதால் இது அடிப்படை மனவூக்கம் சார்ந்த அணுகுமுறை ஆகும். இரண்டாவது தீவிரமாக படிப்பதற்கான சூழலை வழங்குவதற்காக அந்தப் பகுதிகளில் பின்தங்கிய வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தங்குமிடப் பள்ளிகளை அமைக்க வேண்டும். அங்கு தங்குதல் உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள மற்றும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவர்களை ஈர்ப்பதற்காக இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும். மேற்கண்ட வசதிகளுடன் கூடிய ஒ.பி.சி. மாணவர்களுக்கான தனி அரசுத் தங்குமிடத்தை ஏற்பாடு செய்வது சரியான நோக்கத்தின் அடுத்தப் படிநிலை ஆகும்.

13.23 இந்த இரண்டு முன்வைப்புகளும் வரம்புக்குட்பட்ட அளவு மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடிப்படையில் முதலில் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகளின் நன்மைகள் வளங்கள் அனுமதிப்பதைப் பொறுத்து மிகவும் துரிதமாக விரிவாக்கப்பட வேண்டும். வயது வந்தோர் கல்வி செயல்திட்டம் மற்றும் தங்குமிடப் பள்ளிகள் ஆகியவற்றை தேர்ந்தெடுத்த அடிப்படையில் ஆரம்பிப்பது முழுமையான சமூகத்தையும் வளர்ச்சிப்புள்ளிகளாக அமையும். மேலும் அதன் கூடுதல் விளைவாக கணிசமான அளவில் மதிப்புமிக்கவர்களாவும் உருவாக்கும். அதே சமயம் பல்வேறு மாநிலங்கள் பின்தங்கிய வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பல தனித்த சலுகைகளை விரிவாக்கி இருக்கின்றன. ஒ.பி.சி. மாணவர்களுக்க்கான கல்விச் சூழலை மேம்படுத்துவதின் தர அடிப்படையிலான மேம்பாட்டுக்கான விரிவான திட்டத்தினுள் இந்த வசதிகளை ஒன்றிணைப்பதற்கு சில தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகின்றன.

13.24 எப்படி இருப்பினும் கல்வி என்பது மாற்றத்திற்குச் சிறந்த ஊக்கம் அளிப்பதாக இருக்கிறது. மேலும் பின்தங்கிய வகுப்புகளுக்கு கல்வி என்பது அவர்களது சுய கெளரவம் உயர்வதற்கு மற்றும் சமுதாய நிலை மேம்படுவதற்கு நிச்சயமான வழியாக இருக்கிறது. ஒ.பி.சி.க்கள் நமது கல்வி அமைப்பில் அதிகமான விரய விகிதத்தை வழங்க முடியாது என்ற போதும் அவர்களது கல்வி பெருமளவில் தொழில்கல்விப் பயிற்சி சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானதாகும். எப்படி இருப்பினும் அரசுப்பணிகளில் ஒதுக்கீடு என்பது கல்வி கற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளின் மிகவும் சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே உட்கிரகிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். அதனால் மீதமுள்ளவர்கள் பல ஆண்டுகள் அவர்கள் கல்வியில் செலவிட்டதைத் திரும்ப எடுப்பதற்கான தொழில் திறன்கள் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

13.25 மேற்கண்ட அனைத்து வசதிகளும் ஒ.பி.சி. மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டாலும் கூட அவர்கள் தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்சார் கல்வி நிறுவனங்களில் நுழைவதில் மற்றவர்களுடன் சமமாகப் போட்டியிட இயலாது என்பது வெளிப்படையான ஒன்றாகும். இதன் அடிப்படையில் மத்திய அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அரசாங்கம் ஆகியவற்றால் நடத்தப்படும் அனைத்து அறிவியல், தொழில்நுட்ப, தொழில்சார் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒ.பி.சி. மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த ஒதுக்கீடு அரசியலமைப்பின் சரத்து 15(4) இன் கீழ் வரவேண்டும். மேலும் ஒதுக்கீட்டின் பங்கு அரசுப்பணிகளில் இருப்பதற்கு சமமாக அதாவது 27% இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே ஒ.பி.சி. மாணவர்களுக்கு 27%க்கும் மேல் ஒதுக்கீடு வழங்கிவரும் மாநிலங்களில் இந்த ஒதுக்கீடு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.

13.26 ஒதுக்கீட்டுக்கான ஏற்பாடுகளை செயல்படுத்தும் போது ஒதுக்கீட்டில் நுழைந்த நபர்கள் உயர்கல்விக்கான அனைத்து நன்மைகளையும் அடைகிறார்களா என்பதையும் உறுதிபடுத்திக் கொள்வதும் அவசியம். அந்த ஒ.பி.சி. மாணவர்கள் வறுமையான கலாச்சாரப் பின்னணியில் இருந்து வருவதால் மற்ற மாணவர்களுடன் சகஜமாக பழகமுடியாமல் தவிப்பது பொதுவாக கவனிக்கப்படும் ஒன்றாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக நமது தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்சார் கல்வி நிறுவனங்களில் அது போன்ற மாணவர்கள் அனைவருக்கும் சிறப்புப் பயிற்சி வசதிகள் அளிப்பது மிகவும் அத்தியாவசியமானது ஆகும். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளில் அந்த மாணவர்கள் பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்தார்களா என்பதை கவனிப்பதுடன் அவர்களது பணி நிறைவடைந்துவிடுவதில்லை என தெளிவாக உணர்தல் வேண்டும். உண்மையில் உண்மையான பணி அந்த மாணவர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி உதவிகள் வழங்கி பின்னரே ஆரம்பமாகிறது. அந்த இளைஞர்கள் சலிப்படைந்து மதிப்புக்குறைவாக உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நாட்டிலும் பொருத்தமற்ற மற்றும் தரமற்ற பொறியாளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் மற்ற தொழில் வல்லுநர்கள் உருவாகிவிடலாம்.

நிதி உதவி

தொகு

13.27 பரம்பரைத் தொழிலை மேற்கொள்ளும் தொழில்சார் சமூகங்கள் தொழில்மயமாக்கலின் விளைவின் காரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இயந்திர உற்பத்தி மற்றும் செயற்கைப் பொருட்களின் அறிமுகங்கள் கிராமக் குயவர், எண்ணெய் பிழிபவர், கொல்லர், தச்சர் மற்றும் பலரின் பணிகளை அழித்துவிட்டன. அவர்களது பாரம்பரிய வழி வாழ்க்கைமுறை மற்றும் அந்த வகுப்பினர் வறுமைக்குத் தள்ளப்பட்டது நாட்டுப்புறங்களில் நன்கு அறியப்பட்ட நிகழ்வாக இருக்கிறது.

13.28 ஆகையால், அது போன்ற கிராமப்புற தொழில்சார் சமூகங்களில் அவர்கள் சொந்தமாக தொழில் செய்வதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்ற நிறுவனம் சார்ந்த நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவி அளிப்பது மிகவும் தேவையானதாக இருக்கிறது. அதே போன்ற உதவி சிறப்புத் தொழில்சார் பயிற்சி முடித்த ஒ.பி.சி. நபர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும்.

13.29 ஐயத்துக்கிடமின்றி பெரும்பாலான மாநில அரசுகள் சிறு மற்றும் மத்திய தொழில்களை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு நிதி சார்ந்த மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளைச் செயல்படுத்தி வருகின்றன. ஆனால் சமூகத்தில் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க நபர் மட்டுமே இந்த அமைப்புக்களில் இருந்து நன்மை அடைய முடியும் என்பது அனைவரும் நன்கு அறிந்த ஒன்றாக இருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்காக நிறுவப்பட்ட தனித்த நிதி நிறுவனங்களை நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்குவதற்கு அமைப்பது மிகவும் அவசியாகிறது. கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசம் போன்ற சில மாநில அரசுகள் ஏற்கனவே ஒ.பி.சி.க்களுக்காக தனித்த நிதி அமைப்புகள் மற்றும் பலவற்றை அமைத்திருக்கின்றன.

13.30 தொழில்சார் குழுக்களின் கூட்டுறவு சங்கங்களும் நிறைய உதவிகளைச் செய்யலாம். ஆனால் பாரம்பரியமான தொழில்சார் குழுக்களில் அந்த சங்கங்கள் சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படுவர். மேலும் அது போன்ற கூட்டுறவு சங்கங்களில் உட்பரவுதலுக்கு வெளியாட்கள் யாரும் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

13.31 நாட்டில் தொழில்துறை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒ.பி.சி.க்களின் பங்கு மிகச்சிறிய அளவாகவே இருக்கிறது. மேலும் அவற்றிலும் ஒரு பகுதியினர் மிகவும் குறைவான வருவாய் நிலையினைக் கொண்டவர்களாகவே இருக்கின்றனர். பின் தங்கிய வகுப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஒட்டுமொத்த வியூகத்தின் ஒரு பகுதியாக அனைத்து மாநில அரசுகளும் ஒ.பி.சி. க்களுக்கு இடையில் ஊக்குவிப்புத் தொழில்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் தனித்த நெட்வொர்க்கை அமைப்பதற்காக ஊக்குவிப்பதற்கு ஏற்ற அறிவுரை கட்டாயமானதாக இருக்கிறது.

கட்டமைப்பு மாற்றங்கள்

தொகு

13.32 அரசு வேலைகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் சாத்தியமுள்ள நிதி உதவி போன்றவை தொடர்ந்து பின்தங்கிய நிலை அதன் மூலங்களின் சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடும் வரை வெறும் தற்காலிகத் தணிப்பானாக இருக்கும். சிறு நில உரிமையாளர்கள் பலர் வாடகைக்கு குடியிருப்பவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளிகள், வறுமையான கிராமப்புற கைவினைஞர்கள், திறனற்ற பணியாளர்கள் மற்றும் பலர் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். “சமூகப் பாரம்பரியங்கள் நீங்கலாக உச்ச உழவரினங்களால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுபவர்கள் கடனாகப் பணம் பெறுதல், சிறிய அளவு நிலத்தை குத்தகைக்கு விடல் மற்றும் ஏழ்மையான உழவர்களுக்கு வீடுகளுக்கான இடங்கள் மற்றும் வசிப்பிடங்கள் வழங்குதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக முறைசாரா பிணைப்புக்கு வழியேற்படுகிறது. பெரும்பாலான அரசு செயல்பாட்டு அதிகாரிகள் உச்ச உழவர்களினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதினால் அரசு செயல்பாட்டதிகாரிகள் மற்றும் உச்ச உழவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு இடையிலான வகுப்பு மற்று சாதி இணைப்புகள் ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. இது உச்ச உழவர்களுக்குச் சாதகமான சமூக அரசியல் சமநிலைக்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுப்பதாகவும் இருக்கிறது, மேலும் இது மற்றவர்களைக் காட்டிலும் அதன் ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறது.” [6]

13.33 மேற்கண்ட சூழலின் மொத்த வெளிப்பாடாக இவர்கள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பெரும்பாண்மையினராக இருந்த போதும் பின்தங்கிய வகுப்பு தொடர்ந்து உயர் சாதிகள் மற்றும் வசதியான உழவர்கள் ஆகியவர்களின் மனம் சார்ந்த மற்றும் பொருள் சார்ந்த இணைப்பாக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் முன்னரே வயது வந்தோர் வாக்குரிமை அறிமுகப்படுத்தி இருந்த போதும் கூட, ஆதி திராவிடர்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினர் ஆகியோர் நாட்டின் மக்கள்தொகையில் கிட்டத்தட்ட நான்கில் மூன்று பங்காக இருந்த போதும் மிகவும் குறைவான அரசியல் செல்வாக்கை மட்டுமே கொண்டிருக்கின்றனர். உயர் சாதிகளின் உருவாக்கத்தின் வழியில் அவர்களது சொல் சார்ந்த தனியுரிமை மூலமாக அவர்களது சொந்த ஆர்வங்களுக்கு எதிராக பின்தங்கிய வகுப்பினரைக் கையாளுகின்றனர் மற்றும் நிர்ப்பந்திக்கின்றனர். இதன் அடிப்படையில் முழுமையான நில மறு சீரமைப்பு மூலமாக ஆதிக்கப்பிடியில் ஏற்கனவே உருவான தொடர்புகள் உடையும் வரை ஆதிக்க உயர் சாதிகள் மீதான கீழ்நிலை சலுகை கொண்ட வகுப்பினரின் தாழ்வான சார்புநிலை காலவரையின்றி தொடர்ந்திருக்கும். உண்மையில் ஜமீன்தார் முறையை அழிப்பதற்கு மிகையான அளவுள்ள சட்டமியற்றல் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. மேல்மட்டத்தில் இருக்கும் நிலங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு நிலமில்லாதவர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படவேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டிருந்தது. ஆனால் நடைமுறையில் அதனைச் செயல்படுத்துதல் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டும், பகுதியளவு இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டும் மேலோட்டமாகவும் இருக்கிறது. கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களில் பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கு வேலைகளில் மிகவும் அக்கறையுடன் வெற்றிகரமாகச் செயல்பட்டு உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் பேரங்களில் பயன்படும் வகையிலான வளம் மிக்க அரசியல் பங்களிப்பையும் கொண்டிருக்கின்றனர்.

13.34 ஏற்கனவே உள்ள உருவாக்க இணைப்புகளின் முழுமையான நிலைமாற்றம், அனைத்து பின்தங்கிய வகுப்புகளின் நலம் மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக எடுக்க முடியக்கூடிய முக்கிய ஒற்றைப் படிநிலை என ஆணைக்குழு திடமாக நம்புகிறது. பல்வேறு காரணங்களுக்காக தொழிக்துறையில் இது சாத்தியப்படாது என்றாலும் விவசாயத்துறையில் இந்த மாற்றம் சாத்தியமானதாகவும் காலதாமதமானதாகவும் இருக்கிறது.

13.35 ஆகையால் அனைத்து மாநில அரசுகளும் முற்போக்கான நிலச் சட்டமியற்றலை இயற்றுவதற்கு மற்றும் அதனைச் செயல்படுத்துவதற்கு வலியுறுத்தப்பட வேண்டும் என ஆணைக்குழு வலிமையாகப் பரிந்துரைத்தது. அதனால் நாட்டுப்புறங்களில் ஏற்கனவே உள்ள உருவாக்கத் தொடர்புகளில் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

13.36 தற்போது மிகையாக உள்ள நிலங்கள் எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு வருகின்றன. நில உச்சவரம்புச் சட்டங்கள் மற்றும் பலவற்றைச் செயல்படுத்துவதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில் கிடைக்கும் மிகையாக உள்ள நிலங்களில் ஒரு பகுதி ஒ.பி.சி. வகுப்பைச் சேர்ந்த நிலமற்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.

மற்றவை

தொகு

13.37

 • (1) மீனவர்கள், பஞ்சாராக்கள், பன்சோஃபோராக்கள், காட்வேக்கள் மற்றும் பல போன்ற சில தொழில்சார் சமூகங்களில் சில பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்றும் நாட்டின் சில பகுதிகளில் தீண்டாமைக் கொடுமையால் பாதிக்கப்படுவது நடந்துவருகிறது. அவர்கள் ஆணைக்குழுவின் மூலமாக O.B.Cக்களைப் பட்டியலிட வேண்டும், ஆனால் ஆதி திராவிடர்கள் / பழங்குடியினர் ஆகியோரின் பட்டியலில் அவர்களை இணைப்பது குறித்து அரசு தீர்மானிக்க வேண்டும்.
 • (2) பின்தங்கிய வகுப்புகள் மேம்பாட்டு அமைப்புகள் அவர்களின் மேம்பாட்டுக்கான பல்வேறு சமூகக் கல்வி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடுகளைச் செயல்படுத்துவதற்காக மத்திய மற்றும் மாநில நிலைகள் இரண்டிலும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
 • (3) மத்தியில் மற்றும் மாநிலத்தில் ஒ.பி.சி.க்களுக்கான தனி அமைச்சகம் / துறை அவர்களது ஈடுபாடுளைப் பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
 • (4) இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் காடியினர், மகாராஷ்டிராவின் நியோ-புத்திஸ்டுகள், கடலோரப் பகுதிகளின் மீனவர்கள், ஜம்முகாஷ்மீரில் குஜ்ஜாராக்கள் போன்ற சில மிகவும் பின்தங்கிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு சிறந்த நிகராட்சி கொடுப்பதற்கு அவர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளுக்கு வரம்பிடுதலின் நேரத்தில் அவர்களை தனித்த தொகுதியாகக் கருதலாம் என பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

மைய உதவி

தொகு

13.38 தற்போது எந்த மாநில அரசிலும் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கான பொதுநல மதிப்பீடுகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான மத்திய உதவிகள் ஏதுமில்லை. 18 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் அது போன்ற மதிப்பீடுகளை தங்கள் சொந்தப் பொறுப்பில் அவர்களது வளங்களைக் கொண்டு நிதியுதவிகள் வழங்கி வருகின்றன. ஆணைக்குழுவில் சுற்றுப்பயணங்களின் போது, நடைமுறையில் ஒவ்வொரு மாநில அரசும் மத்தியில் ஒ.பி.சி.க்களை மேம்படுத்துவதற்கான அனைத்து சிறப்புத் திட்டங்களுக்கும் தாராளமாக நிதி வழங்குவதற்கு தயாராய் இருக்கும் வரை மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினரின் நன்மைக்காக பயனுள்ள திட்டங்களுக்கு பொறுப்பேற்று நடத்துவதற்குப் போதுமான வளங்கள் இல்லாமல் இருக்கின்றன.

13.39 ஆணைக்குழு இது விசயமாக மாநில அரசுகளின் எண்ணங்களை விவாதித்திருக்கிறது. மேலும் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான அனைத்து திட்டங்களுக்கும் மத்திய அரசு ஆதி திராவிடர்கள் மற்றும் பழங்குடியினர்களுக்குச் செயல்படுவது போலவே நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைத்தது.

13.40 ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரையின் முழுமையான திட்டங்களின் செயல்படுத்தும் காலம் தொடர்பாக இருபது ஆண்டுகல் கழித்து திறனாய்வு செய்யப்படும். இந்த ஒரு தலைமுறையின் இடை நீளத்தில் சமூக விழிப்புணர்வை உயர்த்துதல் தலைமுறைச் செயல்பாடாக இருப்பதற்கு நாம் அறிவுறுத்துகிறோம். இதற்குக் குறைவான காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் திறனாய்வு O.B.Cக்களின் நடைமுறை நிலை மற்றும் வாழ்க்கை முறைகள் மீது நமது பரிந்துரைகளின் தாக்கத்தில் உண்மையான நிலையை அறிய முடியாமல் இருக்கலாம்.[5]

அமல்படுத்தல்

தொகு

அந்த அறிக்கையின் பரிந்துரைகளில் இடம் பெற்றிருக்கும் அனைத்தும் இன்னும் அமல்படுத்தப்படவில்லை. அரசுப் பணிகளில் ஒ.பி.சி.க்களின் இட ஒதுக்கீட்டின் பரிந்துரை 1993 இல் அமல்படுத்தப்பட்டது. 27 ஜூன் 2008 இல் இருந்து, இன்னும் 28, 670 ஒ.பி.சி. பணியிடங்கள் அரசாங்க வேலைகளில் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்றன.[7] உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் இட ஒதுக்கீட்டுப் பரிந்துரை 2008 ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்டது.

திறனாய்வு

தொகு

தேசிய மாதிரிக் கருத்துக் கணிப்பு 32%[2] அளித்திருக்கிறது. இந்தியாவில் ஒ.பி.சி. க்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான சில விவாதங்கள் நடந்துவருகின்றன. அதில் சார்புநிலை அரசியலின் காரணமாக மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தகவலில் விட்டுக் கொடுத்தல் நடைபெறுவதும் அடங்கும். இது பொதுவாக மிகையாக இருக்கலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் மண்டல் ஆணைக்குழு அல்லது தேசிய மாதிரிக் கணக்கெடுப்பில் [3] குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காட்டிலும் குறைவானதாக இருக்கலாம்.

மண்டல் ஆணைக்குழு ஒ.பி.சி. மக்கள்தொகையை கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் கணக்கீட்டுத் தர்க்கம் தொடர்பான சர்ச்சையும் நடந்துவருகிறது. ஒதுக்கீடுகளை ஆதரிக்கும் பிரபலமான இந்தியப் புள்ளியியல் நிபுணர் யோகேந்திரா யாதவ் (Mr.Yogendra Yadav) மண்டலின் அளவில் அனுபவ ரீதியான அடிப்படைகள் ஏதுமில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவரைப் பொறுத்தவரை "அது எண்ணிக்கை அடிப்படையிலானதாக இல்லாமல் எஸ்.சி./எஸ்.டி., முஸ்லிம்கள் மற்றும் மற்றவர்களில் பலரைக் குறைக்கும் பாரம்பரிய உருவாக்க முறையாக இருக்கிறது”.

தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்புகள் 1999-2000 சுற்றின் படி தோராயமாக சுமார் 36 சதவீத நாட்டின் மக்கள் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்புகளைச் (ஒ.பி.சி.) சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்த 32 சதவீத விகிதாச்சாரம் முஸ்லீம் ஒ.பி.சி.க்களை உள்ளடக்காததாக இருக்கிறது. தேசியக் குடும்ப நலப் புள்ளியியல் (National Family Health Statistics) (NFHS) மூலமாக 1998 ஆம் ஆண்டில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் முஸ்லீம்கள் அல்லாத ஒ.பி.சி.க்கள் 29.8 சதவீதம் இருந்தனர்[8]

மண்டல் ஆணைக்குழுவில் இருந்த ஒரே தலித் உறுப்பினரான எல். ஆர். நாயக் (L R Naik) மண்டல் பரிந்துரைகளில் கையெழுத்திட மறுத்தார்.[9] மேல்மட்ட ஒ.பி.சி.க்கள் (யாதவர்கள், குர்மிக்கள், ஜாட்கள் மற்றும் பலர்) மற்றும் மிகவும் பின்தங்கிய வகுப்பினர்கள் (MBCக்கள்) ஆகிய இரண்டு சமூகத் தொகுதிகள் ஒ.பி.சி.க்களில் இருக்கின்றனர். அவர் ஒதுக்கீட்டின் அனைத்து நன்மைகளையும் மேல்நிலை ஒ.பி.சி.க்கள் பெற்றுவிடக்கூடும் என்று பயப்படுவதாகக் கூறினார்.

உதாரணத்திற்காக மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த ஒ.பி.சி.க்களின் மண்டல் ஆணைக்குழுவின் பட்டியலை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொண்டால் அந்தப் பட்டியலில் உராவ் (பண்டோட், ஹாரோ, கார்காட்டா, லூய்டு, ஷித்தேயோ, டிக்கா மற்றும் டிர்கி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து) ஒ.பி.சி. ஆக பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது (ஒ.பி.சி. எண்.176). மற்றொரு வகையில் இது ஏற்கனவே "ஓராயோன்" (எஸ்.டி. 33) என்ற சிறிய மாறுபாட்டுடன் பழங்குடியினர் பட்டியலிலும் இருக்கிறது. அதே போல பழங்குடியினரான காரியா (ஒ.பி.சி. 105; லோதாவுக்கு ஒத்ததாகும். எஸ்.டி. பட்டியலில் எஸ்.டி. 23 இல் இருக்கிறது), கெர்வார் (ஒ.பி.சி. 107; கார்வார் என்ற பெயருடன் எஸ்.டி. 17 இல் இருக்கிறது), கோடா (ஒ.பி.சி. 113; கோரா என எஸ்.டி. 20 இல் இருக்கிறது), போட்டியா (ஒ.பி.சி. 33; பூட்டியா என்ற உச்சரிப்புடன் எஸ்.டி. 5 இல் இருக்கிறது. பிரிஜியா (ஒ.பி.சி. 39, பிர்ஜியா என்ற பெயருடன் எஸ்.டி. 7 இல் இருக்கிறது), கோண்டா (ஒ.பி.சி. 68; கோண்ட் என்ற உச்சரிப்பில் எஸ்.டி. 12 இல் இருக்கிறது) மற்றும் லக்ரா (ஒ.பி.சி. 123, மற்றும் லகார் ஒ.பி.சி. 122, இது உண்மையில் பல உறுப்பினர்களைக் கொண்ட பழங்குடியின முண்டாவில் ஒரு உபபிரிவாக இருக்கிறது). இவை அந்த மாநிலத்தில் ஏற்கனவே எஸ்.டி.க்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தாரு (ஒ.பி.சி. 171) என்பது பரவலாக பழங்குடியினராகவே இருக்கிறது. தாபா (ஒ.பி.சி. 170) என்பது எஸ்.டி. ஷெர்பாவை ஒத்தது (எஸ்.டி. 5, பூட்டியா, டோட்டா, துக்பா, காகாடே, டிபடன், யோல்மோ ஆகியவையும் ஒன்றே). பல பிரபலமான எஸ்.டி. உபபெயர்கள் ஒ.பி.சி. மஹாடோ (ஒ.பி.சி. 129) மற்றும் பலவற்றில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன. மற்ற மானுடவியலில் பிரபலமான பழங்குடியினர்கள் கூகி (ஒ.பி.சி. 118), லூஷேயி (உண்மையில் லூஷாய்; ஒ.பி.சி. 124), கோலி (ஒ.பி.சி. 116) மற்றும் ரோஹாங்கியா ஆகிய ஒ.பி.சி. க்களில் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றனர்.

இதே போன்ற கையாளுதல் பல ஆதி திராவிடர்களிலும் நிகழ்ந்துள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக மேற்கு வங்கத்தில், பாங்கி “ஆதி திராவிடரில் இருப்பவை நீங்கலாக” என்ற குறிப்புடன் ஒ.பி.சி. (எண். 26) ஆக பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. மற்றொரு வகையில் மேற்கு வங்கத்தின் எஸ்.சி. பட்டியலில் பாங்கி ஆனது (எஸ்.சி. பட்டியலில் எண். 22 இல் இருக்கிறது) மாநிலத்தின் அனைத்து மாகாணங்களிலும் கட்டுப்பாடில்லாத எஸ்.சி. ஆக இருக்கிறது. ஹலால்கோரும் கூட மேற்கண்ட நிலையிலேயே ஒ.பி.சி. (எண். 73) ஆக பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்தச் சாதியும் கட்டுப்பாடில்லாத எஸ்.சி. (எண். 21, ஹாலேல்கோர் என உச்சரிக்கப்படுகிறது) ஆகும். டோமின் ஒரு உட்பிரிவினர் (மாகையா-டோம்) 126 ஆவது இடத்தில் ஒ.பி.சி. ஆகப் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது. டோம் ஆனது பல ஆண்டுகளாகவே முழுவதுமாக ஆதி திராவிடராகக் கருதப்பட்டு வருகிறது (மேற்கு வங்க எஸ்.சி. பட்டியலில் எண் 17). பஹாலியாவை (எஸ்.சி. எண். 2) சிரிமார் (ஒ.பி.சி. 45) ஒத்ததாக இருக்கிறது. பாகல் (ஒ.பி.சி. 11) என்பது ஏற்கனவே எஸ்.சி. பட்டியலில் முதல் இடத்தில் பாக்ல் என்ற உச்சரிப்புடன் இருக்கிறது. நாட் எஸ்.சி. (எண். 47) இல் இருந்த போதும் அதன் உட்பிரிவு கார்வால்-நாட் ஒ.பி.சி. (ஒ.பி.சி. 97) ஆக இருக்கிறது. ஜாலியா கைவர்ட்டா (எஸ்.சி. 23) என்பது ஒ.பி.சி. (ஒ.பி.சி. 125) இல் இருக்கும் மாச்சுவாவின் சமஸ்கிருதப் பெயர் ஆகும். அனைத்து நாவ்-புத்திஸ்டுகளும் (நியோ-புத்திஸ்ட்) ஒ.பி.சி. பட்டியலில் மீண்டும் முரண்பாடாக உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஏனெனில் நாவ்-புத்திஸ்டுகல் அவர்களது எஸ்.சி. நிலையையும் அனுபவித்து வருகிறார்கள்.

எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களில் ஒத்தவைகள் அல்லது மாறுபட்ட எழுத்துக்கோர்வைகள் ஒ.பி.சி. ஆக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது மட்டுமல்லாது ஒரே ஒ.பி.சி. சாதியானது இரண்டு முறை அல்லது சில நேரங்களில் மூன்று முறை ஒரே மாநிலத்தின் பட்டியலில் இடம்பெறுதல் போன்ற மற்ற வகைக் குளறுபடிகளும் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. பீகார் பட்டியலில் காஹர் (எண். 23 மற்றும் எண். 70), கேவாட் (எண். 115 மற்றும் 84) ஆகியவை இது போன்ற குளறுபடிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.

இது போன்ற உள்ளடக்கங்கள் அந்தப் பட்டியலை பயனற்றதாக்குகின்றன. கூகி பழங்குடியினர் (எஸ்.டி.) உண்மையில் நாகாலாந்து, மேகாலயா, மிசோராம் மற்றும் திரிபுரா போன்ற இடங்களில் வசிக்கின்றனர். அவர்களில் யாரும் மேற்கு வங்கத்திற்கு அருகில் வசிக்கவில்லை. பழங்குடியினரில் சிலர் மேற்கு வங்கத்துக்கு அல்லது இந்தியாவில் வேறு எங்கேனும் குடிபெயர்ந்திருந்த போதும் அவர்களது எஸ்.டி. நிலை அவர்களது சொந்த மாநிலத்தில் அல்லது பொது மக்கள் தொகையில் இடம்பெறுகிறது. நம்புவதற்கு கடினமான விசயமாக சில கூகி பழங்குடியினர் மேற்கு வங்கத்தில் ஒ.பி.சி. ஆக வாழ்ந்து வருகின்றனர். லூஷாய் பழங்குடியினர் (எஸ்.டி.) முக்கியமாக மிசோராமில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். மேலும் அவர்கள் அடிப்படை மிசோ பழங்குடியினராகவும் இருக்கின்றனர். அவர்கள் மணிப்பூரில் எஸ்.டி. இலும் இருக்கின்றனர். கோலி (எஸ்.டி.) என்ற பிரிவினர் ஒரிஸ்ஸாவில் இருந்து ராஜஸ்தானுக்கு கர்நாடகா வரையில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றனர். ரோஹான்ஜியாக்கள் ((ஒ.பி.சி. 158) முக்கியமாக மியான்மரில் வசிக்கும் தொலைவில் உள்ள பழங்குடியினர் ஆவர். ஆனால் அவர்கள் வங்காள தேசம்-மியான்மர்-திரிபுரா எல்லைக் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றனர்). அது போன்ற சாதிகளை மேற்கு வங்க ஒ.பி.சி. பட்டியலில் அறிமுகப்படுத்தி இருப்பது திட்டமிட்ட நடவடிக்கை என எண்ண வைக்கிறது. மேலும் உண்மையில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதா என்ற சந்தேகத்தையும் எழுப்புகின்றது. இருந்த போதும் இந்தப் பழங்குடியினரின் மிகவும் குறைவான பிரிவினர் பிரிவினைக்கு முன்பு இருந்த அஸ்ஸாம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய மாநிலங்களுடன் இணைந்த பகுதிகளில் முன்னால் கிழக்கு வங்காளத்தில் (தற்போது வங்காள தேசம்) இருந்திருக்கக் கூடும்.

பட்டியலில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் சில ஒ.பி.சி. சாதிப் பெயர்கள் முற்போக்கு சாதிகளில் வழக்கொழிந்து போனவையாக இருக்கின்றன. டியாகி என்பவர்கள் UP, ஹரியானா மற்றும் டெல்லி ஆகியவற்றில் வாழ்ந்துவரும் உயர் சாதியினர் ஆவர். இந்த சாதி முன்பு டாகா என்று அழைக்கப்பட்டது. ஆனால் அனைத்து வட மாநிலத்தவர்களும் அவர்களது சாதிப்பெயரை சமஸ்கிருதத்தில் மாற்றி வைத்துக்கொள்ளும் வழக்கத்தின் படி, டாகா இனமக்கள் டாகாவை ஒத்த புதிய பெயரான டியாகியைப் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கிராமப்புறங்களில் குறிப்பாக படிப்பறிவற்ற மக்களிடையே இன்னும் டியாகிகள் டாகா என்றே அழைக்கப்படுகின்றனர். மண்டல் பட்டியலில் டாகா என்ற பெயர் ஹரியானா (ஒ.பி.சி. 74), டெல்லி (ஒ.பி.சி. 81) மற்றும் உத்திரப் பிரதேசம் (டாகா-பாட் என்ற பெயரில், ஒ.பி.சி. 109) காணலாம். இந்துக்கள் சாராத சமூகங்கள் தொடர்பாக அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட கொள்கைகள் மிகவும் வெளிப்படையாக மீறப்படுகின்றன. தற்போது ரோமன் கத்தோலிக்கம் ஒரு மதமாக இல்லாத போதும் மண்டல் ஆணைக்குழுவின் பார்வையில் அது ஒரு சாதியாக இருக்கிறது (லத்தீன் கத்தோலிக்கம், ஒ.பி.சி. 106, கேரளா). பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்களின் பரம்பரையைச் சேர்ந்த ஆங்கிலோ இந்தியர்களும் கூட மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினராக இருக்கின்றனர் (ஒ.பி.சி. 6, கேரளா). எனினும் முஸ்லீம் மற்றும் கிறித்துவர்களிடம் தொழில் சார்ந்த சாதிகளாக இருப்பதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டவைகள் மற்றும் இந்து ஒ.பி.சி. அல்லது எஸ்.டி. இல் அதே பெயரில் இருப்பவைகள் முஸ்லீம் அல்லது கிறித்துவ ஒ.பி.சி. சாதிகளாக இணைக்கப்படுகின்றன, அமைக்கப்பட்ட விதிமுறையானது அரசியல் சூழ்நிலையின் தன்மைக்கு ஏற்ப மாற்றமடைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக காயாஸ்தா (முஸ்லீம்) ஒ.பி.சி. (ஒ.பி.சி. 93, உத்திரப் பிரதேசம்) ஆக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது இந்து சாராத சாதிகள் இணைப்பதற்கான நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றவில்லை. மண்டல் கணக்கெடுப்பின் நம்பகத் தன்மை பற்றிய இறுதி வார்த்தை. டாகா (ஹரியானா, டெல்லி மற்றும் UP ஆகிய இடங்களில் டியாகிக்கானது), பூய்-ஹார் (பீகாரின் பூமி-ஹாருக்கானது), டோம்ப் (அனைத்து தென் மாநிலங்களிலும் டோமுக்கானது) போன்ற வழக்கொழிந்த மற்றும் தொன்மையான சாதிப் பெயர்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. மேற்கு வங்கப் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கும் கூகி, லூஷாய், ரோஹாங்கியா பழங்குடியினர் ஆகியோர் தற்போது மேற்கு வங்கத்தில் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர்களில் சிலர் பிரிக்கப்படாத இந்தியாவின் திரிபுரா, மேகாலயா மற்றும் பலவற்றுக்கு அருகில் கிழக்கு வங்காளத்தில் வசித்து வந்தனர். மேலும் இது போன்ற பல காரணங்களை மண்டலின் பட்டியல் சமீபத்திய கண்க்கெடுப்பின் முடிவு அல்ல என்று தீர்மானிக்கும் வரை விவரிக்க இயலாது. ஆனால் அது 1931 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் பட்டியலின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது. ஆனால் அதனைத் தொகுத்தது மிகவும் திறமையற்ற முறையில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்தப் பெயர்கள் தற்போதைய மண்டல் பட்டியல் உருவாக்கத்திற்காக 1931 இன் பழைய ஒருங்கிணைந்த பெங்க்ளா சாதிப் பட்டியலில் நகலெடுக்கப்பட்டதாக அல்லது அதில் சிலவற்றை எஸ்.சி. & எஸ்.டி. என மாற்றியிருத்தல் அத்துடன் நன்கு அறியப்பட்ட முற்போக்கு வகுப்புகள் அழிக்கப்பட்டிருத்தல் போன்றவை செய்யப்பட்டிருக்கும் வரை நெகிழ்வுடையதாக இருக்க முடியாது.

ஒவ்வொரு மாநில ஒ.பி.சி. பட்டியலிலும் இதே முறை பின்பற்றப்பட்டு இருக்கிறது. பட்டியில் முழுவதும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம், ஆனால் மிகவும் கவனக்குறைவாகவும் திறமையின்மையுடனும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மிகவும் பிரபலமான ஆதி திராவிட சாதிகளான டுசாத் (தாரி), மோசி, டொம்ப் (டொம்) மற்றும் பாங்கி போன்றவை பல மாநிலங்களில் ஒ.பி.சி.க்களில் இடப்பட்டிருக்கின்றன. அரசு இந்த மண்டல் பட்டியலை நிராகரிக்கவில்லை என்றால் ஒ.பி.சி. ஆக பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து எஸ்.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.டி.க்களும் அவை இடம் பெற்றிருக்கும் எஸ்.சி. மற்றும் எஸ்.டி. பட்டியல்களில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் மண்டல் ஆணைக்குழு நமது தற்போதைய அரசியலமைப்பின் அதிகாரம் ஏதுமின்றி ஆங்கிலேயர் காலத்தின் போது எஸ்.சி. மற்றும் எஸ்.டி.க்களுக்கான கணக்கெடுப்பைக் காட்டிலும் பிந்தைய தேதியில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பினைக் கொண்ட அரசியல் சாசனம் ஆகும். உண்மையில் இந்திய அரசியலைப்பின் அதிகாரத்தின் கீழ் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் (அல்லது கணக்கெடுப்பு) பிரித்தானிய நிர்வாகத்தின் ஒரு சட்டத்துடன் (அல்லது கணக்கெடுப்பு) ஒன்றுடன் ஒன்று குழப்பம் விளைவிப்பதாக இருந்தால் தாமாகவே ஒதுக்கப்பட்டு புதியது எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

எதிர்ப்பு

தொகு

பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆணைக்குழு அதன் அறிக்கையைக் கொடுத்த போது அந்த நேரத்தில் பிரதமராக இருந்த வி.பி. சிங் 1989 இல் அதன் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த முயன்றார். எதிர்ப்புகள் மிகவும் வலிமையாக இருந்தன. மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள கல்லூரிகளில் இதற்கு எதிராக பெரும் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. விரைவில் டெல்லி பல்கலைக் கழகத்தின் மாணவனான ராஜிவ் கோஸ்வாமி அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் பொருட்டு தீக்குளித்து உயிர்துறந்தார். அவரது நடவடிக்கை மற்ற கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியிலும் தீக்குளிப்பு செய்து கொள்ளும் தீவிரத்தைத் தூண்டியது. மேலும் அது இந்தியாவில் பின்தங்கிய வகுப்பினர்களுக்கான பணி ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிராக வலிமையான இயக்கம் உருவாவதற்குக் காரணமாயிற்று.

ஒதுக்கீடுகளுக்கு எதிரான வாதங்கள்

தொகு

இதனை எதிர்ப்பவர்கள் பின்வருமாறு வாதிடுகின்றனர்:

 • சாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடுகள் ஒதுக்குவது இனப் பாகுபாட்டின் ஒரு வடிவம் ஆகும். மேலும் அது சமத்துவத்துக்கான உரிமைக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது.
 • கிறித்துவர்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள் ஆகியோருக்கான ஒதுக்கீடுகள் வழங்குவதற்கு சட்டமியற்றுவதன் விளைவாக, அனைத்து அரசு கல்வி நிறுவனங்களில் மதம் சார்ந்த சிறுபான்மைகள் அறிமுகமாகும்[10]. அது மதச்சார்பின்மைக்கு மாறானதாக இருக்கிறது. மேலும் அது மதத்தின் அடிப்படையில் பாகுபாட்டின் வடிவமாகவும் இருக்கிறது.
 • மிகவும் பொதுவாக பின்தங்கியவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் சாதியைச் சேர்ந்தவர்களில் பொருளாதார ரீதியாக வசதியானவர்கள் (மற்றும் உயர்ந்தவர்கள்) பெரும்பாலான ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம், அது ஒதுக்கீடுகளின் அடிப்படைக்கு எதிரானதாக இருக்கும்.[11] பெருமளவிலான ஏழை மற்றும் பின்தங்கிய மக்களை மேம்படுத்த ஒதுக்கீடுகள் வழி அல்ல என்பதை அரசியல் கட்சிகள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றன. அதனை அவர்கள் தங்கள் சொந்தக் குடும்பங்களில் ஒதுக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தும் "கிரீமி லேயர்" இன் சுய இலாபத்தின் காரணமாக மற்றும் தேர்தல் நேரத்தில் 'வெல்வதற்கான' அரசியல் நோக்குடன் அதனை ஆதரிக்கின்றனர்.[12] உண்மையில் ஒ.பி.சி. வகுப்பானது வருடாந்திர தனி நபர் நுகர்வுச் செலவின் அடிப்படையில் பொதுவான சாதிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் ஓரளவுக்கு ஓத்ததாகவே இருக்கிறது. மேலும் ஒ.பி.சி. இன் உச்ச சமுதாயப் படிநிலைகள் நுகர்வுப் பகுதியின் அடிப்படையில் முன்னோக்கி இருக்கிறது.[13]
 • இந்த மேல்மட்ட நிறுவனங்களின் தரம் வீழ்ச்சியடையலாம். ஏனெனில் தகுதி என்பது சில சாதி அடிப்படையிலான சமூகங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் காரணமாக தீவிரமாக விலக்கு அளிக்கப்படலாம்.[14]
 • உண்மையில் இல்லாத வகுப்பினர்களுக்கு சரியான அடிப்படைக் கல்வி கொடுப்பதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது இல்லை.[11] அதனால் உயர் படிப்புகளுக்கு இட ஒதுக்கீடு என்பது தேவையற்றதாக இருக்கிறது. இந்தியாவில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளை நிச்சயமாக வளர்ந்த நாடுகளில் உள்ள பொதுப் பள்ளிகளுடன் ஒப்பிட இயலாது. மேலும் இந்திய மக்கள்தொகையில் 65% பேர் மட்டுமே கல்வி கற்றவர்கள்[15]. தொடக்க மற்றும் உயர்நிலைக் கல்வியில் மேம்பாடுகள் இல்லாமல் உயர்வகுப்பு கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பணி ஆகியவற்றில் மட்டுமெ "ஒதுக்கீடு" என்பதால் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க இயலாது.[12]
 • அரசாங்கம் அரசியல் இலாபங்களுக்காக மக்களை சாதி அடிப்படையில் பிரிக்கிறது.[14]
 • இந்த மதிப்பீடுகள் நீடித்திருக்கும் வரை சாதி அமைப்பு நீடித்திருக்கும். நிகராட்சிக்கு உறுதியளிக்கக் கூடிய அதே நேரத்தில் சாதி அமைப்பை தேவையற்றதாக்கும் மாற்று புதுமையான யுக்திகள் வருவதற்கு மாறாக, இந்தத் தீர்மானம் சாதி அமைப்பு வலுவடைய மட்டுமே காரணமாகும்.
 • கல்வி நிறுவனங்கள் தன்னியக்கத்தை இழக்க நேரிடும்.[12]
 • உயர் வகுப்பினர் என்று கூறப்படுபவர்கள் அனைவரும் வசதியானவர்களும் அல்லர். மேலும் கீழ் வகுப்பினர் என்று கூறப்படுபவர்கள் அனைவரும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ளோரும் அல்லர்.[12]
 • இந்திய அமைச்சரவையின் ஒதுக்கீட்டுக் கொள்கை இந்திய சமூகத்தில் பெருமளவில் ஓய்வற்ற நிலையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.[14][16] தகுதி அடிப்படையில் தரப்படாமல் சாதி அடிப்படையில் ஒதுக்கீடுகள் வழங்குவது இந்தியாவில் உள்ள பல கல்வி பயின்ற மற்றும் தகுதியுடைய மாணவர்களை பின்னடையச் செய்யலாம்.[14]
 • அரசின் இந்த நடவடிக்கைகள் பன்னாட்டு நிறுவனங்களைப் பின்னடையச் செய்யலாம். மேலும் இந்தியாவில் அந்நிய முதலீடுகள் வீழ்ச்சியடையலாம். அது இந்தியப் பொருளாதாரத்தைப் பாதிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.[12] ஐயத்திற்கிடமின்றி மேம்பாடுகளில் இருந்து நன்மைகளை அடையாத பெரும்பான்மையான ஆதி திராவிடர்களில் 55 வயதுக்குப் பிறகும் ஒதுக்கீடுகளைப் பெறாதவர்களை மேம்படுத்துவதற்கான துரித நடவடிக்கைகள் அத்தியாவசியமானதாகும். ஆனால் இது தற்போதைய மிகவும் போட்டியான உலகில் பொருளாதாரப் போட்டியினை மேம்படுத்துவதற்கு தடையாக இருந்துவிடக் கூடாது.[12]
 • தனியார் துறைகளில் ஒதுக்கீடுகள் குறித்த பேச்சு வார்த்தை நடந்துவருகிறது.[12] கல்வியில் ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவிற்கு பல வசதிகளை வழங்கிய பிறகும் பணியிடங்களில் அந்த மக்கள் போதுமான வெளிப்பாடுகள் இல்லாதவர்களாக இருந்தால் நமது கல்வி அமைப்பில் சில சிக்கல்கள் இருக்கக் கூடும்.

சாதி அடிப்படையில் மக்களுக்கு சிறப்புச் சலுகை அளிப்பது சரி அல்ல. அது சாதிப் பாகுபாட்டு சீரமைப்பிற்கு மாறானதாக இருக்கிறது என மண்டல் ஆணைக்குழு விமர்சகர்கள் வாதிடுகிறார்கள். தகுதி அடிப்படையில் இடம் பெறும் நபர்களுக்கு இது பாதகமாக அமைந்துவிடலாம் என அவர்கள் வாதிடுகிறார்கள். அவர்கள் அதனை சமூகத்தில் சிக்கலான பணிகளில் (மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் பலர்) தகுதியற்ற நபர்கள் பணியாற்றக் கூடிய எதிர் விளைவுகள் ஏற்படலாம் எனக் கருதுவார்கள். ஒ.பி.சி. ஒதுக்கீடுகள் சார்ந்த விரிவான விவாதங்களில் சில ஆர்வமுள்ள உண்மைகள் குறித்து ஏற்ற கேள்விகள் வெளிப்படையாக ஏற்கனவே கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு நமது மக்கள்தொகையில் ஒ.பி.சி. இன் விகிதாச்சாரம் என்ன என்பது நமக்குத் தெரியுமா? மண்டல் ஆணைக்குழுவின் (1980) படி அது 52 சதவீதமாக இருக்கிறது. 2001 இந்திய மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் படி இந்தியாவின் 1,028,737,436 மக்கள் தொகையில் 166,635,700 பேர் ஆதி திராவிடர்களாகவும் 84,326,240 பழங்குடியினராகவும் இருக்கின்றனர். அதாவது முறையே 16.2% மற்றும் 8.2% இருக்கின்றனர். மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பில் ஒ.பி.சி.க்களைப் பற்றிய தகவல்கள் இல்லை.[17] எனினும், 1999-2000 ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட தேசிய மாதிரிக் கணக்கெடுப்பின் படி நாட்டின் மக்கள்தொகையில் 52 சதவீத மக்கள் மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினராக (ஒ.பி.சி.) இருக்கின்றனர். இந்த விகிதாச்சாரம் 52% முஸ்லீம் ஒ.பி.சி.க்கள் சேர்க்கப்படாததாகும். தேசிய குடும்ப நலப் புள்ளியியல் (NFHS) 1998 இல் நடத்திய ஒரு கணக்கெடுப்பில் முஸ்லீம்கள் அல்லாத ஒ.பி.சி. க்களின் விகிதாச்சாரம் 51சதவீதமாக இருந்தது.[18] NSSO தரவும் கூட கல்லூரிகள் ஏற்கனவே 23.5 சதவீத இடங்கள் ஒ.பி.சி. க்களால் நிரப்பப்படுவதாக தெரிவிக்கிறது. அது அதே கணக்கெடுப்பில் அவர்களது மக்கள்தொகைப் பங்களிப்பைக் காட்டிலும் 28 சதவீதம் பற்றாக் குறையாக இருக்கிறது. ஒ.பி.சி.க்கள் மற்றும் எஸ்.சி./எஸ்.டி.க்களின் தனித்த சட்ட நிலைகளில் நிலைத்த சாதி வேறுபாடுகள் மற்றும் தேசிய ஒற்றுமையை விலையாகக் கொடுத்து சமூகங்களுக்கு இடையே போட்டியை வளர்ப்பதாக இருக்கும் என வலியுறுத்துவது உள்ளிட்ட மற்ற விவாதங்களும் நடந்துவருகின்றன. கல்வி கற்ற தலித்துக்கள், ஆதிவாசிகள் மற்றும் ஒ.பி.சி.க்கள் ஆகியோரின் சிறிய புதிய மேல்தட்டு மக்கள் மட்டுமே ஒதுக்கீடுகளின் நன்மைகளை அடைவார்கள் என அவர்கள் நம்புகிறார்கள், மேலும் அது போன்ற அளவீடுகள் பின்தங்கிய நிலை மற்றும் ஏழ்மையில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்களை மேம்படுத்துவதற்கு எள்ளவும் உதவாது.

குறிப்புகள்

தொகு
 1. 1.0 1.1 1.2 பாட்டாசார்யா, அமீத். ""Who are the OBCs?"". Archived from the original on 2006-06-27. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-04-19. டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா , 8 ஏப்ரல் 2006.
 2. Ramaiah, A (6 June 1992). "Identifying Other Backward Classes" (PDF). Economic and Political Weekly. pp. 1203–1207. Archived from the original (PDF) on 2005-12-30. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-27. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |curly= (help)
 3. மண்டல் ஆணைக்குழு அறிக்கை, பகுதி I, பக் 23
 4. மண்டல் ஆணைக்குழு அறிக்கை, பகுதி I, பக் 31
 5. 5.0 5.1 மண்டல் ஆணைக்குழு அறிக்கை, பகுதி I, அதிகாரம் XIII, பரிந்துரைகள், பக் 57-60
 6. * ரைசிங் மிடில் பெசாண்ட்ரி இன் நார்த் இந்தியா - பிரதான் எம் பிரசாத், எகனாமிக் & பொலிடிக்கல் வீக்லி, வருடாந்திர வெளியீடு 1980.
 7. டெய்லி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா
 8. 36% மக்கள் ஒ.பி.சி. ஆக இருக்கின்றனர், 52% அல்ல பரணிடப்பட்டது 2011-05-18 at the வந்தவழி இயந்திரம். சவுத் ஏசியன் ஃப்ரீ மீடியா அசோசியேசன் (8 மே 2006). 2006-05-27 இல் எடுக்கப்பட்டது.
 9. "Mandal's True Inheritors". The Times of India. 2006-12-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-12-12.
 10. தமிழ்நாட்டில் மத சிறுபான்மையினருக்கான ஒதுக்கீடு
 11. 11.0 11.1 Srinivas, M.N. (August 1997). "The pangs of change". Frontline (The Hindu) 14 (16). http://www.hinduonnet.com/fline/fl1416/14160670.htm. பார்த்த நாள்: 2006-05-24. 
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 Rao, S.L. (5 June 2006). "TOO MANY BOSSES - The UPA has a cabinet with many insubordinate ministers". The Telegraph இம் மூலத்தில் இருந்து 2006-06-26 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20060626080730/http://www.telegraphindia.com/1060605/asp/opinion/story_6293323.asp. பார்த்த நாள்: 2006-06-05. 
 13. Dobhal, Shailesh (2 June 2006). "In consumption, OBCs are no longer backwards". The Economic Times, Times Internet Limited. http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/1606542.cms. பார்த்த நாள்: 2006-06-02. 
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 "Divisive quota: Education alone can empower". The Tribune. 28 April 2006. http://www.tribuneindia.com/2006/20060428/edit.htm#1. பார்த்த நாள்: 2006-05-24. 
 15. "Literacy Rate: India". Registrar General and Census Commissioner, India. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-06-02.
 16. Ramchandran, S (25 April 2006). "India Inc., liberalisation, and social responsibility". The Hindu இம் மூலத்தில் இருந்து 2006-07-19 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20060719060740/http://www.hindu.com/2006/04/25/stories/2006042504140800.htm. பார்த்த நாள்: 2006-06-02. 
 17. "Population". Registrar General & Census Commissioner, India. Archived from the original on 2006-05-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-27.
 18. "51 population is OBC, not 52%". South Asian Free Media Association. 8 May 2006. Archived from the original on 2011-05-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2006-05-27.

குறிப்புதவிகள்

தொகு
 • ராமையா, ஏ (6 ஜூன் 1992). மற்ற பின்தங்கிய வகுப்பினர் (PDF) பக். 1203–1207. எகனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிகல் வீக்லி. 27 மே 2006 அன்று எடுக்கப்பட்டது.

புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மண்டல்_ஆணைக்குழு&oldid=3925494" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது