மூன்றாம் விட்ணுகோபன்

மூன்றாம் விட்ணுகோபன் அல்லது விட்ணுகோபவர்மன் என்பவன் இடைக்காலப் பல்லவர்களுள் ஒருவன்.

பல்லவ சிம்ம கொடி
பல்லவ மன்னர்களின் பட்டியல்
முற்காலப் பல்லவர்கள்
பப்பதேவன் சிவகந்தவர்மன்
விசய கந்தவர்மன்
புத்தவர்மன்
விட்ணுகோபன் I
இடைக்காலப் பல்லவர்கள் - தமிழ் நாடு
குமாரவிட்ணு I
கந்தவர்மன் I
வீரவர்மன்
கந்தவர்மன் II II பொ. யு. 400 - 436
சிம்மவர்மன் I II பொ. யு. 436 - 477
கந்தவர்மன் III
நந்திவர்மன் I
இடைக்காலப் பல்லவர்கள் - ஆந்திர பிரதேசம்
விட்ணுகோபன் II
சிம்மவர்மன் II
விட்ணுகோபன் III
பிற்காலப் பல்லவர்கள்
சிம்மவர்மன் III
சிம்மவிட்டுணு பொ. யு. 556 - 590
மகேந்திரவர்மன் I பொ. யு. 590 - 630
நரசிம்மவர்மன் I (மாமல்லன்) பொ. யு. 630 - 668
மகேந்திரவர்மன் II பொ. யு. 668 - 669
பரமேசுவரவர்மன் பொ. யு. 669 - 690
நரசிம்மவர்மன் II (இராசசிம்மன்) பொ. யு. 690 - 725
பரமேசுவரவர்மன் II பொ. யு. 725 - 731
நந்திவர்மன் II (பல்லவமல்லன்) பொ. யு. 731 - 796
தந்திவர்மன் பொ. யு. 775 - 825
நந்திவர்மன் III பொ. யு. 825 - 850
நிருபதுங்கவர்மன் (தென் பகுதி) பொ. யு. 850 - 882
கம்பவர்மன் (வட பகுதி) பொ. யு. 850 - 882
அபராசிதவர்மன் பொ. யு. 882 - 901
தொகு

காலம்

தொகு

கதம்ப அரசனான இரவிவர்மன் (கி.பி. 535 - ?) காஞ்சி அரசனான சண்டதண்டனை அழித்தான் என்று இரவிவர்மன் பட்டயத்தில் உள்ளதாலும் இந்த விட்ணுகோபவர்மன் தன்னை உக்கிரதண்டன் எனக்கூறலாலும் இவனே அந்த சண்டதண்டன் எனக் கொண்டு இவன் காலத்தை கி.பி. 560க்கு மேல் ஆராய்ச்சியாளர் கணிக்கின்றனர்.

மேற்கோள்கள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மூன்றாம்_விட்ணுகோபன்&oldid=2487863" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது