மனித ஆண்குறி

மனித ஆண்குறி என்பது உடலின் வெளிப்புறத்தில் காணப்படும் ஒரு ஆணின் உடல் உறுப்பு ஆகும். இது சிறுநீர் கழிப்பதற்கும் உடலுறவுக்கும் பயன்படுகிறது. ஆண்குறியின் முக்கிய பாலியல் செயல்பாடு - பெண்ணின் யோனிக்குள் செலுத்தப்பட்டு கர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விந்துவை வழங்குவதாகும். முன்விளையாட்டு, வாய்வழி உடலுறவு மற்றும் தனி உடலுறவு உள்ளிட்ட பிற வகையான பாலியல் செயல்பாடுகளின் போது ஆண்களுக்கு ஆண்குறி மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது.

மனித ஆண்குறி
மனித ஆண்குறி
அடையாளங்காட்டிகள்
MeSHD010413
TA98A09.4.01.001
TA23662
FMA9707
உடற்கூற்றியல்

பெண்களுக்கு பெண்குறிகாம்பு உள்ளது, இது ஆண்குறி போன்றது, இருப்பினும் பெண்குறியின் வெளிப்புற பகுதி ஆண்குறியை விட மிகவும் சிறியது. பெரும்பாலான பெண்குறிக்காம்பு உடலுக்குள் உள்ளது. பெண்குறிக்காம்பு தண்டின் ஒரு பகுதி காம்பின் முகடு எனப்படும் மெல்லிய தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும், இது ஆண்குறியின் மொட்டுமுனை தோல்  போன்றது. ஆண்குறி மற்றும் காம்பு ஆகிய இரண்டும் விறைப்பு உறுப்புகள், அதாவது அவைகளை தொடும்போதும், ​​​​தேய்க்கும்போதும் அல்லது வேறு வழிகளில் தூண்டப்படும்போதும் பெரிதாகவும் கடினமாகவும் மாறும்.

உடற்கூறியல்

தொகு

மனித ஆணுறுப்பு விதைப்பைக்கு மேலே வயிற்றில் இருந்து வெளியேறி உடலுக்கு வெளியே சுதந்திரமாக தொங்குகிறது. காணக்கூடிய முக்கிய பகுதி தண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது.மனித ஆண்குறி மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது.

 
வெளிப்புற மனித ஆண்குறியின் உடற்கூறியல் விளக்கப்படம்

பகுதிகள்:

தொகு
  • ஆண்குறியின் உடல்: இது ஆண்குறியின் முதன்மையாக புலப்படும் பகுதி. இதை ஆண்குறி தண்டு என்றழைக்கப்படுகிறது. சிறுநீர்க்குழாய் ஆண்குறியின் அடிப்பகுதியில் இயங்குகிறது. இவற்றிற்குள் ஆண்குறி மொட்டு, ஆண்குறி மொட்டு முனைவளைவுஆகிவையை அடங்கும்.
  • ஆண்குறியின் மேல் பகுதி: ஆண்குறிக்கு மேலே நிதம்ப மேடு என்று சொல்லப்படும் தசை போன்ற அமைப்பில் அந்தரங்க முடி ஒரு ஆண் வயது வந்த பிறகு வளர தொடங்கும்.
  • ஆண்குறியின் வேர்: ஆண்குறியின் கண்ணுக்கு தெரியாத பகுதி. இது ஆசனவாய்க்கு அருகில் சென்று ஆண்குறியின் குமிழ் மற்றும் ஆணுறுப்பின் குறுக்கு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. ஆண்குறியின் குறுக்கு அந்தரங்க எலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
  • ஆண்குறியின் தோல்: ஆண்குறியின் தண்டானது முன்தோலால் மூடப்பட்டிருக்கும். தோலினுள் திசுக்களுடன் இறுக்கமாக இணைக்கப்படாதனினால் அது தண்டு மீது சுதந்திரமாக நகரவும் வளையவும் முடியும்.

கட்டமைப்பு:

தொகு

மனித ஆணுறுப்பு திசுக்களானது மூன்று நெடுவரிசைகளால் ஆனது: இரண்டு குகைத் திசுக்கள் (corpus cavernosum) ஒன்றுக்கொன்று முதுகுப் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது மற்றும் ஒரு கடற்பஞ்சு போன்ற மென்திசுக்கள் (corpus spongiosum) அவற்றுக்கிடையே முன் பக்கத்தில் உள்ளது. குகைத் திசுக்கள் ஆண்குறியின் பெரும்பகுதியை உருவாக்குகிறது மற்றும் விறைப்புத்தன்மையை உருவாக்க உதவும் இரத்தத்தை நிரப்பும் இரத்த நாளங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆண்குறியின் குறுக்கு என்பது குகைத் திசுக்களின் அருகாமைப் பகுதி ஆகும். கடற்பஞ்சு போன்ற மென்திசுக்களானது  சிறுநீர்க்குழாயைச் சுற்றியுள்ள ஒரு விறைப்புத் திசு ஆகும். இவற்றிக்கு  அருகாமை பகுதிகள் ஆண்குறியின் விளக்கை உருவாக்குகின்றன மற்றும் தூர முனைகள் ஆண்குறி மொட்டை உருவாக்குகின்றது. அந்த ஆண்குறி மொட்டினை மொட்டு முனைத்தோல் மூடிக்கொண்டிருக்கும், சிலசமயம் அந்த தோலினை நகர்த்திக்கொள்ளவும் முடியும். மனித ஆண்குறியில் மொட்டு முனை தோலை நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டு ஆண்குறி மொட்டு வெளிப்படையாக காட்ட முடியும். இப்படி செய்யும் முறையை  விருத்த சேதனம் என்றழைக்கப்படும்.

சிறுநீர்க்குழாய், சிறுநீர் மற்றும் விந்து செல்லும் வழி,  (corpus spongiosum) பஞ்சு போன்ற திசு கீழே ஓடி, ஆண்குறியின் நுனியில் திறக்கிறது. அவை  சிறுநீர் திறப்பு  என்று அழைக்கப்படுகிறது. விந்தணுக்கள் விரைகளில் (பந்து போன்ற உறுப்புகள்) தயாரிக்கப்பட்டு, விரைகளைச் சுற்றியுள்ள விந்து நாளத்திரளில் (epididymis) சேமிக்கப்படுகின்றன. விந்து வெளியேறும் போது (விந்து தள்ளல்), ​​விந்தணுக்கள் விந்து வெளியேற்றுக் குழாய் (vas deferens) மேல் தள்ளப்படுகின்றன. விந்துவை உருவாக்க விந்து இருப்புப்பை, முன்னிற்கும் சுரப்பி மற்றும் சிறுநீர்க்குழாய் மொட்டுச் சுரப்பிகள் மூலம் திரவங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன.

பாலியல் இனப்பெருக்கத்தில்

தொகு

விறைப்புத்தன்மை

தொகு
 
விறைப்புத்தன்மை கொண்ட மனித ஆண்குறி

ஒரு ஆண் பாலியல் ரீதியாக தூண்டப்பட்டால் (அல்லது சில நேரங்களில் தூக்கத்தின் போது, ​​பாலியல் தூண்டுதல் இல்லாவிட்டாலும்) ஆண்குறி நிமிரும் அல்லது கடினமாகும். விறைப்புத்தன்மையில், ஆண்குறி இரத்தத்தால் நிரப்பப்படுகிறது. இரத்தம் ஆண்குறியை நீளமாகவும், தடிமனாகவும், கடினமாகவும் மாற்றுகிறது. ஆண்குறியிலிருந்து இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் நரம்புகள் சிறியதாகின்றன, அதனால் குறைந்த இரத்தம் எடுக்கப்படுகிறது. ஆண்குறிக்கு இரத்தத்தை கொண்டு வரும் தமனிகள் விரிவடைந்து, ஆண்குறிக்கு அதிக இரத்தத்தை கொண்டு வருகின்றன. விறைப்புத்தன்மை என்பது சில சமயங்களில் ஆண் கருவில் (பிறப்பதற்கு முன்) இருக்கும் போதே மற்றும் பிறந்ததிலிருந்து இயற்கையாகவே ஏற்படும். ஆண் விழித்தெழும் போது ஆணுறுப்பு நிமிர்ந்து நிற்பது இயல்பானவையே. ஆண் பதின்வயதினர் மற்றும் ஆண்களுக்கு இரவில் தூங்கும் போது பல முறை விறைப்புத்தன்மை ஏற்படுவதும் இயல்பானது. இது நடக்கவில்லை என்றால், அந்த நபருக்கு மோசமான மருத்துவப் பிரச்சனை அல்லது மனச்சோர்வு உள்ளவராவார். விறைப்புத்தன்மை ஏற்படாமல் இருப்பது, மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்படும் மருந்துகள் உட்பட பல்வேறு பொதுவான மருந்துகளாலும் ஏற்படலாம். பகலில், சில நேரங்களில் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அல்லது ஆடைகளை கழற்றும்போது விறைப்புத்தன்மை ஏற்படுகிறது. இளம் பருவத்தினருக்கு இது மிகவும் பொதுவானது மற்றும் சாதாரணமானது. மக்கள் இதை தன்னிச்சையான (திடீர் அல்லது ஆச்சரியம்) விறைப்பு என்று அழைக்கிறார்கள்.

விறைப்பு கோணத்தின் நிகழ்வு

தொகு

21 முதல் 67 வயது வரை உள்ள 81 ஆண்களின் மாதிரியில், நிற்கும் ஆணுக்கு பல்வேறு விறைப்புக் கோணங்கள் எவ்வளவு பொதுவானவை என்பதை பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகிறது. அட்டவணையில், பூஜ்ஜிய டிகிரி அடிவயிற்றுக்கு எதிராக நேராக சுட்டிக்காட்டுகிறது, 90 டிகிரி கிடைமட்டமாகவும் நேராக முன்னோக்கியும் உள்ளது, அதே சமயம் 180 டிகிரி பாதங்களுக்கு நேராக கீழே இருக்கும். மேல்நோக்கி சுட்டிக்காட்டும் கோணம் மிகவும் பொதுவானது.

ஆண்குறியின் வெவேறு கோணங்கள்:

தொகு
செங்குத்துலிருந்து மேல்நோக்கின ஆண்குறி -
கோணம் (°)
ஆண்களின்
சதவிகிதம் (%)
0–30 4.9
30–60 29.6
60–85 30.9
85–95 9.9
95–120 19.8
120–180 4.9

விறைப்பு கோணம்:

தொகு
 
ஆண்குறி வெவ்வேறு கோணம் கொண்டவை என்பதை வரைபடம் மூலம் விளக்கும் படம்

பல நிமிர்ந்த ஆண்குறிகள் மேல்நோக்கி சுட்டிக்காட்டினாலும், நிமிர்ந்த ஆண்குறி எந்தத் திசையிலும் வளைவது பொதுவானது மற்றும் இயல்பானது. பல ஆண்குறிகள் வலது, இடது, மேல்நோக்கி, கீழ்நோக்கி அல்லது நேர்  திசையில் வளைந்திருக்கும், அதை நிலைநிறுத்தியுள்ள சஸ்பென்சரி தசைநார் பதற்றத்தைப் பொறுத்து இருக்கும்.

விந்து வெளியேற்றுதல்

தொகு

விந்து வெளியேற்றுதல் என்பது ஆண்குறியிலிருந்து விந்தினை வெளியே தள்ளும் செயலாகும். இது பொதுவாக உச்சக்கட்டத்தின் போது நடக்கும். உடலுறவின் போது அல்லது சுயஇன்பத்தின் போது ஆண்களுக்கு விந்து வெளியேறும். விந்து வெளியேறும் விந்துவில் பொதுவாக 40 மில்லியன் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விந்தணுக்கள் உள்ளன. விந்து பொதுவாக குளோரின் மற்றும் அம்மோனியாவின் லேசான வாசனையைப் போல் இருக்கும். இது விஷம் அல்ல, ஆனால் ஒருவரின் கண்ணில் பட்டால் அது மிகவும் மோசமானது. ஒரு பெண்ணின் முட்டையை ஊடுருவிச் செல்ல விந்துவில் உள்ள நொதிகளும் கண்ணைத் தாக்கும். உங்கள் கண்ணிலோ அல்லது உங்கள் துணையின் கண்ணிலோ விந்து வெளியேறாமல் கவனமாக இருங்கள். விந்துவில் புரோட்டீன்கள் மற்றும் பிரக்டோஸ் (ஒரு வகையான சர்க்கரை) உள்ளது என்று சிலர் கூறுகிறார்கள், மனிதன் நிறைய பழங்களை சாப்பிட்டால் அது இனிப்பாக இருக்கும். அறிவியலாளர்கள் அதை நிரூபிக்கவில்லை. புகைபிடித்தல், அல்லது காபி, தேநீர் அல்லது காஃபின் ஆகியவை கசப்பான சுவையை உருவாக்கும். ஈரமாக இருக்கும்போது விந்து மெலிதாக இருக்கும். இறுதியில், அது காற்றில் காய்ந்து, பசை போல் கடினமாகிறது.

ஒரு ஆண் மற்றும் பெண் இடையே இனப்பெருக்க உடலுறவில், நிமிர்ந்த ஆண்குறி யோனிக்குள் செருகப்பட்டு உள்ளேயும் வெளியேயும் தொடர்ச்சியாக நகர்த்தப்படுகிறது. யோனி ஆண்குறியின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது ஆண்களுக்கு உச்சக்கட்டத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் யோனிக்குள் விந்து வெளியேறுகிறது, இது கருவூட்டலை ஏற்படுத்துகிறது (அதாவது பெண்ணின் இனப்பெருக்க அமைப்பில் விந்து நுழைகிறது.)

 
விந்து வெளியேறும் படக்காட்சி

புணர்ச்சி மற்றும் விந்துதள்ளல் குத மற்றும் வாய்வழி உடலுறவு உட்பட பல வகையான பாலியல் செயல்களின் போது மற்றும் சுயஇன்பத்தின் போது நிகழலாம். சிலர் சிறுநீர் பாதையில் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க குத உடலுறவின் போது ஆணுறை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பர். இன்னும் சிலர் குத உடலுறவு உறவு கொள்பவர் மத்தியில் ஆணுறையை பயன் படுத்தினாலும் தொற்று ஏற்படும் என்றும் அதனால் குத உடலுறவு தவிர்க்கவேண்டும் எனவும் கூறுவர். சுயஇன்பத்தில் ஆண்குறி மற்றும் உடலின் மற்ற உணர்திறன் பகுதிகளான விந்துப்பை மற்றும் பிறப்புறுப்பு பகுதியில் உள்ள மொட்டுமுனைத் தோல் போன்ற மற்ற இடங்களை தொட்டு தேய்த்தல் ஆகியவை அடங்கும். இதை நிர்வாணமாகவோ அல்லது ஆடைகள் மூலமாகவோ செய்யலாம். சில சமயங்களில் ஆணுறுப்பு உடலுக்குள் நுழைக்கப்படாமல் துணையின் தொடைகளுக்கு நடுவே பிசைந்துவிடும். இது ஊடுருவாத உடலுறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. உறக்கத்தின் போது தொடாமலேயே விந்து வெளியேறும் ('ஈரமான கனவு' என்று அழைக்கப்படுகிறது). இது பொதுவானது. ஒரு கனவின் போது விந்து வெளியேறுவது கிட்டத்தட்ட மாயாஜாலமாக உணர முடியும் என்றாலும், அது உருவாக்கும் குழப்பத்தை சிறுவர்கள் விரும்புவதில்லை. விந்து வெளியேறும் போது ஆணுறுப்பு சிறிதாக கூட இருக்க நேரிடும். ஒவ்வொரு இரவும் தூங்கும் முன் சுயஇன்பம் செய்தால், ஆண்களுக்கு பொதுவாக ஈரமான கனவுகள் இருக்காது. (சில சமயங்களில் பருவமடையாத சிறுவன் சுயஇன்பத்தில் ஈடுபடும்போது சிறிதளவு சிறுநீர் வெளியேறும்.) உச்சக்கட்டத்தின் போது தசைகள் ஆண்குறியிலிருந்து விந்துவைத் தள்ளும். விந்து சிறுநீர்க்குழாய் வழியாக நகர்ந்து ஆண்குறியின் நுனியில் உள்ள துளையிலிருந்து வெளியேறுகிறது.

மனித ஆண்குறி அங்குள நீளம் மற்றும் சுற்றளவு

தொகு
 
மனித ஆண்குறி விறைப்புத்தன்மை போதும், விறைப்புத்தன்மையற்ற போதும் சராசரி நீளமும் சுற்றளவும் - வரைபடம்

ஆண்குறியின் நீளம் மற்றும் தடிமன் வெவ்வேறு நபர்களுக்கு வேறுபட்டது. ஒரு மென்மையான ஆண்குறியின் அளவு (விறைப்புத்தன்மையற்ற) அது நிமிர்ந்ததை விட மிகவும் சிறியது. சில ஆண்குறிகள் மற்ற ஆண்குறிகளை விட கடினமாக இருக்கும் போது அதிகமாக வளரும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு ஆண்குறி பெரியதாக இருந்தாலும் அல்லது சிறியதாக இருந்தாலும், அது உடலுறவுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம். நிமிர்ந்திருக்காத போது இது சராசரியாக 3 முதல் 6 அங்குல நீளமாக இருக்கும். நிமிர்ந்த மனித ஆண்குறியின் சராசரி அளவு 13 – 16 செமீ (5.1–6 அங்குலம்) வரை இருக்கும். முழுமையாக நிமிர்ந்து இருக்கும் போது ஆண்குறியின் சராசரி சுற்றளவு 12.3 செமீ (4.85 அங்குலம்) ஆகும். பருவமடையும் போது ஆண்குறி பெரிதாக வளரும். பருவமடையும் தொடக்கத்தில், ஆண்குறியின் சராசரி நீளம் 6 சென்டிமீட்டர் (2.4 அங்குலம்) ஆகும். ஆண்குறி சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வயது வந்தோரின் அளவை அடைகிறது.

1996 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில், ஒரு வயது முதிர்ந்த ஆணின் ஆண்குறி விறைப்பாக இல்லாத போது அதன் சராசரி நீளம் 89 மில்லிமீட்டர்கள் (3.5 அங்குலம்) என்று கண்டறியப்பட்டது. நிமிர்ந்த ஆண்குறியின் சராசரி நீளம் 12.9 முதல் 15 சென்டிமீட்டர்கள் (5.1 முதல் 5.9 அங்குலம்) ஆகும். மனித ஆண்குறி சிம்பன்சியைத் தவிர மற்ற விலங்குகளை விட நீளமானது. சிம்பன்சியின் ஆணுறுப்பு ஏறக்குறைய அதே நீளம் கொண்டது. ஆண்குறி மற்ற விலங்குகளை விட மனிதர்களின் சுற்றளவில் பெரியது.

விருத்த சேதனம்

தொகு
 
மனித ஆண்குறி விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டது (வலது), விருத்த சேதனம் செய்யப்பாடாதது (இடது)

முன்தோல் என்பது ஆண்குறியின் நுனியில் உள்ளடக்கிய தோலின் மடிப்பு ஆகும். முன்தோல் ஒரு கண்ணிமை விட சற்று தடிமனாக இருக்கும். நுனித்தோலை வெட்டுவது விருத்தசேதனம் எனப்படும். ஆண்குறியின் தலையுடன் முன்தோல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. விருத்தசேதனத்தின் போது, ​​ஆண்குறியிலிருந்து பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து நுனித்தோலும் அகற்றப்படும். இந்த எளிய ஆண்குறி மாற்றம் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் உட்பட உலகின் பல நாடுகளில் மிகவும் பொதுவானது. மருத்துவ காரணங்களுக்காக விருத்தசேதனம் செய்யப்படுகிறது, ஏனெனில் இது எப்போதும் ஆண்குறியின் புற்றுநோயைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. விருத்தசேதனத்தின் போது அகற்றப்பட்ட முன்தோல் குறுக்கம் ஆண்குறி புற்றுநோய்க்கான சாத்தியமான ஆதாரமாகும். குழந்தை பருவ விருத்தசேதனமானது பிற்கால வாழ்க்கையில் ஆண்குறி புற்றுநோய்க்கு எதிராக வலுவான பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளது. பிறப்புக்குப் பிறகு விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்ட ஆண்களில் ஆண்குறி புற்றுநோய் கிட்டத்தட்ட அகற்றப்பட்டது.விருத்தசேதனம் ஆண்குறி புற்றுநோயின் அபாயத்தை கிட்டத்தட்ட நீக்குகிறது. விருத்தசேதனம் செய்யப்படாத ஆண்குறி புற்றுநோய்க்கான ஆபத்து காரணியாகும். ஊடுருவக்கூடிய ஆண்குறி புற்றுநோய் என்பது உடலில் பரவும் புற்றுநோயாகும். இது அசாதாரணமானது, ஆனால் பெரும்பாலும் மனிதனின் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பயன்கள்:

தொகு

விருத்தசேதனமானது பெண் பாலுறவுப் பங்காளிகளுக்கு கருப்பை வாய் புற்றுநோயின் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது. கர்ப்பப்பை வாய்ப் புற்றுநோய் மிகவும் பொதுவானது. இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலகளவில் 300,000 பெண்களின் மரணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. விருத்தசேதனம் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் (HIV/AIDS) நோயைப் பெறுவதற்கான அல்லது பரவும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது, ஆனால் அகற்றாது. எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் (HIV/AIDS)  தொடங்கிய பிறகு ஆப்பிரிக்காவில் விருத்தசேதனம் பரவலாக காணப்பட்டது. ஆணுறைகளின் பயன்பாடு எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் (HIV/AIDS)  பெறுவதற்கான அல்லது பரவும் அபாயத்தையும் குறைக்கிறது, ஆனால் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பலரால் ஆணுறைகளை வாங்க முடியாது அல்லது அவற்றைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தேர்வு செய்ய முடியாது.

மத கலாச்சாரங்கள்:

தொகு

விருத்தசேதனம் பொதுவாக மருத்துவ காரணங்களுக்காக அல்லது மத காரணங்களுக்காக, குறிப்பாக யூதர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்காக அல்லது அமெரிக்கா, பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் தென் கொரியாவில் கலாச்சார காரணங்களுக்காக ஆண் குழந்தைகளுக்கு செய்யப்படுகிறது. "கலாச்சார காரணங்கள்" என்றால் ஆண்குறி சுத்தமாக இருக்கும் அல்லது விருத்தசேதனம் செய்யும் போது மிகவும் அழகாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கைகள் போன்ற காரணங்கள். "கலாச்சார காரணங்கள்" பாரம்பரியத்தையும் உள்ளடக்கியது, அதாவது பெற்றோர்கள் தங்கள் மகனின் ஆண்குறி தந்தையின் ஆண்குறியைப் போலவும் மற்ற ஆண்களின் ஆண்குறிகளைப் போலவும் இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஐக்கிய நாடு, இது ஒரு பாரம்பரியமாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணம், இது ஒரு காலத்தில் கடற்படையில் ஒரு தேவையாக இருந்தது மற்றும் இராணுவத்தின் பிற பகுதிகளில் பிரபலமாக இருந்தது. ஐக்கிய நாட்டில் ஒட்டுமொத்த ஆண்களின் விருத்தசேதனம் விகிதம் 76 முதல் 92 சதவிகிதம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் (World Health Organization) மதிப்பிடுகிறது.

சில மதங்களில், குழந்தைகள் மற்றும் இளம் ஆண் குழந்தைகளின் நுனித்தோல் வெட்டப்படுகிறது. இது இஸ்லாம் மற்றும் யூத மதத்தில் காணப்படுகிறது. கிறித்தவத்தின் படி இது தேவையில்லை. அமெரிக்காவில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களிடையே, கத்தோலிக்கர்களை விட புராட்டஸ்டன்ட்டுகளிடையே இது மிகவும் பொதுவானது. அமெரிக்காவில் , பொதுவாக கத்தோலிக்கராக இருக்கும் மெக்சிகோவிலிருந்து வந்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் மற்றும் ஆண்கள் மத்தியில் விருத்தசேதனம் செய்வது குறைவாகவே காணப்படுகிறது. யூத மதத்தில், கடவுளுடன் செய்யப்பட்ட உடன்படிக்கையின் (பண்டைய வாக்குறுதி) அடையாளமாக ஆண் குழந்தைகளின் நுனித்தோலை அகற்ற வேண்டும் என்பதாகும்.

வேறு பல காரணங்கள்:

தொகு

விருத்தசேதனம் செய்வது கனடாவில் மிகவும் பொதுவானது, இருப்பினும், விருத்தசேதனத்திற்காக பணம் செலுத்துவது தொடர்பான அரசாங்க விதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களின் காரணமாக இப்போது இல்லை. இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பாதியில், சுமார் 1960களின் பிற்பகுதி மற்றும் 1970களின் முற்பகுதி வரையிலும், அமெரிக்காவிலும் கனடாவிலும் உள்ள ஆண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் YMCA குளங்களில் நிர்வாணமாக (குளியல் உடைகள் இல்லாமல்) நீந்துவது வழக்கம். பள்ளிகளிலும் ராணுவத்திலும் ஆண்கள் ஒன்றாக பொழியப்படுவது வழக்கம். சிறுவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் நிர்வாணமாக இருப்பது பொதுவானது என்பதால், பல பெற்றோர்கள் தங்கள் மகன்களை மற்ற அமெரிக்க ஆண்களைப் போல் பார்க்க விரும்பினர்.

சில ஆண்களின் நுனித்தோலில் பிரச்சனைகள் இருப்பதால் அவர்கள் பெரியவர்களாக இருக்கும் போது நுனித்தோலை அகற்றி விடுவார்கள். சில ஆண்களின் ஆணுறுப்பின் தோற்றத்தை மாற்ற விரும்புவதால், முன்தோல் குறுக்கம் செய்யப்படுகிறது. சில ஆண் குழந்தைகள் முன்தோல் இல்லாமல் அல்லது மிகக் குறுகிய நுனித்தோலுடன், அபோஸ்தியா (Aposthia) எனப்படும், இயற்கையாகவே விருத்தசேதனம் செய்யப்பட்டவராவார்.

ஆண்குறி பராமரிப்பு:

தொகு

ஒரு ஆண் விருத்தசேதனம் செய்யப்படாமல் இருந்தால் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் நுனித்தோலின் கீழ் தண்ணீரைக்கொண்டு கழுவ வேண்டும். இருப்பினும், இளம் சிறுவர்கள் கழுவும் போது அவர்களின் நுனித்தோலை இழுக்கவோ அல்லது பின்னால் தள்ளவோ ​​கூடாது. கழுவாமல் இருப்பது துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஆணுறுப்பை கழுவும் போது மக்கள் சோப்பு பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆண்குறியின் உள்ளே (சிறுநீர்க் குழாயில்) சோப்பைப் பெறுவது வலிக்கும். கண்ணில் சோப்பு போடுவது போல் இருக்கும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மனித_ஆண்குறி&oldid=4002713" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது